Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

MF přichází s návrhem nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Investice 09.07.2012 | 19:36 0 Komentářů

Ministerstvo financí předložilo k připomínkovému řízení návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který by mněl být náhradou za zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování.

Největší změny by podle nového zákona měly postihnout fondy kvalifikovaných investorů, které by neměly být dále řazeny mezi fondy kolektivního investování. Povolení ČNB bude nezbytné pouze pro fondy s majetkem nad 100 milionů eur, podlimitní fondy budou podléhat pouze registračnímu principu.

Zákon rovněž bude umožňovat, aby administraci fondu prováděla společnost odlišná od obhospodařovatele pověřeného správou portfolia a řízením rizik. Zákon by také neměl regulovat investiční politiku fondů, která spadá pod nařízení EU. Zákon bude mít vliv také na novelu zákona o daních z příjmů, přičemž novinkou je, že 5% sazbu daně z příjmů by měly uplatňovat pouze fondy, jejichž akcie nebo podílové listy byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, dále otevřené podílové fondy, podfondy akciových společností s proměnlivým kapitálem a také určité zahraniční fondy nebo podfondy.

Zdroj: KPMG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.