CZK/€ 25.280 -0,04%

CZK/$ 23.131 +0,03%

CZK/£ 30.035 -0,31%

CZK/CHF 26.155 +0,21%

Text: Petr Gola

24. 10. 2017

0 komentářů

Vysoké příjmy v penzi za rok 2017

 

Starobní důchodci mohou mít neomezené příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, pronájmu nebo z ostatních příjmů. Z důvodu přiznání starobní penze nejsou nijak omezeni v možnostech dalších příjmů. Jak je to s daněmi při vysokých příjmech?

Loading 

Mnozí penzisté v řádném důchodovém věku pracují nebo podnikají. Není ničím výjimečným, že mají někteří lidé i v penzi nadprůměrné příjmy z výdělečné činnosti. Jaká hlavní pravidla platí při příjmech v penzi?

Výše příjmu nemá na zdanění důchodu vliv

Za rok 2017 podléhají dani z příjmu fyzických osob roční důchody nad částku 396 000 Kč. Výše dalších příjmů nemá na zdanění důchodu žádný vliv, rozhodující pro zdanění penze je pouze samotná obdržená částka důchodu za rok. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z obdrženého důchodu neplatí.

Pracující penzisté mohou podepsat prohlášení k dani

Při výpočtu čisté měsíční mzdy je možné uplatňovat daňové slevy, na které je nárok (minimálně na měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč), ale pouze za podmínky podepsaného prohlášení k dani. Prohlášení k dani mohou pracující penzisté podepsat i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je však možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich.

Daňové slevy a odpočty jako ostatní daňoví poplatníci

Pracující penzisté mohou v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem uplatnit při splnění zákonných podmínek stejné daňové slevy a daňové odpočty jako ostatní zaměstnanci. Stejná situace je i u penzistů, kteří musí podávat daňové přiznání (např. z důvodu příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nebo příjmů z pronájmu).

REKLAMA

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč za celý kalendářní rok. Uplatnění základní daňové slevy na poplatníka není nutné nijak prokazovat, nárok na tuto daňovou slevu mají všichni daňoví poplatníci, tedy i penzisté.

I penzisté platí solidární daň

Penzisté s příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti nad limit musí počítat s placením solidární daně, která činí 7 % z rozhodné částky nad limit, který pro rok 2017 činí 1 355 136 Kč. Příjmy z kapitálového majetku a z nájmu se do limitu pro placení solidární daně nepočítají.

V případě, že pracující penzista odpracuje alespoň 360 kalendářních dní, tak si může požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 % z výpočtového základu. U nadprůměrných důchodů to může být 100 Kč za měsíc, přesná částka závisí na konkrétní částce důchodu.

Při vysokém zisku není zdanění u vedlejší činnosti nižší

Výkon samostatné výdělečné činnosti v penzi je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se v takovém případě platí vždy ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Při vysokém zisku je však zdanění u vedlejší samostatné výdělečné činnosti stejné jako u hlavní činnosti. Výhoda „vedlejšáku“ se projevuje u nízkého zisku.

REKLAMA

Praktický příklad

Pan Novák je v řádném starobním důchodu a vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Za rok 2017 dosáhne hrubého zisku (příjem ponížený o výdaje) ve výši 600 000 Kč. Na sociálním pojištění zaplatí pan Novák 87 600 Kč (600 000 Kč x 50 % x 29,2 %). Na zdravotním pojištění zaplatí pan Novák 40 500 Kč (600 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Souhrnná sazba povinného pojistného v případě pana Nováka je tedy stejná jako u OSVČ vykonávajících hlavní činnost.

Přestože vykonává pan Novák vedlejší činnost v penzi, tak zaplatí na povinném pojistném stejně. Nižší odvody na povinném pojistném jsou pouze v případech, kdy skutečný vyměřovací základ (polovina hrubého zisku) je nižší než minimální vyměřovací základy pro platbu sociálního a zdravotního pojištění pro daný rok.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

Trh korporátních dluhopisů v ČR dynamicky roste, k maximu má však ještě daleko

Společnosti v České republice vydaly v roce 2023 korporátní korunové dluhopisy o celkovém objemu 37,4 miliardy korun. Oproti roku 2022 to představuje nárůst o více než 75 % a došlo tak k narovnání propadu způsobenému makroekonomickou situací na trhu. Kupónové výnosy podlimitních i nadlimitních emisí loni dosáhly svého historického maxima.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

11. 07. 2024

Diverzifikace portfolií za účelem ochrany před dopady globálního oteplování

Globální oteplování představuje rostoucí hrozbu nejen pro životní prostředí, ale také pro finanční trhy a investiční strategie. Investoři mohou podniknout několik kroků, aby zajistili, že jejich investice budou nejen finančně výnosné, ale také udržitelné a odolné vůči negativním dopadům globálního oteplování.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

25. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *