CZK/€ 24.660 -0,14%

CZK/$ 23.320 -0,63%

CZK/£ 29.075 -0,24%

CZK/CHF 23.987 -0,30%

29. 08. 2012

0 komentářů

Subjekty:

Fortuna Entertainment Group N.V: Celkové výnosy se v první polovině roku 2012 zvýšily o 14,7 %

 


 

„Udržujeme dvouciferný růst výše hrubých výher, stejně jako významný růst obratu. Za dobrými výsledky na všech našich trzích stálo především sázení přes internet, zejména během fotbalového EURA 2012, kdy jsme zaznamenali nárůst tržeb o 25 % ve srovnání s turnajem EURO 2008 a dosáhli velmi solidní marže 20 %,“ uvedl Wilf Walsh, předseda představenstva společnosti Fortuna Entertainment Group. „I přes neexistující nabídku online her, spolu s velmi represivním zdaněním legálních domácích provozovatelů, jsme zaznamenali výrazný úspěch s nedávno spuštěným internetovým sázením v Polsku, které je nejrychleji rostoucím trhem v portfoliu společnosti Fortuna.“

Přehled výsledků Skupiny

Podle neauditovaných konsolidovaných finančních výsledků zaznamenala Fortuna za první polovinu roku 2012 celkové přijaté sázky (Amounts Staked) ve výši 229,1 milionu eur, což bylo o 9,6 % více než za první polovinu roku 2011. Výše přijatých sázek byla pozitivně ovlivněna růstem objemu sázení na sportovní výsledky prostřednictvím internetu v České republice a v Polsku, konáním ME ve fotbale v červnu 2012 v Polsku a na Ukrajině a přispěním segmentu loterií v České republice.

Výše sázek přijatých v segmentu sportu dosáhla za první polovinu roku 2012 hodnoty 219,1 milionu eur, což je hodnota o 5,2 % vyšší než ve stejném období roku 2011. Největší růst Společnost zaznamenala v České republice a v Polsku, kde byl podpořen spuštěním regulovaného internetového sázení v lednu tohoto roku a akvizicí 80 nových sázkových kanceláří, většinu [původně] ve vlastnictví společnosti Tipsport PL. Naproti tomu objem přijatých sázek v první polovině roku 2012 poklesl na Slovensku, kde byly zavedeny limity s dopadem na několik velkých hráčů, což se negativně projevilo v meziročním srovnání. Fotbalové EURO 2012 pořádané v Polsku a na Ukrajině naopak přispělo ke zvýšení objemu přijatých sázek.

Přijaté sázky v loterijních hrách dosáhly v první polovině roku 2012 celkové výše 10 milionů eur. Z této částky připadlo 2,5 milionu eur na prodané stírací losy a 7,5 milionu eur na prodej tiketů číselných loterií. Pro tyto hodnoty není k dispozici meziroční srovnání.

V první polovině roku 2012 dosáhla výše hrubých výher hodnoty 55,1 milionu eur, což představuje nárůst o 15,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2011. Hrubé výhry z internetového sázení se v první polovině roku 2012 zvýšily na 17,8 milionu eur, což znamená nárůst o 21,8 % oproti stejnému období roku 2011. Hrubé výhry ze sázek přijatých na pobočkách dosáhly v prvním pololetí sledovaného roku výše 32,4 milionu eur, což je jen o 1,3 % méně než ve stejném období předcházejícího roku. K nejvýraznějšímu poklesu v objemu sázek přijatých na pobočkách došlo v České republice, zatímco v Polsku se objem hrubých výher ze sázek přijatých na pobočkách zvýšil. Výše hrubých výher z loterií dosáhla v první polovině roku 2012 hodnoty pěti milionů eur, z čehož 877 tisíc eur připadalo na stírací losy a 4,1 milionu eur na číselné loterijní hry.

V první polovině roku 2012 vykázala Společnost celkové výnosy ve výši 48 milionů eur, což je o 14,7 % více než o rok dříve. Z této částky na výnosy ze sportovního sázení připadala částka 43,1 milionu eur, která se tak meziročně zvýšila o 3,8 %. Výnosy z loterijních her dosáhly za první polovinu roku 2012 pěti milionů eur.

REKLAMA

EBITDA skupiny Fortuna dosáhla 10,1 milionu eur, tedy o 14,7 % méně než za první polovinu roku 2011. Z této hodnoty připadala na EBITDA ze sportovního sázení částka ve výši 13,1 milionu eur, což znamenalo meziroční navýšení o 2,3 % i přes silný negativní dopad vyššího zdanění v první polovině tohoto roku. EBITDA v segmentu loterií dosáhla záporné hodnoty (3) milionů eur, plně v souladu s dříve oznámeným plánem Společnosti. Hlavní příčinou záporného výsledku EBITDA v tomto segmentu byly výdaje spojené s provozováním loterijních her.

Sportovní sázení v České republice

V České republice na sportovní sázení připadlo v první polovině 2012 51,8 % celkových přijatých sázek Společnosti, což je srovnatelná hodnota s podílem 52,9 % dosaženým v první polovině roku 2011. Celková výše přijatých sázek dosáhla hodnoty 118,7 milionu eur, tedy o 7,3 % více než v první polovině roku 2011. Výše hrubých výher v segmentu sportovního sázení dosáhla v České republice v první polovině roku 2012 hodnoty 22,7 milionu eur, o 3,7 % více než ve stejném období předcházejícího roku. Za tímto nárůstem stál především růst objemu sázení přes internet; hrubé výhry v internetovém segmentu meziročně vzrostly o 28,1 % a dosáhly hodnoty 10,2 milionu eur. Naproti tomu hrubé výhry ze sázek přijatých na pobočkách v České republice meziročně poklesly o 10,3 % a dosáhly hodnoty 12,5 milionu eur.

Loterie v České republice

Na loterijní hry v České republice připadala 4,4 % celkových přijatých sázek. Celková výše sázek přijatých v segmentu loterií dosáhla 10 milionů eur, z čehož na číselné hry připadalo 7,5 milionu eur a na stírací losy 2,5 milionu eur. Výše hrubých výher dosáhla v první polovině roku 2012 v České republice hodnoty pěti milionů eur, z čehož na číselné loterie připadala částka 4,1 milionu eur a na stírací losy 0,9 milionu eur. Hrubý zisk z loterií dosáhl v České republice výše 3,7 milionu eur. Hrubá marže v České republice v první polovině roku 2012 dosáhla výše 19,9 % v případě prodeje stíracích losů a 42,4 % v případě číselných loterijních her. Z celkových výsledků v segmentu loterijních her v České republice za první polovinu roku 2011 byly výsledky za prodej stíracích losů započítány pouze za období méně než dvou měsíců, proto není možné uvést meziroční srovnání.

Slovensko

Podíl slovenského trhu na celkové výši přijatých sázek za první pololetí roku 2012 dosáhl hodnoty 28,5 %, což znamená pokles z 34procentního podílu zaznamenaného v první polovině roku 2011.

Celkové přijaté sázky dosáhly výše 65,2 milionu eur, což bylo o 7,3 % méně než v první polovině roku 2011. Výše hrubých výher dosáhla v první polovině roku 2012 na Slovensku hodnoty 15,6 milionu eur, tedy o 3,5 % méně než ve stejném období roku předcházejícího. Hrubé výhry z internetového sázení dosáhly hodnoty 6,3 milionu eur, tedy o 4,6 % méně než ve stejném období předcházejícího roku. Hrubé výhry ze sázek přijatých na pobočkách na Slovensku poklesly v meziročním srovnání o 2,8 % a dosáhly celkové výše 9,3 milionu eur. Tento pokles byl způsoben především poklesem soukromé spotřeby na Slovensku, ztrátou několika významných hráčů s vysokými objemy sázek a skutečností, že se Slovensko nekvalifikovalo na Mistrovství Evropy ve fotbale. Zájem sázejících o EURO 2012 tak byl nižší než v okolních zemích. Hrubé výhry ze sázek na sportovní události zaznamenané ve sledovaném období na Slovensku byly rovněž nižší vlivem vyšších licenčních poplatků odváděných státu. Ke zvýšení jejich sazby došlo v září 2011, z 5 % na 5,5 %.

Polsko

Polský podíl na celkovém objemu sázek přijatých Společností dosáhl v prvním pololetí roku 2012 úrovně 14,4 %, což představuje dobrý růst ve srovnání s dvanáctiprocentním podílem ve stejném období roku 2011. Za prvních šest měsíců roku 2012 dosáhla celková výše přijatých sázek v Polsku hodnoty 32,9 milionu eur, tedy o 31,1 % více než v roce 2011. Tím se polský trh stal nejrychleji rostoucím trhem v portfoliu společnosti Fortuna. Díky tomu, že bylo na konci ledna 2012 zahájeno internetové sázení v Polsku, konal se evropský fotbalový šampionát a Fortuna získala od společnosti Tipsport PL 80 nových sázkových kanceláří, byla schopná otočit předcházející trend poklesu objemu přijatých sázek. Ovšem zdanění sázek zůstává v Polsku nadále vysoké a jednoznačně diskriminuje domácí regulované sportovní sázky ve srovnání se zahraničními provozovateli.

Hrubé výhry ze sázek se v Polsku za první pololetí roku 2012 zvýšily na 11,9 milionu eur, což představovalo meziroční nárůst o 27,2 %.

Shrnutí fotbalového mistrovství EURO 2012

V červnu a červenci 2012 uspořádaly Polsko a Ukrajina společně fotbalové mistrovství Evropy, EURO 2012, což je obvykle jednou z nejvýznamnějších událostí ve světě sportovního sázení a jako takové může jednorázově ovlivnit finanční výsledky společnosti Fortuna.

Výše sázek přijatých na výsledky zápasů EURA 2012 dosáhla téměř 17 milionů eur, z čehož více než 4,7 milionu eur (28 %) představovaly sázky přijaté v Polsku, téměř 8,4 milionu eur (49 %) sázky přijaté v České republice a přibližně 3,9 milionu eur (23 %) sázky přijaté na Slovensku. Ve srovnání s minulým evropským šampionátem pořádaným v roce 2008 se celková výše přijatých sázek zvýšila přibližně o 25 %.

Podíl sázek přijatých prostřednictvím internetu byl nejvyšší v České republice, kde bylo podáno 42 % sázek na výsledky fotbalového mistrovství EURO 2012 po internetu. Následovalo Slovensko (s 38 % sázek podaných online) a Polsko (stále ještě dobrých 14,2 % sázek podaných přes internet). I když byl na polském trhu podíl internetových sázek nejnižší, jedná se o dobrý výsledek vzhledem k tomu, že online kanál byl v tu dobu na trhu k dispozici pouhých pět měsíců.

Co se týče přijatých sázek, bylo mistrovství rekordní událostí pro polský trh, neboť prvně v historii společnosti Fortuna došlo k tomu, že polští zákazníci podali na významnou sportovní událost větší objem sázek než jejich kolegové na Slovensku. Větší podíly sázek podaných v Polsku a v České republice (jejichž mužstva se na šampionát kvalifikovala) v celkovém objemu přijatých sázek byly odrazem skutečnosti, že slovenské národní mužstvo se na turnaj nedostalo.

REKLAMA

Vzhledem k tomu, že ve výsledcích zápasů došlo jen k malým překvapením a zápasy tak povětšinou končily s předpokládaným výsledkem, vyplatila Fortuna rekordní výši výher, jejíž hodnota dosáhla téměř 14 milionů eur, což představuje více než třicetiprocentní nárůst ve srovnání s Mistrovstvím Evropy ve fotbale v roce 2008. Celková výše hrubých výher za Skupinu připadající na EURO 2012 dosáhla hodnoty přibližně 3,3 milionu eur, přičemž marže hrubé výhry byla přibližně 20 %. To je velice dobrý výsledek ve srovnání s evropskou konkurencí společnosti Fortuna, a zejména pak se společnostmi s nabídkou online kasina a her.

Příloha – vybrané finanční ukazatele

Finanční údaje (v tisících eur) za 6 měsíců do 30. června

 

2012

2011

% rozdíl

Přijaté sázky

229 072

209 022

9,6 %

– z toho sportovní sázky

219 087

208 246

REKLAMA

5,2 %

– z toho loterie

9 985

776

1 187,4 %

Hrubé výhry

55 131

47 857

15,2 %

– z toho sportovní sázky

50 183

47 431

5,8 %

– z toho loterie

4 948

426

1 062,4 %

Výnosy

48 041

41 895

14,7 %

– z toho sportovní sázky

43 059

41 469

3,8 %

– z toho loterie

4 982

426

1 069,5 %

EBITDA

10 139

11 89

(14,7 %)

– z toho sportovní sázky

13 145

12 852

2,3 %

– z toho loterie

(3 006)

(962)

212,5 %

Provozní zisk

8 403

10 396

(19,2 %)

– z toho sportovní sázky

11 664

11 378

2,5 %

– z toho loterie

(3 261)

(982)

232,2 %

Čistý zisk z probíhajících činností za sledované období

5 619

8 629

(34,9 %)

 

Vybrané výsledky podle segmentu za první pololetí roku 2012

v milionech eur

ČR (sázky)

ČR (loterie)

SR

Polsko

Malta

Celkem

Celkové přijaté sázky

118,7

10,0

65,2

32,9

2,2

229,1

Hrubé výhry ze sázek

22,7

4,9

15,6

11,9

0,08

55,1

Výnosy

22,7

5,0

12,3

8,0

0,07

48,0

Hrubý zisk ze sázek

18,2

3,7

12,2

7,9

0,07

42,0

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Retailové nemovitostní fondy. Na špici je CREDITAS, ZDR Investments a Conseq realitní

Inflace v Česku nepolevuje. V lednu zrychlila na 9,9 procenta z prosincových 6,6 procenta. Meziměsíční růst cen je nejvyšší od roku 1993. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Investoři proto hledají způsoby, jak své prostředky zhodnotit. Zajímavé výnosy přináší například nemovitostní fondy. Jaká […]

Text: Filip Kučera

22. 02. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.