Pondělí 12. dubna. Svátek má Julius.

I přes náročné prostředí Komerční banka udržela v roce 2014 svůj finanční výsledek

Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost úvěrů poskytnutých klientům poprvé přesáhla hranici půl bilionu, když narostla o 4 % na 513,4 miliardy Kč. Pokračoval nárůst aktiv klientů spravovaných Skupinou KB: objem vkladů klientů1 stoupl o 8 % na 676,1 miliardy Kč, objem prostředků v podílových fondech vzrostl o 21 %, v penzijním spoření o 13 % a technické rezervy v životním pojištění narostly o 23 %. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 13,0 miliard Kč, což představuje meziroční zvýšení o 4 %.

Se zřetelem k dosaženému výsledku v roce 2014 a ke schopnosti KB vytvářet kapitál a k potřebám financování růstu rizikově vážených aktiv, jakož i s ohledem na zvýšené kapitálové požadavky České národní banky (ČNB), rozhodlo se představenstvo Komerční banky navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 11 783 miliony Kč. Tato částka představuje 310 Kč na jednu akcii KB a výplatní poměr 91 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům. Odpovídající hrubý dividendový výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci roku 2014 činí 6,5 %. 

Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky okomentoval výsledky: „V roce 2014 jsme dosáhli vynikajících obchodních výsledků, což potvrzuje naší schopnost poskytovat našim klientům výhodné a moderní finanční služby s vysokou hodnotou. Tento obchodní úspěch nám pomohl ochránit naši ziskovost v kontextu extrémně nízkých úrokových sazeb, utlumené poptávky po úvěrech a zvyšující se regulatorní zátěže. Z řady důvodů, včetně nových a vysokých regulatorních kapitálových požadavků a eroze marží, strukturální ziskovost bankovního sektoru v posledních pěti letech klesá. Ani obrovský nárůst objemu rozvahy nedovolil zachovat úroveň provozních výnosů. 

Naštěstí je na začátku roku 2015 trend vývoje české ekonomiky pozitivní, což nás podpoří při plnění obchodních cílů, které byly stanoveny pro tento rok. Vnímáme ale zároveň, že úrokové sazby klesly na úrovně dříve skoro nemyslitelné a uvědomujeme si, že chystaná regulatorní opatření dále zvýší náklady bankovního podnikání. Ve Skupině KB budeme nadále přinášet klientům oboustranně výhodná řešení, v dlouhodobých partnerstvích s nimi. Rozvíjíme naše přednosti s cílem posílit naši tržní pozici. Blízkost našim klientům prostřednictvím široké sítě bankovních poboček a nástrojů přímého bankovnictví, a týmy kvalifikovaných zaměstnanců Komerční bance umožňují rozvíjet dobré vztahy se zákazníky a poskytovat jim kvalitní poradenství k naplňování jejich finančních potřeb.“

Hlavní události v posledním čtvrtletí 2014

• Úvěrování rostlo solidním tempem. KB dokázala zvýšit svůj tržní podíl na celkovém objemu hypoték i spotřebitelských úvěrů a s pomocí několika velkých transakcí zrychlit růst financování podniků. 

• KB spustila několik důležitých inovací. Nová aplikace KB eTrading umožňuje firemním klientům efektivně provádět měnové konverze, depozitní obchody či zajišťovat měnová rizika. Bezpečnost plateb na internetu byla podstatně zvýšena zavedením technologie 3D Secure. 

• Pokračoval nárůst počtu klientů, zejména díky pozitivnímu přijetí programu MojeOdměny klienty. Dále rostl i objem finančního majetku klientů svěřeného Skupině KB. Meziročně činilo zvýšení vkladů občanů v bance 10 %, prostředků v penzijních fondech 13 %, investic v podílových fondech 21 % a rezerv v životním pojištění dokonce 23 %. 

Celkové konsolidované výnosy Skupiny KB mírně poklesly o 0,7 % na 30,7 miliardy Kč. V tom čisté úrokové výnosy stouply o 1,0 % díky nárůstu objemu depozit a úvěrů, a to přes pokračující pokles tržních úrokových sazeb. Výnosy z poplatků a provizí se snížily o 4,6 % na 6,8 miliardy Kč v důsledku výhodnějšího nastavení cen pro klienty, především pro ty aktivní. Zisk z finančních operací meziročně klesl o 4,2 %, což je ale v prostředí měnovou politikou omezené volatility kurzu i úrokových měr relativně dobrý výsledek.  

KB nalezla další úspory v provozních nákladech, které tak poklesly o 0,9 % na 13,0 miliard Kč. Dobrá kvalita portfolia úvěrů, jak občanům, tak podnikům, vedla ke snížení čisté tvorby opravných položek o 25,5 % na 1,3 miliardy Kč. 

Skupina vykázala k 31. prosinci 2014 celkovou kapitálovou přiměřenost ve výši 16,4 %. Protože kapitál KB je tvořen pouze nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem, byla stejná i jádrová Tier 1 přiměřenost. Podíl čistých úvěrů k objemu depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) činil 74,7 %.

1) Bez zahrnutí repo operací s klienty. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.