Pondělí 29. listopadu. Svátek má Zina.

K péči o nemohoucí se Češi staví čelem. Pro případ vysokých výdajů by se pojistili

Pojištění 09.11.2021 | 14:35 0 Komentářů

Češi přistupují k péči o nemohoucí zodpovědně. Podle průzkumu společnosti EMA data je 73 % respondentů přesvědčených o tom, že starost o osobu blízkou by měla být záležitostí rodiny. A to i za cenu vysokých nákladů, které nejčastěji odhadují na 10–20 tisíc korun měsíčně. Polovina z nich by přitom byla ochotná platit speciální připojištění, nejčastěji 200 až 600 korun.

Aktuální průzkum společnosti EMA data ukazuje, že dlouhodobě nemocného člověka má v rodině či ve svém blízkém okolí více než třetina dotazovaných. „Vlivem nemoci, úrazu či stáří se lidé dostávají do situací, kdy jsou odkázáni na pomoc druhých. A mnohdy jsou na nich dokonce plně závislí. V průzkumu jsme se proto účastníků ptali, kdo by se podle nich měl o nemohoucí osobu postarat. Přes 73 % lidí odpovědělo, že takovou péči mají zajistit především sami rodinní příslušníci,“ uvádí Petr Zámečník, analytik společnosti EMA data.  Zodpovědnost do rukou státu by předalo 24 % a zbylá část Čechů (necelá 3 %) by v tomto případě raději využila služeb neziskových organizací.

Náklady na péči? Češi jsou realisté

Češi si uvědomují, jak finančně náročná může být starost o blízkého člověka. Více než ¾ by tak rozhodně nepřekvapily měsíční výdaje nad 10 tisíc korun. „Péče o nemohoucího se vždy v určité míře promítá do rozpočtu domácnosti. U některých rodin mohou náklady vyšplhat až na řádově desítky tisíc korun,“ nastiňuje Martin Viktora, spoluzakladatel společnosti EMA data. Více jak 44 % dotázaných přitom očekává výdaje na péči v rozmezí od 10 do 20 tisíc korun za měsíc. Čtvrtina by pak nebyla zaskočena ani částkou od 20 do 40 tisíc korun a 6 % odhaduje náklady ještě vyšší. 

Lidé by se rádi připojistili

Být nemocnému či starému člověku neustále nablízku má v řadě případů za následek pokles příjmů, mnohdy i ztrátu zaměstnání. Rodina je tak následně vystavena obrovskému finančnímu tlaku. „Aby podobným situacím Češi předešli, byli by ochotni platit pojistné na péči, a to nejčastěji od 200 do 600 korun měsíčně. Čím vyšší náklady na péči pak lidé očekávají, tím častější je u nich ochota platit pojistné nad 800 korun za měsíc,“ popisuje Petr Zámečník. Mladší respondenti by častěji než starší ročníky neváhali platit vyšší měsíční pojistné. Z odpovědí dotazovaných navíc vyplývá, že na výši pojistného nemá vliv aktuální příjem domácnosti.

 O průzkumu:

Průzkum společnosti EMA data proběhl on-line a zúčastnilo se ho 1 129 respondentů ve věku 21–61 let, přičemž statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat probíhal v období 4. – 14. 8. 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.