Pondělí 08. března. Svátek má Gabriela.

USF: Závěr roku 2008 ve znamení útlumu

Členské subjekty Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) zprostředkovaly v závěrečném kvartálu loňského roku finanční produkty celkem za 2 969 200 tis. Kč. Za celý rok 2008 tak činil zprostředkovaný obrat celkem 12 207 705 tis. Kč. Zatímco na mezikvartální bázi tak došlo k relativnímu poklesu o 2,99 %, z pohledu celého roku došlo naopak k nárůstu zprostředkovaného obratu o 1,59 %. (Tisková zpráva USF)

Jestliže v průběhu druhé poloviny roku 2008 došlo k projevům tržních ochlazení i v sekundární oblasti finančního zprostředkování a poradenství v relativně izolované míře, v závěru roku se již tento prudký vývoj projevil naplno. U investičních produktů tak došlo oproti předchozímu kvartálu ke snížení zprostředkovaného obratu o 10,46 %, meziročně došlo k poklesu dokonce o 11,25 %. Hypoteční úvěry, jakožto produkt velmi citlivý na vývoj makroekonomického fundamentu, pokračovaly v sestupném trendu: o 21,88 % mezikvartálně a o 20,64 % meziročně. Naopak vzhledem k nejistým očekáváním zřejmě vzrůstá význam zajištění: životní pojištění bylo zprostředkováno v objemu o 12,96 % mezikvartálně a 12,61 % meziročně vyšším.

Ing. Jiří Šindelář, výkonný manažer USF, komentuje aktuální vývoj takto: „Za určitým způsobem typický považujeme vývoj v oblasti hypoték občanů. Zde se navzdory nepříznivému vývoji naplno projevuje profesionalita poradců společností sdružených v USF, když s výjimkou třetího kvartálu 2008/2007 byl meziroční rozdíl objemu úvěrů, v porovnání s celým trhem, vždy ve prospěch našich členů (viz. graf níže), v prvním kvartále došlo dokonce k meziročnímu nárůstu. Podobná relace nemusí být vždy pravidlem, nicméně větší stabilita zvláště v této oblasti je určitou odpovědí na kritiku „nestability“ externí distribuce. Vždyť v právě vysoce turbulentních hypotečních úvěrech se členové USF pohybovali v mnohem stabilnějších číslech, než celý bankovní trh.“

Oproti vlastním obratovým ukazatelům jsem svědky zajímavého vývoje u počtu sjednaných smluv. Zde sice došlo ke snížení počtu smluv u investic o 1,24 % a ke zvýšení u pojistných produktů o 16,34 % (oproti třetímu čtvrtletí), paradoxem je však nárůst počtu sjednaných hypotečních úvěrů o 5,69 %. Z tohoto rozporu lze usoudit jediné: dochází ke snižování průměrného objemu hypotečního úvěru.

Pokud jde o další strukturální charakteristiky, počet spolupracovníků (PPZ) členské základny USF ČR se v průběhu závěrečného čtvrtletí 2008 zvýšil o 7,69 % na 2716 osob, přičemž počet pracovníků s vyšší kvalifikací (vázaní zástupci) se zvýšil o 1,82 % na celkových 51,48 %. Vývoj produktivity jednotlivých pracovníků členů USF víceméně následoval obratové ukazatele, jak indikuje i níže uvedený graf.

 

Sečteno a podtrženo, dopady negativního vývoje se finančně-poradenským subjektům zřejmě nevyhnou. Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, komentuje budoucí perspektivy oboru takto: „Jsme svědky projevů nastupující ekonomické recese na finančně poradenský trh v ČR. Nemá smysl komentovat parciální údaje, je nicméně třeba si uvědomit, že jsou to právě finanční poradci, kteří jsou koncovým prvkem s klíčovou odpovědností za komunikaci s klientem. Těžiště skutečné poradenské práce se v dnešní době zřejmě mění, je potřeba klást zvýšený důraz na citlivou komunikaci v oblasti  investic, kde hrozí potenciálně největší chyby v emotivním chování zákazníků. USF ČR a její členské společnosti aktuální situaci sledují a mohu s potěšením konstatovat, že na nadcházející výzvy bychom měli být dobře připraveni.“

Tabulka 1: Obraty

Celkově zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Investice

622 085

Životní pojištění

211 570

Hypoteční úvěry

1 428 831

Tabulka 2: Počty smluv

Celkový počet smluv (ks)

Investice

4 722

Životní pojištění

17 143

Hypoteční úvěry

1 002

Tabulka 3: Počty zprostředkovatelů

Počet zprostředkovatelů

Počet PPZ

2 716

Počet IZ2 / VZ

1 398

Tabulka 4: Produktivita přepočtená na jednoho zprostředkovatele

Produktivita zprostředkovatelů (tis. Kč/poradce)

Investice

445

Životní pojištění

78

Hypoteční úvěry

526

Tabulka 5: Kumulativní objem zprostředkovaných obchodů

Celkově zprostředkovaný obrat – historicky (tis. Kč)

Investice

8 768 100

Životní pojištění

8 321 938

Hypoteční úvěry

28 125 633

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.