Sobota 11. července. Svátek má Olga.

Nechcete platit vysoké daně? Odečtěte, co lze

daňové odpočty

Daňový systém v České republice je plný výjimek a daňových úlev. Řadu z nich lze využít i při optimalizaci daní z příjmů fyzických osob. Jaké finanční produkty a za jakých podmínek vám s optimalizací pomohou?

Daňovou optimalizaci daně z příjmů fyzických osob lze uskutečnit prostřednictvím tří typů finančních produktů: Životního pojištění, doplňkového penzijního spoření a úvěru na bydlení.

Životní pojištění

Fyzická osoba – vlastní příspěvky

Fyzická osoba si může od základu daně z příjmu každý rok (resp. zdaňovací období) odečíst zaplacené pojistné na rezervotvorné životní pojištění do výše 24 000 Kč. Má-li uzavřeno více smluv u různých pojišťoven, může zaplacené pojistné sčítat, ale jen do výše 24 000 Kč.

Mimořádné pojistné se poměrně rozpočítá na jednotlivá zdaňovací období podle doby trvání pojištění.

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel může přispívat na soukromé životní pojištění zaměstnancůdo výše 50 000 Kč za rok (resp. zdaňovací období). Tento příspěvek je pro něj daňově uznatelným nákladem a z tohoto příspěvku (do limitu 50 000 Kč ročně) neplatí ani sociální a zdravotní pojištění. Výhodné je to i pro zaměstnance, který z částky připsané na životní pojistku nemusí také platit daň z příjmů ani odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Pozor, tento limit je společný pro příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření (či starší penzijní připojištění).

Jak na daňové výhody?

Na začátku každého roku pojišťovny zasílají potvrzení o zaplaceném pojistném za uplynulý rok. Pokud nepodáváte přiznání daně z příjmu fyzických osob sami, bylo potřeba potvrzení od pojišťovny předložit ve mzdové účtárně. Na to je ale nyní již pozdě. Pokud daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu sami, přiložte k němu potvrzení zaslané pojišťovnou.

Podmínky pro uznání

Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého životního pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Soukromým životním pojištěním se dle tohoto zákona rozumí životní a důchodové pojištění sjednané pro případ

 • dožití,
 • smrt, nebo dožití.

Podle novelizace tohoto zákona je soukromé životní pojištění daňově uznatelné, pokud splňuje tyto podmínky:

 • pojištěný je zároveň pojistníkem (tím, kdo uzavřel smlouvu);
 • smlouva je sjednána minimálně na 5 let;
 • smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let;
 • smlouva neumožňuje mimořádné výběry.

Zároveň musí pojištění obsahovat pevnou pojistnou částku na smrt nebo dožití, jejíž minimální výše je

 • 40 000 Kč u pojistných smluv na 5 až 15 let;
 • 70 000 Kč u pojistných smluv nad 15 let.

Nedodržení podmínek životního pojištění

Při nedodržení podmínek životního pojištění z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká. Pojištěný je povinen podat za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, daňové přiznání a v něm jako příjem uvést

 • součet částek vlastního příspěvku, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen a
 • součet příspěvků zaměstnavatele na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů za závislé činnosti osvobozeny a zaplaceny po 1. 1. 2015.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Od daňového základu si můžete odečíst také příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, které přesáhly částku 12 000 Kč za rok, max. 24 000 Kč. To znamená, že abyste si odečetli plných 24 000 Kč, museli byste spořit částku 36 000 Kč ročně.

Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření do výše 50 000 Kč ročně (souhrnný limit pro příspěvky na penzijní spoření i životní pojištění) nepodléhá platbám sociálního ani zdravotního pojištění a do této částky je to pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad. Ani zaměstnanec nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění ani z tohoto příjmu nemusí platit daň.

Na příspěvek od zaměstnavatele se nevztahují státní příspěvky.

Úroky z úvěru na bydlení

Kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření (běžného i překlenovacího) na pořízení vlastního bydlení, si může odečíst z daňového základu až 300 000 Kč za rok. Daňový základ si lze snížit pouze o zaplacené úroky, nikoliv o celkovou výši splátek.

Potvrzení, kolik jste v loňském roce zaplatili na úrocích, by vám měla automaticky (většinou už během ledna) poslat banka nebo stavební spořitelna. Na potvrzení máte nárok a musíte jej přiložit k daňovému přiznání. Pokud jste ho tedy neobdrželi, požádejte o něj instituci, u které máte úvěr.

Podmínkou odečtu je použití úvěru na bytové potřeby. Může jít o výstavbu, rekonstrukci nebo nákup domu či bytu určeného k vašemu bydlení (přihlášení k trvalému bydlišti však není podmínkou). Zákon hovoří o vlastním trvalém bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Druhou podmínkou je, aby poplatník byl účastníkem úvěru. Nestačí, když jej fakticky splácí. Rozhodující je osoba uvedená v úvěrové smlouvě. Pokud jsou ve smlouvě dva účastníci, může si odečíst úroky jeden z nich, nebo oba stejnou částkou až do souhrnné výše 300 000 Kč.

Tip: Přehledný návod, jak si odečíst hypotéku z daní

Závěrem

Uzavírat finanční produkt jenom kvůli daňovým výhodám není rozumné. Je vhodné volit především takové finanční produkty, které pomohou rodině naplnit jejich cíle. Daňové úlevy ale mohou být příjemným bonusem navíc.

2 komentáře: “Nechcete platit vysoké daně? Odečtěte, co lze”

 1. Odečty z daní zdravotní napsal:

  Ahoj, jak je to prosím s odečtem z daní za placení zdravotního pojištění pro s.r.o. i opič. OSVČ ? Je tam nějaké procento z pojištění, že by se dalo odečíst? Děkuji!

 2. Anonym napsal:

  Jak to je s odečtem % z daní,pro firmy na např. sportovně – zájmové činnosti?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.