Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

Zrušení životního pojištění a daně za rok 2019 v příkladech

Zrušení životního pojištění daňové přiznání

Předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění, u které byly v minulých letech využívány daňové výhody, znamená povinnost podat za rok 2019 daňové přiznání. Jaká pravidla platí pro dodanění smlouvy o životním pojištění?

V daňovém přiznání za rok 2019 je možné uplatnit daňový odpočet pro vlastní vklady na smlouvu životního pojištění, ve které je sjednána výplata pojistného až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, kdy dosáhne pojištěnec 60 let, přičemž nesmí být ze smlouvy o životním pojištění umožněn průběžný výběr peněžních prostředků.

Maximální daňový odpočet za rok 2019 činí 24 000 Kč. Daňoví poplatníci uplatňující maximální daňový odpočet za rok 2019 ušetří na dani z příjmu fyzických osob 3 600 Kč (24 000 Kč x 15 %). Daňový odpočet je možné uplatnit vždy až za celý kalendářní rok.

Osvobození pro příspěvky zaměstnavatele

Na smlouvu o životním pojištění mohou zaměstnancům přispívat i zaměstnavatelé. Do souhrnné roční částky 50 000 Kč jsou příspěvky zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty, mezi které patří právě i smlouvy o životním pojištění, osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. V praxi může na smlouvu o životním pojištění přispívat i více zaměstnavatelů současně.

Předčasné zrušení = dodanění

Jestliže však dojde k předčasnému zrušení smlouvy o životním pojištění, tak je nutné výše uvedené čerpané daňové výhody zpětně dodanit. Tuto povinnost je vhodné před případným zrušením smlouvy o životním pojištění zohlednit. Daňovou povinnost se zrušením životního pojištění přitom nelze přesunout na zaměstnavatele.

Pozn.: Za určitých podmínek definovaných zákonem není nutné dodaňovat ani daňové odpočty, ani příspěvky od zaměstnavatele z minulých let. Pokud jste například předčasně ukončili smlouvu o životním pojištění, ale zároveň uzavřeli novou smlouvu, tak vám daňová povinnost pravděpodobně nevznikla. Přesné podmínky najdete v zákonu o daních z příjmu.

Viz zákon o daních z příjmu: …toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele.

Povinnost podat daňové přiznání

Zaměstnanci, kteří v roce 2019 zrušili smlouvu o životním pojištění, u které uplatňovali daňové výhody, musí za rok 2019 podat daňové přiznání. Zaměstnavatel za ně nemohl provést roční zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání je nutné si vyžádat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2019.

Praktický příklad – více smluv

Podnikatel Radim má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění. Daňový odpočet uplatňuje pouze u jedné smlouvy. Druhou smlouvu, u které nikdy neuplatnil daňový odpočet, v roce 2019 předčasně zrušil. Pan Radim nemá se zrušením této smlouvy žádné daňové starosti, neboť v minulosti nečerpal žádné daňové výhody na tuto smlouvu.

Praktický příklad – desetileté dodanění

Zaměstnanec Ivan v roce 2019 předčasně zrušil smlouvu o životním pojištění, kterou uzavřel v roce 2008 a ve všech letech uplatnil roční daňový odpočet ve výši 12 000 Kč. Dodanění daňových odpočtů se provádí za 10 let zpětně. Pan Ivan tedy do daňového přiznání uvede nejenom příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) dle § 6 zákona o dani z příjmu, ale i z ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Základ daně dle § 10 bude tedy částka 120 000 Kč. Pan Ivan musí vyplnit nejenom standardní čtyřstránkový daňový formulář, ale i přílohu číslo dva, kde uvede právě roční příjem dle § 10 ve výši 120 000 Kč.

Praktický příklad – dodanění příspěvků zaměstnavatele

Zaměstnankyně Simona předčasně zrušila smlouvu o životním pojištění, přičemž ji na smlouvu o životním pojištění přispíval i zaměstnavatel. Paní Simona bude muset do daňového přiznání uvést nejenom souhrnnou částku daňových odpočtů, které uplatňovala v ročním zúčtování daně v posledních deseti letech, ale současně si zvýší základ daně ze závislé činnosti dle § 6 o příspěvky zaměstnavatele na smlouvu od roku 2015.

9 komentářů: “Zrušení životního pojištění a daně za rok 2019 v příkladech”

 1. dodanit? napsal:

  Dobrý den,
  měla bych dotaz. Byla uzavřena smlouva na životní pojištění do věku 60 let bez předčasného výběru.. Po třech letech byla smlouva změněna
  s tím, že je možný výběr. Vybráno bylo jen spoření.Teď už nemohu žádat daňovou úlevu. Dotaz je, zda musím do DP za r.2019 započítat za 3 roky uplatněné úlevy na dani do § 10 – jiný příjem, nebo §6. Děkuji za informaci.

 2. Dotaz na dodanění napsal:

  Dobrý den chci se zeptat založil jsem životní pojištění v roce 2017 v roce 2019 ukončil, uplatňoval jsem slevu na daní v daňovém přiznání za rok 2018 v objemu cca 3000,- týká se mě vrácení daně a dodanění? Hned co jsem smlouvu ukončil jsem založil novou u jiné společnosti ale nic ze staré smlouvy na novou jsem nepřeháněl. Děkuji za odpověď

  • Mynona napsal:

   Pokud z pojištění nebylo žádné odbytné nebo bylo odbytné převedeno na Váš osobní účet.

   Tak ano, budete muset dodanit.

 3. Smutné napsal:

  Je smutné, že pod článkem webu spravovaným (kdysi?) respektovanou finanční společností jsou rady takto nízké vypovídací hodnoty.

  Včetně zavádějících sdělení, že při předčasným zrušením je nutné danit… Ani slovo o tom, že to není nutné, jak se tomu vyhnout, co pro to udělat…

  Víte, finanční poradenskou činnost bych tu čekal…

  • dobrý den, děkuji za reakci. ono nacpat do jednoho textu všechny aspekty, a suplovat tak roli finančního a daňového poradce přes internet asi není úplně možné a ani to není ambicí tohoto webu. cílem tohoto textu bylo víceméně ukázat na aspekty zdanění, co vše se daní a za jakých podmínek, což při rušení životního pojištění klienti často neví a stane se, že na to nejsou ani upozorněni. v situaci, kdy se v minulých letech na toto zaměřovala finanční správa u daňových přiznání (ročních zúčtování) daně z příjmu fyzických osob, to není úplně ideální. jinak článek pochází od externího autora, pokud myslíte, že by to šlo napsat lépe, tak reakce či polemiky v podobě nového článku rozhodně za redakci uvítám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.