Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.

Vertical Spread: Limituje zisk i ztrátu

Strategie Vertical Spread kombinuje dvě proti sobě jdoucí opce. Jakým způsobem? A jak a kdy je správně použít, aby přinesly kýžený zisk? Využití je jak při očekávání růstu, tak poklesu.

V minulém díle jsme si představili oblíbené a hojně využívané strategie Straddle a Strangle. Tentokrát se zaměříme na další využívanou kombinaci opcí, a to strategii Spread. Strategie Spread na rozdíl od předchozích má jisté specifické charakteristiky. Hlavní z nich je asi to, že má nejen omezenou ztrátu, ale i omezený zisk. Další zvláštností je fakt, že se kupuje a prodává stejný typ opce, každá z nich s nějakou odlišnou charakteristikou. A právě dle těchto charakteristik dělíme Spread strategie na tři hlavní typy:

  1. Vertical Spread – rovněž známý jako Money Spread, je takový typ, kdy opce ve strategii mají odlišné hodnoty strike
  2. Horizontal Spread – známý též jako Calendar Spread, označuje strategii, kde opce mají stejné strike ceny, ale odlišné doby expirace
  3. Diagonal Spread – jsou odlišné jak strike ceny, tak doby expirace obou opcí

Předmětem tohoto dílu bude pouze první typ, tedy Vertical Spread. Existují dva hlavní typy Vertical Spread, a to býčí a medvědí typ, tedy spekulace na vzestup a spekulace na pokles podkladového aktiva. V obou případech je však nutné si uvědomit, že cílem strategie je omezit náklady, a zároveň počítat s tím, že zisk je jen omezený. Proto je strategie vhodná v případech, kdy čekáme, že vzestup/pokles aktiva bude jen omezený a přitom budeme chtít minimalizovat riziko nákupem opce co nejlevněji.

V případě Bull Call Spread standardně nakoupíme Long Call opci a proti tomu postavíme Short Call opci, za kterou inkasujeme opční prémii, čímž se nám sníží celkový náklad. Podstatně je, aby Long Call byla opcí ITM nebo OTM, tedy její strike ceny by byla stejná nebo vyšší než současná tržní cena a Short Call pak byla OTM, a to více než Long Call.

Bull Call Spread

Strategie kombinuje Long Call opci a Short Call opci s odlišnými strike cenami. Jejím cílem je profitovat z mírného růstu ceny podkladového aktiva při minimalizaci nákladů. Na prvním grafu je zřejmé vyobrazení obou opcí a na druhém pak jejich součet, což vyústí v danou strategii, označenou fialovou čárou. Pokud však očekáváme prudký vzestup ceny podkladového aktiva, je lepší pořídit samotnou Long Call opci.

Omezenost obou stran je důvod, proč se téhle strategii říká „zajištěná“. Je zřejmé, že strategie profituje z růstu ceny podkladového aktiva, byť je zisk omezený vyšší cenou strike. Nižší strike pak značí hranici, kdy nastává maximální ztráta.

U této strategie konkrétně nelze vyčíslit efekt volatility a časového rozpadu na cenu opční prémie, jelikož vlastníme stejnou opci, jen opačnou pozici, tak rozhodujícím faktorem je rozdíl ve strike cenách. Od toho se odvíjí i hodnota bodu zvratu (BEP), který je součtem nižší strike ceny a rozdílu obou prémií.

Maximální zisk

Omezený na rozdíl mezi strike cenami – rozdíl mezi zaplacenou a obdrženou prémií

Maximální ztráta

Omezená na výši rozdílu zaplacené a obdržené prémie

Bod zvratu

Nastává ve chvíli, kdy je cena aktiva vzdálena od strike long call opce o rozdíl mezi zaplacenou a obdrženou prémií

Volatilita

Volatilita je nejednoznačná. Její vliv na ceny opcí je protichůdný, bohužel však v různé míře, která se v průběhu mění, je zde tedy potřeba sledovat podrobně ukazatel citlivosti Vega (více v jednom z příštích z dílů seriálu).

Časový rozpad

Efekt času je rovněž nejasný, ze stejných důvodů jako u volatility. Záleží, ve kterém místě je cena podkladového aktiva v relaci k jednomu ze striků. Pokud je blíže Short Call striku, zisky rostou rychleji než naopak. Potřeba je sledovat ukazatel Théta.

Bear Put Spread

Strategie Bear Put Spread je pravým opakem strategie předchozí. Jejím cílem je těžit z mírného poklesu ceny podkladového aktiva za předpokladu minimalizace nákladů a omezené ztráty. Skládá se z Long Put a Short Put opce na stejné podkladové aktivum s odlišnými strike cenami s tím, že strike Long Put opce je vyšší než strike Short Put opce. I zde platí pravidlo, že pokud očekáváme prudký pokles ceny aktiva, tak je výhodnější pořídit samotnou Long Put opci.

Na prvním grafu vidíme Long Put opci (modře) a Short Put opci (červeně). Tržní cena by se v této situaci pohybovala nejspíše někde napravo od Long Put strike, značeného modrou čerchovanou čarou. Tím by se zabezpečilo pravidlo OTM opcí.

Ziskový profil je u této strategie velice podobný strategii předchozí, tedy ztráta je omezená, svého maxima dosahuje po dosažení horního Strike a je určena rozdílem zaplacené a obdržené prémie. Zisk je omezený na rozdíl striků – rozdíl prémií. Jak se můžete přesvědčit, tabulka je totožná s tou předchozí.

Praktické využití

Praktické využití strategie je v situacích, kdy očekáváme mírný pohyb podkladového aktiva jedním či druhým směrem. Takováto situace nastává například při konsolidaci trendu, tedy ve chvílích, kdy se rostoucí nebo klesající cena aktiva zkoriguje. K určování takovýchto úrovní slouží například Fibonacciho retracement. To znamená, že pokud například podkladové aktivum nalezlo své lokální dno, použijeme Fibonacci retracement a určíme si hranice, ke kterým by mohla korekce dojít (nejlépe určujme FIBO úroveň na základě předchozích korekcí, jednotlivá aktiva mají tendenci velikost korekcí opakovat). Pokud by zvolená korekce znamenala, že by výsledná strategie Bull Call Spread nebo případně Bear Put Spread byla v zisku, vyplatí se strategii uzavřít.

Na následujícím grafu zlata lze vidět způsob, jakým si lze ověřit zmiňované Fibonacciho úrovně. U korekcí zlata je to v poslední době evidentně hranice 38,2, což odpovídá 38,2% původního pohybu. To je sice relativně hodně, nicméně je to rizikovější než v případě, kdy by hranice byla 50 nebo 61,8. K 38,2 procentům je totiž nutné připočíst i pozdní nástup do pozice, který nějaké to procento jistě ubere, stejně tak i náklady na otevření opce (spread). Pokud by i tak vyšlo, že jsou opce v plusu, vyplatí se strategii otevřít, pokud ne, je vhodné zvolit jiný instrument.

V příštím díle se podíváme na druhou část strategií kategorie Spread a představíme si profesionálními tradery zbožňované strategie Iron Condor a Butterfly.

Autor je Account Manager X-Trade Brokers

Využíváte opce?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

2 komentáře: “Vertical Spread: Limituje zisk i ztrátu”

  1. Petr T. Grimm napsal:

    Pane Rohrbacher,je vidět, že to máte ohledně opcí v hlavě srovnané… Mám jeden dotaz,možná předbíhám… Je normální otevírat kalendářní spredy kreditně?

  2. Tomáš Petrovič Grimm napsal:

    Teda pane Rohrbacher, je vidět, že umíte. Opce jsou velmi komplikovaným nástrojem, ve kterých se snažím jakž takž orientovat, ale moc se mi to nedaří. Velmi rád sleduju vaše příspěvky a přeju vám, aby se vám nadále dařilo. Mám se co učit…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.