Úterý 27. října. Svátek mají Šarlota a Zoe.

Co dokáže pojistná matematika? Allianz pojišťovna vypracovala pojistné podmínky pro perníkovou chaloupku s úrazovým pojištěním Ježibaby

Byla jednou jedna pojišťovna a jmenovala se Allianz. Říkalo se o ní, že umí pojistit vše, od A do Z. Auto od antény po zrcátko, domácnost od akvária po zámek a život od Alzheimera až po zlomeninu. To je přece normální, řeknete si. Jenže – u téhle pojišťovny existovala i pojištění na reálně neexistující věci i bytosti. Například takové pojištění Hobitů… Experti z německé pojišťovny Allianz si před koncem roku dali tu práci a spočítali, jaké škody na majetku a zdraví by způsobil hobit a jeho družina, kdyby se jejich příběh skutečně udál. A došli k částce převyšující 320 milionů eur! Odborníci na pojistnou matematiku z české Allianz na to šli z druhé strany. Nepočítali již vzniklé škody, ale zajímalo je, kolik by pojištění stálo. A vybrali si tradiční českou pohádkovou stavbu – Perníkovou chaloupku.

Nejdříve jsme museli definovat, jakou stavbu považujeme za perníkovou chaloupku, abychom mohli správně stanovit pojistnou částku. Ve spolupráci s pekaři a cukráři jsme došli k závěru, že jde o stavbu, která je celá upečená z medového perníku a má polevu. Pojistnou částku jsme pak stanovili na základě velikosti chaloupky, respektive množství spotřebovaného materiálu. Zároveň jsme přihlíželi k její historické, umělecké a kulturní hodnotě. Podle dostupných pohádkových knih jsme posoudili velikost, kvalitu výzdoby chaloupky, staří a lokalitu umístění,“ vysvětluje metodologii výpočtu Ema Lanzendörferová, manažerka úseku pricingu a technické implementace Allianz pojišťovny.

Pojistná rizika pro Ježibabu? Proč ne!

Předmětem pojištění se stala perníková chaloupka o půdorysu 10 X 10 m, s výškou v nejvyšším bodě 10 m, vyrobená z perníku silného 5 cm. Dle aktuální ceny použitých surovin a uměleckého ztvárnění byla pojistná částku stanovena na 900 000 Kč.

A na jaká rizika by si Ježibaba, která svůj příbytek využívá k lákání mlsných dětí, mohla chaloupku pojistit? Kromě běžných rizik jsou samozřejmostí i další nebezpečí, například okousání střešních tašek, či podezdívky myší nebo dítětem, zboření stavby medvědem, ale také rozehřátí polevy sluncem, či naopak zvlhnutí a následné zplesnivění.

V případě okousání myší by pojistné plnění bylo poskytnuto za výrobní i uměleckou hodnotu, a to za každý poničený perníček. V případě totální škody by pak plnění dosáhlo výše sjednané pojistné částky. Do zvláštních pohádkových pojistných podmínek by pak musela být zahrnuta výluka – na plnění by nevznikl nárok, pokud by myš byla domácím mazlíčkem Ježibaby, nebo pokud by chaloupka nebyla využívána ke svému standardnímu účelu, tedy jako návnada na děti, ale byl v ní například skladován sýr. Majitelce by mohla být pro toto riziko poskytnuta až 15% sleva za zabezpečení pastičkami,“ doplňuje Ema Lanzendörferová.

U rizika okousání dětmi by bylo pojistné plnění poskytováno podobně, jako u myší, ve výlukách by pak bylo okousání členem rodiny, například malým Ježibábátkem. Slevy by se naopak týkaly chaloupek, které by byly umístěny dále než 10 kilometrů od nejbližší obydlené oblasti, včetně mobilních dětských táborů a 30% slevu by majitelka mohla čerpat v případě, že by dostatečně průkazně doložila, že se stavba nachází v oblasti s vysokou osvětovou činností, tedy že děti perfektně znají pohádku o Perníkové chaloupce.

Vliv ozonové díry na rozehřátý perník

Při rozehřátí polevy by pak plnění pokrylo pořízení polevy nové a samozřejmě také přiměřenou část historické, kulturní a umělecké hodnoty. U celkové destrukce perníku v důsledku rozehřátí by pojišťovna platila za každý poničený perníček, v případě totální škody až do výše pojistné částky. Mezi základní výluky by patřilo umístění chloupky na poušti nebo v oblasti existence ozonových děr, naopak slevu by bylo možné čerpat za umístění na stavební parcele uprostřed hlubokého lesa. Stejné umístění v lese by však bylo přitěžujícím faktorem zase pro riziko zplesnivění, bažina by byla dokonce důvodem odmítnutí do pojištění. Ideálním klimatem by v tomto případě byla například tundra. Plnění by bylo až do 150 % výrobní a umělecké hodnoty každého plesnivého perníčku, a to proto, že by bylo třeba vyměnit i okolní perníčky. Maximální výší plnění by byla opět celková částka.

U zboření medvědem by mezi výluky patřilo opět zboření ochočeným medvědem domácím a také jedna technologická záležitost – pokud by bylo při výrobě perníčku použito příliš mnoho medu. Se zvýšenou sazbou pojistného o 50 % by pak musel počítat majitel objektu v oblasti, kde se za posledních 5 let objevil minimálně jeden medvěd. Pokud by se neobjevil žádný 5 – 10 let, snížilo by se pojistné na třetinu, pokud by to bylo více než 10 let, ušetřila by majitelka dokonce 99 %.

To rozhodně nejsou všechna rizika, která je možné za základní pojistné Perníkové chaloupky ve výši 5355 Kč ročně, pojistit. Patří mezi ně také odcizení lopaty, nebo její rozlomení v důsledky vady materiálu a v případě zájmu by bylo možné uzavřít také úrazové pojištění pro pád Ježibaby z lopaty, či pojištění proti nákaze dětí salmonelou ze zkaženého perníku.

Vymetení pece zajistí asistenční služba

Samozřejmostí, stejně jako u běžného pojištění domácnosti a stavby, by byly asistenční služby. Se specifickými riziky lze nabídnout i specifické služby, to znamená, že asistence by zabezpečila například odborné napečení nových perníků, výrobu polevy, opravu na místě včetně zdobení, náhradní ubytování pro Ježibabu i děti, vymetání pece a podobně,“ dodává s úsměvem Ema Lanzendörferová.

Pojištěné má brána ze špejlí i nejmenší zlatá klec

A přestože žádná Ježibaba na přepážku Allianz asi nepřijde a pojištění neuzavře, je spousta dalších, téměř pohádkových artefaktů, které Allianz již opravdu pojistila. Před třemi lety se stala pojistitelem netradičních a rekordních exponátů Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Mezi ně patří například 2,8 metrů vysoký model kostela z 50 tisíc kusů dřevěných latiček, nebo Jihlavská brána z 1461 špejlí, čokoládová kopie francouzského zámku Chaumont z 25 kg bílého plastického fondánu a 3,6 kg čokolády, nebo nejmenší zlatá klec s modrým safírem o rozměrech 4,75×4,40×4,10 mm. A našla by se spousta dalších skvostů.

Jak je z následujícího výčtu vidět, pojistná matematika rozhodně není „suchý“ vědní obor. A přestože používá složité vzorce a teorie, pomocí nichž dokáže spočítat míru a pravděpodobnost možného rizika prakticky u čehokoliv, může to někdy být i velká zábava.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.