Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

Trhy fúzí a akvizic zpomalily, vyhlídky jsou ale stále dobré

Investice 13.11.2013 | 11:36 0 Komentářů

Podle aktuální analýzy celosvětové sítě poradenských společností KPMG stoupla na trzích fúzí a akvizic ochota uzavírat transakce v meziročním srovnání o 14 procent, a to i navzdory přetrvávajícím makroekonomickým nejistotám. (Komentář KPMG)

Nejlépe jsou na tom tradičně odvětví zdravotnictví, zbytného spotřebního zboží a průmyslu, v nichž ochota k transakcím vzrostla o přibližně 20 procent. V České republice by po dobrém roku 2013, ve kterém došlo či dojde k několika velkým transakcím, měl další zvýšení transakční aktivity přinést rok 2014, v němž se očekává ekonomické oživení.

„Na trzích fúzí a akvizic zaznamenáváme u velkých společností další vzestup ukazatele kapacity k provádění akvizic. Za tímto 13procentním nárůstem stojí nižší zadlužení a přebytek hotovosti. Na druhou stranu však na trzích také panuje neklid ohledně odkládaného ukončení pumpování peněz do ekonomiky ze strany FEDu a ohledně dalšího makroekonomického vývoje. Navzdory těmto nejistotám je však důvěra na trzích fúzí a akvizic větší než před rokem, a to napříč všemi regiony. A právě důvěra v kombinaci s nárůstem kapacity k provádění akvizic by měla vést k dalšímu růstu aktivity,“ vysvětluje Alex Verbeek, Partner odpovědný za Poradenské služby zaměřené na transakce a restrukturalizaci ve společnosti KPMG Česká republika, která se podle žebříčku Mergermarket* za první pololetí roku 2013 opět stala lídrem v oblasti fúzí a akvizic: v České republice se poradensky podílela na čtyřech transakcích v celkové hodnotě téměř 2,4 miliardy dolarů.

Celková hodnota transakcí k polovině roku 2013 byla v celosvětovém měřítku o trochu vyšší než před rokem či na konci roku 2012, počet realizovaných transakcí byl však o 10 procent nižší než loni v červnu. Meziročně tedy vzrostla průměrná velikost transakcí o více než 10 procent, což je odrazem důvěry v budoucí vývoj na trzích. Ta se projevuje i v nárůstu ukazatele ochoty uzavírat akvizice, a to meziročně o 14 procent.

„Nárůst ochoty uzavírat akvizice v posledním roce ukazuje přetrvávající hlad akcionářů po růstu ve všech regionech. Pokud to dává smysl, podporují majitelé velkých společností růst prostřednictvím akvizic i přes stále patrnou nejistotu na trzích,“ uvádí Alex Verbeek.

Tabulky vede Japonsko

Na špici v ukazateli ochoty uzavírat transakce se drží Japonsko s meziročním nárůstem ve výši 24 procent. Vzrostl zde také ukazatel kapacity k uzavírání transakcí, a to o 8 procent. Dobře si vedou i Spojené státy americké, kde se ochota uzavírat transakce zvýšila meziročně o 14 procent. V příštím roce se v USA očekává dvacetiprocentní nárůst kapacity k provádění transakcí.

Hodnoty obou ukazatelů se ale v jednotlivých odvětvích značně liší. Podíváme-li se na ochotu uzavírat transakce, opakovaně dobře se vede odvětví zdravotnictví či zbytného spotřebního zboží, ve kterých růst za posledních dvanáct měsíců dosáhl 20 procent, a průmyslovým výrobcům s 21procentním růstem. Na druhé straně pomyslného žebříčku se nachází odvětví základních materiálů, které zaznamenalo propad ochoty uzavírat transakce o 16 procent.

Česká republika: aktivita napříč sektory a očekávané oživení

„V České republice se sice také očekává nárůst počtu transakcí ve zdravotnictví a průmyslu, ale objemově největší transakce budou pravděpodobně v sektorech energetiky a infrastruktury. Další transakce lze očekávat ve strojírenství, potravinářství či ve službách. Za letošní rok zůstanou nejvýznamnějšími transakcemi prodeje společností Telefónica Czech Republic a NET4GAS,“ doplňuje Alex Verbeek.

V roce 2014 by se mělo kromě vlivu uvedených příznivých ukazatelů z globálních finančních trhů dostavit i oživení české ekonomiky. To by mělo mít pozitivní dopad i na společnosti střední velikosti, které by mohly pocítit důvěru k provedení vhodných akvizic. Výsledkem by tak mělo být navýšení počtu transakcí.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.