Čtvrtek 24. června. Svátek má Jan.

Stategické a tématické certifikáty

Pojďme opustit produkty s částečnou garancí a podívejme se i na jiné strategie. , píše SLAVOMÍR KOŽÚŠEK v pokračování seriálu a certifikátech.

V předchozím díle jsme probrali praktický výběr bonus certifikátů. Seznámili jsme se výpočtem bonus výnosu a bonus bariery. Dále jsme si řekli, jak lze částečně odhadnout očekávanou budoucí volatilitu podkladového aktiva u bonus certifikátů. Pojďme ale teď opustit produkty s částečnou garancí a podívejme se i na jiné strategie.

Jak víme, investiční certifikáty nám nabízejí možnost podílet se na vývoji nejrůznějších akciových indexů, vybírat z mnoha investičních strategií nebo i investovat do jiné třídy aktiv. Při svých investičních záměrech tak můžeme využívat nejen pasivní výběr indexových investic, ale i například aktivní výběr konkrétních titulů. Konkrétní výběr však bývá nákladnější a poplatky za nákup jednotlivých titulů mohou i výrazně ovlivnit dosažený výnos. Chceme-li tedy participovat na některé z aktivních investičních strategií, ale přitom bychom rádi ušetřili na poplatcích, můžeme zkusit využít strategických a tématických certifikátů.

Co jsou to tedy strategické certifikáty a co nám umožňují? V podstatě se jedná o tzv. koš akcií (basket), který je aktivně spravován podle dané investiční strategie s cílem dosáhnout outperformance (nadvýnosu) oproti klasické pasivní strategii. Tento koš akcií je pak pravidelně upravován a to podle předem daných podmínek tak, aby konkrétní portfolio (koš akcií) odpovídalo vždy zvolené strategii.

Jednou ze strategií, která se často uvádí, může být i například výběr titulů, které vyplácejí nejvyšší dividendy. Tato strategie je založena na poznatku, že akcie s vysokými dividendovými výnosy přinášejí investorům v dlouhodobém horizontu nejvyšší výnosy. Obzvláště se tato strategie osvědčila v době klesajících a stagnujících trhů. Určitým příkladem mohou být certifikáty emitované na DivDax nebo DJ EURO STOXX Select Dividend. Mezi další investiční strategie, které využívají strategické certifikáty patří např. nejen Value (hodnotová strategie), ale i Growth (růstová strategie), Style Switching (kombinace Value a Growth strategii), Timing (strategie založená na tech. indikátorech) atd.

Další možností jak participovat na aktivní investiční strategii je využití tématických certifikátů. Tyto certifikáty nám umožňují využívat profesionální investiční strategie zaměřené například na megatrendy, sektorové a oborové trendy, komodity, hedgefunds, úrokové sazby či měny atd.

Každá tato strategie má své specifické cíle. V případě megatrendů se můžeme výrazně podílet na prudkém růstu společností zabývajících se například biotechnologií, nanotechnologií, internetem nebo i tzv. emerging markets (vedlejších trzích) rychle rostoucích ekonomik rozvíjejících se států (např. bývalé postkomunistické země, asijské a latinskoamerické státy). Příkladem mohou být certifikáty, které byly emitovány na indexy CECE EURO, RDX, HSCEI atd. Tyto a další megatrendy mohou mít stále ještě značný potencionál růstu.


Zajímavou možností je i sledování sektorových a oborových trendů. Každá ekonomika se totiž mění v závislosti na hospodářském vývoji. Tento ekonomický cyklus má vzhledem ke globalizaci i nadregionální působnost a lze tedy participovat nejen na regionální, ale i globální úrovni (např. farmaceutický průmysl). Na základě oborové rotace jsou i pak vybírány obory, které profitují převážně v obdobích hospodářské expanze (výrobci automobilů, nemovitostní, technologické tituly atd.), stagnace (farmaceutické, potravinářské, tabákové společnosti atd.), a recese (výrobci levných a méně kvalitních výrobků, provozovatelé kabelových televizí, distributoři atd.) Pro tyto strategie jsou pak určeny certifikáty v podobě speciálních oborových indexů a nebo tématických akciových košů. Zajímavým příkladem můžou být i certifikáty od Sal. Oppenheim na rodinu indexů S-BOX Dr. Höller, které se zabývají tématy, jako je třeba změna podnebí, znečistění životního prostředí, obnovitelné zdroje a nedostatek nerostných surovin.

Jistou alternativou v rámci diverzifikace mohou být i investice do komodit. Tato alternativa nám může dokonce i pomoci (vlivem nízké korelace mezi akciovými trhy a komoditami), snížit riziko celého našeho portfolia, aniž by přitom došlo ke snížení výnosů. Opět zde tedy máme možnost participovat na růstu téměř všech komodit např. na nerostných surovinách (zlato, měď, ropa, zemní plyn atd.), zemědělských plodinách (pšenici, kávě, bavlně) nebo i polotovarech například vývoji cen masa. Tak jako v předchozích příkladech můžeme zde investovat nejen do indexu (např.GSCI, CRB, RICI Rogers Agriculturals Index), ale i do certifikátu a košů, které jsou navázány na ceny daných komodit.

V neposlední řadě je zde možnost i využití "absulete return" strategie, investicí do Hedgefunds. Certifikáty na Hedgefunds mají za podkladové aktivum právě tyto fondy, které investují do širokého okruhu investičních instrumentů a používají nejrůznější investiční strategie (např. využívání derivátových obchodů, arbitráží, tržních anomálií a nebo i fůze či převzetí firem). Jednou z možností jak participovat na této strategii je využití Hedgefunds certifikátů, které jsou navázány na podkladové aktivum, zpravidla přímo indexy Hedgefunds (např. HFRX Global index, HFRX Equity Hedge Index, HFRX Merger Arbitrage Index atd.) Zajímavé může být i to, že tyto indexy zpravidla vykazují negativní korelaci s akciovými trhy.

Na závěr je potřeba se ještě zmínit o certifikátech, které mají za podkladové aktivum měny a úroky. Pokud budeme očekávat, nebo spíše spekulovat, se zvýšením úrokových měr a posílením dané měny vůči EURU, můžeme zkusit využít certifikáty např. na měny USD/EUR, JPY/EUR,GBP/EUR atd. Další možností je využití certifikátu, se kterým můžeme participovat na vývoji úrokové sazby EONIA (úroková sazba pro vnitroevropský peněžní trh) např. "Euro-Zins-certifikát od ABN Amro bank.

Jak vidíme, strategické a tématické certifikáty nám nabízejí nejrůznější speciální strategie, které byly v dřívějších dobách dostupné převážně jen institucionálním investorům. Přesto bych ještě rád upozornil na to, že sofistikovaný výběr investičních instrumentů je poměrně složitá záležitost a méně zkušeným investorům bych doporučil využít rad profesionálů, ať již z řad asset management bank či investičních společností.

Zdroj grafů: Investiční certifikáty Martin Svoboda, David Rozumek

32 komentářů: “Stategické a tématické certifikáty”

 1. Michal Mojžíš napsal:

  V současné době probíhá na brokerjetu akce „certifikáty Commerzbank bez poplatku“. Máte nějaké zajímavé tipy na certifikáty od této banky? Problémem je, že jelikož tato banka patří mezi „top emitenty“, je její nabídka natolik rozsáhlá, že není v silách jednoho člověka se tím prohrabat. 🙁

  PS: Tato rozsáhlost nabídky je podle mně silně negativní aspekt rostoucí popularity certifikátů. Nabídka se stává natolik nepřehlednou, že poučeného laika (který se už o existenci cetifikátů jako takových dozví a vyhledá si informace o jejich druzích) akorát od investice odradí. Sám „s hrůzou“ pozoruji, jak za dobu, kdy se o certifikáty trochu zajímám, jejich počty v různých maticích produktů (Zertifikatjournal, brokerjet,…) naskakují geometrickou řadou.
  Další negativní aspekt potom vidím v naprosté nekonzistentnosti informací o konkrétních certifikátech. Nejenomže se liší konkrétní data o jednotlivých certifikátech na různých stránkách, ale opakovaně se mi například i stalo, že bonus certifikát byl v databázi brokerjet označen jako „knock-out“. Matoucí a nepřesná „nomenklatura“ je vůbec velkým problémem brokerjetu a netýká se jen certifikátů. Velmi často se dokonce na různých místech jejich stránek rozcházejí i údaje o poplatcích.

  • Miroslav Piták napsal:

   S odlišnými údaji o cenných papírech jsem se také setkal, a proto doporučuji brát jako směrodatné ty údaje, které poskytuje emitent na svých stránkách v prospektu.

   Od Commerzbank jsem nedávno nakoupil tento CP: http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_OSI=15072978

   Pokud se ke dni splatnosti bude nacházet DAX 30 nad hodnotou 6500 bodů, tak můj čistý zisk po odečtení všech poplatků bude činit 16,5%. Jedná se o instrument, který je schopen generovat pro investora zisk i při stagnaci podkladového aktiva. Je to agresivnější varianta Discount certifikátů, kde hrozí až 100% ztráta investovaného kapitálu jako u warrantů. Pokud bych v době nákupu zvolil agresivnější variantu (tj. Cap těsně pod hodnotou podkladu, tak čistý výnos za 0,5 roku mohl být cca 30%). Protože se jedná o můj první nákup těchto cenných papírů, zvolil jsem „konzervativnější“ variantu.
   Tyto certifikáty (exotické opce) emituje i BNP Paribas. Kompletní nabídka těchto instrumentů od všech emitentů je k nalezení zde: http://www.boerse-stuttgart.de/ , Exotische Produkte

 2. Miroslav Piták napsal:

  Obdobně jako jsem udělal statistiku OPF, na následujícím odkazu naleznete k 29.3.2007 statistiku regionálních, sektorových, komoditních indexů a spot cen komodit. Data jsou setříděna dle ročního zhodnocení. Sloupec VOL 5 znamená historickou volatilitu za 5 obchodních dní, obdobně VOL 20 a VOL 250.
  http://www.sweb.cz/Miroslav.Pitak/Akciove_indexy_290307.xls

  • Slavomír Kožúšek napsal:

   Dobrý den pane Pitáku, můžete jsem dát linky na zdroje dat? Děkuji S. Kožúšek

   • Miroslav Piták napsal:

    Dobrý večer,
    data čerpám (asi bych měl napsat tuneluju) z http://www.onvista.de šalamounským způsobem. Do Excelu pomocí maker importuji historická data =tiskové sestavy s historickými kursy(např. http://index.onvista.de/quote_history.html?ID_NOTATION=20735&RANGE=3M
    ), která dále pomocí maker zpracovávám. Data importuji do accessu a výpočty zhodnocení a volatility opět provádím v excelu. Na pár indexů stahuji i ID data (ticková data s cca 2 minutovými frekvencemi-automaticky promazávám, protože jenom na DAX 30 kompletní denní ticková data=20.000 záznamů).
    Struktura databáze (grafy, sestavy) je podobná databázi OPF.

    S pozdravem M.P.

    • Slavomír Kožúšek napsal:

     Děkuji. Kolik času vám to zabere? Hledám nějaký web kde bych nemusel tunelovat :))) S pozdravem SK

     • Miroslav Piták napsal:

      Dobrý den,
      stažení denních OHLC dat cca 240 podkladových aktiv proběhne během pár minut. S výpočty už je to horší, momentálně na mém PC to trvá cca 40 minut (na notebooku to ale trvalo 2,5 hod.). Přeci jenom už mám v databázi více než 750.000 záznamů. Celá databáze už má 1GB, takže vám ji nemohu bohužel poslat. Pokud budete mít zájem, můžu Vám poslat kompletní data k některým podkladovým aktivům (seznam podkladů-viz odkaz na statistiku). Ještě vyzkouším, jestli by se databáze dala distribuovat, kdyby v ní byla pouze stažená data+výpočty. Díky sestavám a grafům totiž velikost databáze prudce roste.

      S pozdravem Miroslav Piták

 3. J. Klumpler napsal:

  Celkem zajimavy strategicky certifikat je „ZJ Portfolio Strategie“ emitovany ABN Amro ve spolupraci s Zertifikate Journalem. Jedna se o certifikat certifikatu a jeho strategie spociva na Moderni teorii portfolia nositele Nobelovy ceny Harryho M. Markowitze… Vice informaci je tady: http://www.zertifikatejournal.cz/content/portfolio/index.php
  Pro: Idealni pro drobneho investora, ktery chce za malo penez hodne diversifikace. V kombinaci se sporicim planem je to jeden z nejlepsich investicnich produktu/strategii, co jsem zatim videl.
  Proti: 1) 1.5% spread a 1.5% p.a. manazersky poplatek neni zrovna malo, ale snazit se napodobit tuto strategii s malo penezi by vyslo jeste draz. 2) Cert. je pomerne mlady a az cas ukaze jestli tato strategie skutecne funguje. 3) Kvuli svemu „black box“ pristupu neni prilis vhodny pro „udelej si sam“ investory. Je zde nebezpeci, ze se budou slozky portfolia prekryvat a neumerne zvysovat riziko celeho portfolia.

  • Miroslav Piták napsal:

   Naštestí jsou zveřejňovány pravidelné reporty, takže je možné podrobně sledovat vnitřní strukturu certifkátu.
   Report k 2.3.2007 je zde: http://www.zertifikatejournal.cz/download/ABN2BF_07_03.pdf

  • Miroslav Nosek napsal:

   ZJ Portfolio certifikát by měla být perlou mezi certifikáty. Mám ho také v portfoliu. Bohužel loňský rok pro něj dopadl žalostně, pouhá 3%+, na německých stránkách ZJ v diskusi byl několikrát podroben ostré krtiice. V polovině loňského roku bylo portfolio poměrně výrazně obtěžkáno proti propadu kovy, a na podzim ztráty už nedohnalo, je poměrně často přeskupované, dle mého názoru docela zbytečně.

   • J. Klumpler napsal:

    Tak to je opravdu neprijemne. Je videt, ze to panove z ZJ a ABN Amro nemaji jeste uplne vychytane. Skoda, ze neumim tak dobre nemecky, moc rad bych si tu diskusi precetl.

 4. Mario napsal:

  Další, podle mě zajímavým certifikátem, může být napříklat certifikát na IPO.
  Dalším basket certifikátem může být například certifikát na společnosti zabývajícími se vodou (Veolia atp). Do budoucna jistě atraktivní.

  • Miroslav Piták napsal:

   Zdravím Mario,
   emitenti se v nabídce certifikátů předhánějí, takže je možné participovat na velké spoustě strategií. Mě se např. zamlouvá tento certifikát: http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_INSTRUMENT=14200685
   z důvodu plánované výstavby velké spousty atomových elektráren v Číně a Rusku z čehož budou profitovat uranové akcie.

   Jsem zvědavý, kdyby Rakousko sousedilo s těmito zěměmi, jestli by aktivisté prováděli také demonstrace proti provozu atomových elektráren.

   „Vodních“ certifikátů je emitováno několik, např. http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_OSI=13795965 nebo http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_OSI=14723327 a další.

  • S.Kozusek napsal:

   Z důvodu smazání spamu tento příspěvek dávám pod čténáře Mária. Investiční doporučení (ať už od vás pane tipaři L. Konečný) krásně vystihuje p. Ogger v jedné ze svých knih: “ Nelze je brát vážněji, než kdyby vám je dala toaletářka na hlavním nádraží..:)))“ Tím však nemyslím, smysluplné informace zdejších autorů článků či čtenářů, kteří vehementně netvrdí, že jejich rady a tipy jsou nejlepší a na ostatní se mají vybodnout. Mimochodem ten certifikát na IPO, je určitě zajímavý nápad. Sám jsem podobný tip dostal.

   • L.Konecny napsal:

    “ Investiční doporučení (ať už od vás pane tipaři L. Konečný) krásně “
    Tady nebylo zadne Investicni doporuceni od L. Konecneho !
    A tipař je ten , kdo pise o akcii Vitkovice !
    Pan L.Konecny zcela jinde poukazuje jen na krasnou letosni perspektivu akcie Daimler po oddeleni Chryslera a to nema nic spolecneho s tipy toaletarky , ale bylo uz +16% za mesic a dalsi rust akcie Daimler bude letos nasledovat.
    Ale kdyz se vam nelibi vydelat letos desitky procent s akcii Daimler , zustante si klidne u zajistenych 2% !
    Ja mam koupenu akcii Daimler za 8.000 euro , po te co jsem prodal akcie Volkswagen s vydelkem 160% za 2 roky.
    A certifikaty ? Nejbezpecnejsi a soucasne nejvynosnejsi bez rizika jsou ty na DAX a Eurostoxx50 s pripisovanim dividend.

    • S.Kozusek napsal:

     Zajištených 2%? Kdepak pane Konečný, jsou i lepší alternativy. Trochu se rozhlédněte, svět certifikátů je rozmanitý. Ze svého akciového portfolia vám však naoplátku také uvedu několik titulů SAB + 58,33%, VIP + 90,75%, TNH 114,79% (vše během jednoho roku s portfoliem 8 titulů). Průměr je však o trochu horší cca 38% p.a. To co vidíte je ale jen pouhá spekulace (sice trochu na základě fundamentální analýzy podle p. Gladiše), ale stále je to jen dílo náhody. Nikdo neumí vybírat jen ty nejlepší akcie, které by se neustále zhodnocovaly desítkami procent. Před tím bych rád varoval 🙂 SK

     • L.Konecny napsal:

      Pane Kozusek , zapomel jste mi vysvetlit a verejnosti vysvetlit , komu jste vymazali zde prispevek a z jakeho duvodu toho cloveka u Vas na policejni inspekci nepravem podezrivate , ze se jmenuje L. Konecny ?
      Musite nazyvat lidi jmenem , jakym se podepisou a jestli se nekdo podepise Tipař , nebo Zapata , tedy jej nazyvejte Tipař nebo Zapata a neurazejte toho , kdo se vzdycky podepisuje L. Konecny , protoze ten se vzdy podepisuje spravne.
      Tedy se tato webstranka dostala dnes na uroven penize.cz ! Podivne podepsani lide se chybne usvedcuji , jak se jmenujou spravne. A zatimco na penize.cz se ctenari urazeji navzajem , na investujeme.cz jsou naopak ctenari urazeni od autoru clanku nebo od provozovatelu. To neni hezke ! Nazyvejte lidi jmeny , kterymi se podepsali a mazejte jen urazky a nadavky a vulgarni vyrazy. A jestli sem nejakej Tipař napsal neco o Vítkovicích , s tim se nedá nic delat a nereagovat na to.
      “ Investiční doporučení (ať už od vás pane tipaři L. Konečný) krásně vystihuje p. Ogger v jedné ze svých knih: “ Nelze je brát vážněji, než kdyby vám je dala toaletářka na hlavním nádraží..“ Toto je velice oskliva urazka ! Za to by jste se mel panu Konecnymu omluvit , protoze jste si jej spletl s nekym jinym. Pan Konecny sem nic nepsal a nedaval sem zadny tip a nic mu nebylo vymazano.
      Warrena Buffetta nemuzete urazet , ze dava tipy jako toaletarka na Hlavnim nadrazi a Petra Lynche taky ne a pana Gladiše taky ne a pana Dočkala taky ne a pana Konečnýho taky ne. Protoze urazky sem nepatri , ty at zustanou na penize.cz

      • S.kozusek napsal:

       Mám za to, že se jedná o jednu a tu samou osobu. Citace p. Oggera, mimochodem z knihy pana Kohouta, je myšlena v nadsázce a jejím cílem není urážet mr. Buffetta, Lynche, pana Gladiše a nebo Dočkala. Dokonce ani pana Konečného, který chápe, že autor chtěl jen poukázat na to, že nelze vybírat akcie jen na základě doporučení nějakého tipaře. Stejně i vy pane Konečný, jistě víte, že značná část úspěchu ve výběru správné akcie je dílem náhody a extremní výkony některých špičkových investičních profesionálů se časem vrátí k průměrným hodnotám. Dokonce zde vámi zmiňovaný mr. Lynch (velmi úspěšný portofolio manager fondu Fidelity Magellan), se často vyjadřoval o štěstí a sám měl velmi vstřícný postoj k indexovému investování. Promiňte, ale napadal jsem tvrdě tzv. 100% investiční doporučení a ne vás, protože dle mého názoru taková doporučení mají výše uvedenou hodnotu. Mým cílem není nikoho urážet, ale varovat před nesmyslnou důvěřivostí k jasnozřivým tipařům. SK

       • J. Klumpler napsal:

        Tady se musim pana Konecneho trochu zastat. Znam ho (stejne jako pana Pitaka) z jineho diskusniho fora (zamereneho spise na trading) a jsem si naprosto jist, ze to neni TIPAR. Pan Konecny ma sice velmi sverazny a tvrdohlavy styl vystupovani, ale jeho investicni styl je velmi zajimavy a jeho nazory do diskusi o investovani urcite patri.

        • Jan Traxler napsal:

         Ano, prispevky pana Konecneho sem urcite patri a ja osobne jsem za ne rad. Ma svuj styl investovani a pevne se ho drzi.

         Lado, osobne Vasi investicni strategii neodsuzuji. V nekterych bodech je velmi zajimava. Ale dle meho nazoru zbytecne „opovrhujete“ jinymi aktivy (napr. komodity) a jinymi strategiemi (napr. ruzne alfa, expres, bonus a dalsi strategie).

         Vase prispevky, Lado, jsou zde casto negativne vnimany. A to i z me strany. 😉
         Proc? Protoze zde neustale (neprimo) tvrdite, ze pouze Vase strategie je ta jedina spravna, ze pouze Vy mate pravdu. A Vase prispevky se potom jevi jako spam, protoze neustale pisete jedno a to same dokola (temer).
         Ano, klidne si tu obhajujte svou strategii. Vzdyt to tu delame vsichni. Ale budte take trochu otevrenejsi jinym nazorum. Pravda nikdy neni absolutni a jedina.
         Co Vy na to? 😉

         Jinak nechci mluvit za Slavomira, ale myslim, ze tak nejak to bude videt i on.

        • Slavomír Kožúšek napsal:

         Beru v úvahu váš příspěvěk. Pana Konečného neznám tak jako vy (styl je hodně podobný) a pokud je to tak, omlouvám se za to, že jsem si ho spletl s TIPAŘEM 🙂

      • Martin Bouček napsal:

       Pane Konečný, já jsem určitě (a to i z pozice šéfredaktora, i obyčejného čtenáře investujeme.cz) pro postup, který uvádíte ve svém příspěvku. Nevěřím, že Vás pan Kožúšek nějak chtěl urazit (on to ostatně i do diskuse napsal). Jen je Váš styl psaní hodně podobný tomu nekomunikujícímu TIPAŘi, tedy spammerovi na i.cz 🙂 Musím říct, že mě ta podobnost taky napadla, všiml jsem si jí, ale to může být také milně interpretovaný slang aktivních investorů.

       Na druhou stranu: zaručené tipy na investice do akcií rozhodně nejsou pro mne jako poradce i jako případného klienta hodné důvěry. V tomto punktu jsem zajedno s panem Kožúškem.

       • L.Konecny napsal:

        Nejdulezitejsi je nazývat lidi jejich Nickem a nehádat jak se jmenují a namísto vtipu nebo urazliveho prispevku radeji nepsat nic , nebo psati nezavisle na jinem prispevku.
        Jinak to zde bude jako na akcie.cz a penize.cz a dower.cz
        .
        Ted by jste si meli vymyslet prispevky k dnesnimu clanku o techno akciích.
        Necekejte na mne , az neco vymyslim já.

        • Pavel Zachrdla napsal:

         Nečekáme až Vy něco vymyslíte. Opravdu ne, neobtěžujte se.

         • L.Konecny napsal:

          Tedy páni Pavlové Zachrdlové by měli sami promluvit o těch technologickích akcií pod tim jistým článkem 🙂

          “ tvrdite, ze pouze Vase strategie je ta jedina spravna, ze pouze Vy mate pravdu.“ To tedy vubec netrdim nikdy a nikde , ale je to tak , strategie P.Lynche a K.Fishera s dženim akcií 2 až 7 let a bank akcií GB a USA nonstop stále 🙂

          Jesli nemáte rádi žádné tipy na akcie , není to moudré. Spíše naopak by každý z Vás zde měl vyjmenovat , které 2 akcie podle něj se nejépe vyplatí na příští 2 roky z PX , DAX , TecDAX , FTSE , Eurostoxx50 , Dow Jones , Nasdaq100.
          Možná , že Vás nenepadne žádné kriterium , podle kterého akcie vybírat a tak by se leckdo , jako ten S.K. šel zeptat toaletářky na Hlavní nádraží. 🙂
          Tedy kdybychom byli kamarádi a né nepřátelé , každý by vyjmenoval jeho tipy z každého tohoto indexu.
          Někomu by to pomohlo , aby vědel kam s tim milionem korun na kontě na příští 3 roky.

          • Jan Traxler napsal:

           Ano, to by mohlo být určitě velmi zajímavé. 😉
           Ovšem z mého pohledu by to byla čistě tipařina. Zastávám jiné strategie než Vy. Nevybírám jednotlivé akcie do portfolia. Zaměřuji se na diverzifikaci mezi aktivy, mezi sektory, mezi strategiemi. Tímto způsobem se snažím optimalizovat výnosy a eliminovat rizika … ta má oblíbená fráze. ;-))
           Vaši strategii beru, akceptuji, nepomlouvám a občas se i zamýšlím, v čem by Vaše „tipy“ mohly být užitečné pro mou strategii.
           Co kdybyste se podobně snažil stavět Vy ke mně, k Slavomírovi, k Pavlovi Zachrdlovi a dalším? 😉

          • Slavomír Kožúšek napsal:

           Budu reagovat. Pane Konečný, reakce pana Zachrdly, byla na vaší ješitnou poznámku, že… „Ted by jste si meli vymyslet prispevky k dnesnimu clanku o techno akciích. Necekejte na mne , az neco vymyslim já.“ Pokud tedy máte co říci, prosím napište článek ke své strategii a rozumně doložte svá tvrzení.

           Teď k mé osobě. Sám jsem nakloněn k teorii, která zastává názor efektivity trhu. Nevylučují však určité možnosti, které čas od času poskytnou příležitost pro tzv. „Stock Picking“. Tedy (vašimi slovy) kdybychom byli kamárádi a né nepřátelé, přešel by jste s úsměvem moji poznámku o toaletářce, protože vás se to přece netýká.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.