Středa 22. září. Svátek má Darina.

V roce 2012 se očekává globální nárůst fůzí a akvizic (M&A) v hodnotě převyšující 250 miliard Euro

Investice 26.03.2012 | 13:37 0 Komentářů

Druhý ročník studie evropského klimatu o uzavírání obchodů podporovaný NetJets Europe ukazuje pokračující optimismus tržních aktivit v roce 2012, a to i přes globální ekonomické otřesy. Studie předpovídá v tomto roce výrazné zvýšení objemu a hodnoty uzavřených obchodů, zejména v přeshraničních transakcích. Více než polovina respondentů (53 %) očekává v tomto roce zvýšení objemu fůzí a akvizic v hodnotě 251 miliard EUR na celkovou úroveň téměř 2 bilionů EUR, což představuje 14,5% nárůst ve srovnání s rokem 2011. Respondenti z Polska a České republiky mají vysoká očekávání a 60 % z nich v roce 2012 předpokládá globální nárůst M&A aktivit.

Za hlavní tahouny vzestupu M&A se všeobecně považují odkupy prostřednictvím private equity investic, konsolidace odvětví a atraktivní zhodnocení investic. Nicméně významná část (13 %) respondentů vyjádřila v globální zprávě nedůvěru ve výhledu na tento rok.

Druhý ročník studie Doing the Deal zkoumá názory 150 předních evropských společností zajišťujících M&A transakce, specialistů z oblastí private equity (PE), investičního bankovnictví, účetnictví a právních firem, kteří se v minulém roce společně podíleli na transakcích přesahujících v součtu 158 miliard EUR. Studie, vedená průzkumníkem trhu fůzí a akvizic, společností Remark, odhaluje řadu klíčových poznatků v oblasti fůzí a akvizic na tento rok. Celou zprávu můžete nalézt na www.netjetseurope.com/doingthedeal.

„Pokud odsuneme historickou nestálost stranou, výsledky průzkumu ukazují, že respondenti jsou ve svých očekáváních pro rok 2012 z velké části optimističtí. Výraznější rozdíly v náladě převládající v jednotlivých zemích jsou objasněny v přiložené zprávě, nicméně celkově lze konstatovat, že Evropští respondenti věří, že v roce 2012 bude mít na aktivity v sektoru M&A pozitivní vliv vyšší chuť po růstu, konsolidace klíčových sektorů a odkládané exity v private equity. řekl Matthew Albert, Research Director společnosti Remark.

Příležitosti a výzvy

Konsolidace je trend, který bude v roce 2012 spatřován častěji vzhledem k tomu, že byl 45 % respondentů označen za hlavní hnací sílu aktivit v oblasti M&A. Nicméně rovněž byl zaznamenán vzestup M&A příležitostí, kdy se očekává, že kupující budou jednat rychle za účelem využití výhodných nabídek s možností vynutit si je nepřátelskými nebo agresivními akvizicemi v nejistých tržních podmínkách. Odprodej vedlejších aktiv, trend, který provázel pokles trhu, zůstává klíčovým pro 38 % prodávajících. Peněžní prostředky zůstávají dále napjaté a vývoj ekonomiky nejistý, proto přístup k financování (55 %) a přetrvávající slabé ekonomické výsledky (52 %) jsou citovány jako klíčové výzvy v roce 2012. Výhled pro region střední a východní Evropy je pozitivní a očekává se růst v oblasti M&A, přesto však 60 % respondentů z tohoto regionu zároveň uvádí, že některé příležitosti budou zmařeny slabou ekonomikou a složitou situací na finančních trzích.

Průmysl a příležitosti pro státy

Očekává se, že v roce 2012 budou v oblasti M&A k nejaktivnějším sektorům patřit energetika, těžební průmysl a veřejné služby. 44 % dotázaných předpokládá, že tyto sektory budou v tomto roce klíčovým trhem pro konsolidaci a strategické akvizice a 42 % respondentů očekává jejich aktivitu v průběhu následujících pěti let. A přestože z hlediska objemu oznámených obchodů si tento sektor připsal pouze zhruba 10 % všech oznámených transakcí, jejich hodnota zcela zastínila všechna ostatní odvětví, když dosáhla téměř čtvrtiny celkové hodnoty všech M&A transakcí. Další výrazné M&A aktivity se v tomto roce očekávají v sektorech finančních služeb (37 %), technologií, médií a telekomunikací (30 %) a farmacie, lékařství a biotechnologií (29 %).

V regionu střední a východní Evropy se očekává, že M&A aktivity budou v roce 2012 nejsilnější ve spotřebitelském sektoru a sektoru energií a surovin. V dlouhodobém horizontu se však předpokládá zpomalení v těchto sektorech, a naopak nárůst aktivit v oblasti finančních služeb a sektoru farmaceutik, lékařství a biotechnologií.

V souladu s aktuálními ekonomickými trendy, byly rozvíjející se trhy jako je Čína (48 %) a Indie (39 %) označeny jako ty, na kterých je očekáváno v průběhu tohoto roku nejvíce M&A aktivit, USA (35 %), Brazílie (29 %) a Německo (23 %) doplňují první pětku. Velká Británie klesla z loňského čtvrtého místa na letošní osmé, když ji jako nejaktivnější trh pro letošní rok v oblasti M&A označilo pouze 12 % respondentů.

Mezinárodní M&A

Vzestup asijského trhu, především Číny, vedl k většímu nadšení pro oblast přeshraničních M&A aktivit v tomto roce. Podstatně větší počet respondentů očekává vyšší nárůst v této oblasti v porovnání s celkovým trhem M&A (76 % pro přeshraniční vs. 53 % celkově). Zvýšení přeshraničních M&A aktivit je respondenty očekáváno v hodnotě 101 miliard EUR, 40 % globálního zvýšení očekávaného pro tento rok.

Respondenti udávají, že mezinárodní M&A aktivity jsou motivovány zejména potřebou vstoupit na rychle rostoucí trhy (55 %), především v souvislosti s pomalejším vývojem rozvinutých ekonomik, ale také snahou zvyšovat podíl na trhu a geograficky rozšiřovat firemní dosah (54 %), dosáhnout úspor z rozsahu (45 %) a zachytit mezinárodní inovace (39 %). Je zajímavé, že společnosti z rozvojových zemí se často spoléhají na inovace ze západních zemí. Jeden z respondentů řekl: „Mnoho asijských společností se snaží prostřednictvím mezinárodních M&A aktivit získat nové technologie, které nejsou v jejich domovských zemích dostupné.“

V regionu střední a východní Evropy tři ze čtyř respondentů očekávají v roce 2012 zvýšení přeshraničních M&A aktivit, 58 % dotázaných přitom předpokládá, že nabyvatelé budou primárně poháněni potřebou vstupu na rychle rostoucí trhy. Na rozdíl od svých evropských kolegů, respondenti z Polska a České republiky se kloní spíše k sousedním zemím jako např. Německu a pobaltským zemím jako primárním trhům, na které budou zaměřovat své M&A aktivity ve srovnání se vzdálenými rozvíjejícími se trhy jako například Čína.

Faktory úspěchu v oblasti M&A v roce 2012

Většina respondentů (68 %), včetně těch z regionu střední a východní Evropy, věří, že hledání vhodných akvizičních cílů závisí především na získání profesionálních kontaktů. Respondenti uváděli, že rozvoj správných kontaktů jim při výběru cílů umožňuje brzy najít klíčové příležitosti. 65 % dotazovaných uvedlo, že budování vztahů a setkávání tváří v tvář zůstává klíčovým prvkem úspěšně dokončených M&A transakcí, převažuje potřeba udržet si kompetentní M&A poradce (47 %) a porozumění regulačního rámce (43 %).

„Vzhledem k tomu, že trhy zůstávají i nadále proměnlivé, vedení firem hledá příležitosti dále v cizině; přeshraniční M&A aktivity, průzkum nových trhů s energií a zajištění smluv, jsou klíčovými prioritami budoucích úspěšných vedoucích pracovníků v oblasti M&A“ říká Emily Williams, ředitelka v NetJets Europe. „Síla blízkého osobního kontaktu zůstává i nadále hlavní silou pro zajištění úspěchu v tomto prostoru, kterou spatřujeme u našich klientů, kteří využívají naši flotilu k cestám do vzdálených destinací, aby mohli vytvářet příležitosti, upevňovat vztahy a realizovat obchodní strategie.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.