Neděle 19. září. Svátek má Zita.

Česká spořitelna spustí systém na detekci podvodných platebních transakcí OLIN, který využívá automatizované datové analýzy

V souvislosti s růstem objemu internetových plateb se Česká spořitelna rozhodla využít potenciál automatizovaných datových analýz a pod pracovním názvem OLIN připravuje nový systém, na detekování podvodných transakcí při platbách kartou na internetu a v rámci internetového bankovnictví, který bude pro detekci využívat tzv. velká data. OLIN zvýší efektivitu stávajícího detekčního systému, který pracuje s experty vytvořenými algoritmy pro identifikaci podvodného chování. OLIN se nachází ve finální fází vývoje a Spořitelna jej spustí v průběhu roku 2019 v závislosti na výsledcích pilotního provozu.

Systém OLIN v portfoliu bezpečnostních aplikací Spořitelny doplní mobilní aplikaci George klíč, která představuje nejmodernější aplikaci s dvoufaktorovým zabezpečením, kterou klienti používají pro potvrzování plateb v digitálním bankovnictví George. Aplikaci George klíč by klienti měli mít možnost v průběhu roku 2019 začít používat také pro potvrzování transakcí při platbách kartou na internetu.

George klíč dnes pro maximálně bezpečné dvoufaktorové potvrzování plateb v digitálním bankovnictví používá více než 150 tisíc klientů Spořitelny. Předpokládáme, že se George klíč v brzké době stane hlavní bezpečnostní aplikací, kterou budou naši klienti využívat pro potvrzování plateb v digitálním bankovnictví a také při platbách kartou na internetu,“ říká Jan Hailich, manažer platebních řešení České spořitelny a pokračuje: „Klientům, kteří nemají tzv. chytrý telefon, nebo ještě nezačali používat George klíč a své transakce v digitálním bankovnictví a platby kartou na internetu stále potvrzují SMS zprávou, bude OLIN automaticky poskytovat další dimenzi zabezpečení, který jim v kombinaci s přihlašovacími údaji do digitálního bankovnictví respektive unikátním kódem v SMS zprávě poskytne maximální ochranu před zneužitím jejich platební karty.

Systém OLIN

Stávající detekční systém, který Česká spořitelna používá pro detekci podvodných karetních operací například v důsledku zneužití klientovy karty, pracuje s předdefinovanými vzorci typického chování skupin klientů, které obsahují parametry jako je četnost využívání platební karty, obvyklá výše platby, čas či místo platby. Systém tak dokáže detekovat situace, kdy hrozí riziko, že došlo ke zneužití klientovy platební karty a banka je tak schopná podezřelou transakci zastavit, kontaktovat klienta a tak zabrání finanční ztrátě. Stávající detekční systém samozřejmě pracuje s typickými vzorci klientského chování, která vychází z anonymizovaných a agregovaných dat, popisujících typické chování příslušných klientských skupin. V žádném případě systém nepracuje s daty individuálních klientů.

Systém OLIN, který pro detekci podvodných transakcí využívá automatizovanou datovou analýzu, nepracuje tedy jen se vzorci vytvořenými na základě předpokladu lidí, ale s tzv. big daty tedy velkými soubory anonymizovaných a agregovaných dat, které reprezentují miliony klientských platebních transakcí. V rámci těchto datových souborů jsou označeny ty platební transakce, které měly podvodný charakter a OLIN následně dokáže najít celou řadu korelací, společných těmto podvodným transakcím a na jejich základě vytvořit nové vzorce, které posléze používá pro včasnou detekci rizika podvodné platební transakce, na jejímž základě pak banka příslušnou transakci zastaví a kontaktuje klienta pro ověření.

Zatímco stávající systém pracuje s vzorci podvodných transakcí, které vytvořili bezpečnostní experti, OLIN pracuje s velkými datovými soubory realizovaných platebních transakcí našich klientů a dokáže vytvořit nové a přesnější vzorce podvodných transakcí na základě automatizované datové analýzy,” říká Jiří Steuer, IT architekt České spořitelny a dodává: „OLIN dokáže odhalit více rizikových platebních transakcí v reálném čase, s větší přesností a je připraven plně využít potenciál umělé inteligence.

„O našich klientech máme velmi široké a různorodé portfolio dat, která velmi přesně reprezentují jejich platební chování. Máme proto dostatečně robustní datový soubor, na jehož základě OLIN dokáže identifikovat situace, v nichž hrozí, že došlo ke zneužití karty. Typickým příklad je situace, kdy klient nakupuje pouze na českých e-shopech spotřební zboží a najednou nakoupí na asijském e-shopu investiční zlaté cihly v hodnotě několika set tisíc korun,” říká Jiří Steuer a doplňuje: „Jakkoli algoritmus detekčního systému pracuje s daty individuálních klientů, pracuje s nimi v naprosto anonymizované a agregované formě, což brání jakémukoli zneužití klientských dat.”

Česká spořitelna je nyní ve finální fázi vývoje nového systému a v závislosti na výsledcích pilotního provozu přistoupí v průběhu roku k jeho spuštění.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.