Pátek 18. června. Svátek má Milan.

25 let Kooperativy = 25% navýšení pojistného plnění v životním pojištění

Přestože počtem smluv životního pojištění je na tom pojistný trh v ČR podobně jako ostatní vyspělé evropské trhy, v oblasti pojistných částek, zejména u klíčových rizik smrti a invalidity, si klienti v ČR stále neuvědomují důležitost jejich správně zvolené výše.

Bohužel stále je mnoho pojistek nastaveno nevhodně. Například živitel rodiny má hypotéku na 2 miliony, ale pro případ smrti se pojistí jen na 500 000 Kč. Systematicky proto učíme poradce, aby klientům vysvětlovali důležitost pojištění pro vážné situace, tedy smrt živitele rodiny, invaliditu nebo závažné onemocnění, případně dlouhodobou pracovní neschopnost a volbu odpovídající pojistné částky,“ zdůrazňuje člen představenstva pojišťovny Kooperativa Filip Král.  

Obdobná situace je bohužel i u pojištění závažných onemocnění. „Vážné nemoci a vážné úrazy musí být kvalitně pokryty pojištěním – jednak, aby byly pojištěny na dostatečně vysokou pojistnou částku  a jednak, aby v úvahách klientů a poradců postupně získaly větší váhu než pojištění častějších menších úrazů, které závažný problém nevyřeší, ale jsou na českém trhu (na rozdíl od západní Evropy) poměrně oblíbené,“ vysvětluje Filip Král.

Kooperativa jde tomuto trendu vstříc a od dubna připravila pro klienty zajímavé výhody. „Letos oslavíme 25. výročí působení na českém trhu, proto se výhody nesou také v tomto duchu. Zdarma například navýšíme pojistné plnění při vážném onemocnění dospělých i dětí o 25 %, maximálně o 250 000 Kč u každé pojistné události. Stejně navýšíme pojistné plnění i z pojištění závažných úrazů,“ vypočítává mimořádné výhody životního pojištění u Kooperativy Filip Král.   

Tyto benefity je možné získat nejen v rámci nově uzavřené smlouvy životního pojištění po 1. 4. 2016, která uvedená pojištění obsahuje, ale lze je sjednat i v rámci stávající smlouvy, přičemž navýšené pojistné plnění se vztahuje na všechny pojistné události všech pojištěných v následujících 5 letech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.