CZK/€ 24.610 +0,18%

CZK/$ 24.180 +0,05%

CZK/£ 29.162 -0,04%

CZK/CHF 25.415 +0,21%

Text: Dušan Šrámek

16. 06. 2015

101 komentářů

Sněmovnu čeká souboj o provize z pojištění

 


 

Kvůli tomuto tématu už padl sociálnědemokratický náměstek ministra financí Martin Pros. Jeho odbor, který zákon připravoval, totiž původně regulaci dlouhodobě odmítal. A to jak na Legislativní radě vlády, kde regulaci chtěly přidat pojišťovny do Zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, tak na vládě samotné.

O regulaci provizí se na vládě pokoušela Česká národní banka, která ji formou přílepku hodlala prosadit rovněž do Zákona o pojišťovnictví, přestože tuto oblast legislativně upravuje Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích. Ten měl být projednáván souběžně se Zákonem o pojišťovnictví, ale kvůli řadě legislativních problémů jeho projednávání sněmovna odložila. Návrh ČNB nakonec v únoru vláda zamítla na základě záporného stanoviska Ministerstva financí a Legislativní rady vlády.

Přílepek

Jedním ze zásadních důvodů bylo, že taková regulace je v rozporu s Novým občanským zákoníkem, který otázku výše provizí ponechává na vůli smluvních stran. Uznávaný odborník na obchodní právo, profesor Jan Dědič, ve svém stanovisku pro LRV vyjádřil dokonce pochybnosti o ústavnosti takové regulace.

Poté, co se zákony dostaly do Sněmovny, přinesl sociálnědemokratický poslanec Ladislav Šincl pozměňovací návrh, který vrátil nápad pojišťoven na regulaci opět do hry. Pro jistotu jej dal do obou norem –  jak o pojišťovnách, tak o zprostředkovatelích. Na rozpočtovém výboru pak Šinclův návrh podpořil i náměstek Pros. Kvůli nevysvětlitelnému názorovému veletoči jej vzápětí odvolal ministr Andrej Babiš (ANO).

 „Zákon nemůže sloužit k omezování nabídky produktů na trhu, tím spíše těch, které podléhají regulaci podle práva EU. Právo na provizi upravuje NOZ a navrhovaná úprava není s tímto zákonem v souladu.“ – Stanovisko MF ČR

REKLAMA

Sněmovna tak bude nakonec projednávat normu, jejíž součástí je i přílepek k jinému zákonu. Tedy přesně to, co již před časem jako protiústavní zakázal Ústavní soud. To byl i jeden z důvodů, proč návrh odmítlo původně i MF. Ve svém tehdejším zamítavém stanovisku zmiňuje i další výhrady.  „Nesouhlas. Jde o „přílepek“, neboť ZOPOJ (Zákon o pojišťovnictví) je normou veřejnoprávní a nemůže upravovat věci, které nesouvisí s předmětem ani s obsahem předkládané novely. Závěr tehdejšího stanoviska MF zní v kontextu následných událostí skutečně prorocky. „Z návrhu čiší snaha pojistných ústavů zákonně upravit to, co by mělo být součástí běžné obchodní dohody, a je velmi pravděpodobné, že se tyto snahy objeví i při projednávání v Parlamentu.“

Na koaliční radě, která se konala minulé pondělí, a kde se regulace provizí též probírala, část ministrů za sociální demokracii, údajně včetně premiéra, začala přehodnocovat své tři měsíce staré stanovisko, kterým vláda regulaci zamítla jako nesystémovou. Andrej Babiš byl dalším sociálnědemokratickým názorovým veletočem velmi podrážděn. Výsledkem jednání tak byl vznik tříčlenné komise, která má tento týden přijít s řešením. Pokud žádné nenajde, bude platit původní návrh Ministerstva financí – tedy bez regulace provizí.

Pojišťovnám na míru

Jedním z důvodů, proč se o regulacích začalo mluvit, je takzvané přetáčení smluv. Je pravdou, že nevýhodné přetáčení smluv poškozuje klienty. Výrazná část všech přetočených smluv padá ale na vrub samotných pojišťoven, především těch největších, které si regulaci ve sněmovně prolobbovaly, Jedná se o takzvané konverze, což jsou v podstatě obchodní kampaně zaměřené na plánovité přepojišťování klientů, často do nových, deklarovaně výhodnějších modelů pojistek. Háček je v tom, že nové pojistky mají posléze nižší garantovaný roční úrok. Česká pojišťovna tak například „přetočila“ téměř milion smluv z devadesátých let, které garantovaly úrok 7%. Nové pojistky mají úrok necelá tři procenta…Přitom toto skutečně neetické chování, které jde k tíži klientů, Šinclův návrh vůbec neřeší.

Návrh navíc nerozlišuje různé typy životních pojistek. Pokud totiž zprostředkovatel přesjedná klientovi pojistku pouze na krytí rizik za výhodnější produkt, třeba u konkurenční pojišťovny se stejným rozsahem krytí, jde o změny k dobru klienta, která jej obecně nijak nepoškozuje. Naopak, pokud dojde k přepojištění u pojistky s tak zvanou spořící složkou, je to špatně. Tomu také zákon i bez regulace provizí dostatečně čelí, například pokutami až do výše dvaceti miliónů korun.

REKLAMA

„Stačí si uvědomit, že poplatky jdoucí na úhradu provizí se nerovnají poplatky celkové, jež mohou být strženy bez omezení, a fasáda ochrany spotřebitele s velkým třeskem padá, a za ní se rozprostírá žíznivý chřtán ziskové marže pojišťovny.“ – Jiří Šindelář, USF

Navržená regulace provizí pojišťovacích zprostředkovatelů podle předsedy Unie finančního zprostředkování a poradenství (USF) Jiřího Šindeláře v konečném důsledku diskriminuje nezávislé finanční poradce oproti třeba zaměstnancům pojišťoven, jejichž odměny nikdo nestropuje, a nijak neomezuje samotné pojišťovny. „Je to příklad typického zneužití zákona k ochraně komerčních zájmů jedné skupiny podnikatelů, který v důsledku přinese především zakonzervování trhu, snížení konkurence a tlaku na ceny, ve prospěch velkých pojišťoven a přesně proti prospěchu zákazníků, v jejichž jméně je tato špinavá hra rozehrávána,“ kritizuje. Šindelář rovněž zpochybňuje tvrzení obhájců regulace, že se díky ní vrátí klientům miliardy korun. „Pozměňovací návrh obsahuje vějičku v podobě stropu na provizní poplatky, kterými může pojišťovna zákazníka zatížit v prvních letech trvání smlouvy. Potud se pozlátko třpytivě leskne. Stačí si však uvědomit, že poplatky jdoucí na úhradu provizí se nerovnají poplatky celkové, jež mohou být strženy bez omezení, a fasáda ochrany spotřebitele s velkým třeskem padá, a za ní se rozprostírá žíznivý chřtán ziskové marže pojišťovny.“ Na skutečnost, že návrh nezajišťuje, že při předčasném ukončení pojistné smlouvy s výplatou odkupného nevyplacená část provize nebude z částky odkupného odečtena, upozorňovalo rovněž Ministerstvo financí.

Pochybení jsou maximálně desítky

Centrální banka svůj návrh na zavedení regulace odměn odůvodňovala slovy o ochraně spotřebitelů „omezením nežádoucích praktik“. Jenže statistické údaje samotné ČNB o žádném masivním porušování zákona ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů nesvědčí.

Dohled nad „pojišťováky“ a pojišťovnami přebrala ČNB od příslušného úřadu Ministerstva financí v roce 2006. V letech bezprostředně následujících se konstituoval pojistný trh, jak jej známe dnes. Pokud by se skutečně dostal do stavu, kdy vyžaduje takto bezprecedentní zásah státu do smluvních vztahů mezi soukromými subjekty, dalo by se očekávat, že úpravě předcházela nějaká zevrubná analýza současné právní úpravy, a zdůvodnění potřebnosti její novelizace. Případně, že nutnost akutní novely signalizuje například počet pokut a odebraných licencí, kterými se ČNB snažila napravit nesprávný kurz.

REKLAMA

Ještě v roce 2009 neevidovala banka žádnou pokutu, a pouhá tři zahájená správní řízení. V letech 2012–2013, pak hovoříme o maximálně deseti pokutách ročně. Pro trh, kde se pohybují tisíce subjektů, je to zcela zanedbatelné číslo.

Rozhodne koaliční komise

Zda nakonec s podporu rozpočtového výboru regulace projde, není jasné. Zatímco hnutí ANO a ministr financí trvá na původním, zamítavém stanovisku vlády, ČSSD je pro regulaci. Přestože před několika málo měsíci její ministři regulaci jednohlasně odmítli.

„Jedná se o dlouhodobý lobbing velkých pojišťoven, který je evidentně napsán podle rakouské zkušenosti „legislativním odborem“ jedné z nich,“ říká Šindelář, podle nějž u poradenských společností se zahraniční účastí lze očekávat arbitráže pro zmařenou investici, u většiny řadových zprostředkovatelů, kteří jsou živnostníci, pak likvidace činnosti. Unie je přesvědčena, že kromě nových požadavků na zprostředkovatele včetně zajištění objektivní informovanosti klienta, obsažených ve vládním návrhu novely, by trhu prospělo i zřízení registru smluv životního pojištění. Pojišťovny by si tak mohly vybrat, s kým chtějí spolupracovat. „To by však pro ně nebylo tak výhodné. Vyzvali jsme proto naše členy, aby oslovili poslance s upozorněním, že je zde návrh, který poškodí desítky tisíc českých podnikatelů. Jsem zvědav, zda poslanci dají přednost jim, anebo několika nadnárodním koncernům, které daně i zisky odvádějí do zahraničí,“ uzavírá Šindelář.

Článek vyšel v Ekonomickém deníku.

Vstoupit do diskuze 101 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Inflace nutí upravit i životní pojištění

Růst cen se promítá do všech oblastí výdajů. Utáhnout energie a nájem je čím dál tím těžší. Naplnit nádrž stojí skoro o polovinu víc než před rokem. Jen platy za inflací pokulhávají. Kde ušetřit? „Rozhodně ne na životním pojištění,“ říká Simona Kadlečková, oblastní ředitelka finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss […]

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

17. 06. 2022

Zkontrolujte si staré smlouvy! Můžete výrazně ušetřit

Foto: Shutterstock Peníze patří u novoročních předsevzetí mezi nejčastěji skloňované slovo. Téměř polovina Čechů chce více ušetřit nebo vydělat. Doporučením, jak toho dosáhnout, a to nejenom pro ty s novoročním předsevzetím, je konzultace s ověřeným finančním poradcem, ale také prohlídka domácího šuplíku, kde leží i několik let staré […]

Text: redakce

11. 01. 2022

regulace kryptoměn

Kryptoměny se liší funkčností. Zohlednit to má i regulace ze strany EU

Foto: Shutterstock Ačkoliv je asi nejdiskutovanější kryptoměnou současnosti bitcoin, kryptoaktiv existuje několik tisíc. Liší se především svou funkčností. Jaké rozeznáváme druhy kryptoměn a jak k nim přistupuje v rámci připravované legislativy Evropské Unie jsme si povídali s právníkem Janem Eisenreichem, expertem na blockchain.

Text: Veronika Hejná

28. 06. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Michal

  17 června, 2015

  Ať už regulace projde nebo ne, tak doufám, že samotní poradci a velké poradenské firmy nezapomenou, které pojišťovny regulaci vehementně protlačovaly. Třeba tím, že záměrně nebudou sjednávat její životní produkty, i kdyby třeba vyhráli stokrát cenu Zlatá koruna. Já už je nesjednávám teď. V politice volí občan nohama (uteče a dá svůj hlas jiné politické straně), v našem oboru úplně stejně (nesjednávám pojišťovnu XY a sjednávám jinou). Přesně jak řekl klasik „Odpouštím, ale nezapomínám“. A všichni moc dobře víme, které pojišťovny stůj co stůj lobbují, ale návrh pana poslance Šincla prošel. Stačí pozorně číst vyjádření pana Šindeláře („Jedná se o dlouhodobý lobbing velkých pojišťoven, který je evidentně napsán podle rakouské zkušenosti „legislativním odborem“ jedné z nich.“).

  Odpovědět

 • PT

  17 června, 2015

  Okej, takže na základě jedné věty v článku, se rozhodnete, že omezíte své portfolio a zúžíte možnosti výběru vhodné instituce pro klienta.
  Přijde mi to jako: jedna paní povídala, že si koupila jogurt značky x a dostala průjem. Takže já ho už taky nikdy kupovat nebudu.
  A jak vlastně rozklíčujete jestli je to PČS, ČPP nebo Koop?

  Odpovědět

 • 17 června, 2015

  Nechci se Michala zastávat, ale dlouhodobě se ví, která z pojišťoven nejvíce za regulaci lobbuje v PS. Vy si necháte všechno líbit ? Polezete pojišťovně do zádele jen kvůli tomu, že vám dá vyšší provize než konkurence ? Vlastně proč se ptám, jak typické čecháčství, že ?

  Odpovědět

 • Jindra

  17 června, 2015

  A že byste ji tedy jmenovali, pokud se máme nějak zachovat? Ne všichni se chodí do sněmovny koukat, která pojišťovna tam má přednášku a nabídku IŽP zdarma.

  Odpovědět

 • 17 června, 2015

  „Opatření směřující k omezení přepojišťování a k vyšší ochraně spotřebitele musí podpořit každý solidní účastník trhu. Dnes je to velký problém – ve snaze o udržení svých provizních příjmů uzavírají někteří zprostředkovatelé stále nové a nové smlouvy s týmiž zákazníky, a to většinou k jejich neprospěchu,” uvedl například mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. (http://www.no­vinky.cz/finan­ce/370407-pojistovny-na-regulaci-provizi-u-zivotniho-pojisteni-vydelaji-spotrebitele.html)

  Odpověď můžete naleznete Jindro i zde:

  http://byznys­.ihned.cz/c1–48511260-sef-kooperativy-pojistovaci-poradci-roztocili-tezko-ubrzditelnou-spiralu-zdrazovani (věta pana generálního Diviše „Byl bych velmi rád, kdybychom společně se státem našli nějaké omezení podobného přesjednávání životního pojištění“.)

  http://www.no­vinky.cz/finan­ce/370407-pojistovny-na-regulaci-provizi-u-zivotniho-pojisteni-vydelaji-spotrebitele.html

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  17 června, 2015

  Tento postup se sám nabízí, pro dané pojišťovny by to byly desetitisíce hřebíků do rakve jménem Životní pojištění. Nebožtíkem by se tak stal i produkt, který je na našem trhu momentálně nejlepší.

  Jako poradce to odmítám, i když ostatní poradce chápu, chtějí dané pojišťovny potrestat. Po boji se situace vyvine. Buď nebude dohodnut rozumný kompromis a bude třeba ústavních žalob a masivního bojkotu kategorie životní pojištění, nebo pánové z ČSSD ustoupí. Lež má krátké nohy, pane Šincle!

  Není pro náš trh zdravé, abychom dlouhodobě a na úrovni ústavního práva válčili s producenty. Klienti potřebují produkt Flexi od PČS. Neznám nic tak zajímavého a flexibilního.

  Odpovědět

 • vasek

  17 června, 2015

  „Klienti potřebují produkt Flexi od PČS.“
  tak si přečtěte výluky…

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  17 června, 2015

  Ano ovšem, četl jsem výluky i mnoho intervencí před akceptací nabídky pojištění, pojišťovna je přísná na zdravotní stav. Výběr pojistky není vůbec jednoduchá věc, každý klient je jiný. Budu rád, pokud mi do mailu napíšete více, pane Vašku. Nemusíme zde jen neustále válčit, před zraky všech.

  Odpovědět

 • Aleš

  21 června, 2015

  Tak to budete tezko trestat :) pcs patri do vig a tam se mel zrodit navrh regulace provizi (tvrdi sefredaktor eura skrivanek). Takze nebuete sjednavat pcs ano koop ani cpp?

  Odpovědět

 • 22 června, 2015

  Tak z čí dílny je tedy návrh pana Šincla ? Z Kooperativy nebo Pojišťovny České spořitelny ? Já na portále E.15 četl, že je to z dílny Kooperativy, nějakého jejich hlavního právníka či co…

  Odpovědět

 • 22 června, 2015

  Je to prý z dílny Kooperativy, mrkněte na tento odkaz:

  http://www.no­vinky.cz/doma­ci/372895-nahnevany-babis-sincl-je-normalne-zlobbovany-rakovina-je-vymluva.html

  Babiš v rozhovoru říká „…Jaký máte důkaz, že je Šincl zlobbovaný?
  Podle všeho to tak vypadá, máme z toho takový pocit. Na serverech si dokonce lze najít, kteří právníci z jaké pojišťovny psali ten pozměňovací návrh…“.

  Odpovědět

 • 22 června, 2015

  ČTYŘI MILIARDY ROČNĚ POJIŠŤOVNÁM NEBO DEALERŮM?

  Poslanec Ladislav Šincl na včerejším jednání PSP ČR informoval, že z 21 mld. korun, které ročně spotřebitelé pošlou do pojišťoven, jde asi 10,5 mld. na poplatky.

  Problémy spotřebitelů chce Šincl řešit snížením odměn vyplácených pojišťovnou pojišťovacím dealerům (“finančním poradcům”). Argumentuje přitom neveřejnými údaji z účetnictví pojišťoven, které mohl získat jedině právě od pojišťoven (Česká asociace pojišťoven). Ministr Babiš kontruje a chrání zájmy dealerů. Spotřebitel v této potyčce mezi pojišťovnami a dealery nikoho nezajímá.

  Nejprve je nutno pochopit, že občané neplatí poplatky pojišťovákům ale pojišťovnám. Jinými slovy: pojišťovny si z plateb na kombinované spořící a pojistné smlouvy (životní pojištění) strhávají poplatky. Ty jsou nesrozumitelné a ukryté hluboko v přílohách smlouvy o pojištění. Nesrozumitelné smlouvy s pochybným krytím rizik a extrémními poplatky se prodávají těžko – proto pojišťovny za každého klienta dealerovi zaplatí vysokou provizi – i více než 24násobek měsíční platby.

  Pan Šincl ve jménu spotřebitele sice navrhuje snížení poplatků – ale zaplacených pojišťovnami a ne občany. Nechce tedy nebezpečný “výrobek” (smlouvu) zakázat, ale snížít odměnu těm, kdo jej prodávají.

  A kromě toho předat Černého Petra odpovědnosti a pravdivosti, které jsou na prohnilém pojistném trhu zásadními překážkami, “bílým koním” – externím dealerům.

  Aktuální ohnivé a osobními útoky nabité jednání o regulaci trhu pojištění v něčem připomíná situaci v r. 2003, kdy byl bez věcné diskuse a po sáhodlouhých jednáních (se záhadnými výpadky proudu a chybami hlasovacího zařízení) nakonec schválen netransparentní balíček pojistných zákonů, které nahradily zákon 363/1999 Sb o pojišťovnictví.

  Z poměrně přehledného zákona se tak tehdy staly zákony tři: o pojišťovnictví, o pojistné smlouvě (dnes již součást NOZ) a o pojišťovacích zprostředkova­telích.

  Tato netransparentní legislativa, podpořená mimo jiné stanoviskem Evropské centrální banky, umožnila zhoubné bujení sektoru, které dnes poslanci chtějí řešit. Ovšem ne zákazem “výroby” nebezpečných smluv (regulovaných dnes jen poměrně mlhavě NOZ), ale zpřísněním pravidel jejich prodeje. Po dealerech se tedy chce, aby zajistili lepší alibi o tom, že klient vše věděl – a to za nižší odměnu.

  Babišova argumentace prosazující změny v obou uměle oddělených zákonech o pojišťovnictví (tisk 414) a o zprostředko­vatelích (tisk 415) se opírá o falešné argumenty:

  1. “Sjednocení pravidel kombinovaných produktů pojišťoven s trhem jiných investičních produktů?” – Pravidla zůstávají na míle vzdálena.
  2. “Transparentnost činnosti pojišťoven”? Nadále mohou sjednávat spotřebitelsky škodlivé a nesrozumitelné smlouvy.
  3. Transpozice Evropské směrnice (tj. IMD2)? Vždyť dosud nebyla schválena. (2.6., tedy dávno po textaci a předložení zákona vypuštěna provizorní podoba).

  Zatímco tedy Šincl populistickými pseudoargumenty obhajuje pojišťovny, ministerstvo inteligentnější, ale také děravou formou obhajuje pojišťováky.

  O spotřebitele a jeho potajmu stržené enormní poplatky (resp. vytunelované účty) se v tomto divadle nikdo nezajímá. Stejně jako po celou dobu vývoje zákona, k němuž nebyly relevantní spotřebitelské asociace vůbec připuštěny.

  Zdroj: http://vitkal­voda.cz/blog/

  Odpovědět

 • 17 června, 2015

  Divoké jednání o provizích ve sněmovně

  Ministr financí Andrej Babiš obvinil poslance Šincla ze „sprostého koaličního podrazu“ a označil jeho vystoupení za „divadlo“. Hned první den jednání 29.schůze poslanecké sněmovny se na program jednání poslanců dostala novela zákona č.277/2009 Sb. o pojišťovnictví, která se projednává jako sněmovní tisk č. 414.

  Jak uvedl předkladatel, ministr Babiš, cílem novely zákona o pojišťovnictví je především transpozice nové právní úpravy pojišťovnictví (tzv. Solvency II) Evropské unie do našeho právního řádu, která povede k dalšímu sjednocování pravidel přístupu a provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v rámci jednotného evropského trhu, posílení finanční stability pojišťoven a zajišťoven a transparentnosti jejich činnosti a zefektivnění výkonu dohledu. Ministr zároveň upozornil sněmovnu na časový skluz, který má ČR v přijímání normy EU a požádal poslance o její podporu

  Tato vysoce odborná tématika však poslance příliš nezaujala. Hlavní diskuse se vedla o pozměňovacím návrhu poslance Ladislava Šincla (ČSSD) o regulaci provizí z životního pojištění a názorových přemetech ministerstva financí, které regulaci provizí nejprve zamítlo, pak podpořilo (odvolaným náměstkem Prosem) a nyní znovu zamítlo.

  Poslanec Šincl zdůvodnění svého návrhu doplnil o 4 přímé otázky položené ministru Babišovi, přičemž jej nepřímo obvinil, že za poslední změnou postoje MF stojí nátlak pojišťovacích zprostředkovatelů z řad členů hnutí ANO 2001.

  Ministr financí k tomu doplnil, že po dohodě s premiérem Sobotkou bylo další jednání k této problematice na úrovni vládní koalice dohodnuto na středu 17.6. a že tedy „nerozumí divadlu, které předvádí poslanec Šincl“.

  Místopředseda rozpočtového výboru Zdeněk Stanjura (ODS) proto navrhl přerušení jednání do pátku 19.6. ale jeho návrh nebyl přijat. Neprošel ani návrh poslance Františka Laudáta (TOP09) na vrácení návrhu Rozpočtovému výboru k novému projednání.

  V závěru projednávání upozornil poslanec Šincl svůj další pozměňovací návrh, kterým přijal některá doporučení MF a upravil původní textaci své předlohy. Podstata návrhu však zůstala stejná. Novela tedy postupuje do třetího čtení, kde se bude o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat. Třetí čtení je také na programu této schůze, nicméně nemá pevně stanovené datum projednávání.

  Zdroj: http://www.opo­jisteni.cz/te­ma/novela-38/divoke-jednani-o-provizich-ve-snemovne/

  Odpovědět

 • Petr

  17 června, 2015

  Tak snad to klapne a MLM firmy půjdou do kytek.

  Odpovědět

 • 17 června, 2015

  Obávám se, že to dopadne stejně jako před dvěma lety a opět se nic nezmění, tzn. provize se nezastropují a ručit se bude zase ty směšně krátké dva roky, takže přebouchávání pokvete nakrásně dál. Některé poradenské subjekty dokonce zvažují v případě přijetí novely pana Šincla žalobu na stát a arbitrážní řízení, protože by přijetí znamenalo porušení ústavy.

  Odpovědět

 • ins

  17 června, 2015

  myslíte ty MLM, které mají o jedno zbytečné hladové patro v podobě Broker trustu, Bonnetu a spol. navíc? souhlas. pryč s nimi. :)

  Odpovědět

 • 17 června, 2015

  Buďte v pohodě, Šinclův návrh neklapne…čtěte, viz. níže

  Stanjura (ODS): Ne takhle na všechny typy pojistek a ne takhle s nedomyšlenými dopady na klienty

  Hrajeme spolu tady takovou hru. Tak pro pana poslance Šincla vaším předsednictvím. Máme to oba dva v mailu. Aktuální pozice Ministerstva financí k vašim pozměňovacím návrhům co se týká regulace pojistného. Stanovisko Ministerstva financí: Nedoporučujeme zapracovat. Odůvodnění: Vláda se problematikou regulace provizí zabývala při schvalování vládního návrhu novely zákona o pojišťovnictví, kdy takovou regulaci odmítla. (Nesouhlasila s návrhem České národní banky, který ve srovnání s nyní předloženým pozměňovacím návrhem představuje mnohem mírnější variantu regulace provizí.) To znamená Ministerstvo financí vám připomíná, že vláda nesouhlasila i s mírnější variantou než tou, kterou navrhujete vy.

  Dále Ministerstvo financí píše: Pozměňovací návrh vykazuje řadu nejenom legislativně technických chyb, ale i věcných vad, které vytvářejí právní nejistotu, a v důsledku mohou vést k obcházení navrhované regulace. Výsledkem pak může být významné zatížení trhu na straně jedné, bez patřičných přínosů tímto získaných na straně druhé. Věcně se návrh týká pouze životního pojištění a dokonce pouze smluv s běžným pojistným. To však nedává smysl, neboť u rizikového životního pojištění, např. pojištění smrti na přesně sjednanou dobu s dobou trvání např. pěti let, by provize mohla dosáhnout zcela nelogické výše.

  Návrh se systémově týká jen životního pojištění, nikoli neživotního pojištění. Hrozí tak regulatorní arbitráž, tedy přesunutí problému do oblasti neživotního pojištění.

  Opomíjí pojištění s jednorázově placeným pojistným a neupravuje postup v případě navyšování, popř. snižování pojistného v průběhu trvání pojištění.

  Navržený regulatorní zásah, píše Ministerstvo financí v aktuální pozici, může paradoxně jednorázově prohloubit riziko, proti kterému směřuje, tedy masově přepojišťování před účinností nové regulace. Bude-li návrh přijat, je zřejmé, že ke krátkodobé, ale masové vlně přepojištění dojde, navíc se již nyní hovoří o možnostech, jak lze navrženou regulaci obejít.

  Nejasný dopad vyplývá z odstavce 1 nově navrhovaného § 21, který je kromě pobídek zprostředkovatelům vztažen rovněž k činnosti nabízení životního pojištění, tj. k přímému prodeji pojištění klientům na pobočkách pojišťoven. Ministerstvo financí má pochybnosti, zda lze v tomto případě, kdy pojišťovna rovněž inkasuje od pojistníka tzv. počáteční náklady, ale upotřebuje interně, hovořit o pobídkách, tak jak je předpokládá § 21, tj. zda lze říci, že pojistitel pobízí sám sebe.

  Rizikem pro zákazníka a současně pro neutralitu regulace distribuce vůči jednotlivým distribučním kanálům by pak mohl být závěr, že pojistitel žádné pobídky při své interní distribuci nevyplácí, a tudíž se na něj § 21a nevztahuje.

  Též je třeba zmínit, že pozměňovací návrh nelze vztáhnout na velká pojistná rizika podle § 131 zákona o pojišťovnictví, což by bylo v rozporu s § 28/1972 Sb., občanského zákoníku. Navíc deklarovaný přínos pro spotřebitele z ustanovení odstavce 3, kterým je pozměňovací návrh především odůvodňován, tj. zvýšení částky, která se klientovi v odkupném vrací poté, co zprostředkovatel vrací část provize v případě předčasného zániku smlouvy, nevyplývá. Tolik je aktuální pozice Ministerstva financí, kterou má k dispozici každý člen rozpočtového výboru, já jako pan poslanec Šincl.

  Současně chci říci, že ten problém existuje, ne že neexistuje, s tím, že u některých přepojišťování dochází k poškození klienta. Bohužel s vědomím toho klienta, je třeba říci. A mnozí z nás, nebo někteří z nás, abych nepoužíval tak silný výraz, se domnívají, že navržený způsob není šťastný a že potřebujeme čas, abychom debatovali, pokud to v této oblasti, tzn. u životního pojištění, kde dochází ke spoření prostředků, a ten problém tam existuje, a na tom se shodují podle mne všichni, kteří se té debaty účastní, jak poslanci tak odborná veřejnost jak na straně pojišťoven tak pojišťovacích zprostředkovatelů, takže ho řešit máme. Ale podle našeho soudu ne takhle globálně.

  Ne takhle na všechny typy pojistek a ne takhle s nedomyšlenými dopady i na ty klienty. To byl ten důvod, proč jsem požádal o přerušení, ať tu debatu opravdu můžeme vést, protože – opakuji potřetí – ten problém existuje, ale to řešení, které navrhuje poslanec Šincl podle mého názoru není šťastné a není výhodné ani pro ty klienty.

  Zdroj: http://www.par­lamentnilisty­.cz/politika/po­litici-volicum/Stanjura-ODS-Ne-takhle-na-vsechny-typy-pojistek-a-ne-takhle-s-nedomyslenymi-dopady-na-klienty-379920

  Odpovědět

 • 17 června, 2015

  No a vyjádření pana premiéra Babiše ? Sprostý koaliční podraz…

  Ministr Babiš: Pane poslanče, vaše vystoupení je jeden sprostý podraz! Koaliční!

  Děkuji, pane předsedo. Já se nestačím divit. To vaše vystoupení, pane poslanče, není nic jiného – jeden sprostý podraz! Koaliční! (Mpř. Gazdík: Mým prostřednictvím, prosím, pane ministře!) Sprostý koaliční podraz, protože vy dobře víte, že Ministerstvo financí, konkrétně náměstek za ČSSD pan Pros dal návrh na vládu, vláda to schválila, já jsem to tu načetl. Potom vy jste přišel s pozměňovákem, který rozpočtový výbor odsouhlasil. A pan Pros na základě vašeho pozměňováku dal příkaz svému podřízenému řediteli odboru Beranovi, aby změnil stanovisko Ministerstva financí bez toho, abych to věděl! A to byl druhý důvod potom, co tady dělala poplašnou zprávu, že manipuluji PRIBORy, že jsem mu poděkoval za spolupráci. A já teď nevím, co tady vlastně předvádíte, když Ministerstvo financí prostřednictvím pana Volného s vámi o tom jedná a Ministerstvo financí teď na to mění názor a je ochotno diskutovat. Šlo to úplně mimo mě a já zásadně odmítám, abyste tady vykládal o nějakých mých firmách! To si vyprošuji! Moje firmy s tím nemají nic společného. Já jsem se o to nestaral a dělal to náměstek za ČSSD, který to předkládal. A na koaliční radě, pan premiér, jsme se domluvili, že to budeme řešit. Takže to považuji jen za sprostý podraz, nic jiného!

  Zdroj: http://www.par­lamentnilisty­.cz/politika/po­litici-volicum/Ministr-Babis-Pane-poslance-vase-vystoupeni-je-jeden-sprosty-podraz-Koalicni-379900

  Odpovědět

 • B.

  17 června, 2015

  Asi klapne..
  3. Čtení Třetí čtení lze zahájit nejdříve po uplynutí 72 hodin po doručení pozměňovacích návrhů poslancům. Lhůta může být na návrh navrhovatele a se souhlasem Sněmovny zkrácena, a to minimálně na 48 hodin. V rozpravě lze navrhovat už jen opravy legislativně technických a jiných chyb nebo opakování druhého čtení. Zpravodaj spolu s navrhovatelem vyjádří své stanovisko k návrhu (kladné, záporné, neutrální). Nejprve se hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích, případně jiných návrzích, nakonec o návrhu zákona jako celku. Pokud není souhlas vysloven, návrh zákona nebyl přijat a legislativní proces je ukončen neúspěšně. Je-li souhlas vysloven, projednávání ve Sněmovně v této fázi končí a návrh zákona, s nímž vylovila Sněmovna souhlas, je bez zbytečného odkladu postoupen Senátu.
  tady už to nebude o argumentech..viz dnes:
  http://zpravy­.aktualne.cz/do­maci/babis-nazval-poslance-cssd-korupcnikem-reagoval-jsem-rika/r~c3ab957­e150d11e5bc3a0025900fe­a04/
  http://www.no­vinky.cz/doma­ci/372647-babis-pry-vydiral-sincla-ja-na-vas-vim-co-jste-zac.html¨
  no a..počty: ČSSD podpoří Šincla=jinak by Sobotka už fakt nevládnul=50, TOP 09 protože Bureš=26, KSČM protože vše pro „ovce“ a 4,2 mld + zpravoda =33. Celkem 109. A Š+S=Šin­cl+Stanjura si ve finále taky padnou do náručí..bo sou kluci s kratkymi zobaky..takže možná i více než 109..:D

  Odpovědět

 • 17 června, 2015

  …a mulťáci budou mít po prdeli,a tak nějak všichni kolem. Pokud Šinclův návrh fakt projde a bude se ručit těch pět let i za čistý rizikovky, tak mám jasno. Od kdy že by to mělo platit ? Od 1.ledna 2016 ? Nebo tam bude nějaký přechodný období ? A kdy příjde na řadu ohledně regulace provizí a natažení doby ručení majetkový pojištění ? Třeba takový auta nebo baráky a domácnosti ?

  Odpovědět

 • B.

  17 června, 2015

  ale tyto Vaše otázky jaksi nevím a pouze jsem reagoval na Vaše první tvrzení..„že to neklapne“… a ostatní nechť si každý zváží..

  Odpovědět

 • Tomáš

  17 června, 2015

  Kdyby „klapla“ provizní regulace rezervotvorné části ižp, tak by to nebylo na škodu, ale regulace rizikové části pojištění je nesmysl a poškodí dobré poradce. Bohužel Šincl slouží pojišťovnám.

  Odpovědět

 • 17 června, 2015

  Naprostý souhlas, já bych šel legislativně ještě dál. Jakékoliv rezervotvorné pojistné jen jako mimořádné a bez provize, popř. s nějakou symbolickou provizí (např. 1%, pochopitelně průběžně dle toho,jak klient platí, v žádném případě nic dopředu). Ideální by bylo „spoření“ úplně zakázat, pojišťovny jsou od toho, aby kryly rizika, na zhodnocování peněz tu máme jiné nástroje. To by ale pojišťovny pěkně zaplakaly nad svými zdvojenými poplatky, které je královsky živí, takže asi opět nic…škoda.

  Odpovědět

 • Míra

  17 června, 2015

  Všude se tvrdí, jak poradci houfně přebouchávají smlouvy. Ano, je to špatnost. Ale vzpomeňte si na to, jak to před léty začalo. Tehdy poradci nepřebouchávali, ale některé velké pojišťovny spustily program tzv. KONVERZE, což je jen jiný název na přebouchávání původních smluv. A dělaly to ve svých sítích velmi masivně. A na školeních k tomu k tomu samozřejmě vybízeli poradce. A teprve potom se z toho stal šlendrián. Takže pozor, na začátku toho maléru stály právě ty pojišťovny, které teď mohutně chtějí plošnou regulaci.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  18 června, 2015

  Milí kolegové, poslanci nejsou tak hloupí, aby netušili, jaké potíže by čekaly celou Českou republiku, kdyby prošel nespravedlivý a právně nedotažený návrh pana Ladislava z Karviné. Pan poslanec se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nedávno vyjádřil, že mu již mnoho osob sprostě napsalo, mnoho osob jej upozornilo, že jej čekají velké potíže, jak on říká, kdosi mu vyhrožoval. To kdosi je patrně podstatně veliké množné číslo a jsem upřímně moc rád, že nejsem v kůži tohoto pana poslance.

  Zatím může dělat ramena, že je z drsného kraje. Zatím mu nikdo neunesl dítě a nesdělil mu, že mu jej vrátí po kouskách. Je vlastně hloupý, bohužel je nejen úplatný, ale i hloupý, pojišťovny vsadily na pitomého koně. Posloužil jim špatně, prokázal neodbornost a může mít obrovské potíže, aby to vše vůbec přežil. Pokud jej kdosi uplatil a s ním i dalších aspoň 100 osob v Parlamentu, bojím se pádu Poslanecké sněmovny, protože orgány činné v trestním řízení mají své jasné indicie, proč a kde hledat důkazy, kam vyrazit s velikým divadlem maskovaných policistů, jako při útoku na Úřad vlády vedeného jistou Carevnou.

  Tady opravdu jde o trochu rozumu, který pánům ze strany oranžové růže chybí. Nelze prosadit vyšší spravedlnost ve vztahu ke klientům, pokud to bude za cenu jiné nespravedlnosti ke klientům! Poradci mají být obětí, ceny rizik porostou. A napakovat se mají skuteční viníci – spouštěči provizní spirály a konverzní veselice, to jest bouchání ve velkém na úkor klienta, ve jménu nižší technické úrokové míry. Pro neználky, pojišťovny jsou ti hlavní viníci, to ony ústy pana Ladislava křičí „Chyťte zloděje!“.

  Pro pana baziliška Kalouska, vy nejste idiot. I když vás nemám rád, opakovaně jste v minulosti veřejně občanům lhal a pak jste podpořil zvyšování daní. Vím, že jste chytrý člověk, táži se proto, proč děláte tak hrozné chyby? Hrajete do ruky panu Šinclovi, protože útoky na pana Babiše oslabujete poslanecký odpor proti jeho nespravedlivému regulačnímu počinu. Je vaše pravicová povinnost hájit smluvní svobody na svobodném trhu! Hlasy vašich lidí náš finanční trh potřebuje, aby nebyl znásilněn regulací.Potře­bujeme i poslance vaší strany, aby tomuto nesmyslu zabránili, naopak jejich hlasy svým nepřátelstvím k panu Babišovi dáváte levici, která by o stát nejraději setrvale pečovala tak, že každoročně zvýší daně a ureguluje všechny k smrti, nejen finanční poradce.

  Pro pana Šincla, slídícího zde po nocích: já jsem ten Překvapený občan, který vám napsal na Parlamentních listech s dotazy, proč záměrně lžete a zda v tom budete pokračovat? Jste bohužel nejen hloupý, ale i obecně nebezpečný, jako každý blbec obdařený hlasovací mocí. Ohrozil jste úplně zbytečně nejen sebe, ale i svou rodinu a všechny občany České republiky, když chcete trestat finanční poradce za finanční poradenství a za poctivou práci cenovou regulací, hovořím nyní výhradně o rizikovém životním pojištění a připojištění, kdy změna je ve prospěch klienta, odkupné se vůbec netvoří a nikdo jej ani neočekává, jde o prodej rizik pojišťovnám za záporné ceny, nikoliv o tvorbu kapitálu.

  Zrušme daňové odpočty, regulujme jen prasečiny. Ale zdá se, že jste dostal jiné úkoly. Proto si to vše budete muset vyžrat. Bůh k vám buď milostiv. Štěstí budete opravdu potřebovat a i tak to bude hodně bolet.

  Přitom stačilo, abyste byl neúplatný a chtěl regulovat jen ty případy rozjetých kolotočů, kde mizí odkupné. Pak by vám v Karviné postavili sochu i za živa. Takto ji nebudete mít ani za neživa a to upřímně doufám, že ještě hodně dlouho naživu budete.

  Rezignujte a jděte zastavovat kolotoče pro děti, tam by vám to slušelo a pokud jste porazil rakovinu, jistě porazíte i touhu užít si nějaké ty peníze od jedné lobby.

  Bohužel, i když vás vůbec nemám rád, musím vám upřímně poradit, abyste začal všude, výslovně všude chodit se silnou ochrankou. Náš finanční trh nepotřebuje mučedníka, totálního blba, který čeká na pohřeb.

  Odpovědět

 • B.

  18 června, 2015

  Pane Hanzle, tady už to vypadá na Chocholouška…:D
  doporučuji toto:
  https://www.y­outube.com/wat­ch?v=runQo_hRRrs

  Odpovědět

 • 18 června, 2015

  Pane Hanzle, tímto diskusním příspěvkem jste u mě klesl na absolutní dno. Čtete po sobě někdy to, co jste napsal ? Nebo jsou Vaše prsty na klávesnici rychlejší než Váš mozek ? Celý Váš příspěvek je jedno vyhrožování za druhým, jste normální ? Tato Vaše věta mluví za vše („Zatím může dělat ramena, že je z drsného kraje. Zatím mu nikdo neunesl dítě a nesdělil mu, že mu jej vrátí po kouskách.“). Děláte našemu oboru jen ostudu, přestaňte už prosím cokoliv psát a jakkoliv diskuzně přispívat, svými příspěvky jen dáváte munici panu Šinclovi. Děkuji.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  18 června, 2015

  Člověče, vy nemáte klesnout kam, nemáte ani jméno a příjmení. Já jsem reagoval na slova pana Šincla, že mu někdo vyhrožuje. Každá akce vyvolává reakci, to je z fyziky. Pan Šincl se pustil do svého boje, tak si vytvořil nepřátele. Opravdu netuším, proč se tu pohoršujete nad tím, že se obávám, že se mu někdo pomstí. Právě proto, že nechci nikomu dávat munici, vyjádřil jsem znepokojení. To není žádné vyhrožování. Pan Šincl bude mít brzy potíže i s policií a pro něj bude dobře, pokud bude stíhán rovnou vazebně. Žádný rozumný člověk mu nebude vyhrožovat a už vůbec ne pod pravým jménem. Je v zájmu celé české společnosti, aby se situace uklidnila a aby bylo v kategorii životního pojištění nalezeno rozumné řešení k zamezení poškozování klientů tam, kde se tvoří odkupné. Jenže pan Šincl si vybral svou vlastní agresivní cestu, to on útočí i na slušné finanční poradce a já se jen obávám, aby se mu nic nestalo. Kdyby ano, poškodilo by to ještě více náš trh. Poslanci by hlasovali v dojetí, že něco dluží panu Šinclovi.

  Odpovědět

 • 18 června, 2015

  Hrozí další střet zájmů? Babišův bratr jde prodávat pojistky.

  Zatímco v parlamentu vrcholí názorové přestřelky mezi poslanci ANO a ČSSD o zastropování zprostředkova­telských provizí za prodej pojištění, dveře otevřené na domácí trh má slovenská firma z branže, Scheibner Insurance Broker, za kterou stojí rodina bratra českého ministra financí, Alexandra Babiše. Ve vedení české filiálky odkazující svým jménem na předky z matčiny strany vedle něho figuruje manželka Martina, rozhodující podíl v slovensko-českém byznysu má pak jejich syn Martin.
  Jak vyplývá z obchodního rejstříku, odštěpný závod slovenského brokera sídlící na adrese v pražských Vinohradech byl v Česku zapsán v říjnu loňského roku; rodinný podnik mimo jiné působí jako zprostředkovatel byznysu pojišťoven a zajišťoven. Ministr financí Andrej Babiš své zájmy na novele pojišťovacího zákona už dříve odmítl. Sílící Babišovy výhrady vůči osekání provizí zprostředkovatelů pojištění zdůraznil během úterního schvalování novely zákona o pojišťovnictví otec myšlenky nižších provizí, poslanec Ladislav Šincl.
  „Zaznamenal jsem aktivity některých zprostředkovatelů, kteří se s odvolávkou na hnutí pana ministra Babiše či na jím vlastněné či jemu spřízněné obchodní společnosti vehementně na samotném ministerstvu financí zasazují o odmítnutí mého návrhu,“ uvedl Šincl.
  Babiš nicméně své zájmy odmítá. „Šlo to úplně mimo mě a já zásadně odmítám, abyste tady vykládal o nějakých mých firmách! To si vyprošuji! Moje firmy s tím nemají nic společného,“ uvedl ministr během úterní parlamentní diskuze s tím, že dřívější souhlasné stanovisko ministerstva financí ve věci okleštění provizí prosadil bez vědomí šéfa úřadu tehdejší Babišův náměstek Martin Pros. Po jeho odvolání však Babišův úřad obrátil a vydal v této věci své odmítavé stanovisko.

  Zdroj: http://zpravy­.e15.cz/byznys/fi­nance-a-bankovnictvi/hrozi-dalsi-stret-zajmu-babisuv-bratr-jde-prodavat-pojistky-do-ceska-1200868

  Odpovědět

 • 18 června, 2015

  Tak prý za pozměňovacím návrhem pana poslance Šincla stojí Kooperativa, respektive její hlavní právník pan Martin Laur. To se nám to začíná pěkně odkrývat, kdo tahá za nitky…

  Zdroj: http://zpravy­.aktualne.cz/do­maci/politika/sin­cl-pozmenovaci-navrh-jsem-psal-sam-na-ruku-nikomu-nejdu/r~ecc4956a15c011­e59db2002590604f2e/

  Odpovědět

 • 18 června, 2015

  No a tady máte video rozhovor s panem poslancem Šinclem, svůj návrh na regulaci provizí v žádném případě nestáhne.

  http://domaci­.ihned.cz/c1–64189980-babis-me-chce-zahnat-do-kouta-pozmenovaci-navrh-ale-nestahneme-rika-sincl

  Odpovědět

 • 18 června, 2015

  Tady ČNB plně podporuje návrh regulace provizí pana Šincla…

  http://www.cssd­.cz/aktualne/ak­tuality/l-sincl-babis-rika-nesmysly-mam-podporu-cnb/

  Odpovědět

 • Míra

  18 června, 2015

  Pan Šincl kdysi před mnoha lety pracoval jako jakýsi manager v nějaké pojišťovně a tak si o sobě myslí, že sežral Šalamounovo hovno a tudíž o tom oboru všechno zná, všude byl a od všeho má klíče, takže může do všeho kecat. Jenže od tý doby se toho hodně změnilo a o tom pan Šincl nemá ani páru. A podle toho taky vypadá jeho návrh.

  Odpovědět

 • B.

  19 června, 2015

  jj…to je to samé když Babiš tvrdí, že není vůůůbec ve střetu zájmů a v OR má Agrofert jako předmět činnosti „PPZ“…:D
  https://or.jus­tice.cz/ias/u­i/rejstrik-firma.vysledky?sub­jektId=525681&t­yp=PLATNY

  Odpovědět

 • 19 června, 2015

  Kdo by si byl býval pomyslel, jaké drama se v otázce provizí za životní pojištění bude odehrávat na samotné politické scéně. Z toho je evidentní, že jak pojišťovnám (Šincl + ČSSD) tak zprostředkovatelům (Babiš + ANO) jde o neskutečně velké peníze. Stejně si myslím, že v budoucnu to budou zkoušet pojišťovny znovu a znovu (zastropovat + natáhnout výplatu v čase). V tuto chvíli si myslím, že to Šincl projede a že se jeho návrh nepodaří prosadit, z čehož asi budou velmi smutní v Kooperativě. Včera na portále e15.cz psali, že celá Šinclova novela zákona je prý dílem právního oddělení Kooperativy – toto si budu velmi dobře pamatovat, ať už to dopadne jakkoliv.

 • B.

  19 června, 2015

  No ale pozor…včera v Událostech a komentářích něco povídal Faltýnek, že je připravena novela na MF a ta v podstatě zachovává Šinclův návrh.
  http://www.ces­katelevize.cz/i­vysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000­370618/

 • 19 června, 2015

  Jak může Ministerstvo financí prosazovat Šinclův návrh, když mu velí a řídí jej ministr Babiš ? To přece nedává logiku. Babiš je pro novelu, ale zcela určitě ne v podobě,kterou předkládá pan Šincl. Já se na ten pořad taky díval a zaznělo tam, že Babiše vytočil náměstek Pros za to, že za celé ministerstvo bez jeho vědomí a za jeho zády otočil o 180 stupňů a tak jak byl předtím proti regulaci, tak byl najednou pro. Těžko říct, co si o tom myslet. Taky tam zaznělo, že je Agrofert zapsaný u ČNB jako PPZ. Nebojte, ono to nějak dopadne.

 • 19 června, 2015

  http://zpravy­.e15.cz/domaci/po­litika/cnb-stoji-ve-sporu-s-babisem-za-poslancem-sinclem-1201288

 • 19 června, 2015

  http://domaci­.ihned.cz/c1–64190030-vyhodil-namestka-vybouchl-na-poslance-az-pak-prestal-babis-pojistovaci-maklere-hajit

 • 19 června, 2015

  Miliardy pro pojišťováky. Kolik zbyde na Babišova bratra a švagrovou?

  Ostrým střetem ministra financí Andreje Babiše s předkladatelem úpravy k novele zákona o pojišťovnictví, Ladislavem Šinclem z ČSSD, skončilo středeční projednávání sporné normy v Poslanecké sněmovně. Šincl za obratem dosud vstřícného přístupu ministerstva financí vidí možné obchodní zájmy ministra a lídra hnutí ANO Babiše. Kauza se vrací k momentu odvolání náměstka ministerstva financí Martina Prose a čerstvé informace vrhají stín nad střet zájmů Andreje Babiše. Na českém trhu je podle čerstvých informací ve zprostředkova­telském byznysu aktivní jeho bratr.

  Dodatek, chceme-li přílepek, k novele zákona o pojišťovnictví poslance ČSSD Ladislava Šincla, do normy prosazuje zavedení cenové regulace u provizí životního pojištění. Rozpočtový výbor Sněmovny tuto úpravu podpořil a pustil do druhého čtení ve Sněmovně. Za ministerstvo financí, dosud k takovému návrhu odmítavé, podporu dal dnes již odvolaný náměstek Martin Pros. Podpora Rozpočtového výboru, ministerstva financí i České národní banky hovoří ve prospěch hladkého schválení normy, včerejší sněmovní bouře ale ukázala, že to tak zcela nemusí být.

  Stop rotačnímu byznysu

  Pokud nejtvrdší podoba regulace provizí projde, spojí ručení za získanou provizi po dobu pěti let i omezení celkové výše provize na jeden a půl násobek ročního pojistného. Nadto v prvním roce má být vyplacen nejvýše jednonásobek. Úprava míří proti takzvanému přetáčení smluv finančními zprostředkovateli, tedy předčasnému rušení starých smluv a inkasování provize ze smlouvy nové.

  Šincl si od omezení provizí u smluv životního pojištění slibuje efekt přesahující čtyři miliardy korun, které mají být nasměrovány ke klientům pojišťoven a do jejich pojistek. Na tento efekt slyšel a svou podporu věci dal náměstek ministra financí Martin Pros. Dle Andreje Babiše bez jeho vědomí. Pros ale věc vnímá jinak.

  „Podpořil jsem rakouskou úpravu a vrácení miliard“

  Martin Pros pro Roklen24 uvedl, že úprava, kterou navrhl poslanec Šincl a Pros podpořil, dnes funguje v sousedním Rakousku. Ohradil se proti slovům o veletočích v postoji ministerstva financí. „Zákon byl celou dobu předložen bez regulace provizí. S tou následně souhlasila Česká národní banka. My jsme to zatím do zákona nedali, až pozměňovací návrh pana poslance Šincla přinesl i zastropování provizí. Nadto se touto cestou zhruba 4,2 miliardy korun dostanou zpět ke klientům. Proto jsem návrh podpořil,“ vysvětlil svůj postoj Pros pro Roklen24.

  Za regulaci odměn zprostředkovatelů se dlouhodobě staví Česká národní banka. „Náš názor na regulaci provizí je dlouhodobě známý – obecně vítáme regulaci směřující k ochraně klientů. Zatímco cenovou regulaci nepodporujeme, mimo jiné s ohledem na náš zákonný mandát, prostor pro možný regulatorní zásah vidíme u rozložení zprostředkovatelské provize v čase,“ uvedla pro Roklen24 Kateřina Bartůšková z odboru komunikace ČNB.

  Ročně milion „nových“ pojistek

  Rozložení provizí v čase by podle centrální banky pomohlo alespoň částečně eliminovat některé nežádoucí praktiky zprostředkovatelů. „Zejména by mohlo omezit právě „přesmlouvávání“ smluv životního pojištění za účelem obdržení další provize, které má negativní důsledky pro klienty. Ti v těchto případech, během prvních let smluvního vztahu, často prakticky neobdrží odkupné, protože ze svých prostředků doposud hradili převážně náklady spojené s pojištěním, respektive provizi zprostředkovateli,“ uvádí Bartůšková pro Roklen24.

  Na rozpor mezi životním pojištěním jako velmi dlouhodobým produktem a naopak krátkým životem smluv u něj dlouhodobě upozorňuje Česká asociace pojišťoven (ČAP). Podle té je ročně přepojištěno cca jeden milion smluv a tento trend neklesá. „Změny ve vyplácení odměn mohou přinést posun v ochraně spotřebitele a odstranit z trhu ty zprostředkovatele, pro které je přepojišťování klientů hlavní obchodní strategií a nejsou dostatečně odpovědni za trvání pojistné smlouvy,“ uvedl pro Roklen24 výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.

  Nehledej důvod a trestej?

  Tím, kdo chce bezpochyby Šinclův návrh shodit ze stolu, je Asociace finančních zprostředkovatelů (AFIZ). „Řešení poslance Šincla postihuje plošně všechny zprostředkovatele za každé předčasné ukončení smlouvy, bez ohledu na to, zda při něm došlo k poškození klienta a zda na něm zprostředkovatel nese vinu či nikoli. Návrh neřeší problém nežádoucího přepracování smluv, naopak jej podpoří potřebou uzavírat vyšší počet smluv.

  Ty by byly náchylnější k přepracování, protože by padla bariéra, kterou dnes představuje nízké odkupné při předčasném ukončení smlouvy,“ uvedl pro Roklen24 generální sekretář AFIZ Petr Šafránek. AFIZ navrhuje cestu, která se dle ní dlouhodobě osvědčila v bankovnictví: uzákonění práva pojišťoven vyměňovat si informace o klientech a zprostředkovatelích životního pojištění a vznik registru smluv a zprostředkovatelů po vzoru léta fungujícího Bankovního registru.

  „O vzniku takového registru již společně s USF ČR delší dobu jednáme s Českou asociací pojišťoven. Dohoda se ukazuje jako reálná, problém je pouze v tom, že bez příslušné zákonné úpravy bychom potřebovali písemné souhlasy klientů a zprostředkovatelů což je velmi složité až nereálné,“ řekl pro Roklen24 Šafránek. „Pokud právo zřídit takový registr bude zakotveno přímo v zákoně, jsem přesvědčen, že problém vyřešíme a nebude to mít žádné nežádoucí dopady na poctivé poradce a zprostředkovatele ani na trh životního pojištění jako takový,“ dodal.

  Také AFIZ ve svém stanovisku míří na odvolaného náměstka Prose. Ministerstvo podle AFIZ dříve ctilo „cenovou regulaci jako nepřípustný zásah do smluvní svobody, což ostatně konstatovala i Legislativní rada vlády“, svůj názor na úrovni zodpovědným pracovníků změnilo podle asociace zprostředkovatelů právě na základě tlaku odvolaného náměstka Prose.

  Podle zjištění serveru Roklen24 ale den před odvoláním náměstka Prose, tedy 19. května 2015, ve Sněmovně proběhl seminář, na kterém zaznělo, že případná regulace provizí nebyla jako protiústavní nikdy v minulosti v rámci Legislativní rady vlády zpochybněna.

  Babiš ve střetu zájmů?

  Při středečním střetu ve Sněmovně poslanec Šincl prohlásil, že zaznamenal aktivity zprostředkovatelů, kteří se odvolávají na hnutí (ANO) pana ministra Babiše, jím vlastněné či spřízněné firmy a vehementně se na ministerstvu financí zasazují o odmítnutí jeho návrhu.

  „Zásadně odmítám, abyste tady vykládal o nějakých mých firmách. Nemají s tím nic společného,“ odpověděl Babiš a připomněl, že za původním kladným postojem ministerstva financí stál bývalý náměstek Martin Pros. Toho Babiš nedávno odvolal kvůli ztrátě důvěry po kauze PRIBOR. Právě postoj k novele zákona o pojišťovnictví ale už tehdy byl jasně zmiňován jako další z bodů nesouladu mezi ministrem a náměstkem.

  Deník E15 dnes upozornil, že zatímco ve Sněmovně vrcholí střet kolem provizí zprostředkovatelům, na domácí trh nedávno vkročila slovenská firma ze zprostředkovatelské branže, Scheibner Insurance Broker. Za tou dle veřejně přístupných dat justice.cz stojí rodina bratra českého ministra financí, Alexandra Babiše a lokální část, odštěpný závod, vede jeho manželka Martina Babišová.

  U normy tohoto typu jsou poslanci Sněmovny logicky terčem řady zájmových skupin. Střet o to, kdo z toho potenciálně něco má a kdo zaplatí, má i svou plošnější ekonomickou rovinu – zásah do trhu v podobě regulace cen. Po boji o odměny pojišťovacích zprostředkovatelů nebo, vzpomeňme, boji o odměny znalců, se časem můžeme posunout dále – k regulaci odměn v dalších finančních službách nebo u realitních makléřů? Bude trh bezpečnější tím, když dáme najevo, že je více regulován a spotřebitel na něm lépe chráněn? A k čemu to povede?

  Zdroj: http://echo24­.cz/a/ieFvU/mi­liardy-pro-pojistovaky-kolik-zbyde-na-babisova-bratra-a-svagrovou

 • pozorovatel

  18 června, 2015

  Politické grémium ČSSD doporučuje poslaneckému klubu ČSSD podpořit při hlasování pozměňovací návrh poslance Šincla, který omezuje nepřiměřené zisky pojišťovacích makléřů.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  19 června, 2015

  Situace ve vývoji střetu pojišťoven proti distribuci, zastoupené panem Šinclem proti panu Babišovi, který jako zatím jediný trochu viditelný poslanec je proti jeho tvrdé regulaci, začíná nabírat nezdravý směr.

  Názor, zda a jak regulovat nepoctivé poradce v užívání životních pojistek nabral směr, že je třeba regulovat všechny poradce v práci s životním pojištěním, protože prý provize jsou nehorázně vysoké (Šincl, Lhotská) a protože prý příbuzní ministra financí jsou v našem oboru. Kritici a závistivci, kteří nemají několik miliard, ba ani desítek milionů Kč v majetku, tak nějak nemají už proto pana Babiše v lásce. Vše se jim hodí. A chtějí proto využít situace a zabít chuť pracovat jako finanční poradce. Je to brutální útok proti všem poradcům. Jak mám vychovávat nové kolegy, když jim musím přiznat, že stát a zákon pohrdá i jejich budoucí slušnou prací a bude ji omezovat, trestat finančně?

  Je na čase dát diskusi ve společnosti jiný směr, tedy zda diskusi o regulaci způsobili slušní poradci a pokud ne, má či nemá se jich týkat?

  Pořád tu vrčí kolovrátek pana Šincla, poháněný závistí k našim provizím, o odkupném. Pořád pan poslanec ignoruje, že regulovat všechny pojistky je nezdravé a přihrává pojišťovnám ročně mnoho miliard navíc, na úkor jejich obchodních partnerů a klienti z toho neuvidí nic, pokud se netvořilo odkupné. Nikdo, ani pan Šincl a jeho pozměňovák nedonutí pojišťovny, aby snížily ceny rizik a nezavedly třeba současně jiné nové poplatky… Pan poslanec se už neobtěžuje věcně či vůbec nějak začít odpovídat, jaké pravé důvody má k tomu, že chce plošnou regulaci. Viz jeho stránka na Parlamentních listech.

  Nabízí se otázka, proč jeho regulaci podpořil i jeden z hlavních bankéřů republiky, pan Hampl. Taková persona, i když je to bankéř a ne pojišťovák, má bez jakékoliv diskuse již implicitně obrovské vzdělání a profesní znalosti. Není to nějaký finanční laik poslanec, co ještě před pár lety dělal jinou profesi. Je to dlouholetý profesionál z našeho oboru. Což není jasné, že za fasádou ochrany spotřebitele navržená regulace zcela jasně zachraňuje náklady a zisky pojišťoven i v rizikových životních pojistkách? Na vysoce konkurenčním trhu to tak prostě chodí. Píše se pojistka, která porazila jiné pojistky cenou, minimem výluk, minimem prudění při zdravotním zkoumání. Je-li povinný podrobný záznam o požadavcích a potřebách klienta, pak je nutné třeba do podrobností obhájit, proč třeba produkt Flexi porazil RŽP-D a proč třeba produkt ELÁN porazil produkt Flexi, pro daného klienta v daném věku a v dané rizikové skupině. Nemá do toho zasahovat nějaká regulace, jinak regulace čeká i jiné kategorie finančních produktů, protože bojovat proti konkurenci zákonem chutná a s jídlem roste chuť. Pane Hample, prosím, abyste svou podporu pana Šincla zde na těchto stránkách obhájil!

  Když bude trestáno i poctivé finanční poradenství, budeme hádejte kde, milí čtenáři? V prdeli a s námi i klienti. Ty peníze někde skončí a radost z toho budou mít majitelé pojišťoven. Takové potlačení konkurence zákonem nesmí být úspěšné!

  Odpovědět

 • Stanislav H.

  19 června, 2015

  Stejně jako Vy jsem si pane Hanzle myslel, že návrh pana poslance Šincla nemůže projít. Intenzita a akcelerace posledních událostí mne však přesvědčuje o tom, že je to velmi reálné. Před měsícem mi jeden nejmenovaný, vysoce postavený činitel jedné pojišťovny řekl, že „si v žádném případě nepřipouští možnost, že by návrh (pana Šincla) neprošel.“ Teď už rozumím, co tím měl na mysli.
  No a Vy sám nemějte obavy, že byste se neuživil, kvalitní finanční poradenství přece není jen o životních pojistkách. My jsme měli ve firmě anketu a všichni se shodli na tom, že by klidně pracovali s nižšími provizemi za ŽP, ale s ručením 2 roky. Naopak, i kdyby byly provize třeba 250%, ale ručilo se 5 let, tak to kolegové nebudou sjednávat. Ručit pět let je strašně dlouhá doba.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  19 června, 2015

  Dobrý večer, pane Stanislave!

  Prosím abyste jasně sdělil, čemu rozumíte, co tím měl ten manažer na mysli?

  Odpovědět

 • Stanislav H.

  19 června, 2015

  Jednoznačně podporu tohoto návrhu. Otočilo samotné MF, další podpora (nyní i písemná) je od ČNB, klub ČSSD a další. Při takto velké podpoře je snadné si nepřipouštět možnost, že by návrh (pana Šincla) neprošel. Tehdy jsem tomu nerozuměl, dnes už tomu rozumím dokonale. A to ani nedomýšlím, která z dalších stran ke k ČSSD přidá a návrh podpoří.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  19 června, 2015

  Mýlíte se.

  MF neotočilo, ale zastává konzistentní a neměnný názor. Epizoda se zrádcem Prosem je ukázkou stranické poslušnosti pana Prose z ČSSD, podraz se v té straně považuje za normální metodu politiky v koalici. Záměrně neříkám, že pan Pros tajně a divně zbohatl, nemám důkazy.

  Více pochybností mám k názoru pana Hampla z ČNB, ale zřejmě se držel pragmatického pocitu, že je lepší aspoň brutální a nespravedlivá plošná regulace, než žádná. ČNB totiž mnoho let nedělala nic podstatného na obranu klientů a chce to zlepšit. Bohužel si vybrala plošné potlačování svobody pracovat a udržet výdělek poradce, místo pracnější spravedlivé selektivní regulace. ČNB se totiž naivně domnívá, že prodloužení doby ručení něco zlepší. Nezlepší, protože poradce nemá na přetrvání smlouvy podstatný vliv, na trhu je silná konkurence a klienti dělají chyby, zapomenou svému poradci ukázat konkurenční návrh ještě před jeho podpisem. Mnoho smluv přebouchává i sám klient, aniž by to tušil. Prostě se mu něco zalíbí, nebo změní priority, nebo mu poklesly příjmy a nejdřív ruší to, co není povinné. Nebo to přebouchává sama pojišťovna na jiný produkt, viz konverze.

  No a podpora ČSSD je logická, je to jejich poslanec a jistě by si sám nic tak závažného nedovolil bez souhlasu šéfa Sobotky. Ta strana potřebuje peníze, v minulosti marně vydala stamilióny Kč na plošnou předvolební billboardovou reklamu, ale její oficiální příjmy od státu jsou mnohem menší. Mám prostě takové pochybnosti. Existuje zákon zachování energie, to je z fyziky. Platí to i na zdroje peněz. Pokud zapomenu na nějaké miliony od podnikatelů, oficiální podporu strany, někde se musejí vzít další peníze. Nebo myslíte, že se jejich členové dobrovolně dají na dietu, aby své partaji pomohli? Nebo i jejich voliči? Nezapomínejte, že zase budou nějaké volby. ČSSD nechce mít pokles počtu poslanců, naopak sní o výsledku třeba 30%. Myslíte, že stačí nějaké guláše na náměstí? Mám jen takové domněnky, žádné důkazy. Proto to netvrdím, jen mám pochybnosti.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  19 června, 2015

  To bylo pro pana Stanislava.

  Odpovědět

 • B.

  19 června, 2015

  MF neotočilo???
  Babišovo brácha pojišťovák…a chystá se do Prahy..Agrofert má v OR PPZ pod Respect a.s….. tady vlastně nikdo není ve střetu zájmů…:D

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  20 června, 2015

  Myslím, že není fér, aby se o problému začalo diskutovat z pozice, zda jde o střet zájmů.

  Voliči rozdali politikům karty a hnutí ANO 2011 z ničeho nic dostalo nejsilnější mandát. A to přesto, že již před volbami všichni voliči věděli, že přichází úspěšný podnikatel, který chce v České republice udělat pořádek, zvýšit výběr daní a vyčistit pověstný Augiášův chlév, když dosavadní politici předvedli, že chtějí až v politice zbohatnout a jejich prostředí je prolezlé korupcí právě tak, jako prostředí ekonomiky. Není úplatný z podstaty, nepřichází (asi) do politiky zbohatnout, nemá to zapotřebí, všichni si mysleli. Jenže ono to tak není. Bylo by to proti přírodě.

  Tak jako Kellner má svých 9 mld USD a chce vydělat prodejem drobných úvěrů dalších 30 mld USD v Číně, tak i Babiš se zhruba polovičním kapitálem má další cíle a je to v pořádku, bohužel současně chce být i politikem uklízečem a sem tam se mu hodí, že je ministrem daného resortu, které o tom čirou náhodou může rozhodovat. Čirou náhodou nechce prodat svůj Agrofert, protože nechce být politikem až do smrti, čirou náhodou byla schválena daňová podpora biopaliv, což je objektivně asi správně, i když čirou náhodou složky vyrábí subjekt ANOfert, abych na chvilku udělal radost panu exministrovi financí z TOP 09. Ale s tím vším bylo nutno počítat už před volbami.

  Takže voliči do toho šli a politici byli donuceni hledat koaliční varianty. Protože pravice byla a je roztříštěná (viz štěkot představitelů ODS, TOP 09 a Úsvitu na ANO a opačně), vznikl nakonec slepenec hnutí pana Babiše, ČSSD a strany, která se přidá ke komukoliv, pokud dosáhne aspoň na 5% a to je KDU-ČSL (tzv. pravý střed). Střet zájmů byl do české politiky zakódován již frustrací voličů před volbami, když padla vláda pana Čistého a paní Carevny. Nyní není fér vykřikovat, že spravedlnost v regulaci má mít přímou souvislost s tím, že čísi bratr je náhodou také ministrem financí.

  Už několik let příznivci regulace píší o selhávání poradců a o potřebě tomuto bránit. Diskuse byly na téma, jakým způsobem to dělat, jak z trhu vytěsnit škůdce. A ve finále se do všeho vloží jeden motivovaný poslanec, který všechno tohle úsilí zabije, protože už nepůjde o vytěsnění špatných poradců, ale o likvidaci všech poradců. K tomu perfektně sedí příběh o boji s rakovinou a soucit s panem Šinclem, místo věcného jednání ze všeho čiší, utáhnout přes závit šrouby, nediskutovat, utáhnout je všem.

  A místo hledání kompromisu vidím přestřelky, emotivní rozhovory pana Šincla s novináři, kdejaká matka suší slzy při čtení, jak ten chudák bojující s rakovinou byl nepráven nařčen z úplatnosti, zajisté žádným korupčníkem není a je přepracovaný čirou náhodou, dělá to vše zadarmo. Jen se to čirou náhodou náramně hodí pojišťovnám a klienti z toho neuvidí nic, protože u rizikovek nikdo nedonutí pojišťovny, aby rizika zlevňovaly, ušetřená část provizí bude jejich další příjem na úkor distribuce. Takže rizika budou zdražovat, protože čirou náhodou tahle regulace uzamyká kmeny, tedy uvězňuje klienta v pojistce. Přesně se to hodí do té lživé kampaně o kolotočích, zapadá to do scénáře, který nahrává schválení jeho regulace, tohle zní v uších poslanců více, než rozumné argumenty proti regulaci a toho se bojím. Víte, bojím se představy, že studovaný ekonom pan Ladislav opravdu věří všemu tomu co říká, pak by byl opravdu totální blb a pitomec. Včera se nechal několika poradci z portálu poradci-sobě.cz online usvědčit, že regulovat také rizikové pojistky chce proto, aby zvýšil rezervy na rizika pojišťovnám. Už nějak zapomněl vysvětlit, jak by je současně zákonem donutil dát ty peníze klientům. Přistižen in-flagranti, proč všem českým lidem už tolik týdnů vehementně lže, aby zastavil ty kolotoče. Odkupné… kdepak. Jde o zabránění konkurenci zákonem. Že, pane Šincle?

  Odpovědět

 • 21 června, 2015

  Dobrý den pane Hanzle, v tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že návrh pana Šincla bude přijat. Pan Babiš to celé poněkud zpackal, nejdříve zcela nevhodným chováním k panu Šinclovi, pak tím, že Agrofert je v registru ČNB jako PPZ, pak tím, že jeho rodinná přízeň na Slovensku chce začít v ČR prodávat pojistky, pak tím, že tuším předsedkyně hnutí Mladé ANO má snad nějaké vazby na makléřskou firmu Respect (o všem se psalo v týdeníku Ekonom, uvádím na internetu dohledatelné informace). Už jenom z principu tak mnoho nerozhodnutých poslanců bude hlasovat pro Šinclův návrh. A na rozdíl od Vás se nedomnívám, že se pojišťovny za půl roku budou chytat za hlavu (díky snížené produkci na ŽP), co že to pomáhaly prosadit. Se ztrátami a významným poklesem produkce u ŽP totiž počítají, nám to zcela upřímně řekli na školení Allianz. Doporučuji se podívat na dnešní Otázky Václava Moravce, kde se o provizích za ŽP mluví jako o krvavých či špinavých penězích, odkaz máte zde: http://www.ces­katelevize.cz/po­rady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

  Odpovědět

 • Insider

  21 června, 2015

  Situace na bojišti se mění každým okamžikem :) – myslíte, že poslanci ANO budou hlasovat proti svému šéfovi ?

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  21 června, 2015

  Dobrý večer!

  Děkuji za váš monitoring tisku. Někdy vyslovujete rozumné názory, škoda že nevím který pan Já píše to a který zase něco jiného.

  Vy asi vidíte do mozků 201 osob současně, to já neumím. Bez ohledu na zástupné argumenty které uvádíte, je Šinclův návrh pro náš trh špatný, vůbec neřeší kvalitu poradenské práce, řeší jen omezení konkurence. S tím nemohu souhlasit a věřím, že tuto část zákona čeká ještě ústavní žaloba, pokud projde dál. Takže není důvod se radovat, ani plakat, jen být znepokojen. Jeho návrh z trhu vyžene spoustu slušných lidí a je mi na zvracení, že jej podporuje i pan Hampl a ČNB.

  Pan Babiš má velký vliv a věřím, že jeho pozměňovák projde. Kdyby neprošel tento, projde později jiná novela. Koalice má totiž smlouvu, že všichni její poslanci musejí hlasovat pro návrh ministra z koalice. Tím Šincl není. Je klidně možné, že Babiš se naštve a vládu položí.

  A pozor, nejde o to kdo je čí bratr a kdo je PPZ, jde o princip udržení svobody.

  Rozhádaná pravice bude potřebovat spojit a ideálně s Babišem proti levici.

  Pánům z ČSSD jde o udržení vlády a Poslanecké sněmovny. Nechce se jim do předčasných voleb. Poslanci ANO 2011 už po Šinclově a Prosově práci naznačili, že mohou volit jak se jim chce, proti koalici. Stalo se to potom, co Šincl svými činy šel proti vládě, proti LRV a proti MF a bokem se dohodl s Prosem. Už několikrát jsem v médiích zaznamenal myšlenky pana Babiše, že se pánové z ČSSD budou muset rozhodnout, zda půjdou cestou podrazů na Babiše, nebo zda si vyberou jiného koaličního partnera, Babiš a jeho hnutí to být nemusí, anebo dojde k dohodě. Jsem zvědav, kam až pan Sobotka je ochoten zajít, v zavádění regulací a ničení podnikatelské svobody. Spíš si myslím, že panu Šinclovi domluví a projde Babišův návrh, nebo nějaký jiný kompromis.

  Odpovědět

 • 21 června, 2015

  Souhlas, taky si myslím, že pozměňovací návrh pana Šincla neprojde (k velké škodě Kooperativa Pojišťovny, od které dle serveru E15.cz prý celý pozměňovací návrh je). A předčasné volby či položení vlády kvůli takové kravině, jakou jsou nějaké pitomé provize pojišťováků, to nikdo riskovat nebude. A Kooperativě to přeju, sám pro ně nesjednám už z principu ani jednu jedinou korunu produkce. Moc dobře si to budu pamatovat, kdo mi chtěl naordinovat ručení pět let. Takže asi tak.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  21 června, 2015

  Je těžké odhadovat, zda projde. Netušíme nic o dalších hráčích ve hře. Tahle hra má více úrovní.

  Odpovědět

 • B.

  21 června, 2015

  Vláda rozhodně nepadne. Dnešní OVM podle mého názoru ukázaly, že vyhraje nějaká Šinclova modifikace. Argumentace Síkory + grafy působily rozhodně lépe než vedle sedící růžolící „vyžranej“ pojišťovák + k tomu úvodní reportáž s 200% provize a „krvavé peníze“. Babiš jako pragmatik je v situaci, že se radši domluví s ČNB a podpoří její názor, než aby řešil tenhle „blázince“ a dále hlavně řešil svoje EET. A také nepotřebuje poslouchat Kalouska a řešit další střety zájmů v pojišťovnictví ve sněmovně. A všichni budou spokojeni….

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  21 června, 2015

  To od vás není pěkné. Pan Šafránek již mnoho let píše správné názory. Vážím si ho. Myslím, že je zavodněný z nějaké nemoci.

  Babiš je možná trochu nezkušený v politice, nechá se vyfotit jak kdesi močí, ale je to tvrdý hráč a zkušený člověk. Také si o něm myslím, že mu jde o svobodu podnikání a nejen toho jeho. Není posedlý být v politice dlouho a až jej levice, pravice, nebo oba tyto proudy současně pořádně namíchnou, klidně i shodí vládu, nebo tím bude vyjednávat.

  Lidé jej mají rádi, je nesmírně populární, nových voleb se jistě nebojí. Jiné strany mají pádný důvod bát se nových voleb. Je klidně možné, že v poslední chvíli bude kompromis bez cenové regulace, ručení ale bude 5 let.

  Odpovědět

 • 22 června, 2015

  Pane Hanzle, píšete, že je klidně možné, že v poslední chvíli bude kompromis bez cenové regulace, ručení ale bude 5 let. Předpokládám, že ani tato varianta by nebyla dle vašich představ…
  Bavím se se spoustou kolegů a nikdo nemá obavy z toho, že by byly nižší provize, ale z toho, že by se za ně ručilo astronomických pět let. No a druhá velká obava je, že by se to týkalo i čistých rizikovek, myslím tím ručení pět let. V tom případě se sjednáváním jakýchkoliv životek (včetně rizikovek) končí a asi se vrhnou na předplacené poplatky u investic, někteří podle mě obor úplně pověsí na hřebík.

 • mirek

  22 června, 2015

  Babišovi jde o svobodu podnikání? To je ftip či co?
  Člověče, Babiš má tokové to malé podnikání a živnostničení u prdele. A možná ani ne. Spíš je mu solí v očích.
  Sám to přece řekl ještě před volbama. “ Takové to malé podnikání a živnostničení je sice fajn, ale jinak je to na prd“. Tak nějak to řekl soudruh Babiš. Každý živnostník, který mu dal hlas, by si měl dát po tlamě. Za tohle ta kobliha nestála.
  Babiš je fašoun v zárodku.
  Tož tak.

 • pavel-hanzl

  21 června, 2015

  Jo, Kalousek je tragéd a jeho útoky na Babiše jsou útoky i na mne a na vás! Bohužel pan Kalousek brání spojení pravice.

  Odpovědět

 • Překližka

  22 června, 2015

  Ono je to těžký, před pár lety bylo normální, že za prasárnu (čti spořící smlouvu) byla provize 180% a za pojistnou část ani ne poloviční, pak se to sjednotilo, jelikož, pojistných smluv bylo v poměru ke spoření minumum.
  Nyní je většina (aspoň doufám) pojistných a pojišťovny mají problém. Dohodnout se nemůžou, byla by to kartelová dohoda. Pokud sjednám smlouvu na rizika a pojišťovna mi vyplatí 180%, tak mi z toho vyplývý, že jenom 20% částky příjmuté od pojišťovny jde na pokrytí rizik (tj. 10% ročně). A to mi přijde zcestné. Poskytovatel služby pojistí rizika za 10%, zatímco 90% shrábne obchoďák. Ukažte mi jedinou firmu, jediný obor, kde je existuje podobný poměr. Pokud je provize počítána na 30 let proč se ručí 2 roky? Prosím neargumentujte životností smlouvy, pojišťovna musí vydělávat i při nejhorším možném scénáři. Pokud projde návrh, tak 150% jednorázově s ručením 5 let si vyberou jen naprostí idioti a ekonomičtí sebevrazi, kteří ve finančnictví nemají co dělat. Ostatní si vyberou 20% ročně do konce smlouvy(to by se mohlo zvednout, to je fakt). Pokud pojišťovny mají zisk ze smlouvy na rizika za 10% pojistného, tak při započtení 20% provizí by cena mohla klesnout o 70%. – o tolik neklesne, protože naprosto nevěřím, že by pojišťovny byli při tomto poměru nákladů služba vs. distribuce v zisku. A jediný kdo na to nadává je Ačkový finanční poradce pan Hanzl, jelikož dle jeho slov, on je důležitější než pojišťovna a kolik z tohot pojišťovna má ho nezajímá.

  Odpovědět

 • PS

  19 června, 2015

  Pane Hanzle, jste normalni? Ja nevim jestli jsou tu vsichni pri smyslech. IZP nyni vypada nasledovne: provize 180% RP a ruceni 24M. Tedy provize sjednateli je 90% a pojistovne zbyva na 2 roky kryti rizik a nakladu 10%. Pak poradce prijde a temer s jistotou smlouvu presjedna. A vy mate tu drzost tu hlasat, ze pojistovny si chteji namastit kapsy? O cem tu debatujete?

  Odpovědět

 • Jiří x

  20 června, 2015

  Máte pravdu, ale každá smlouva se neruší každý druhý rok. Proto přeneseme veškerou odpovědnost na poradce a to i na ty, kteří práci dělají dobře? Tady ani nejde o to, že se provize bude vyplácet po částkách, ale o storno lhůtu.

  Odpovědět

 • Stanislav H.

  20 června, 2015

  Přesně tak, klidně ať se sníží celková vyplácená provize o polovinu, ale ať se ručí pořád jen ty dva roky. Když budu dostávat místo současných 160% „jen“ 80%, tak hlady opravdu nezemřu, ale ručit pět let opravdu odmítám.

  Odpovědět

 • Míra P.

  20 června, 2015

  Pane Stanislave, Vaše domněnka je mylná. Naše firma byla před cca 14-ti dny na školení nového produktu od Allianz, čistá rizikovka Rytmus Rysk 6.0. Produkt výborný, nemá např. minimální pojistné. Všichni byli nadšení, než nás závěrem seznámili s novým provizním odměňováním. Pásmo 1: provize 80% a ručení dva roky plus následná nějakých 10%, pásmo 2: provize 90% a ručení tři roky plus následná nějakých 13% a pásmo 3: pravidelná každoroční průběžná provize 25% po celou dobu trvání pojistné smlouvy. A víte jak to dopadlo ? Nikdo to sjednávat nebude, neboť máme všude jinde v průměru provize mezi 140 – 165% a ručíme všude 2 roky poměrnou částí. Takže produkt od Allianz je z kategorie „First Class“, přesto ho nikdo sjednávat nebude. Důvod ? Právě ten Vámi uváděný argument poklesu provize klidně i o polovinu. Je to nesmysl a takto přemýšlí drtivá většina zprostředkovatelů a poradců. Sama Allianz se o tom přesvědčí ke konci roku 2015, až se podívá na to, jak moc se jejich špičková novinka sjednává. Dovoluji si predikovat, že to nebude žádná sláva, spíš naopak.

  Odpovědět

 • Jiří x

  22 června, 2015

  Co se týče Allianz, tak znám poradce kteří to sjednávají. Jinak produkt od Allianz není až tak velký zázrak jak se čekalo.Provize se snížila, ale pro klienta to žádný zázrak není. A o tom to je. Pojišťovny sníží provize, ale pro klienta to nebude mít reálnou přidanou hodnotu. Proto je návrh Šincla nesmyslný a měl by platit jenom pro životní pojištění, do kterého klienti investují.

  Odpovědět

 • 22 června, 2015

  Taky jsem novým Rytmem Risk lehce zklamán. Že upustili od minimálního pojistného ? Ok, kopírují Bella Vitu od Generali, což kvituji. Dále kvituji zrušení degrese u úrazového pojištění a zrušení dokládání příjmu u trvalek na jeden milion (teď už mají od dvou). Dětská invalidita (tzv. ID z mládí) je totální tragédie, dostat zmíněný obnos až v 15, resp. 18-ti letech věku dítěte…takže pokud se to přihodí dítěti např. v 5-ti letech, tak musíte čekat (a platit) dalších 13 let, abyste se dočkal pojistného plnění. Žádná záloha, nic. ID 4, 3 a 2.stupně je v jednom balíčku (zlatá Flexi od PČS). Takže za mě: nový Rytmus Risk nebudu modelovat, nabízet ani sjednávat, čekal jsem opravdu víc a provize, ty jsou směšné. Hodně zdaru Allianz s tímto novým produktem.

  Odpovědět

 • Ales

  22 června, 2015

  Vy asi pojisteni moc nerozumite:) invalidita je pokles schopnosti vydelecne cinnosti a tu oosoudite az v produktivnim veku. Zeptejte se posudkoveho lekare.. Rytmus risk nemuzete srovnavat s ostatnimi prevlecenymi investicky, tady se nic neinvestuje, pokud neplatite mimoradne pojistne. Ale cekam, ze RR rozdeli poradce na dve cast – ti co jedou stylem buy term and invest the rest a pak ti ostatni. Ja vidim budoucnost u prvni skupiny, ta druha je urcena k zaniku;)

  Odpovědět

 • Jiří x

  23 června, 2015

  Proto je invalidita pro děti úplně zbytečná.Je to úlet, rodiče v případě zvláštní péče potřebují peníze co nejdřív. Platit a čekat např. 10 let je úlet. Prostě to je zbytečné pojištění a klienti pokud budou dobře informovaní, nebudou takové riziko platit.

  Odpovědět

 • 23 června, 2015

  Svým způsobem máte pravdu, ale pokud na toto riziko pojišťujete např. dítě ve věku 12, 13 nebo 14 let, tak už to smysl má. Do 15-ti let, popř. do 18-ti let, kdy dítěti může invaliditu z mládí přiznat stát, už nezbývá tak šíleně dlouhá doba jako v případě, kdy je dítěti např. 5 let. Ale jinak souhlasím, i mě mrzí, že si nedokázala Allianz s tímto rizikem více vyhrát. Ptal jsem se na to na školení a prý nemohou, musí ctít zákony. Podle mě spíš nechtějí, určitě by se dala při splnění jistých kritérií vyplatit v těch nejtěžších případech alespoň záloha, např. třetina PČ. Nechápu, proč by dítě nemohl prohlédnout revizní lékař pojišťovny, popř. odborná skupina a v návaznosti na rozsah a stupeň poškození pak rozhodnout o zaslání dílčího plnění…prostě nechtějí. Ok, tak nechtějí. Proto mimo jiné nový Rytmus Risk taky nemodeluji, nenabízím a nesjednávám a nebudu sjednávat. Za 90% a ručení tři roky se opravdu zbláznili.

  Odpovědět

 • 22 června, 2015

  „Není to poprvé, co je pan Šincl zlobbovaný. Máme s ním zkušenost, když se projednával zákon o loteriích,“ řekl ministr Babiš.

  Tady to máte oficiálně, dnešní článek:http://w­ww.novinky.cz/do­maci/372958-sincl-se-ohradil-nejsem-zlobbovan-babis-je-predator.html

  Odpovědět

 • 22 června, 2015

  Stát chce regulovat životní pojištění. Schytají to hlavně poradci, nebo pojišťovny?

  Dva různé návrhy od dvou lidí. Jeden zasáhne výrazně pojišťovny, druhý finanční poradce. V článku si je rozebereme a zhodnotíme. Který z nich nakonec zvítězí?

  Novela zákona o pojišťovnictví vyvolala značné koaliční rozepře mezi ministrem financí Andrejem Babišem a poslancem ČSSD Ladislavavem Šinclem. O co přesně šlo?

  Důvodem jsou vysoké provize finančních poradců: V případě rezervotvorných životních pojištění se obvykle pohybují v rozmezí 180 až 200 procent ročního běžného pojistného, tj. sumy, kterou pojistník zaplatí na pojistném za dobu dvou let, uvádí důvodová zpráva z zákonu.

  Mnoho smluv se však také po dvou letech ukončuje, kdy je klient přesvědčen finančním poradcem k uzavření nové smlouvy. Klient tak na odkupném při zrušení smlouvy dostane jen malý zlomek toho, co vložil, zatímco nový finanční poradce znovu obdrží vysoké provize. Finančním poradcům tak stačí kvůli vysokým provizím uzavřít jen jednu smlouvu na životní pojištění měsíčně, kdy klient bude platit 1000 Kč měsíčně, a mají příjem přibližně ve výši jedné mediánové mzdy zajištěn. Proč se tedy ministr financí Andrej Babiš pohádal s poslancem ČSSD Ladislavem Šinclem, když se zdá, že chtějí v podstatě to samé? Zatímco Andrej Babiš totiž hlavní chybu hledá v samotných pojišťovnách, které toto nemorální jednání akceptují a nic s ním nedělají, respektive nemají nastavené silné mechanismy, které by mu bránily, podle Ladislava Šincla je hlavní chyba ve finančních poradcích, kteří jsou současným provizním systémem motivováni „přepojišťovat“, tedy nutit klienty do uzavíraní stále nových smluv. Často také finanční poradci uzavírají jen takové pojištění, kde mají nejvyšší provize, a zájem klienta je v mnoha případech vedlejší. Návrh Ladislava Šincla také podpořil viceguvernér ČNB Mojmír Hampl.

  Co navrhuje ministerstvo financí?

  Návrh ministra Babiše tak chce zajistit, aby klient v případě brzkého ukončení smlouvy obdržel většinu finančních prostředků: Náš pozměňovací návrh vrací klientovi 80 procent investované částky již v prvním roce (tzv. odkupné) a vrací tak princip dlouhodobého investování, které je právě smyslem tohoto pojištění. Nevnucuje tak klientovi pocit, že každé dva roky musí měnit tuto smlouvu pod tlakem pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří chtějí získat novou provizi. Tyto prostředky se tak budou vracet zpět občanům, uvedl poslanec ANO Roman Kubíček. Podle výpočtu ANO se částka za stornované smlouvy pohybuje kolem 22 miliard ročně, Kubíčkův návrh tedy klientům vrací přibližně 16 miliard.

  Co navrhuje Šincl?

  Návrh Ladislava Šincla je založen na tom, že o odkupném mají rozhodovat samotné pojišťovny s tím rozdílem, že by finanční poradci museli vracet své provize, pokud by smlouvy byly ukončeny předčasně. Šincl proto dne 16. 6. 2015 vložil pozměňovací návrh do Novely o pojišťovnictví. Podle prvního odstavce by výše odměny zprostředkovatele neměla přesáhnout jedenapůlnásobek výše sjednaného ročního pojistného s tím, že v prvním roce trvání pojištění lze poskytnout část pobídky nejvýše ve výši sjednaného ročního pojistného. Splatnost zbývající části pobídky (odměny) musí být rozložena rovnoměrně alespoň do doby 4 následujících let a při sjednané pojistné době kratší než 5 let musí být splatnost zbývající části pobídky rozložena rovnoměrně do konce sjednané pojistné doby. Modelový příklad Šincla na osekání provizí

  Použitý příklad smlouvy na 30 let: Klient uzavřel smlouvu ve věku 30 let, měsíční pojistné 1000 Kč, počáteční pojistná částka 200 tis. Kč – degresivní, kryje riziko smrti, předpokládané běžné správní náklady 3 % z pojistného každý rok, reálný výnos z prostředků rezerv 2 % ročně.

  Dnes dochází nejčastěji k ukončení smlouvy v rozmezí 2. – 5. roku pojištění. Výsledná bilance za předpokladu zániku po 3,5 letech pro klienta v průměru znamená:

  Při ročním pojistném 12 000 Kč zaplatí celkově po 3,5 letech 42 000 Kč.
  Dnes je ihned po uzavření smlouvy na pobídce pro zprostředkovatele zaplaceno 200 % ročního pojistného, což činí 24 tis. Kč. V případě zániku pojištění po dvou a více letech zůstává celá tato částka zprostředkovateli. Po zavedení regulace to bude činit v průměru 12,6 tis. Kč.
  Při zániku pojištění po dvou a více letech dnes klient na odkupném dostane zpět v průměru 16 000 Kč. Po zavedení regulace dostane 28 600 Kč. Naštvaný Babiš

  Pozměnovací návrh Šincla značně rozzlobil ministra financí: On dal návrh, aby tyto peníze víceméně byly ve prospěch pojišťoven. A o tomto návrhu já jsem nevěděl. A pan bývalý náměstek za ČSSD Pros donutil své podřízené, aby dali v rozporu s návrhem schváleným koaliční vládou, aby odsouhlasili tenhle lobbistický návrh pana Šincla. A udělal to za mými zádami a mám na to mejl, že to poslal mejlem svému podřízenému. Takže celá tato aféra je vyvolaná proto, že se tady hraje o velké peníze, uvedl Babiš, který ze zmíněných 22 miliard chce podle svých slov dát 80 % lidem, ne pojišťovnám. Cílem tohoto článku však není se věnovat koaličním rozepřím, proto přejdeme dále.

  Poradci nesouhlasí s regulací Šincla

  Je tedy pochopitelné, že s návrhem ministra financí nesouhlasí pojišťovny, zatímco v případě Šincla se ozývají samotní poradci a především finančně poradenské společnosti.

  Například Petr Borkovec, ředitel společnosti Partners Financial Services, napsal Ladislavu Šinclovi otevřený dopis, ve kterém si stěžuje na to, že se reguluje jen provize poradců, nikoliv samotná nákladovost produktů. Pojišťovny podle něj se budou nadále snažit hledat cesty, jak uplatit prodejce, aby to prodávali dál, a tím, že v produktu budou mít stále své poplatky, je to ekonomicky v pohodě možné. Řešení à la Polsko a spousta dalších zemí Evropy, kde se regulovaly náklady a poplatky v produktu, je naopak vhodným řešením. Podle něj bude možné úpravu obejít několika způsoby s tím, děsí mě, co vznikne za zmatek a podvodné kličky, uvádí Borkovec ve svém dopise pro Šincla.

  Podle něj může tato regulace také působit na řadu finančně poradenských společností likvidačně. Prostě investujete nemalé prostředky a čas do nějakého podnikání a následně vám to někdo zreguluje, a to ještě mimo standardní legislativní proces a hotovo, a to téměř ze dne na den. A tento návrh regulace provizí bude pro mnoho subjektů opravdu likvidační. Sníží to mnoha firmám a lidem cashflow o 50 % a zároveň storna budou z minulých let vyšší, takže reálný pokles cashflow bude ještě vyšší, uvádí také Borkovec.

  Sám navrhuje zrušit regulaci provizí, ale regulovat nákladovost a transparentnost produktu. Podle něj by měly být max. tři srovnatelné poplatky a cena rizika, jednotný ukazatel nákladovosti a povinnost tvořit produkty s nákladovostí jen do určité výše (podobně řešeno údajně v Austrálii).

  Za návrhem Šincla stojí šéf Bohuslav Sobotka

  Nejviditelnějším propagátorem návrhu Šincla je pochopitelně předseda vlády a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který si za svým poslancem stojí: Ministerstvo financí dlouho hájilo zájem makléřů. Jak se ukazuje, tak to nebyla správná pozice. Jsem rád, že pod tlakem poslance Šincla změnilo svojí pozici a nyní navrhuje, že by se odměny makléřů měly regulovat. To je obrat správným směrem. Jsem rád, že poslanec Šincl byl v tomto směru úspěšný a že se nezalekl odporu ministerstva financí proti regulaci odměn makléřů, řekl premiér Bohuslav Sobotka. Jak se zdá, tak budeme schopni najít na půdě sněmovny nějaké řešení. Jestli to bude návrh poslance Šincla, nebo nový návrh ministerstva financí, o tom je třeba ještě jednat, dodal.

  O vyjádření jsme požádali oficiální cestou také Českou asociaci pojišťoven a zeptali se, jaký mají názor na oba dva návrhy s tím, aby popsali hlavní rozdíly a výhody či nevýhody a vydali stanovisko ohledně pozměnovací návrhu Šincla. S návrhem se musíme nejdříve detailně seznámit. Z toho důvodu Vám v tuto chvíli nemohu zaslat stanovisko, uvádí tisková mluvčí Jolana Ackermannová. Jakmile bude stanovisko ČAP k dispozici, přidáme ho do tohoto článku. Za návrhem Šincla stojí i Česká národní banka. Pominu-li naše vlastní návrhy, považuji jej (pozměňovací návrh) v danou chvíli zřejmě za to nejlepší, co se v této oblasti zatím objevilo ve vážné politické diskusi, uvedl viceguvernér ČNB Mojmír Hampl k Šinclovi, který je místopředsedou rozpočtového výboru.

  Zhodnocení

  Uvidíme tedy, kdo v tomto boji zvítězí. Je ale třeba položit si otázku, zdali je zapotřebí hledat chybu v pojišťovnách, nebo v poradcích, nebo zdali chyba není jinde. Situace je dnes taková, že na trhu finančního poradenství působí také řada „šmejdů“, kteří se nejrůznějšími manipulativními metodami snaží klienta přesvědčit a v podstatě i donutit k uzavření nové smlouvy o životním pojištění. Žádný z návrhů totiž výskyt těchto „finančních poradců“ neřeší. Jediným účinným mechanismem proti takovému jednání je poučený a zodpovědný klient.

  Zdroj: http://www.me­sec.cz/clanky/stat-chce-regulovat-zivotni-pojisteni/

  Odpovědět

 • Míra P.

  22 června, 2015

  Pořád dokola ta samá písnička…krátká životnost smluv, jejich přepojišťování a opakovaně prázdná peněženka klienta mají příčinu ve dvou věcech:

  • za prvé: provize se vyplácí ihned, předplacená v celé výši. Že je astronomická, o tom ví celá Evropa, aspoň v něčem máme světový primát (nikde jinde nejsou tak vysoké jako u nás).
  • za druhé: za tuto provizi se ručí směšně krátké dva roky. Jen dva roky.

  Jestli tohle není návod na opakované přebouchávání smluv co dva roky, tak už nevím, jak jednodušeji a polopatističtěji to napsat. Nešahejme na výši provizí, nic nestropujme, ať je provize klidně 500%, pokud bude smlouva trvat skutečně celou dobu, po kterou je sjednána, tedy oněch 20, 25 nebo 30 let. Vyplácejme provize průběžně, tedy zaslouženě, stejně jako se to děje u majetkového pojištění. Anebo ok, vyplaťme je dopředu, zálohově, ale na oplátku ať se za takto vyplacenou provizi ručí 5, 7 nebo 10 let. Není mi jasné, co je na tom pořád k nepochopení ? Jedna a jedna přece nejsou tři, ale dva.

  Odpovědět

 • 22 června, 2015

  Tak tady máte návrh novely z dílny ministra Babiše, i tak máte po žížalkách :0)

  http://www.mfcr­.cz/assets/cs/me­dia/Navrh_2015_ST-415.pdf

  Odpovědět

 • 22 června, 2015

  Čtu dobře ? V dokumentu se píše, že „Univerzálně dopadá na všechny pojistné produkty, u kterých je sjednáno právo na odkupné, a to bez ohledu na různé možné způsoby placení pojistného (běžné, jednorázové)“. Takže by se to nevztahovalo na rizikovky ???

  Odpovědět

 • Jiří x

  23 června, 2015

  Přesně tak, MF chce regulovat jenom to v čem je problém. V RŽP problém není.

  Odpovědět

 • 23 června, 2015

  Ok, co pojistky nastavené na minimální postačitelné pojistné, kde je (byť skutečně zanedbatelná) investiční složka ? Např. taková PČS Flexi nebo Perspektiva 7BN ? Už vidím, jak nadšeně tyto dva produkty poradce sjednává a současně za ně provizně ručí 5 let, protože generují odbytné (i když až téměř ke konci a ve směšné výši). Všimněte si, že se v návrhu píše s platností pro smlouvy sjednané od 1.května 2016, možná je to dostatečný čas na to, aby např.Flexi a Perspektiva 7BN přišly do té doby se skutečně čistou rizikovkou. Neumím si představit, že by jim někdo chtěl ručit pět let (pochopitelně u varianty minimální postačitelné pojistné). Bohužel, i toto povede k opětovnému přebouchávání smluv, jen se budou co dva roky přetáčet rizikovky. Nejspravedlivější systém je jednoznačně PAYG, takže dostávat provize zaslouženě poté, co každý kvartál, pololetí nebo rok klient zaplatí (stejně jako u majetku). Stejně si myslím, že je jen otázkou času, kdy to zase pojišťovny zkusí prosadit, třeba za další dva, tři nebo čtyři roky. A to nevíme, co všechno nám s tím udělá směrnice MIFID 2, to může být totální mazec.

  Odpovědět

 • Jiří x

  23 června, 2015

  Myslíte produkty kde je přirozené pojistné? Budou mt zájem pojišťovny o fixní rizikové pojistné (RŽP). To je těžká otázka. Přebouchávání, tady bude vždycky a přetáčení se podle mě sníží. Musíte uznat, že přetáčet RŽP je o hubu. Osobně bych zrušil všechny IŽP a zavedl bych RŽP. Provize bude nižší, ale životnost pojistek se zvýší.

  Odpovědět

 • 23 června, 2015

  Lidovci chtějí stáhnout sporný zákon o pojišťovnic­tví !!!

  KDU-ČSL navrhne stažení zákona o pojišťovnictví z projednávání ve Sněmovně. Chce tím uklidnit spor mezi šéfem ANO Babišem a poslancem ČSSD Šinclem.

  Zdroj: http://zpravy­.idnes.cz/lidov­ci-chteji-usmirit-babise-a-sincla-navrhuji-stahnout-sporny-zakon-1zv-/domaci.aspx?c=A150623­_181710_domaci_wlk

  Odpovědět

 • Míra P.

  24 června, 2015

  Celý obor pojišťovnictví, zejména toho životního, je v hluboké krizi. Pojistné podmínky jsou rok od roku objemnější, klient je nucen podepisovat více a více papírů, které stejně nečte, natož aby je vůbec pochopil. Převládá snaha prodat za jakoukoliv cenu, protože když neprodáte, tak nemáte z čeho příští měsíc žít. Klient je vždy až na posledním místě, ač zprostředkovatelské firmy líbivě deklarují opak („děláme to jinak“ apod). Ani se nedivím, že pojišťováci – životáři mají tak špatnou pověst a lidé se jim (preventivně) vyhýbají velkým obloukem. Zajímavé ale je, že jakmile děláte občanský a průmyslový majetek, tak už jste v mnohem lepším světle, životní pojištění je prostě zprofanované a má velmi špatnou pověst – jak produkt, tak samotní nutiči, nabízeči a sedmilháři. Myslím, že éra bezbřehého bouchání ŽP pomalu končí, byť to bude ještě nějaký ten rok trvat. Problémem jsou extrémně vysoké provize vyplácené ihned po sjednání a směšně krátká doba, po kterou se za ně ručí (jen dva roky). Co jiného to tedy je, když né návod přímo od pojišťoven na pravidelné přebouchávání smlouvy ŽP co dva roky ? Zaveďme zaslouženou výplatu provize jako u majetku (zaplatí klient = z jeho platby dostává provizi poradce, nic dopředu) a máme po problému. Jak jednoduché.

  Odpovědět

 • Anonymni Pojistenec

  24 června, 2015

  Z toho jsem smutnej, podvodnicky bouchaci zase dosahnou svyho a dal budou okradat hodny ale naivni lidi kterejm udelaj „financni plany“ a pak jim prebouchnou zivotka a udelaj tocku na stavebni sporeni. Smejdi z ovb a partners budou bouchat a zvanit dal a dal. Dnesni den je cernym dnem pro obycejne pojistence a opet se ukazuje jaka je politika podvod.

  Odpovědět

 • 24 června, 2015

  Nechápu, z čeho jste smutný. Za prvé se ještě nic definitivně neschválilo. Za druhé si nastudujte poslední návrh z dílny MF (odkaz přidávám níže). Samotné MF chce ručení za rezervotvorné ŽP po dobu 5-ti let, což kvituji. Bohužel, v návrhu není zmínka o čistých rizikovkách a obávám se, že pokud by se u nich i po přijetí novely ručilo jen ty dva roky a provize byla zajímavá (řekněme 80 – 150%), tak se budou pro změnu co dva roky přebouchávat ty rizikovky. Takže budeme tam, kde jsme dnes, jen se bude psát o přebouchávání rizikovek, jako se dnes píše o přebouchávání IŽP. Kupte si dnešní vydání Mladé fronty DNES, je tam celostránkové pojednání o této novele a tuším sám pan Karel Veselý z Deloitte píše, že do budoucna je systém PAYG ohledně provizí u ŽP nevyhnutelný. Neumím si představit, že by poradce dostával za čistou rizikovku 150% jak je tomu dnes a současně za tuto provizi ručil jen trapné dva roky, takže něco se na trhu rozhodně bude muset stát. Pokud ne, tak příjdou pojišťovny na buben, protože se budou protáčet rizikovky jak o život co dva roky. A všimněte si ještě jedné věci, v novele zákona z dílny MF se hovoří o ručení za provizi po dobu 5-ti let u všech rezervotvorných produktů bez rozdílu. A teď si představte, že sjednáte Flexi nebo Perspektivu čistě na rizika s minimálním postačitelným pojistným. Ano, i za takto sjednanou smlouvu na rizika byste měl ručit 5 let. A já se ptám, kdo bude ochoten takovéto smlouvy sjednávat, aby se klepal 5 let, jestli mu to shodí konkurenční poradce nebo zruší klient a poradce bude vracet poměrnou část provize…v návrhu je psáno, že by to mělo být od 1.června 2015. Proč až za tak dlouho ? Aby měla např. PČS nebo Kooperativa dostatek času upravit svoji Flexi a Perspektivu na čistě rizikovou smlouvu, kde by poradci místo 5-ti let ručili jen ty dva ? Kdo ví…bude to ještě moc, moc
  zajímavé.

  http://www.opo­jisteni.cz/te­ma/novela-38/situace-kolem-novely-38-jednani-stoji-hlavy-chladnou/

  Odpovědět

 • 24 června, 2015

  Sorry, opravuji, má to být od 1.června 2016, takže cca za rok.

  Odpovědět

 • 24 června, 2015

  Já jsem pro regulaci provizí u ŽP jen z toho důvodu, že polovinu makléřů to zrujnuje a trochu se nám pročistí trh (O to víc mě vždy pobaví propaganda regulace ze strany Partners). Každopádně logiku v souvislosti s pětiletou fixací nevidím. Je sice hezké, že si poradce nebude přepojišťovat svoje klienty každé dva roky. To ale nebrání někomu jinému „ukecat“ klienta a přepojistit ho třeba po třech letech. Je to samozřejmě nekorektní jednání, nicméně dělo se to, děje se to a dít se to bude ať už nějaká změna proběhne nebo ne. Proto mi budoucnost připadá tak, že uzavření ŽP bude skoro jako vzít si úvěr s nečekanou splatností.

  Odpovědět

 • 24 června, 2015

  Tak je to hotovo, vláda se právě dohodla, že novelu zákona o pojišťovnictví stáhnou ! Tak jedeme znovu, asi to byl opravdu výbušný materiál a kluci chtějí spolu táhnout tu káru dál…

  http://zpravy­.aktualne.cz/do­maci/koalice-stahne-ze-snemovny-sporny-zakon-o-pojistovnictvi/r~4fa­be7721a6311e5bc3a0025900­fea04/

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  25 června, 2015

  Ne, není to hotovo, jak mi dnes z rádia sdělil pan Kalousek. Zákon je v PS již ve fázi třetího čtení a jeho stažení vládou není možné bez souhlasu sněmovny a o tom budou chlapci teprve hlasovat. Vidím to na tvrdé vyjednávání mezi pány Babišem a Sobotkou ještě předtím, pád vlády i Parlamentu je stále velmi možný. Pan Šincl bude poučen, že se nemá dopouštět dalších podrazů vlády, t.j. koalice, v zákonodárném procesu. Pan Šincl prostě začne vyjednávat o kompromisech.

  Stažení zákona by ovšem bylo i tak jen dočasné, Solvency II se má implementovat poměrně již brzy, zákon se do PS znovu k projednávání dostane s nějakou vládní regulací, vidím to jako kompromis, parametry si netroufám určit, ručení pod 5 let nečekám a hlavně, nezapomínejme že i rizikovky chtějí pojišťovny regulovat, chtějí trestat naši práci, finanční poradenství jim vadí, Šincl útočil na samotnou podstatu naší práce a věru u slušných poradců nejde o krvavé peníze, ale o vydřené peníze.

  Vidím to jako hard test stability koalice. Pan premiér bude mít plnou hlavu dilema, zda chce dál vládnout, protože mnoho možných jiných koaličních partnerů než ANO 2011 na výběr nemá.

  Odpovědět

 • 25 června, 2015

  Jak to doopravdy je s tím přeboucháváním životek a vysokými provizemi najdete tady:

  http://www.us­fcr.cz/wp-content/usf-publikace/myty-a-fakta-o-distribuci-zivotniho-pojisteni.pdf

  Odpovědět

 • 25 června, 2015

  Zdrcující sideefekt přinesl vývoj projednávaných novel zákona o pojišťovnictví a zprostředkování. Bojovníci za vysoké provize zejména z MLM drsně zdevastovali kredit celé branže, i když její prestiž nebyla valná ani dosud. Konflikt o regulaci provizí nyní vyvolal mediální zájem, který otevřel i pro širokou veřejnost výchozí motivaci prodejců životního pojištění: („krvavé“) provize. Intervence přes ministra financí se ukázaly jako velmi kontraproduktivní, když po konfliktu vyprovokovalo protinávrh z dílny ANO (tzv. Kubíčkův), který sice neobsahuje cenovou regulaci, ale stropem nákladovosti 20 % pro odkupné ročně se přiklání k pay-as you-go. To by asi nechtěly ani pojišťovny, i když neřeší „kamufláž“ IŽP za riziko. Navíc tím ročním odkladem si snad někdo dělá legraci a do 38 ostatně ani nepatří.

  Poslední vydání newsletteru Profi P&F od Petra Fejtka (ke stažení zde:

  http://www.pro­fipf.cz/soubo­ry/newsletter/2015_25­.pdf

  Odpovědět

 • Pavel

  26 června, 2015

  Petr Fejtek patří do minulosti ještě víc než IŽP. Brát prachy od OVB a ZFP mu nesmrdělo, to on jako redaktor pomáhal bouchačům vyrůst. Pane Fejtku, styďte se!

  Odpovědět

 • 26 června, 2015

  Láďa Šincl je fajn chlap!!!

  Jsem zvyklý už déle než 10 let naslouchat lidem. Je to moje práce, jsem finanční poradce. Jsem něco jako zpovědník či lékař, jen léčím jiný druh klientova těla. „Tak já jsem Láďa Šincl, vy jste ten pan Hanzl, čekáte dlouho?“ … zamířil přímo ke mně pán v kavárně, se zpoceným čelem, rozepnutým sakem a oranžovou košilí. Žlutá kravata s oranžovým vzorem, štíhlejší a nižší postava, než ta moje. Venku pražilo červnové malostranské slunce…

  „Ano, jsem to já, Pavel Hanzl. Děkuji, že jste opravdu přišel, pane inženýre! Jsem tu jen chvíli, právě jsem si objednal kávu. Můžeme si povídat? Máte slíbenou hodinu času?“

  Pan Šincl přišel

  … zatáhl jsem břicho a zkontroloval, že uzel na mé tmavomodré kravatě je utažen. Začal jsem se mírně potit na těle i na hlavě, moje bílá košile všechno nevpije. V důsledku mé profesionální deformace jsem rychle porovnal proužky na černém saku mém, i pana poslance. Kde už jsem tuhle podobu zahlédl, blesklo mi v duši? Už vím, je to on a taky E.T. ! “Ne abyses začal smát, ty vole!“, vynadalo mi moje podvědomí. Tělo poslechlo, z počínajícího smíchu jsem se přívětivě usmál, asi tak jako když za mnou do kavárny přišla pěkná holka. Zní to snad neuvěřitelně, ale tak si to ve své hlavě pamatuji. Pan Šincl přišel!

  … a bude možné pochopit jeho myšlení, jeho slova, jeho činy. Bude možné mu něco vysvětlit a snad bude dost rozumný, aby pak přemýšlel a část textace svého pozměňováku ku prospěchu celé české veřejnosti přepracoval. Jsem zvyklý už déle než 10 let naslouchat lidem. Je to moje práce, jsem finanční poradce. Jsem něco jako zpovědník či lékař, jen léčím jiný druh klientova těla. Mnoho obchodů jsem vyseděl, když jsem klienta nechal vymluvit, jak učí pan Betger ve Škole úspěchu – krásný to dar, který mi coby nejlepšímu nováčkovi měsíce dubna 2004 kdysi věnovalo vedení pojišťovny Amcico AIG Life. Bude to i dneska?

  „Ano. Proto jsem tady, pane Hanzle, podle naší dohody. Původně jsem chtěl odmítnout, ale jsem zvědavý. Něco jsem o vás četl, jste pro mnoho lidí nestravitelný, anonymové vás nemají rádi. Přidal jsem se k nim už před pár týdny, když jste mi napsal ten otevřený dopis. Vím, že mě taky nemáte rád a nedivím se, chci vám přistříhnout křidýlka. Místo oběda jsem tady. Chci vás přesvědčit, že se mýlíte. Jsem férový chlap a lidé mě mají rádi. “

  … uklidnil jsem se, že pan Šincl nedrží v ruce žádnou palnou zbraň a viditelně nemá ani jinou, třeba chladnou zbraň v dosahu neklidných zpocených prstů. Pak jsem se trochu nadechl a pečlivě vážil má slova:

  Nedá se říct, že vás nemám rád

  „Pane Šincle, nedá se úplně říct, že vás nemám rád, i když jsem to napsal už víckrát. Spíše bych to řekl tak, že nemám rád velmi pravděpodobné důsledky vašich činů na můj život a na život všech dalších slušných finančních poradců, což poškodí i naše klienty. Určitě potřebujete některé věci ujasnit, pochopit a pak i změnit, moc doufám v pracovní a slušný rozhovor s vámi. Je správné, že jste svůj pozměňovací návrh konzultoval s pojišťovnami. Je asi na čase, že jste souhlasil i s touhle schůzkou. Jsem člověk z distribuce“.

  … pan Šincl na mne upřel nepřátelský pohled, jako kdybych byl právě usvědčen z rdoušení nemluvňat. Potom spustil hlasem, ve které bylo mnoho převahy a morálního náboje:

  „Pane Hanzle, u mě je to jiné. Já na oplátku ani tak nechci vědět, co a jak děláte, jsem přesvědčený, že jste všichni jedna pakáž, co potřebuje vyhladit a když chcípnete, k čemu mi je informace, jak jste pracoval půl roku předtím? A docela jste mě urazil. Jsem prý totální blb, pitomec, užitečný hlupák, co prý za tučnou odměnu slouží pojišťovnám. Tak to ale není. Pilně jsem studoval, dokonce jsem učil ve škole, byl v pojišťovně i v bance. Léta jsem sloužil lidem z radnice a chci v tom pokračovat i v parlamentu. Neflákám se. Vím, jak hnusně lidé jako vy okrádají klienty. Tohle musí přestat. To co jsem připravil, vrací do kapes klientů 4,1 miliardy korun ročně a můj návrh striktně legislativně ošetřuje, že pojišťovny z toho neuvidí ani korunu. Vážně nechápu, jak bych mohl být nějakým korupčníkem, když mám tolik rád lidi?

  „Ono to je trochu složitější, pane Láďo – nevadí vám toto oslovení?“

  „Ne. Kamarádi mi říkají i jinak, ale tohle vydržím.“

  „Nevadí vám, že nejsem nějaký hlavoun z obrovského poradenského multilevelu, pane poslanče? Prosím, abyste se napil. Tady. Ta moje voda je volná. “

  „Ne. S pár hlavouny jsem si již psal, neměli nárok a ani vy nečekejte nic. Pozval jste mě na schůzku a já přišel. Vodu si mohu objednat a zaplatit i sám. Haló, číšníku! Jednu vodu a kávu jako pán tady u mě, prosím!“. Ochranka před kavárnou

  … pan Šincl se za pár vteřin zhluboka napil své vlastní vody a na čele mu ihned vyrazil další pot. Pak řekl rozhodným hlasem:

  „Nebojím se. Moje ochranka čeká před kavárnou. Nevadí vám, že hovor budu nahrávat? Jsem z drsného kraje a nebojím se, ale jistota je jistota. Nevadí vám, že támhle dál je můj novinář s kamerou a směrovým mikrofonem? To kdybyste říkal nějakou nepravdu, já bych napsal další článek o finančním spekulantovi, který brání svůj kolotoč. Já bych to pak umístil na webovky mé strany, to je tam, co naštěstí nejdou přidávat komentáře čtenářů, nebo i na web parlamentních listů…. teď mi uklouzlo, že tam komentáře a dotazy přidávat jdou, ale kdo by mě mohl donutit, abych věcně a zdali vůbec na ty dotěrný otázky a k tomu popravdě odpovídal, že?“

  „To je v pořádku.“

  …v hlavě mi po tomhle automatickém klišé blesklo, že pan Ladislav chce mít výživný materiál do své mediální kampaně, kde on jako poradcobijce usekává hlavu tomu Hanzlovi, protože hrdinové potřebují potlesk ještě před hlasováním ve sněmovně, co nejvíce potlesku. Pak jsem se nadechl a s intonací starostlivého lékaře jsem pokračoval:

  „Pane Láďo, měli bychom některé věci vyjasnit. Mně je sympatické, že do toho jdete s takovou bojovností, asi to s těmi klienty vážně myslíte dobře a nikdo vás neuplatil. Mám pravdu?“

  Kolik stojí dveře do poslanecké kanceláře?

  „Tak to musím souhlasit, i když mě namíchl capo di tutti capi ministerstva financí, tak to opravdu je, jen ještě o trochu mírnější návrh regulace mi napsali v jedné pojišťovně, ale já odmítl, že bych to jen přinesl do Parlamentu. Chtěl jsem, aby to bylo moje dítě, nástroj pomsty. Když mi k tomu chtěli přihodit pár míčů, vyrazil jsem s nimi dveře. Víte pane, kolik stojí kvalitní dveře poslanecké kanceláře? Mám dřevěné vykládané, říká se tomu intarzie. Jsem neoblomný, nazajímaly mě ani desítky jejich míčů, volali zoufale ještě z chodby.“

  „Věřím vám“.

  … takhle bych to milý čtenáři udělal s každým klientem. Bojovat s ním je utopie, nedá se to vyhrát. Prostě je v české přírodě železné pravidlo, klient, maminka, režisér a dopravní policista mají vždycky pravdu. Pokračoval jsem v přátelském pozitivním tónu, stále jako lékař, jen jsem byl trochu více opatrný, jako když vedete diskusi s někým, kdy slyší hlasy, stále ještě trvá na svém bludu, je agresivní, nedostal ještě utišující psychofarmaka a kolega ošetřovatel si nutně potřeboval odskočit a ještě se nevrátil:

  „ Pane Láďo, je tady trochu problém. Vidím že jste přepracovaný, ale odhodlaný svůj boj vyhrát. Vím, že tomu všemu věříte. Jde o to, že tím bojem sice chcete lidem pomáhat, ale ještě více těm samým lidem ublížíte. Od vašeho angažmá ve vedení pobočky pojišťovny uplynulo už 17 let. Myslíte, že úplně rozumíte smyslu a důsledkům svého pozměňováku? Třeba jeho dopadu na český finanční trh, napadlo vás cui bono, v čí prospěch reálně nejvíc pracujete? Myslíte, že lidé tam venku, mimo ty pojišťovny, pak budou lépe, levněji a častěji pojištěni? Měl byste zapomenout na státní daňové odpočty, ten produkt opravdu není vhodný na investici, je pekelně drahý. Říkat, že stát by to měl regulovat, když to daňově zvýhodňuje, není správné, správné je zrušit ty odpočty a zakázat provize z investiční složky, jinak nic regulovat třeba není, ledaže byste měl rád majitele pojišťoven, z nějakého jasného důvodu, abyste jim zachraňoval náklady a zvyšoval zisky. Ale míče jste jim přece kopl zpátky a musíte nechat opravit ty dveře. Chválím vás za to.“

  Jsem odborník

  „Tak pane Hanzle, já na rozdíl od vás jsem studovaný ekonom. Byl jsem mnoho let v komunální i vysoké politice. Kolegové Votava i Velebný říkají, že jsem odborník. I pan předseda Sobotka, dokonce i pan Hampl z ČNB za mnou stojí. Jsem na vrcholu své kariéry. A kdo jste vy? Roztáčel jste kolotoč.“

  „Ne, pane Láďo. Já jsem dělal ve velkém levné investice, ale připouštím že jsem kdysi v malé míře dělal i pojistky nastavené na investování. Na trhu jsou úplně jiní a mnohem horší kolegové, které byste měl rozřezat a zakopat na zahradě, aby se dál nemaskovali finančním poradenstvím, při krádežích za bílého dne, třeba rozpuštěním stavebka do dvou let předplaceného ročního běžného pojistného. Vy jste se ve svém životě nevyvíjel? Jste docela pracovitý poslanec. Já si pomalu plním svůj poradenský sen, pracuji a brzy rozšířím počet mých lidí, mám firmu HANZL FP, jistě víte. Učím etický styl práce a obsluhu bohatých lidí, majitelů firem. Chci vychovávat špičkové poradce, nabízím jim účinnou metodu práce, jak si vydělat mnoho peněz a dokonce bez regulace, která pro ně není nutná. Mám starosti z vývoje vaší – jak to říci slušně – ne úplně férové, ne úplně pravdivé kampaně o kolotočích. Bohužel jste se rozhodl nefér bojovat a chcete i nefér vyhrát. Máte spoustu kolegů poslanců, kteří jsou také klienty, kterým nějaký poradce v minulosti ublížil. Bohužel vám zatím vychází je ovlivnit a stavět proti všem poradcům, bohužel slyší na stalinské rčení o létajících třískách, když vy budete kácet ten les. Bohužel chytře brnkáte na jejich závist k našim provizím. A bohužel poslanci, jako každý člověk mimo můj obor, neradi přemýšlejí více do hloubky.“

  … trochu mi zatrnulo, že svému svědomí dávám tolik průchodu, co kdyby se toho chytily nějaké temné anonymní poradenské síly? Kavárna v pozadí šuměla, žádný číšník neotravoval se slovy: „Máte všechno, nic vám nechybí?“. To je divné, stále nám odkudsi přibývaly láhve na stole a ty prázdné někdo neviditelný uklízel. To poté, co jsme si oba připili silným červeným vínem na potvrzení, že mezi námi krev nepoteče, leda víno.

  „Pane Láďo, problém je v tom, že jste mnohem více odborník na něco jiného, než na finanční poradenství. Spojujete ho s finančním spekulováním, ale to je opravdu hluboké nedorozumění, hmmm, jak by řekl tatíček exprezident Klaus. Zdá se, že své kolotoče zastavujete opravdu v omylu a chcete zabít i slušné poradce a s nimi i slušnou práci pro klienty. A vaše snaha trestat tuto práci, pokud z ní má klient prospěch, je nespravedlivá a povede k obrovským škodám u českých lidí, protože omezí konkurenci a nažene každoroční obrovské zisky tam, kde vy je vidět nechcete, vy je přece chcete vidět v kapsách klientů, že?“

  Nemám rád finanční poradce

  „ Pane Hanzle, nemám rád finanční poradce, jeden z nich mi moc ublížil, málo jsem si prověřil co mi prodává, právě jsem bojoval s rakovinou. Celá moje rodina 3 roky investovala na důchod v běžném pojistném, v pojišťovnách Alfa a Beta. Touha tohle zastavit je silnější, než těch pár míčů, co mi přes prostředníky nabídla skupina vysokých manažerů z pojišťoven Gama, Delta a Omega. Proto jsem dnes objednal truhlářskou firmu, mám rozbitou i zárubeň u dveří. Moje poslanecká kancelář musí být do pondělka v úplném pořádku, přijde se mi omluvit pan Babiš.“

  „Pane Šincle, Láďo, prosím abyste si to opravdu ještě promyslel. Klienty lze chránit jinak a mnohem účinněji a neublížíte všem českým lidem. Ta nová osmatřicítka třeba, nebo registr pojistných smluv. Copak netušíte, že vaše regulace je v rozporu s ústavou? Že i když projde, čekají republiku arbitráže v desítkách miliard korun? Že vaše práce bude nazmar už brzy potom, co vám to prezident podepíše? Vždyť pojišťovny začnou brečet, že jim jde produkce do kopru. Samy přiběhnou, abyste udělal novelu – nebo si najdou jinýho kamaráda.“

  … tak jsme si povídali dál a občas jsem v očích pana Ládi zahlédl světýlka porozumění. Hřála mne, protože je mnohem lepší dosáhnout nějaké dohody, než s někým bojovat. Uplynuly další 2 hodiny a pan Ladislav už zmeškal odpolední pracovní program. Když jsem otevíral třetí láhev silného vína, oba jsme už měli od kafe a vína pobryndané košile a kravaty. Láďa pak měl slabou chvilku. Plačtivým hlasem vyhrkl, že mu někdo cizí do mailu napsal přesnou adresu mateřské školy jeho vnoučete a adresu jeho oblíbeného místa výletu, s temnou větou že čas tiká a že ještě má čas být rozumný.

  „Pavle, já si tohle nezasloužim! Dyťjá mám rád český lidi a chci jim jen pomoct!“

  „Láďo, ty kluku jeden, jsme skoro stejně staří, já ti rozumim…“

  …řekl jsem povzbudivým hlasem, ve stupni pokročilé opilosti a pokračoval jsem:

  „Neblbni, dyť lidi nás potřebujou, tebe i mě! Ty holt hlasuješ vo kdejaký blbině, ale i to lidi potřebujou, já je zase učim rozumět finančnim tokum! Myslíš, že sem naprostej idiot, abych je masakroval? Je uplně jiná doba než před sedumnácti rokama! Trh se neuvěřitelně vyvinul k dobrýmu! Chápeš to, ty kluku ušatá? Kde jsi sloužil jako špagát, ty stará vojno?“

  Svůj návrh zgruntu přepracuje

  … pan Láďa dopil skleničku, neslušně krkl a s kalným zrakem se mi zahleděl na největší rudou skvrnu od vína, která zasychala na mé bílé košili. S velikou námahou udržet slovosled pak svolil, že svůj návrh zgruntu přepracuje a ve třetím čtení nahlas zdůrazní, že má rád lidi a proto chce chránit slušné poradce před jakoukoliv regulací, proto se jeho pozměňovací návrh striktně omezí jen na ty složky životních smluv, které mají být investovány. Pak v nadšeném výkřiku sdělil:

  „Ty vole, já navrhnu zrušení daňovejch odpočtů a pod pokutou zakážu v pojistkách cokoliv nad postačitelný pojistný, dobrý? Pojišťovny v investování neuviděj ani korunu a bude po prdeli!“

  … rozhovor se odehrával již tak bizarně, že jsem přestával věřit mým smyslům. Třeba jsem se potom za chvilku dopustil odvážné otázky, zda Láďa není jednovaječné dvojče svého bratra co se taky jmenuje Láďa a taky je poslancem. Připadalo mi i v tom opileckém oparu podezřelé, že jsem tak rychle přivedl pana Šincla k názorovému veletoči, tentokrát se správným dopadem na české lidi a jejich finanční poradce. Do toho mi v mozku zasvítilo pár obrazů ze Švejka, kde Bretschneider blábolí:

  „Dnes se mě pane Švejku nemusíte bát, nejsem ve službě. Kde se můžu nechat zapsat k anarchistům?

  … pak jsem se probudil……

  Probuzení

  … zapnul jsem si Chrome, podíval jsem se na aktivity pana anonyma s cudným jménem „Já“ na investujeme.cz. Je pilný, pomyslel jsem si. Opět přidal nějaké zdroje posledního vývoje boje za svobodu pracovat a být udržitelně zaplacen. Šel jsem na novinky.cz a koukal jak blázen na to, že pan Šincl stále odmítá přestat regulovat i rizikové pojistky, na poradci-sobě.cz kolega poradce konstatoval, že pan Šincl do médií vykládá, jak jej stovky lidí urážejí a vyhrožují mu, ale současně se schválně zapomene zmínit, že dostává i stovky konstruktivních a slušných dotazů, ale odpovědět na ně nechce a tak je ignoruje. Když tohle nedopadne dobře, bude třeba jednání ústavního soudu.

  … bohužel pan Šincl nic netuší o tom, co je to vlastně mít jisté náklady a nejisté příjmy, jak je těžké najít, získat a udržet klienta a že mi nikdo nepošle jiné peníze než ty z klientových poplatků – a jen část bláznů dnes poškozuje klienty, když se dá vydělávat etickou cestou. Za panem Šinclem se schovává zájem pojišťoven, protože konkurence v distribuci jim bere zisky a nutí inovovat ceny rizik. Ochrana odkupného je jen fasáda pro poslance, kteří jsou přece také klienty. A z pana Šincla křičí závist k našim provizím.

  Zdroj: http://poradci-sobe.cz/pojis­teni/lada-sincl-je-fajn-chlap/

  Odpovědět

 • 26 června, 2015

  Pane Hanzle, byl jsem zděšen Vaším vystoupením na květnové konferenci finančních poradců v Praze. Domníval jsem se, že nic otřesnějšího snad již v životě neuvidím a neuslyším. Mýlil jsem se, opět jste se překonal, tentokráte ve svém písemném projevu. Hluboce se za Vás stydím, dle mě děláte poradenské obci jen tu největší ostudu a špatné jméno. Jestli má takto vypadat komunikace a výměna názorů mezi dospělými lidmi v naší branži, tak potěš koště. Zdvořile si Vás dovoluji požádat, ba co víc, já Vás snažně prosím, přestaňte se pasovat do role samozvaného mluvčího poradenské komunity. Stydím se za Vás, nesdílím Váš pohled a názory na věc a uráží mne, když se na různých školeních a setkáních doslýchám, jak prý za nás, finanční poradce bojujete. Ne, nebojujete. Škodíte a jen přiléváte oleje do ohně. Opět jste se překonal, bravo.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  26 června, 2015

  Vážený pane!

  Na té konferenci jsem byl zděšen pasivitou přítomných poradců a odmítám jen čekat, až to někde v parlamentu upečou. Ostatní odpověď naleznete zde:

  http://poradci-sobe.cz/pojis­teni/lada-sincl-je-fajn-chlap/#comments

  Odpovědět

 • Míra P.

  28 června, 2015

  Nebýt pane Hanzle Vaší verbální agresivity, napadání a obecně útočné rétoriky, tak bych se pod Váš článek i podepsal. Takto se za něj stejně jako další kolegové stydím a jen doufám, že Vaše intelektuální výplody neberou ostatní jako něco, co mluví za finančně poradenskou či zprostředkova­telskou obec. Uberte agresivity a napadání a přesuňte se do roviny faktů, pak budou mít Vaše články hlavu a patu.

  Odpovědět

 • 28 června, 2015

  Pana Hanzla bych nebral až tak vážně, stačí se podívat, jak „moc vážně“ jeho články a příspěvky berou samotní finanční poradci na http://www.poradci-sobe.cz (kvanta červených, tedy nesouhlasných mínusových palců). Řekl bych takový lidový folklór pro pobavení…

 • xyz

  28 června, 2015

  Už ani pan Zámečník to prý Hanzlovi nechce publikovat. Poradci-sobe.cz zatím jo, na jak dlouho jsem zvědav. Každý šašek se lidem přejí.

 • pavel-hanzl

  28 června, 2015

  Milý pane, jděte s tím svým PRÝ někam. Pana Zámečníka se klidně přímo zeptám: pane Zámečníku, článek jsem vám nabídl a líbí se vám, ale obával jste se že příliš provokuje, protože do úst pana Šincla vkládám konkrétní text. Je tomu prosím tak?

  Bohužel jste publikaci mého článku na tomto webu nezabránil, pan anonym jménem Já se mne nezeptal, zda jej sem smí dát a udělal to, aby měli páni anonymové co přežvykovat. Myslím, že se nemáte už čeho bát. Pan Šincl se již stihl politicky znemožnit i beze mne.

 • pavel-hanzl

  28 června, 2015

  Stydíte se za to, že nejsem pasivní ovce jako vy a píšu články? Styďte se za to, že jste pasivní ovce, když já nejsem.

  Jestli jste si nevšiml, tak už půl roku bráním svůj svět a píšu o spravedlivé selektivní regulaci, kterou bych podpořil. Protože kdosi agresivně můj svět ohrožuje plošnou regulací, bráním se. Bráním i vás.

  Nejlepší obranou vždy byl útok a špatné zákonodárné iniciativy je třeba popsat a odsoudit k neúspěchu.

  Fakta, o která tolik stojíte, vám denně sdělí noviny. Můj článek o panu Šinclovi popisoval sen. Vy sny nemáte?

 • xyz

  28 června, 2015

  Pane Hanzle, všichni víme, že vaše články jsou zoufalá reklama na neúspěšné Hanzl-FP.

 • pavel-hanzl

  28 června, 2015

  Pane xyz, všichni víme, že se pravým jménem nepodepisujete ze strachu a proto nemohou být ani reklamou na vaši zajisté úspěšnou firmu.

 • Míra P.

  28 června, 2015

  Pavle, ve vší úctě a vážnosti, nepřemýšlel jste o léčbě ? Ty Vaše výplody, které jsou mimochodem na jedno brdo, tedy dokola pořád to stejné, už se nedají číst. Jen se zbytečně zesměšňujete, nikdo Vás tu už nebere vážně, spíše naopak.

 • 28 června, 2015

  S panem Hanzlem nemá smysl komunikovat, on vidí svět černobíle. Buď sdílíte jeho názor a hned Vám leze do zadku (viz jeho komentáře právě na poradci-sobe, kde když někdo jen řekne, že s něčím souhlasí – hned je to pan kolega, hned si ho váží za toto a za toto :D), ale jak něco nesdílíte nebo se Vám nelíbí forma podání (a je jedno, že to napíšete ve vší úctě a slušnosti), tak vyletí ak čertík z krabičky. On je takové trochu přerostlé dítě. Jeho šílené výstřiky na internetu jen podporují názor, že je to bouchač životek, ale to mu dokázat asi nemůžeme a třeba to tak ani opravdu není. Také mě baví, jak ty palce vždy dopředu okomentuje – a teď mi dejte ty červené palce – podobným způsobem píšou 13ti leté dívky na internetu popis ke své fotce – podívejte, jak jsem hnusná – a čekají, jak jim všichni začnou psát, jak je krásná :D. Je to tak trochu přerostlé dítě, nesnažte se s ním vést rozumný dialog :).

 • svatý augustin

  25 června, 2015

  Je to ještě trochu jinak. Pan Kalousek neví, že se nebude stahovat zákon o pojišťovnictví, ale zákon o pojišťovacích zprostředkova­telích. Ten ještě ve 3. čtení není.

  Odpovědět