Pondělí 08. března. Svátek má Gabriela.

Stát jako firma: Andrej Babiš je povinen vypsat nové volby

Demonstrace proti Andreji Babišovi a za nezávislost justice

Premiér Andrej Babiš chce řídit stát jako firmu. Budiž. V tom případě má ale podle zákona o obchodních korporacích povinnost svolat nové volby.

Zákon o obchodních korporacích hovoří jasně. Kvalifikovaný akcionář může požádat představenstvo (vládu) ke svolání valné hromady. Té v demokratické společnosti odpovídají parlamentní volby, kdy svůj názor vyjadřují voliči (akcionáři) daného státu.

Na demonstraci na Letné v neděli 23. 6. 2019 se podle odhadů T-Mobile sešlo 258 tisíc lidí. Voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 bylo podle Českého statistického úřadu 8 374 501. 258 tisíc lidí tak představuje 3 % voličské základny. A to je pro český stát dostatek pro určení kvalifikovaného akcionáře dle Zákona o obchodních korporacích.

§ 365

(1) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených tímto zákonem (dále jen „kvalifikovaný akcionář“).

(2) Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 100 000 000 Kč nebo nižší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu.

(3) Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 500 000 000 Kč nebo vyšší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu.

Pokud se podíváme na Českou republiku jako na firmu, nepochybně je její základní kapitál vyšší než 0,5 mld. Kč. Tedy, pokud se dosud vládě nepodařilo dostat se populistickou politikou do záporného vlastního jmění, což ale u státu s desetimilionovou populací není tak snadné. Jako kvalifikovaný akcionář může být považován akcionář, který zastupuje akcionáře s podílem na základním jmění ve výši alespoň 1 %.

Tři procenta voličů na Letné by tak měla být dostačujícím mandátem i v případě, kdy se odpočítají děti a mladiství do 18 let bez voličského práva (a naopak by bylo potřeba připočítat voliče, kteří si z bezpečnostních důvodů na demonstraci proti Andreji Babišovi a za nezávislost justice nevzali s sebou mobilní telefon, případně zkrátit voliče, kteří nosí dva a více mobilních telefonů).

Kvalifikovaný akcionář, v tomto případě sdružení akcionářů pod vedením sdružení Milión chvilek pro demokracii v čele s Mikulášem Minářem, má právo požádat představenstvo (vládu) o svolání valné hromady (voleb).

Sdružení akcionářů s cílem dosáhnout na pozici kvalifikovaného akcionáře není nic neobvyklého. Kupříkladu Michal Šnobr a J&T banka sestavili skupinu akcionářů společnosti ČEZ, která přesáhla 1 % základního kapitálu společnosti, a stali se kvalifikovaným akcionářem. K tomu potřebovali plnou moc akcionářů k zastupování na valné hromadě.

Vzhledem k (přeci jen nějakým neopominutelným) rozdílům mezi akciemi společnosti a „akciemi“ (voličským právem) státu by účast 3 % voličů na demonstraci proti Andreji Babišovi mohla být dostatečným mandátem k zaslání žádosti o svolání valné hromady (vypsání nových voleb).

§ 366

Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

Pokud představenstvo (vláda) valnou hromadu (volby) nesvolá do 40 dnů od doručení žádosti o její svolání, soud pověří kvalifikovaného akcionáře, aby tak učinil.

§ 368

(1) V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě podle § 367 odst. 1, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady.

Nyní tak zbývá jediné: Aby sdružení Milion chvilek pro demokracii zaslalo představenstvu (vládě) žádost o svolání valné hromady s řádným odůvodněním. Následně bude muset Andrej Babiš podle Zákona o obchodních korporacích vyhlásit volby. Pokud tak neučiní, což je podle jeho prohlášení „neodstoupím“ pravděpodobné, musí Milion chvilek podat žalobu k soudu a mělo by dostat pravomoc k vyhlášení voleb samo.

Zůstává ale celá řada procesních otázek. Jak budou postupovat soudy? Přeci jen, je to jen premiér Andrej Babiš, kdo tvrdí, že stát řídí jako firmu. A Andrej Babiš není zvyklý na minoritní akcionáře. Ze svých společností je vždy vytlačil. Soudy se přitom řídí Ústavou České republiky, kterou si navíc neohýbají podle potřeby, jak se stalo zvykem v nejvyšších politických kruzích. A tak je pravděpodobné, že na rozdíl od Andreje Babiše Zákon o obchodních korporacích nenadřadí Ústavě České republiky.

2 komentáře: “Stát jako firma: Andrej Babiš je povinen vypsat nové volby”

  1. Ovar Ovarovič Becherenko napsal:

    Krásně napsané. Bohužel se obávám, že i stát lze stejně jako firmu vytunelovat. A pak vyslat hejno právníků, kteří budou dělat obstrukce tak dlouho, dokud nebude amnestie nebo dokud hlavní podezřelý neumře věkem.

  2. Richard Fuld napsal:

    Roztomile hloupoučké.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.