Úterý 20. října. Svátek má Vendelín.

BIG EXPERT: Česká ekonomika balancuje na vrcholu hospodářského cyklu

Investice 23.02.2018 | 17:09 0 Komentářů

Česká ekonomika je na prahu zpomalení. Cyklická složka oslabuje u většiny sledovaných fundamentů. Výjimku představuje napjatý trh práce, který způsobuje nerovnoměrný vývoj hospodářského cyklu napříč segmenty ekonomiky. Český hospodářský cyklus zároveň předbíhá cyklus eurozóny, a tomu odpovídá i vývoj měnové politiky.

Aktuální verze Roklen indikátoru hospodářského cyklu představuje ekonomickou situaci pohledem posledních zveřejněných dat. Naše grafická ilustrace ukazuje, že se česká ekonomika dostala na pomezí fáze expanze, kde se nachází větší počet ekonomických fundamentů, a fáze zpomalení, kam se posunul například export či podnikatelská důvěra.

Michal Šoltés, Roklen24

———————————————————————————————————————–

Roklen indikátor hospodářského cyklu jednoduchou formou znázorňuje situaci české ekonomiky, zejména fázi hospodářského cyklu, ve které se nachází. Cílem je zachytit a kvantifikovat velikost odchylky od dlouhodobého trendu, který bývá interpretován jako přibližný odraz potenciálu ekonomiky. Výsledný diagram je rozdělený na čtyři kvadranty. Vertikální osa znázorňuje, zda se konkrétní ukazatel nachází nad nebo pod dlouhodobým trendem. Vodorovná osa ukazuje, zda cyklická složka daného indikátoru oproti předchozímu období roste nebo klesá.  Kvadranty tedy znázorňují následující fáze hospodářského cyklu:

  • Zelená – expanze – nad dlouhodobým trendem a roste
  • Oranžová – zpomalení – nad dlouhodobým trendem a klesá
  • Červená – pokles – pod dlouhodobým trendem a klesá
  • Žlutá – oživení – pod dlouhodobým trendem a roste

Čím blíže jsou tedy ukazatele středu diagramu, tím menší je momentální cyklický výkyv ekonomiky, a tím blíže je růst roven „stabilní“ situaci na úrovni dlouhodobého trendu (potenciálu). „Běžný“ cyklický vývoj ekonomiky by teoreticky měl na digramu postupovat směrem proti směru hodinových ručiček. Odchylky od tohoto směru vývoje hospodářského cyklu nicméně samozřejmě v realitě nastávají. Historické hodnoty Roklen indikátoru lze najít zde.

—————————————————————————————————————————

Jak již bylo naznačeno, aktuálně za pozornost stojí především fundamenty z trhu práce. Zatímco většina ekonomických ukazatelů se shlukuje v relativní blízkosti nuly, a jejich cyklické složky tak rostou pouze střídmým tempem, volná pracovní místa a (inverzní) nezaměstnanost se této situaci vymykají. Fundamenty z trhu práce jednoznačně zažívají větší růstovou dynamiku než zbytek fundamentů. To ukazuje na nerovnováhu v rámci hospodářského cyklu v jednotlivých segmentech ekonomiky, která v současné době vinou napjaté situace na trhu práce v ČR existuje.

Problém relativně jednoduché dekompozice, kterou Roklen indikátor představuje, je, že všechna variace je rozložena do dlouhodobého trendu nebo cykličnosti. Vzhledem k mimořádnému nedostatku zaměstnanců na českém trhu práce však pravděpodobně sledujeme i strukturální změnu, kterou nelze považovat za cykličnost. Následkem toho Roklen indikátor pravděpodobně zveličuje cyklický efekt a přisuzuje tak fundamentu vyšší pozici v grafickém zobrazení, než by měl.

Z dalších fundamentů dosahují vysoké dynamické cykličnosti i výnosy státních dluhopisů. Pozice těchto instrumentů odráží nejen současný rostoucí trend, ale i postupnou normalizaci měnové politiky, a tedy i všeobecný růst úrokových sazeb v českém prostředí. Díky dlouhodobému nízko úrokovému prostředí v české ekonomice se současný návrat k normálu jeví jako dynamická cyklická složka.

Identifikovat přesnou pozici v rámci hospodářského cyklu, či ještě lépe moment zlomu a nástup zpomalení, je složité a zpravidla se tak určuje retrospektivně. Jedním z důvodů je prodleva mezi uskutečněným ekonomickým výstupem a momentem, kdy dojde ke zveřejnění naměřených dat. Například hned čtyři ze sledovaný veličin – spotřeba, export, investice a odpracované hodiny – zachycují situaci ve třetím čtvrtletí minulého roku. Je tedy pravděpodobné, že se současný skutečný stav ekonomiky již posunul. Již na začátku března zveřejní Český statistický úřad chybějící data z posledního čtvrtletí loňského roku, budeme tak moci sledovat, kam se stav tuzemské ekonomiky posunul.

V letošním roce se pravděpodobně ještě prohloubí zdánlivá nesouměrnost hospodářského cyklu. Zatímco se zdá, že trend v míře nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst se jen tak neotočí a trh práce zůstane napjatý i letos, u dalších klíčových ekonomických fundamentů, jako je HDP nebo nové zakázky, předpokládáme zpomalení a oslabení cyklické složky. Navzdory slabšímu očekávání pro letošní rok zůstane domácí ekonomika nad svým dlouhodobým trendem. Shluk fundamentů se bude pohybovat výhradně v zeleném a oranžovém kvadrantu.

Cyklus tuzemské ekonomiky předbíhá ekonomiku eurozóny, a to jak z pohledu hospodářském, tak i měnověpolitickém. Dle dostupných dat se ekonomika eurozóny nachází v prvním (zeleném) kvadrantu hospodářského cyklu. Náskok české ekonomiky tak odráží i vývoj měnové politiky. Zatímco ECB stále pokračuje v nekonvenční měnové politice, ČNB přistoupila již k několika navýšením úrokových sazeb a dle prognózy bude v tomto procesu nadále pokračovat.

 

Titul

 

Cena

19. 2.

Odhady pro období 1 měsíc Odhad pro období 6 měsíců
 

Atraktivita *)

Odhady **)

koupit/prodat

 

Atraktivita *)

Odhady **)

koupit/prodat

ČEZ 506 58 5/0 8 1/0
KOMERČNÍ BANKA 938,5 50 3/0 33 4/1
CETV 95,9 42 4/0 17 2/0
MONETA MONEY BANK 82,35 33 4/1 25 4/1
UNIPETROL 379 33 2/0 -8 1/2
VIG 706 25 3/0 25 3/0
O2 C.R. 273 25 2/0 17 3/2
PHILIP MORRIS ČR 16 940 25 3/2 8 2/2
ERSTE GROUP BANK 993,6 17 3/1 8 2/1
STOCK 81,7 8 1/0 0 1/1,
 

Ukazatel

Hodn.

19. 2.

Průměr Odhady**)

růst/pokles

Průměr Odhady**)

Růst/pokles

PRIBOR 3 měsíce 0,91 0,83 0/2 1,18 2/0
PRIBOR 1 rok 1,11 1,06 1/1 1,36 2/0
St. dluhopis 2.50/28 – výnos 1,86 1,93 2/0 2,08 2/0
Kč/USD 20,406 21,00 0/2 20,85 0/2
Kč/EUR 25,325 25,40 1/1 25,08 2/0
 

Ukazatel

Hodn.

16. 2.

Průměr Odhady**)

růst/pokles

Průměr Odhady**)

růst/pokles

PX 1 112,34 1 078 1/6 1 093 3/4
Dow Jones (USA) 25 219,38 24 640 4/3 24 555 3/4
NASDAQ (USA) 7 239,47 6 966 2/5 6 922 3/4
FTSE 100 (Velká Británie) 7 294,70 7 507 6/1 7 588 5/2
DAX (Německo) 1 2451,96 12 877 6/1 12 709 5/2
Nikkei 225 (Japonsko) 21 720,25 22 123 6/1 22 103 4/3

Poznámky: Uvedené odhady jsou nezávaznými názory investičních odborníků, které se mohou lišit od skutečného vývoje. Za tyto odlišnosti nepřebírají experti ani Kurzy.cz odpovědnost.

*) Atraktivita je vážený průměr doporučení jednotlivých expertů. Dosahuje hodnoty od +100 (rozhodně koupit u všech odhadů) do –100 (rozhodně prodat u všech odhadů). **) Koupit/prodat udává počet expertů, kteří doporučují uvedený cenný papír koupit (prodat) s ohledem na očekávaný vývoj v uvedeném období. 

**) Růst/pokles udává počet expertů, kteří předpokládají, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (poklesne).

Pravidelní účastníci: Michal Chrvala /, Michal Blažek / BH Securities, Josef Kvarda, Josef Navrátil, Jiří Šimara, Tomáš Menčík / CYRRUS, Jan Bureš / Patria, Martin Pecka, Patrik Hudec, Marco Marinucci / Generali Investments CEE, investiční společnost, Libor Stoklásek / GRANT CAPITAL, Radek Pavlíček, Jan Berka / Roklen360, Aleš Charvát / UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Jaroslav Brychta / X-Trade Brokers

Projekt BIG EXPERT organizuje a zpracovává společnost Kurzy.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.