CZK/€ 24.340 -0,51%

CZK/$ 22.967 -1,08%

CZK/£ 28.146 -0,10%

CZK/CHF 25.174 -0,37%

Text: Redakce

10. 12. 2021

0 komentářů

Proč vložit peníze do fondů kvalifikovaných investorů?

 

V Česku roste obliba fondů kvalifikovaných investorů. Často se stávají alternativou ke standardním investičním nástrojům a slouží jako vhodný prostředek k diverzifikaci portfolia.

Loading 

Připomeňme, že už před časem se díky legislativním úpravám snížil limit pro vstup do zmiňovaných fondů na 1 milion korun. Dříve se jednalo o částku kolem 3,5 milionu korun. Zároveň bylo zrušeno omezení veřejného nabízení. To velmi pomohlo akceleraci zmíněných fondů.

 

Fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů vychází ze stejné myšlenky, kterou je shromažďování peněžních prostředků od investorů (veřejnost, menší či větší podniky, instituce apod.), jež se dle stanovené investiční strategie investují s cílem zajistit jejich zhodnocení.

 

Ptáte se, proč je stanovena suma 1 milionu korun a ne třeba 100 000? Legislativní záměr je takový, aby do fondů investovali pouze ti, kteří disponují potřebným kapitálem a aby případný nezdar jejich finanční situaci neohrozil. Myslete na to, že se jedná o dlouhodobou investici, která není bezriziková.

Její hodnota může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte proto vždy zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Mějte také vždy na paměti, že historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Připomeňme, že minimální hodnotu je třeba držet po celou dobu – jedná se o kvalifikaci daného investora. Pokud byste přece jen potřebovali uskutečnit částečný odkup, kterým byste se dostali pod zadanou hodnotu, máte jen dvě řešení – takový krok neudělat anebo odprodat celou část.

Stoupají investice do energetických fondů

Stále větší oblibu získávají energetické fondy. Je to dáno zejména současnou situací, kdy obecně stoupají investice do energetiky.

Pro investory jsou zajímavé svým stabilním výnosem, který není tolik závislý na dění na trhu. Investice směrem do energetiky nemají ani tendence klesat do záporných hodnot. Fond držící podkladová aktiva má předem dané a zpravidla garantované tržby na dobu života investice.

Náklady lze u těchto projektů dobře předpovídat i korigovat. Výsledkem je proto dobrá stabilita ekonomického plánu projektu. Největším rizikem z pohledu energetických projektů je regulatorní – změna podmínek podpory, která se ale zpravidla týká buď jen jednoho státu, nebo jen jedné technologie. Optimální obranou je portfolio správně diverzifikovat – technologicky i regionálně.

RAIFFEISEN – ENERGIE – AKTIEN

Pro ty, kdo chtějí využít dlouhodobých výnosových šancí v energetickém sektoru je určen například fond RAIFFEISEN – ENERGIE – AKTIEN. Doporučený horizont investice je alespoň 10 let. Minimální investice je možná už od 100 korun nebo ekvivalent v cizí měně. Výhodou je vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků. Samozřejmostí je aktivní správa fondu – o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi.

CREDITAS ENERGY

Investiční příležitostí je také energetický podfond CREDITAS ENERGY, podfond SICAV spadající pod fond kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. Ten sází na dlouhodobou stabilní ekonomickou výkonnost energetické skupiny UCED, která je součástí jedné z nejdynamičtějších českých investičních skupin CREDITAS. Základem energetické divize UCED jsou distribuční sítě, bez nichž by energetika nemohla fungovat.

„Investice směřují do distribučních soustav a z pohledu fondu tak jde o nové příležitosti pro další rozvoj energetické infrastruktury současných distribučních území,“ upřesňuje Richard Holešinský, předseda dozorčí rady fondu.

Generali Fond ropy a energetiky

Možností je i Generali Fond ropy a energetiky. Je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Rok poté: Jak proof-of-stake změnil Ethereum

Loni v září nahradilo Ethereum svůj konsenzuální mechanismus založený na proof-of-work blockchainu konceptem proof-of-stake. Tento dychtivě očekávaný upgrade je označovaný jako Sloučení (The Merge). V uplynulém roce došlo ke snížení počtu etherů v oběhu o téměř 300 000 a spotřeba elektřiny klesla o 99,95 %. Mezitím se však síť přiblížila možnému kritickému […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 09. 2023

Poselství a nutnost 5S jsou stála aktuální

Jedna z dnes celosvětově rozšířených metod zvyšování produktivity nese označení „5S“. Jde o dobré hospodaření na pracovištích, a to se ve výsledku odráží v nákladech a rentabilitě. Tisknou-li se například zbytečné kopie, ve vytištěném jsou chyby, musí se to opravit a předělávat, stojí to peníze. Kdykoliv vznikne chyba, […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

29. 09. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *