Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Vlivu ukrajinsko-ruské krize na tuzemskou ekonomiku

Makro 23.07.2014 | 13:53 0 Komentářů

Z krátkodobého makroekonomického hlediska se ukrajinská krize promítá do ČR zejména poklesem exportu, který v současné době klesl více jak o ¼. Nicméně v celkovém pohledu se export na Ukrajinu podílí pouze cca jedním procentem na celkovém českém exportu.

Jestliže zahrneme i Rusko, pak se dostáváme přes hranici 4 %. Je tedy patrné, že největším problémem jsou energetické zdroje, jimiž Rusko disponuje, a na něž je ČR, resp. EU značně navázána. Eskalace problémů by tedy zejména mohla značně destabilizovat stabilní podnikatelské prostředí, a to právě kvůli výkyvům v cenách vstupů. V dnešním provázaném světě však takovýto šok není v zájmu nikoho z aktérů konfliktu, neboť by krize rezonovala do jeho ekonomiky.

Z krátkodobého mikro pohledu české podniky čelí zejména vlivům plynoucích z nestabilního prostředí, tedy zvýšeným cenám vstupů, přerušení výroby, omezení dodávek, pozastavování projektů, horšímu přístup k pojištění či zhoršené platební morálce obchodních partnerů. To vše vede ke značné podnikatelské nejistotě, která pro některé firmy znamená nutný odchod a orientaci na jinou zemi. Na druhé straně však každá hrozba s sebou přináší příležitost, a tak pro firmy, které tuto krizi ustojí, naopak vzniknou prorůstové možnosti v menším konkurenčním prostředí, alespoň na počátku obratu krize, která přináší velké příležitosti.

V přímém pohledu na odvětví jsou a nadále budou nejvíce postižené firmy v automobilovém, strojírenském a potravinářském průmyslu, které velmi úzce spolupracují s Ukrajinou, resp. exportují do Ruska.

Z druhé strany můžeme očekávat přiliv ukrajinských investorů do prostoru, kde je stabilita a který je relativně blízko domovině, což ČR splňuje.

Pokud budeme uvažovat, že se v budoucím obdobím situace uklidní a postupně odezní, lze předpokládat, že ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude Ukrajina atraktivním trhem pro české podniky. Zejména díky tomu, že se bude jednat o ekonomiku, která bude procházet restrukturalizací a v každé významné změně je mnoho příležitostí ke značnému růstu, zisku – ukrajinská ekonomika bude poptávat moderní technologie pro budování průmyslu i zemědělství. Můžeme tedy do budoucna předpokládat značné zahraniční investice na Ukrajinu, ovšem za předpokladu stabilizace prostředí a při existujících možnostech pojištění takovýchto investic.

Michal Řičař, analytik Bisnode

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.