Úterý 26. ledna. Svátek má Zora.

ČBA: První distributoři úspěšně složili zkoušku k prokázání odbornosti

V rámci projektu ČBA Educa byl realizován první termín zkoušek podle zákona o spotřebitelském úvěru.

Praha, 28. dubna 2017 – Česká bankovní asociace (ČBA) na základě akreditace udělené Českou národní bankou (ČNB) realizovala první zkouškový termín. Na stránkách www.cbaeduca.cz jsou jako podklad pro přípravu umístěny cvičné zkušební testy, které zkoušení ohodnotili jako velice užitečné. Požadavek na prokázání odbornosti složením zkoušky u akreditované instituce musí distributoři (zaměstnanci na příslušných pracovních pozicích i samostatně podnikající osoby) spotřebitelských úvěrů splnit do 1. prosince 2018.

Po předchozím pilotním testování ČBA uskutečnila první zkoušky k prokazování odbornosti dle zákona o spotřebitelském úvěru. „Výsledky i ohlasy na průběh zkoušky jsou od všech účastníků velmi pozitivní. Při přípravě na testy byla pro zájemce prioritní a nejdůležitější možnost seznámit se
s formátem zkoušky a vyzkoušet si cvičné testy. Díky tomu jsme u jedné účastnice zaznamenali rekordní čas pro splnění zkoušky, který byl jen 30 minut,“
přibližuje atmosféru z prvního ostrého zkoušení vedoucí projektu ČBA Educa Helena Brychová a doplňuje: „Na náš vůbec první termín zkoušek se přihlásili jak bankovní zaměstnanci, tak zástupce samostatných zprostředkovatelů z řad veřejnosti. Všichni se po skončení zkoušky shodli na tom, že při vědomostním základu ze stávající praxe a dostatečné přípravě nemusí být absolvování zkoušky žádným postrachem.“

ČBA spustila webové stránky www.cbaeduca.cz již v únoru a umožnila tak nejen členským bankám, ale i široké veřejnosti využívat zdarma cvičné zkušební testy. Ty odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů a jsou generovány z otázek, které k odborným zkouškám vydala ČNB. „Je vidět, že takovýto způsob přípravy se osvědčil a této možnosti bylo na našich stránkách využito již 10 000 krát,“ konstatuje Helena Brychová a dodává: “Na Slovensku využívají zájemci o zkoušku cvičných testů pravidelně, od roku 2010 bylo vygenerováno již více než 1 500 000 cvičných testů.“

Od samotného počátku projektu bylo naším cílem připravit plně transparentní zkouškový systém, který zájemcům o zkoušku nabídne tu nejkvalitnější přípravu při zajištění maximálního komfortu pro studium i samotné provádění zkoušky,“ konstatuje výkonný ředitel ČBA Pavel Štěpánek a upřesňuje: „Spolupracujeme proto se subjekty, které se své činnosti věnují dlouhodobě s úspěchem a mají ty nejlepší ověřené reference. Kromě jiných je to vzdělávací firma 1.VOX, která je nezpochybnitelným lídrem na trhu seriózních poskytovatelů vzdělávacích produktů, jejíchž služeb využívá řada bank, a dále firma LOGOSINFO ČR. Ta se opírá o prověřené technologické řešení, díky němuž byl na Slovensku v prakticky identickém regulatorním prostředí vyzkoušen bez závad celý bankovní sektor.“

Služby nabízené na www.cbaeduca.cz zahrnují na míru připravené e-learningové kurzy pro jednotlivé typy zkoušek, vše je v ceně zkoušky. Potvrzením o úspěšném vykonání zkoušky je v souladu s požadavkem zákona o spotřebitelském úvěru vydané osvědčení, které musí během dvou let od účinnosti zákona získat všichni, kteří se prodejem či zprostředkováním spotřebitelských úvěrů zabývají.

Osvědčení je u ČBA Educa opatřeno QR kódem, aby bylo možné si kdykoli ověřit jeho pravost,“ říká Helena Brychová. „Naše služby pro přípravu a zkoušky zaměstnanců budou využívat nejen členské banky, kterých se v tuto chvíli rozhodlo pro spolupráci již 11, ale i subjekty a jednotlivci z nebankovního a zprostředkovatelského sektoru,“ doplňuje Helena Brychová. „Kromě všech výše uvedených předností má naše řešení ještě jednu nespornou výhodu a tou je cena. Vzhledem k plně elektronickému systému a flexibilně nastavenému zkouškovému procesu garantuje ČBA až do konce roku 2018 jednotnou cenu okolo 1000,- Kč včetně DPH pro všechny typy zkoušek.“

Jak jsme slíbili, se zkouškami jsme v rámci projektu ČBA Educa začali jako první od dubna 2017 v Praze a během letošního roku je bude možné absolvovat v kterémkoliv z následujících měst: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec,“ uzavírá Helena Brychová.

Odborné zkoušky je možné skládat v těchto kategoriích:

spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení,

vázané spotřebitelské úvěry,

spotřebitelské úvěry na bydlení,

spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.