Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

Fondy kvalifikovaných investorů? Brzy možná přístupnější

Investice 09.04.2015 | 10:57 0 Komentářů

FKI čekají plánované změny vstupní investice (Tisková zpráva: NOVA Green Energy Fund)

Stát plánuje výraznou změnu u fondů kvalifikovaných investorů (FKI). V současné době je vstupní investice stanovená ve výši 125 tisíc eur (přibližně 3,4 milionu korun).  Nově by se však podle Ministerstva financí tato hranice mohla snížit na 10 tisíc eur (zhruba 275 tisíc korun). Dle vyjádření odborníků z otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy je tato připravovaná změna velmi vítaná. Fondy se tak zpřístupní širší veřejnosti. Tyto fondy investují jak do běžných finančních instrumentů, tak i poměrně „exotičtějších“, jako jsou automobiloví veteráni, víno, umění a obnovitelné zdroje energie.

Nedlouho poté co podnikání fondů kvalifikovaných investorů poměrně nešťastně zasáhla necitlivá a nedomyšlená novela zákona o dani z příjmu, směřuje k vládnímu projednání další, poměrně zásadní, legislativní úprava týkající se mimo jiné snížení minimální vstupní investice do těchto forem investičních fondů. Pro ty, jejichž posouzení kvalifikovanosti se odvíjí především od výše vstupní investice, by schválení navrhované úpravy znamenalo snížení vstupní investice z dnešních, na české poměry vysokých 125 tisíc eur na mnohem přívětivějších 10 tisíc eur. Snížení požadavků na vstupní investice by zcela změnilo dosavadní koncept vnímání fondů kvalifikovaných investorů jakožto investičního instrumentu určeného především pro institucionální klienty, což vítají též zástupci investičních společností, které dnes spravují téměř 130 fondů kvalifikovaných investorů s aktivy přesahujícími 85 miliard korun českých. 

Investování skrze tyto fondové struktury by zcela jistě nabylo na atraktivitě pro široké masy „semi-profesionálů“, a to i v souvislosti s nedávným prodloužením daňového testu z 6 měsíců na 3 roky, i pro drobné investory“, říká předseda investiční komise otevřeného podílového fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy Juraj Dvořák.

Fondový business v Česku tak nadále prochází formováním konkurenceschopného legislativního rámce. Je zjevné, že přijetím nové legislativní materie fondového podnikání, jež vstoupila v účinnost v roce 2013 a je charakteristická příklonem k evropským konvencím právě v oblasti obhospodařování a administrace fondů kvalifikovaných investorů, nebyl tento proces zdaleka ukončen. Hledání nové optimální výše vstupní investice se tak nyní stává alfou i omegou jak pro zákonodárce, tak pro zástupce tohoto dynamicky se rozvíjejícího segmentu kapitálového trhu. Dle nedávného vyjádření náměstka Ministerstva financí ČR Martina Prose by tato úprava mohla nabýt účinnosti již od ledna roku 2016.

Výše minimální investice v zemích EU

Ačkoliv je vymezení pojmu kvalifikovaného investora v zemích EU velice podobné, tak výše minimální investice je vždy řízena národní úpravou, jinými slovy změna minimální vstupní investice je ponechána čistě v rukou příslušných zákonodárců. Zároveň ale musí být ošetřeno, že investorem se stane v jistém slova smyslu výhradně zkušený investor. Z tohoto důvodu platná fondová legislativa podmiňuje investici do fondů kvalifikovaných investorů prohlášením investora o jisté úrovní finanční gramotností a vyplněním investičního dotazníku včetně uvědomění si investičních rizik spojených s FKI.

S ohledem na mírnější regulaci a celkový obecný charakter fondů kvalifikovaných investorů nelze patrně odstranit minimální vstupní investici úplně či její výši ponechat pouze na benevolenci jednotlivých správců těchto fondů. Dosavadní představa zákonodárců se odvíjela především ze zkušeností ze zemí s vyspělým kapitálovým trhem, kde se minimální částka pro investici pohybuje právě v rozmezí 100 či 125 tisíc eur. Například ve Švýcarsku je limit minimální investice stanoven na gigantické 2 milionů švýcarských franků. Avšak pokud tytéž investoři delegují své rozhodnutí na investiční společnost, jsou kvalifikovanými investory ihned, bez požadavku na minimální investici.

Snížením vstupní částky se fondy zatraktivní pro drobnější investory

Podíváme-li se na vývoj kapitálového trhu v kontextu kupní síly českých domácností, je zřejmé, že nynější částka 125 tisíc eur je pro podstatnou většinu drobnějších, leč zkušených investorů, nedosažitelná. Ačkoliv by o investici do standardních investičních instrumentů, jako jsou cenné papíry, nemovitosti, pohledávky, korporátní dluhopisy či ochranné známky, popřípadě do stále atraktivnějších obnovitelných zdrojů energie skrze fondy kvalifikovaných investorů, měli zájem.

„Rozšířilo by to zcela jistě skupinu potenciálních investorů zejména u otevřených fondů. Pokud je někdo připraven investovat 10 tisíc eur, zřejmě se již nejedná o žádného začátečníka, přičemž takový vstup „menších“ investorů do fondů určitě nesnižuje ochranu dosavadních investorů,“ dodává Rudolf Vřešťál, finanční ředitel investiční společnosti REDSIDE, která spravuje mimo jiné otevřený podílový fond NOVA Green Energy, který se zabývá investicemi výhradně do obnovitelných zdrojů energie, a pokračuje: „Například v NOVA Green Energy, se současným limitem minimální investice 125 tisíc eur, musíme velice často odmítnout drobnější investory, kteří mají zkušenosti s investováním a chtějí investovat specificky do obnovitelných zdrojů, jakožto ve světě velice oblíbeného cíle investic, ale bohužel jsou ochotni či schopni investovat „pouze“ stovky tisíc korun.“ 

Proces celkové optimalizace vstupní investice by však neměl být z podstaty věci posuzován odděleně od samotné regulace, neboť se zde zcela jistě jedná o spojené nádoby. „Velikost vstupní investice by se obecně měla odvíjet od dané úrovně regulace investičního fondu, přičemž tento vztah by měl být nepřímo úměrný“, uzavírá Rudolf Vřešťál.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.