Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

Investice do fondu ČSOB Dobrý start 1 může přispět k úspěšnému vstupu do nového roku

Banky ČSOB 08.01.2015 | 11:39 0 Komentářů

Úvahy nad vylepšením rodinného rozpočtu podpoří na začátku ledna aktuální nabídka ČSOB. S novým podílovým fondem ČSOB Dobrý start 1* vkročíte do nového roku s vědomím, že pro sebe hledáte zajímavější zhodnocení, než jaké najdete na spořicím účtu nebo stavebním spoření. Fond se zaměřuje na akcie 30 speciálně vybraných, perspektivních společností.

Řada lidí na počátku roku přemýšlí o tom, že je načase začít šetřit na auto, připravit se na studium dětí, případně se zajistit pro odchod do důchodu. Takto opakovaně uvažuje v lednu velké procento Čechů. Snaha ale často ztroskotá na tom, že nemají kapitál, který by to zajistil. „Příjem navíc lze získat vhodným přenastavením spoření a investic, které odpovídá situaci konkrétního klienta. Naplnění takového záměru vyžaduje správné načasování a dobrý start,“ naznačuje záměr nového fondu Aleš Jorda, manažer útvaru Spoření a investice ČSOB.

Zmiňovaný fond vloží prostředky klientů do akcií 30 nadnárodních společností s dobrým potenciálem. Jsou v něm zastoupena stabilní odvětví od pojišťovnictví a bankovnictví po telekomunikace.

Řada těchto firem má své sídlo v Severní Americe. Ta se konečně oklepala z dopadů krizí a v následujícím období bude tahounem globální ekonomiky. Fond ČSOB Dobrý start 1 je příležitostí, jak se na tomto pozitivním trendu svézt,“ upřesňuje Jan Barta, předseda představenstva společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Velmi optimistický je také investiční stratég ČSOB Asset Management Aleš Prandstetter, který akciové zisky za rok 2015 vidí jako lehce nadprůměrné, kolem 10 %.

Do strukturovaného fondu ČSOB Dobrý start 1 lze investovat od pěti tisíc korun. Fond je splatný na konci ledna 2021, ale klienti mohou svůj podíl odprodat za aktuální hodnotu dvakrát do měsíce po celou dobu jeho trvání. Upisovací období trvá do konce února. Maximální výnos fondu není ničím limitovaný.

Výnos fondu se počítá z rozdílu koncové hodnoty koše akcií a minimální výchozí hodnoty koše, což je nejmenší cena akcií, která nastala buď po úpisu fondu, nebo v první obchodní den každého měsíce od dubna do prosince 2015. „Menší zakolísání během letošního roku tak může investorům jen pomoci. Díky tomu vykročí z pozice, která jim dá zajímavý náskok,“ uzavírá Jan Barta.

Fond je vhodný především pro zkušenější investory. Navazuje na tradici zajištěných a strukturovaných fondů ČSOB, které překonávají klasické bankovní produkty a mnohé přinesly zajímavé výnosy i v době hlubokého propadu akciových trhů. 

Více o fondu se můžete dozvědět zde. Na každé pobočce ČSOB bankéři klientům poradí, jak fond zakomponovat do individuálního nebo rodinného finančního plánu. Klienti ČSOB fond koupí také prostřednictvím svého internetového bankovnictví

Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB. 

Toto sdělení má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani jinou výzvu k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje nebo využití jakékoliv investiční strategie. Vychází ze situace ke dni uveřejnění, a názory v něm uvedené se tudíž mohou měnit. Dokument byl připraven společností ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, která obhospodařuje a distribuuje fondy kolektivního investování a nabízí též individuální správu aktiv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.