Pátek 24. září. Svátek má Jaromír.

Výhled na rok 2014: Zvládání přechodů

Investice 26.01.2014 | 20:50 0 Komentářů

Jsme přesvědčeni, že v letošním roce bude pro ekonomiku a finanční trhy klíčové očekávání ohledně vývoje úrokových sazeb. Americká ekonomika má vzhledem ke svému dlouhodobému potenciálu nakročeno k rychlému růstu. Role ECB se mění: poté, co odvrátila riziko kolapsu eura, bude se snažit odvrátit deflaci v nejslabších zemích. V rámci naší strategické alokace stále upřednostňujeme riziková aktiva, avšak aktuální ocenění může snižovat potenciál dlouhodobých nominálních výnosů. Jsme přesvědčeni, že ocenění evropských akcií je ve srovnání s americkými lepší (komentář Pioneer Investments). 

V roce 2014 bude základním kamenem naší investiční strategie flexibilní a aktivní přístup k trhu, v kombinaci se zvýšeným důrazem na řízení rizik, s cílem ochránit v maximální možné míře hodnotu portfolia našich investorů.

Klíčovým tématem letošních výhledů není jen vývoj globální ekonomiky v roce 2014. S ohledem na rozdíly v měnových politikách bude významnější to, zda tento rok poskytne podmínky pro vyváženější a udržitelný růst. Právě to bude zásadní pro podporu finančních trhů, zejména rizikových aktiv, a pro zamezení vzniku nových bublin a nestability.

V našich výhledech na rok 2013 („Riziková aktiva stále tančí, jak centrální banky pískají“) jsme uváděli, že společné úsilí hlavních centrálních bank o zachování křehkého oživení podpoří riziková aktiva, a že řízení „ústupových strategií“ z příliš uvolněné politiky by mělo být hlavním zdrojem volatility trhu.

Věříme, že i v roce 2014 budou centrální banky stát v centru pozornosti, vzhledem k tomu, že udržují uvolněnou měnovou politiku podporující riziková aktiva. Nicméně jejich aktivita v tomto směru bude stále méně efektivní a my v letošním roce voláme po výrazném zlepšení ekonomických podmínek., které potvrdí naši strategickou preferenci rizikových aktiv. Mnohé rizikové faktory ještě nejsou ze hry venku. Množství likvidity pumpované ze strany centrálních bank zaznamenalo nebývalý podíl na HDP. Celková výše dluhu v ekonomice je stále vysoká a narůstající nerovnost v příjmech a demografický vývoj vyvolávají obavy o udržení sociální stability.

Americká ekonomika má vzhledem ke svému dlouhodobému potenciálu nakročeno k rychlému růstu. Klíčovým tématem pro ni bude přechod z ekonomického modelu založeného na dluhu a likviditě na udržitelnější růst. Sektory domácností a firem budou opět motorem pro vytváření nových pracovních míst a tudíž založené na širokém přerozdělování příjmů a bohatství. Snižování zadluženosti soukromého sektoru je v pokročilé fázi, cyklické součásti ekonomiky se zlepšují a s odkazem na silnější růst by brzda fiskální konsolidace měla být ve srovnání s rokem 2013 letos výrazně slabší.

Federální rezervní systém (FED) začal v prosinci s přechodem k normální měnové politice zmírňováním (tapering) svého stěžejního stimulačního programu známého jako kvantitativní uvolňování (QE). Nicméně ve stejné době FED zároveň určil další směr jasným oddělením konce QE od dalšího cyklu rostoucích úrokových sazeb. Jsme přesvědčeni, že v letošním roce bude pro ekonomiku a finanční trhy klíčový právě vývoj úrokových sazeb, v jehož důsledku může dojít k prudkému nárůstu výnosů dluhopisů a podlomení reálné ekonomiky.

V Evropě se zdá být u konce většina fiskálních konsolidací a ekonomický výhled se tak zlepšuje. Důraz na obnovení konvergence mezi zeměmi eurozóny, a to zejména v oblasti obchodu a zůstatků běžného účtu, je očividný. Na druhou stranu, rozdíly v trendech růstu HDP stále existují, doprovázené několika citlivými oblastmi. Sociální dopady vysoké míry nezaměstnanosti v periferních zemích jsou toho nejlepším příkladem.  Myslíme si však, že v cenách trhu se tyto oblasti plně neodrážejí. Rozdělení (fragmentace) úvěrových trhů, které nejvíce zasahuje téměř všechny banky poskytující úvěry malým a středním podnikům, vykazuje jen malé zlepšení, neboť poptávka po úvěrech je prakticky zmrazena.

V této souvislosti se domníváme, že role ECB se mění: poté, co odvrátila riziko kolapsu eura, bude se snažit odvrátit deflaci v nejslabších zemích. To je podstatou listopadového snížení úrokových sazeb a jednání o nových netradičních programech na podporu ekonomiky. V roce 2014 může být přechod k Bankovní unii brán jako způsob jak překonat fragmentaci na úvěrových trzích. Prvním důležitým kontrolním bodem bude zátěžový test rozvah bank, jehož výsledky přispějí k posouzení síly oživení v eurozóně.

Ekonomické oživení je patrné také v Japonsku – jak se zdá, opatření s cílem vyvést hospodářství z dlouhodobě trvající deflace, se vyplácejí. Očekáváme, že expanzivní postoj Bank of Japan (BOJ) bude pokračovat, s hlavním (požadovaným) efektem v podobě slabšího jenu. Nicméně, pochybnosti o účinnosti nového balíčku známého jako Abenomics ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zůstávají, neboť strukturální reformy mají před sebou ještě dlouhou cestu. Zatímco cyklický výhled pro hlavní rozvinuté země je stále silnější, rozvíjející se ekonomiky ke globálnímu růstu v roce 2014 pravděpodobně přispějí méně, ačkoliv trend by měl zůstat pozitivní.

Často jsme zdůrazňovali, že rozvíjející se trhy nejsou homogenní skupinou a nemůžeme přehlížet význam selektivního přístupu v rámci jednotlivých zemí, s odolností vůči vnějším šokům/ rizikům jako jedním z hlavních investičních kritérií. Většina rozvíjejících se ekonomik čelí náročnému přechodu z ekonomického modelu řízeného exportem a investicemi k modelu ekonomiky postavené na růstu vnitřní poptávky. Úspěch tohoto přechodu bude podle našeho názoru záviset na plnění strukturálních reforem. Jsme přesvědčeni, že Čína je nyní v  postavení, které jí umožňuje v tomto přechodu uspět, což potvrzuje rozhodující impuls pro konkurenceschopnější ekonomiku, který v listopadu vyšel z pléna komunistické strany.

Pokud jde o investičních strategie, vycházíme ze základního předpokladu, že globální ekonomický růst bude postupně zrychlovat a že víceré přechody, které jsme zmiňovali, proběhnou hladce a bez velkých překvapení v průběhu procesu. Tento scénář by znamenal negativní vývoj pro jádrové státní dluhopisy, které by vykázaly záporné reálné dlouhodobé výnosy a naopak by pozitivně podpořil riziková aktiva, zejména akcie. 

Velká rotace týkající se akcií vstoupila do své počáteční fáze v souvislosti s květnovým výprodejem dluhopisů a v roce 2014 dojde pravděpodobně k dalšímu posunu směrem k akciím. Stále upřednostňujeme evropské akcie: jsme přesvědčeni, že jejich ocenění je ve srovnání s americkými akciemi lepší.  Pokud jde o rozvíjející se trhy, stále zůstáváme nadváženi v Číně. Nicméně, v souvislosti se současným oceněním akcií a úrokovým rozpětím, bychom neměli zapomínat, že dlouhodobé vyhlídky nominálních výnosů jsou výrazně nižší než historické normy – to znamená, že výnosy mohou být jednociferné. A také že selektivnější přístup, pokud jde o země / sektory a expozice do jednotlivých akcií či dluhopisů bude klíčem k identifikaci přidané hodnoty na trzích řízených likviditou.

Hlavní rizika tohoto scénáře se podle našeho názoru týkají neuspokojivého ekonomického růstu a dramatického a neočekávaného růstu úrokových sazeb v důsledku chybné politiky. Kromě toho, volatilita je na historických minimech, a to jak v případě akciových, tak i dluhopisových trhů. Negativní překvapení by tak mohlo působit jako katalyzátor pro náhlé prudké pohyby trhu. Z tohoto důvodu se domníváme, že v roce 2014 bude základním kamenem naší investiční strategie flexibilní a aktivní přístup k trhu, v kombinaci se zvýšeným důrazem na řízení rizik, s cílem ochránit v maximální možné míře hodnotu portfolia našich investorů.

Připravil: Pioneer Investments, Financial Communication team. Uváděné informace vycházejí z údajů platných k 16. prosinci 2013.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.