Pondělí 12. dubna. Svátek má Julius.

Kampaň změnila pojistné podmínky: ING standardně nabízí dvojnásobné plnění smrti při dopravní nehodě

ING Životní pojišťovna od ledna trvale zdvojnásobuje pojistné plnění u připojištění smrti úrazem v případě dopravní nehody. Tato úprava životního pojištění je reakcí na zájem klientů o toto plnění, který projevili v rámci časově omezené akce na konci roku 2014. Bonus dvojnásobného plnění se kromě motorových vozidel vztahuje také na MHD, kola, motorky i chodce, pokud dojde k nehodě s vymezenými dopravními prostředky.

Počet dopravních nehod i smrtelných následků každoročně klesá. Přesto pro řadu osob, většinou mužů, taková událost končí tragicky. „Nehoda, úraz, nebo dokonce úmrtí je pro rodinu vždy velká rána, a o to horší je, když se týká hlavního živitele. Finanční dopady mohou být v takovém případě dramatické,“ vysvětluje Helena Lazosová, ředitelka marketingu a produktového vývoje ING Životní pojišťovny.

ING Životní pojišťovna proto v takovém případě vyplatí v rámci připojištění dvojnásobné plnění. „Dvojnásobné plnění jsme nabízeli novým klientům jako časově omezenou akci. Kampaň se ale setkala s  velkým úspěchem, rozhodli jsme se tedy zařadit vyšší výplatu standardně do pojistných podmínek,“ doplňuje Helena Lazosová.

Chodec i MHD

Na nově sjednaných připojištěních smrti úrazem bude nad rámec pojistných podmínek navíc vyplacen k pojistnému plnění vyšší bonus v případě smrti úrazem při dopravní nehodě. Nejenže bude navýšen ze současných 50 % na 100 % (do max. 2 milionů Kč), ale zároveň dochází k rozšíření výčtu dopravních prostředků a účasti pojištěného na dopravní nehodě. Nově pojišťovna poskytne bonus i při smrti úrazem, ke kterému dojde v MHD, na kole nebo na motorce nebo který pojištěný utrpí při dopravní nehodě s vymezenými dopravními prostředky jako chodec.Například motocykly byly loni přítomné u 2 705 nehod, chodci u 3 780 a cyklisté u 4 148 nehod. Autobus, tramvaj nebo trolejbus byly součástí nehody v 3 158 případech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.