CZK/€ 24.710 -0,12%

CZK/$ 23.709 -0,49%

CZK/£ 29.056 -0,03%

CZK/CHF 23.580 -1,03%

Text: Daniel Glasner

11. 07. 2019

0 komentářů

Řešení sporů – švýcarská cesta

 

Podle nových finančních zákonů FinIA a FinSA, které vstoupí v platnost 1. ledna 2020, bude ve Švýcarsku mediace ve sporech týkajících se správy aktiv a finančního poradenství povinná. 

Co je nového

Švýcarsko často úspěšně jedná jako mediátor při řešení mezinárodních konfliktů. Využívání mimosoudních postupů je však podporováno i při řešení občanskoprávních sporů mezi soukromými stranami. Prioritou je smírné vypořádání sporů, protože řešení nalezená v rámci takové transakce jsou životaschopnější a nákladově efektivnější, neboť zohledňují všechny okolnosti konfliktu, nikoli pouze jeho právní a procesní stránku.

Během Druhé světové války se Alberta Einsteina zeptali, kam by se uchýlil, kdyby v Evropě začala jaderná válka. Odpověděl, že by šel do Švýcarska. „Jak to?“ otázal se novinář, protože Švýcarsko leží uprostřed Evropy. Albert Einstein odpověděl: protože než cokoli dorazí až do Švýcarska, trvá to 50 let.

Dnes by byl Albert Einstein překvapen, kdyby se dozvěděl, že švýcarskému federálnímu zákonodárnému orgánu netrvalo prosazení povinné mediace pro švýcarský finanční sektor ani deset let. Rozhodujícím rokem pro rozmach mediace ve Švýcarsku i v zahraničí ve všech občanskoprávních a obchodních věcech byl rok 2011. Ve vnitrostátním prostředí vstoupil 1. ledna 2011 v platnost nový švýcarský občanský soudní řád, který na celostátní úrovni uznal mediaci jako novou formu řešení sporů vedle soudního, rozhodčího a dohodovacího řízení. Na mezinárodní úrovni byl rok 2011 také rokem, kdy vstoupila v platnost evropská směrnice 2008/52 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech (dále jen „směrnice EU“).

Již v roce 1992 zřídily banky ve Švýcarsku funkci švýcarského bankovního ombudsmana, jehož mediační řízení je dohodovacího typu a podobá se řízení u regulačního úřadu AMF ve Francii nebo řízení před finančním ombudsmanem ve Spojeném království. Tato služba však není dostupná klientům správců aktiv nebo nezávislých finančních poradců.

REKLAMA

Jedinečná příležitost mediace

Subjekty na soukromoprávním švýcarském trhu nyní tedy stojí před jedinečnou příležitostí navrhnout velmi účinnou mediační strukturu a mediační řízení, protože musí od nuly vybudovat jednu nebo více mediačních organizací pro klienty přibližně 2 500 nezávislých finančních poradců a 220 manažerů kolektivních aktiv, kteří budou povinni se u této organizace (těchto organizací) zaregistrovat.

Mediační organizaci naopak musí schválit švýcarské federální ministerstvo financí. Kromě tohoto požadavku zákonodárce požaduje, aby každý mediátor vybraný k zápisu na seznam mediačních organizací měl nejen akreditaci jakožto mediátor, ale také vysokou úroveň odborných znalostí v oblasti správy peněz a finančních záležitostí.

Podle definice ve směrnicích o mediaci, které švýcarská advokátní komora přijala v roce 2005, je mediace postupem mimosoudního řešení sporů, kdy jedna nebo několik nezávislých a objektivních třetích stran (mediátorů) pomáhá stranám urovnat spor prostřednictvím jednání.

Švýcarská pravidla komerční mediace, která přijala švýcarská obchodní a průmyslová komora v roce 2007, definují mediaci jako alternativní metodu řešení sporů, kdy dvě nebo více stran požádají neutrální třetí subjekt, mediátora, aby jim pomohl urovnat spor nebo se vyhnout budoucím sporům.

REKLAMA

Mediátor usnadňuje výměnu stanovisek mezi stranami a vybízí je, aby hledaly řešení přijatelná pro všechny účastníky. Na rozdíl od znalce mediátor nenabízí své vlastní názory ani nepředkládá návrhy jako dohodce a na rozdíl od rozhodce nevydává rozhodčí nález.

Mediace se proto provádí s cílem pomoci stranám, aby si zvolily své vlastní řešení přijatelné pro všechny z nich a vyhnuly se řešení uloženému externím subjektem, neboť mediátoři stranám pomáhají znovu nastolit konstruktivní dialog.

Základní principy mediace jsou:

  1. dobrovolná účast v řízení a možnost kdykoli řízení přerušit;
  2. neutralita a nezávislost mediátora;
  3. kvalifikace mediátora a
  4. důvěrnost řízení a všech prohlášení.

Mediace je rychlá a efektivní metoda řešení sporů, která je méně nákladná než soudní a rozhodčí řízení. Umožňuje stranám vypořádat konflikt ke vzájemné spokojenosti za pomoci nezávislé třetí strany a zachovat jejich vztah i v dlouhodobém výhledu. Praxe ukazuje, že využití mediace při řešení obchodních sporů mezi zástupci různých zemí a kultur přináší velmi dobré výsledky (statistiky na celém světě obvykle vykazují pozitivní 80% výsledek).

REKLAMA

Závěr

Podílím se na zřízení jedné z mediačních organizací ve Švýcarsku (FINSOM) a budu velmi rád, když od zástupců členů FECIF nebo přímo od finančních poradců obdržím informace o nedostatcích, s nimiž se setkali v mediačních řízeních. Jejich zkušenosti nepochybně finančním poradcům a správcům aktiv ve Švýcarsku pomohou vybudovat efektivní mediační organizaci.

Jsem si jist, že skupina GSCGI (Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants), také známá jako Swiss Association of Independent Financial Advisors (SAIFA), Schweizeriche Vereinigung Unabhängiger Finanzberater (SVUF) a Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Independenti (ASCFI), se ujme vedení a navrhne FECIF novou cestu k dalšímu pokroku v oblasti mediace, která se může pro mnohé z členů federace stát inspirujícím příkladem.

Autor je mediátor akreditovaný u CEDR, čestný člen GSCGI a finanční poradce při ACTION FINANCE SA


* Sdělení federální rady (vlády) Švýcarska ve věci předložení návrhu občanského soudního řádu Parlamentu, FF 6860.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.