CZK/€ 24.530 -0,08%

CZK/$ 25.120 -0,24%

CZK/£ 28.179 +1,29%

CZK/CHF 25.393 -1,11%

16. 08. 2022

0 komentářů

NN Group vykázala silnou provozní tvorbu kapitálu a solidní obchodní výsledky

 


 

Silná tvorba kapitálu odráží solidní obchodní výsledky

 • Provozní tvorba kapitálu skupiny NN se zvýšila na 899 milionů eur ze 780 milionů eur v první polovině roku 2021, což odráží vyšší příspěvek společností Netherlands Life, Japan Life a Insurance Europe, který byl částečně neutralizován nižším příspěvkem bankovní divize, společností Netherlands Non-life a prodejem NN Investment Partners (NN IP).
 • Provozní výsledek ve výši 983 milionů eur se snížil oproti 1,119 miliardě eur v první polovině roku 2021. Zde se projevil zejména dopad únorové bouře v Nizozemsku a prodeje NN IP.
 • Čistý výsledek hospodaření činil 2,006 miliardy eur, což představuje nárůst oproti 1,414 miliardy eur v prvním pololetí roku 2021, a to zejména díky zisku z prodeje NN IP.

Dobrá obchodní dynamika

 • Hodnota nového obchodu dosáhla 254 milionů eur, což je o 5 procent více než v první polovině roku 2021, a to především díky vyšším prodejům životního pojištění v Netherlands Life.
 • NN Bank a Woonnu poskytly v první polovině roku 2022 nové hypotéky v hodnotě 4,9 miliardy eur.
 • V Nizozemsku došlo k čistému přílivu peněz do kolektivního, příspěvkově definovaného penzijního fondu ve výši 0,9 miliardy eur.

Robustní rozvaha; zajištění atraktivních kapitálových výnosů pro akcionáře

 • Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group se snížil na 196 % oproti 213 procentům k 31. prosinci 2021, což odráží zejména odpočet kapitálových toků akcionářům a negativní dopad tržních pohybů, částečně kompenzovaný provozní tvorbou kapitálu.
 • Hotovostní pozice holdingové společnosti se zvýšila na 2,467 miliardy eur z 1,998 miliardy eur k 31. prosinci 2021, což odráží výnosy z prodeje NN IP a volný peněžní tok do holdingové společnosti, částečně neutralizovaný kapitálovými toky akcionářům, splátkami prioritního dluhu a částkami zaplacenými za akvizice.
 • Předběžná dividenda za rok 2022 činí jedno euro na kmenovou akcii, tj. přibližně 294 milionů eur.

Trvající důraz na zákazníky, zaměstnance a komunity

 • Zákaznická spokojenost: čtyři z našich podniků dosáhly v metrice NPS nadprůměrného skóre.
 • Počet žen ve vyšších manažerských pozicích se zvýšil na 39 procent, což odráží rozšířený záběr cílové skupiny v rámci dalšího zlepšení genderové diverzity.
 • Cílem je do roku 2030 investovat dalších 6 miliard eur do řešení v oblasti klimatu; z toho bylo již alokováno 625 milionů eur.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho:

 „Vykazujeme vysokou tvorbu kapitálu za první pololetí roku 2022 a jsme na dobré cestě k dosažení našich finančních a dalších strategických cílů. Těchto výsledků jsme dosáhli navzdory turbulentnímu geopolitickému vývoji, který měl velký vliv na makroekonomické prostředí, například prudký nárůst inflace a také značnou volatilitu na finančních trzích. Dopad těchto turbulencí na naši obchodní výkonnost byl omezený, což dokládá silný nárůst tvorby kapitálu, taženým především nizozemskou životní pojišťovnou a také pojišťovacími aktivitami v zahraničí. Volatilita trhu však měla dopad na náš ukazatel kapitálové přiměřenosti Solvency II, konkrétně skrze rozšíření spreadů u nizozemských hypoték a pokles akciových trhů. Náš ukazatel kapitálové přiměřenosti Solvency II klesl k 30. červnu 2022 z 213 procent na 196 procent, protože výraznou provozní tvorbu kapitálu ve výši 899 milionů eur v první polovině roku neutralizoval odpočet průběžné dividendy a zpětný odkup akcií v hodnotě 1 miliardy eur, který v současné době realizujeme, a také dopad pohybů na trzích. Současně se očekává, že naše tvorba kapitálu a výnosy z investic budou i nadále těžit z tohoto prostředí vyšších spreadů a současné úrovně úrokových sazeb.

REKLAMA

V první polovině roku 2022 jsme se dále soustředili na potřeby našich zákazníků, zaměstnanců a komunit, v souladu s nefinančními cíli naší strategie. Jsme tu pro naše zákazníky ve chvílích, kdy na tom záleží nejvíc. V Nizozemsku jsme jim byli oporou během silné únorové bouře. Zvýšili jsme kapacitu našeho zákaznického servisu, což nám umožnilo adekvátně řešit zvýšený počet pojistných událostí a zároveň jsme poskytovali rady, jak předcházet škodám na majetku. Další zlepšování spokojenosti našich zákazníků je i nadále naší klíčovou prioritou.

Probíhající konflikt na Ukrajině má v regionu závažné humanitární důsledky. NN jako velká pojišťovna působící ve střední a východní Evropě poskytla postiženým různé formy podpory. Nedávno jsme například rozšířili naši základní nabídku o poskytování služeb zdravotní péče uprchlíkům v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Přímý dopad konfliktu na naše obchodní aktivity v regionu je nadále omezený.

V rámci naší ambice dosáhnout do roku 2050 vlastního uhlíkově neutrálního investičního portfolia chceme do roku 2030 dále investovat nejméně 6 miliard eur do klimatických řešení. Společně se společností CBRE Investment Management jsme proto zahájili program Positive Impact Programmatic Venture, jehož cílem je výstavba udržitelného a dostupného bydlení v Nizozemsku.“

Klíčové údaje NN Group

v mil. eur 2H22 2H21 Změna  
Provozní tvorba kapitálu 899 780 15,2 %  
Hodnota nového obchodu 254 242 4,8 %  
Provozní výsledek 983 1 119 -12,1 %  
Čistý výsledek 2 006 1 414 41,9 %  
 

REKLAMA

 

Ukazatel Solvency II

 

30. 6. 2022

196 %

 

31. 12. 2021

213 %

 

30. 6. 2021

209 %

     

 

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní tvorba kapitálu se zvýšila na 198 milionů eur ze 182 milionů eur v první polovině roku 2021, což odráží zejména vyšší výnosy z investic v důsledku vyšších úrokových sazeb, pozitivnější rozdíly oproti předpokladům vývoje pojistných smluv, jakož i pozitivní příspěvek z čerstvě zakoupené životní pojišťovny MetLife v Řecku, který byl částečně kompenzován nižšími penzijními poplatky na Slovensku a v Rumunsku.
 • Hodnota nových obchodů se snížila na 126 milionů eur, což je o 6,7 % méně než 135 milionů eur v první polovině roku 2021, a to v důsledku diskontního efektu vyšších úrokových sazeb, jakož i změn modelu a předpokladů, což ovšem zčásti kompenzoval lepší prodejní mix.
 • Provozní výsledek v první polovině roku 2022 činil 176 milionů eur, což představuje nárůst o 9,3 procenta – po očištění o měnové vlivy, což odráží vyšší poplatky za životní pojištění, technickou marži, jakož i kladný příspěvek z čerstvě nabyté společnosti MetLife v Řecku, a je částečně kompenzováno vyššími odpisy odložených pořizovacích nákladů, provizemi a administrativními náklady.

 

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Nová NN startuje produktovou řadou NN Orange

Necelý rok od spojení pojišťoven NN a Aegon přichází na trh společná produktová nabídka NN Orange. Spuštění proběhlo on-line 16. 7. 2020, kdy uplynulo 51 let od startu úspěšné mise Apollo 11, která změnila vztah lidstva k využívání technologií. Stejně tak NN mění dosavadní standardy v pojišťovnictví a přechází […]

Text: PR článek

27. 07. 2020

Mince - vítězství - růst

Kdo má lepší dynamiku: Česká spořitelna, Komerční banka nebo ČSOB?

Bankovnictví a pojišťovnictví se věnuji již 15 let a je to obor, který mě stále baví a zajímá, proto jsem si začátkem léta udělal ze svého soukromého zájmu jednoduché cvičení: vzal jsem hospodářské výsledky tří největších českých bank, položil jsem si je vedle sebe a sčítal, odečítal, […]

Text: Aleš Karo

27. 07. 2017


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.