Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

Kooperativa Vám poskládá životní pojištění NA PŘÁNÍ

Jednoduchost, srozumitelnost a variabilita jsou hlavní přednosti nového životního pojištění od pojišťovny Kooperativa, produktu NA PŘÁNÍ. Klient si může vybrat mezi čistě rizikovou nebo investiční variantou. Jako perličku si může zvolit vlastní osobní název svého pojištění, pod kterým s ním pojišťovna bude vést veškerou komunikaci, například Karlova jistota. 

„Nově naše nové životní pojištění zahrnujeriziko terorismu, s výjimkou aktivního podílu pojištěného na teroristickém činu. Jinak řečeno, „teroristovi“ bychom neplnili, obětem jeho činu ano, pokud by se ovšem při šetření nezjistilo, že některá z nich na tomto činu měla nějaký podíl,“ odhaluje jedno z nových rizik Ondřej Poul, ředitel Úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa.

Absolutní novinkou je pak služba Cesta k zotavení. V případě velmi vážného úrazu nebo onemocnění uhradí Kooperativa klientovi zdarma nad rámec pojistného plnění zdravotní pomůcky, rekvalifikační kurz, rehabilitaci, úpravu řízení vozidla nebo pečovatelskou službu, a to až do limitu 50 tisíc Kč. „Nechceme klientům poskytovat jen pojistné plnění, což je na trhu standardem, ale chceme být klientovi i partnerem a ve vážných zdravotních situacích mu usnadnit návrat do společnosti i s případným zdravotním postižením,“ vysvětluje Ondřej Poul.

Produkt NA PŘÁNÍ nabízí i další výhody, například bonus za věrnost, kdy Kooperativa za každých 5 let trvání smlouvy navýší pojistné plnění o 5 % (maximálně o 20 %), levnější pojištění trvalých následků pro děti, zároveň dětská pojištění uzavřená před 18 rokem dítěte pokračují za zvýhodněných podmínek až do 26 let jejich věku, možnost změny pojistné ochrany v průběhu trvání smlouvy a až 4 výběry ročně zdarma. 

Na jednu smlouvu je možné pojistit až 8 osob. V případě volby rizikové varianty pojištění není nutná pravidelná investice do fondů. Klient tedy platí jen za sjednanou pojistnou ochranu. Investiční varianta dává možnost kromě pojištění také pravidelné nebo mimořádné investice do fondů. U obou variant platí, že pojistné za pojištění rizik zůstane stejné po celou dobu trvání pojištění, tj. neroste s věkem.

„Při přípravě pojištění jsme samozřejmě důkladně studovali pojistný trh, ale také jsme se zaměřili na běžného člověka. Chtěli jsme, aby pro něj bylo sjednání pojištění snadné a aby pojištění lehce porozuměl. Proto jsme i celé pojistné podmínky přepsali běžnou češtinou a snažili se vyhnout těžko srozumitelné „právničině“, která mnoho klientů odradí od čtení již po prvních řádcích,“ uzavírá Ondřej Poul. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.