CZK/€ 23.780 -0,21%

CZK/$ 22.152 -0,54%

CZK/£ 26.780 +0,39%

CZK/CHF 24.068 +0,06%

RED 50 – barometr obtížnosti certifikačních zkoušek

 

Se zájmem jsem sledoval diskusi k článku Milana Galambici – ČNB a kontrola finančních poradců: Je třeba přitvrdit, nebo ubrat? Reaguji na tu část diskuse, která souvisí s touto větou: 

Třetím kamenem úrazu jsou zkoušky.

Náročnost zkoušek je prý natolik velká, že (podle tvrzení čtenářů) pokud nebude zmírněna, dojde k situaci, kdy nebude možno servisovat současné uzavřené případy, jelikož staří poradci již nebudou a noví zatím nebudou.

VECTOR Certifikace je jednou z akreditovaných osob, která má od ČNB oprávnění pořádat zkoušky odborné způsobilosti. Aktuálně máme  4 akreditace (na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry, investiční produkty a od 15. 5. 2019 i na pojistné produkty). Celkem jsme k 1. 8. 2019 pořádali v rámci ČR 207 termínů zkoušek pro celkem 11 439 certifikovaných účastníků.

Vector vítá odbornou diskusi na téma zkoušek. Rád proto přispěji svým odborným názorem, který vychází ze šestiletých zkušeností a statistik.

Začněme tedy od počátku, toto je dlouhodobá úspěšnost Vectoru:

REKLAMA

Doplňkové penzijní spoření (90 min): 7 807 účastníků. Celková úspěšnost: 92 %
Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min): 2 085 účastníků. Celková úspěšnost: 79 %
Investiční zprostředkovatel (135 min): 1 169 účastníků. Celková úspěšnost: 59 %
Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min): 155 účastníků. Celková úspěšnost: 54 %

A zde opět naváži na diskusi a jeden z názorů:

§ napsal: „…úspěšnost u zkoušek v oblasti investic byl např. v naší firmě rovných 53% (tj. ze 100 poradců udělalo zkoušku 53 kolegů).“

A naše statistika od jeho názoru se liší o pouhý jeden procentní bod, takže to mohu pouze potvrdit. Zkoušky na investiční produkty jsou nejtěžší.

Co pomáhá při přípravě?

Samozřejmostí je dnes E-learning (v případě Vectoru – online přípravný kurz na certifikaci), který akreditované osoby nabízí. Pro zájemce pořádáme jednodenní semináře, kde účastníci se zkušeným lektorem projdou nejtěžší části zkoušky. Nově jsme zařadili do nabídky i individuální konzultaci. Zpětná vazba z pěti doposud organizovaných seminářů je výborná, zvyšuje se tím úspěšnost u zkoušky.

Vzhledem k tomu, že Vector má vlastní IT zázemí, přišli jsme s jednou zajímavou novinkou, která pomáhá poradcům při samostudiu. Nazvali jsme ji RED 50. Symbol RED označuje nebezpečí a 50 znamená vždy to nejtěžší, co můžete u zkoušky potkat:

 • Soubor 50 nejtěžších otázek z každé skupiny.
 • Nejtěžší otázky vychází z odpovědí na miliony zodpovězených otázek v online přípravném kurzu na certifikaci – úvěry a investice.
 • Členění otázek a odpovědí je totožné, jako u certifikační zkoušky do 3 samostatných kategorií – 1 správně / více správně / případové studie. Celkem tímto tedy získáte 150 nejtěžších otázek.

Nově jsme od srpna 2019 přidali vylepšení, které je spojeno ne s obecnou statistikou, ale přímo s vámi a vaší přípravou:

REKLAMA

 • Seznam všech otázek, které jste vy zodpověděli chybně v online přípravném kurzu na certifikaci.
 • Seznam otázek je seřazený dle počtu chybných odpovědí a rozdělený do 3 kategorií – 1 správně / více správně / případové studie.
 • Seznam otázek je vždy aktuální.

Disponujeme velkým souborem zodpovězených otázek. V případě spotřebitelských úvěrů brzy dosáhneme čísla 5 miliónů, u investic máme další metu 3 milióny zodpovězených otázek.  Proto jsem se nebál přijít s nadpisem článku „RED 50 – barometr obtížnosti certifikačních zkoušek“.

Podívejme se tedy Vectoru pod pokličku, co nejtěžšího může poradce u zkoušky očekávat.

Vybral jsem pro názornost 3 otázky, které nám vyšly jako nejtěžší v souboru tzv. multiple choice questions – odpovědi s více správnými odpověďmi.

Nejtěžší otázka, kterou v přípravě správně zodpovědělo pouze 24,44  % účastníků online přípravného kurzu na certifikaci:
red 50 - 1

Druhá nejtěžší otázka, kterou v přípravě správně zodpovědělo pouze 27,06  % účastníků online přípravného kurzu na certifikaci:
red 50 - 2

Třetí nejtěžší otázka, kterou v přípravě správně zodpovědělo pouze 30,09  % účastníků online přípravného kurzu na certifikaci:
red 50 - 3

Další prvkem, který jsme zakomponovali do online přípravného kurzu na certifikaci, je tzv. „semafor“.

REKLAMA

Obtížnost je uvedena pro Vaši jednodušší orientaci, na co se zaměřit při přípravě, na škále  zelená, oranžová a červená  (nejnáročnější). Aktualizaci provádí oddělení IT Vectoru jednou týdně.

U složitějších otázek jsou uvedeny vysvětlující texty, aby bylo jasné, z čeho jsou správné odpovědi odvozeny.

Naše velmi dobré zkušenosti s bonusovým produktem RED 50 chceme využít i v případě pojistných produktů a vytvořit poradců výborné podmínky pro přípravu na zkoušku.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Okřídlené přísloví „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ platí i u zkoušek odborné způsobilosti. Z našich zkušeností vyplývá, že se již v přípravě na zkoušku identifikují velké rozdíly s využitím online přípravného kurzu na certifikaci.

U každého účastníka sledujeme počet započatých testů a jeho úspěšnost, kolik testů vykonal úspěšně. Máme šampiony, kteří se věnují přípravě v řádech týdnů a mají tzv. „naklikáno = natrénováno“. V tomto případě se obvykle jejich výsledek liší v rozmezí +/- 5 % od výsledku v našem písemném zkušebním testu.

Ale často jdou na zkoušku i účastníci, jejich příprava je upřímně řečeno chabá a mají pocit, že zkouška je od slova „zkusit“, a pak samozřejmě neuspějí. Tak se často setkávám s názorem, že na přípravu nebyl čas, protože… a nebo přípravu podcenili a za dva večery se připravit na těžkou zkoušku nestihnete.

Nejsou výjimkou ani případy opakování investiční zkoušky podruhé, i potřetí, výjimečně po čtvrté. Další zkušeností je odložení zkoušky. Účastník se u nás registruje, a Vector mu 14 dní před termínem zkoušky pošle avízo: „Vážený kliente, počítáme s vámi, i vy s námi počítejte a na vámi zvolený termín se dostavte.“ Co následuje, minimálně 20 % účastníků se odhlásí.

A pak je ještě jedna skupina poradců, kterým zřejmě v knihovničce chybí kniha Petra Ludwiga – Konec prokrastinace – o prokrastinaci, chorobném odkládání důležitých úkolů a povinností. Ti zkoušku odkládají až po nejzazší termín. Vzpomínám, že poslední certifikaci na úvěry jsme měli 30. 11. 2018, v poslední den přechodného období. Ale i na milovníky prokrastinace, se chystáme v případě investičních produktů, certifikovat budeme do posledního dne.

Závěr

Souhlasím se všemi diskutujícími, kteří považují certifikační zkoušky za náročné. ČNB nasadila laťku vysoko a nemám pocit, že by ze svých nároků měla v úmyslu ustoupit. Často nám poradci říkají, že se nebojí náročnosti, ale přivítali by více praktických záležitostí. Stokrát jsem slyšel větu: „Proč je tam toto, na to se mě nikdy klient nezeptal, a jsem v oboru více jak 10, nebo dokonce 15, ale také 20 let.

V diskusi si také objevil názor, že zkušení (starší) poradci mají ze zkoušek obavy, učení jim trvá déle. Musím však konstatovat, že bývají odpovědnější a jde jim o prestiž, aby uspěli. Nedávno jsme měli na certifikaci poradkyni ve věku 74 let, dělá svojí práci ráda a u zkoušky uspěla. V každém případě ale náročné zkoušky určitě odradí řadu poradců od toho, aby pokračovali.

Před námi jsou certifikace na pojistné produkty. Otázky očekáváme od ČNB každou chvíli. Nemám pochyb o tom, že budou náročné a budou vyžadovat důkladnou přípravu. Za Vector mohu slíbit, že počítáme s tím, že náš „semafor“ a RED 50 nabídneme poradcům i v případě pojištění.

Autor je vedoucí obchodního oddělení VECTOR Certifikace

Vstoupit do diskuze 15 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Poradce

  7 srpna, 2019

  Dobrý den pane Škváro,

  za vším je jen jedno jediné: lenost a pohodlnost poradců, jedno zda pojišťovacích, úvěrových nebo investičních. V tomto jsem s ČNB zajedno a jen doufám, že „nevyměkne“ a neustoupí nesmyslnému a neopodstatněnému tlaku poradců.
  Jen ať jsou zkoušky stran odbornosti opravdu náročné, jen ať po zásluze zůstanou v oboru jen ti, co se řádně a poctivě připravovali a obětovali svému odbornému vzdělávání potřebný čas, úsilí a díl svojí pohodlnosti. A oproti panu Hanzlovi mi jako poradci opravdu nebude líto, jestli oním náročným certifikačním sítem úspěšně projde 60, 50, 40 nebo 30% poradců. Padni komu padni, buď v oboru má poradce díky svojí odbornosti a erudici co pohledávat nebo ne.

  Odpovědět

 • 7 srpna, 2019

  Není tomu tak dávno, kdy nám tu sofistikovaná IŽP „na spoření“ prodávali tu bývalí traktoristé, tu mládež s mlíkem na bradě těsně po vyučení nebo maturitě, tu pokladní ze supermarketů. Všem strašně vadilo, že byli během jednoho motivačního víkendu „odborníci“ na slovo vzatí a sekali kolem sebe IŽP jak Baťa cvičky. Téměř každý tehdy v plamenných diskusích volal po přísných odborných kritériích při vstupu do oboru. Uběhlo pár let a nyní, když je zde konečně máme, tak se nám to zase nelíbí? Tak co teda vlastně chceme? Někdy mi poradci přijdou lehce schizofrenní…
  Pro toho, kdo se chce tomuto oboru věnovat na fulltime (na 100%), nebude problém patřičný čas přípravě na zkoušky věnovat. No a pro ty, co si dvakrát za měsíc sepíšou po zaměstnání s klientem povko nebo domácnost to asi problém bude – ruku na srdce: budou tito sváteční „poradci“ někomu chybět?

  Odpovědět

 • Škodolibka domácí

  14 srpna, 2019

  Jo jo … ale stejně je to pak v praxi hlavně o důvěře a zkušnostech. I supervzdělaný poradce si jen pouhou přehlídkou certfikátů, diplomů a titulů před a za jménem na vizitce důvěru nezíská.

  Odpovědět

 • Michal Gryc

  8 srpna, 2019

  Tak hlavně ty zkoušky, přesněji testy v žádném případě nejsou žádnou zárukou a ani cestou ke vzdělání poradců. Pokud mohu mluvit za sebe, tak rozhodně nemám pocit, že bych se stal díky povinným testům nějak více profesionálním. Celé je to jen habaďůra na poradce – pěšáky, kteří musí platit poplatky takovým nesmyslným společnostem jako je EFPA, za něco co nemá absolutně žádnou hodnotu, kromě toho, že je v zákoně paragraf, kde je napsáno, že to máte mít splněno.

  Odpovědět

 • Insider

  8 srpna, 2019

  Ok, máte právo na svůj názor, jen mi ve Vašem příspěvku chybí, co je tedy podle Vás zárukou a cestou ke vzdělání poradců?
  Víte, každý dokáže kritizovat a psát, co a jak nefunguje, ale málokdo nabídne řešení…

  Odpovědět

 • Michal Gryc

  8 srpna, 2019

  Upřímně, nevím. Každopádně to, jakým způsobem se to celé ubírá není optimální ani se to tomu nepřibližuje. A pokud bych aspoň trochu konkrétně odpovědět, tak aspoň, aby byly ty zkoušky a testy co k čemu, protože teď jsou z velké části úplně mimo mísu. Např: na co ,,prodejce“ DPS musí vědět co je forwardový swap! Pochybuju, že to někdy někdo bude klientovi při sjednávání DPSka vysvětlovat nebo jen potřebovat.

  Odpovědět

 • Insider

  9 srpna, 2019

  Ale přesně o to Michale jde, na maximální možnou míru znechutit, znepříjemnit a zkomplikovat stávajícímu poradci život. Každému je jasné, že forwardový swap s DPS vůbec nesouvisí, ale tato zcela zbytečná a nesmyslná otázka spolu s mnoha dalšími, taktéž zcela nesouvisejícími, může rozhodnout o tom, zda zkoušku uděláte či nikoliv a přesně o to jde. Generální ředitel jedné pojišťovny to řekl zcela srozumitelně: pro ČNB je daleko snazší kontrolovat 15.000 poradců než 150.000, to samé platí pro zprostředkovatelské firmy = čím méně jich bude, tím lépe se budou kontrolovat, proto tolik subjektů v rámci zastřešování končí v Broker Trust, OK Group, Insii, Renomii apod. Pan Škvára psal, že úspěšnost u zkoušek z investic je v rozmezí 54-59% (dle typu zkoušek). V registrech ČNB je v tuto chvíli něco kolem cca 33.000 poradců, pokud by stejná procentuální úspěšnost platila i v segmentu pojištění, tak nám stavy poradců prořídnou do počtu cca 17.800 – 19.500 registrovaných poradců. Můj subjektivní dojem je, že cílem je odradit co nejvíce poradců pokračovat v tomto oboru a celé je to krásně zaobaleno pláštíkem odbornosti a profesionality. Pozor, nejsem odpůrcem zkoušek, ale musí být k věci a týkající se tématu, nikoliv jak forwardové swapy u DPS.

  Odpovědět

 • Bubák

  9 srpna, 2019

  Čemu se divíte? Nově bude Česko opět přísnější než Brusel (stejně jako v segmentu pojištění). Nová regulace kryptoměn dopadne na větší okruh firem a může ohrozit jejich konkurenceschopnost.

  https://archiv.ihned.cz/c1-66620740-cesko-bude-opet-prisnejsi-nez-brusel-nova-regulace-kryptomen-dopadne-na-vetsi-okruh-firem-a-ohrozi-jejich-konkurenceschopnost

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  9 srpna, 2019

  Milý pane Insidere, vzácně s vámi zcela souhlasím.

  Odpovědět

 • Anonym

  14 srpna, 2019

  Pane Hanzle, radíte i v investicích nebo jen s životkem a stavebkem?

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  14 srpna, 2019

  Myslíte ten produkt definovaným zákonem v roce 1993, co má svá nejlepší léta dávno za sebou? Nikolivěk.

  A investice jste myslel mimo životku? A jako proč bych asi před 3 roky chtěl získat licenci IZ? Ano.

  Odpovědět

 • chk

  14 srpna, 2019

  Co máte proti forwardům a swapům? Naopak, pro práci finančního poradce, který radí s investicemi mj. do dluhopisových fondů, se jedná o velmi důležitou věc. Třeba taková souvislost IRS s výnosy 10Y dluhopisů. Měnové swapy to samé, možná ještě důležitější. Najdu deset okruhů, kterých se to při diskusi s klientem týká. Pokud někdo tvrdí, že deriváty nepotřebuje, tak investicím nerozumí a měl by jít prodávat zlato jako spoření.

  Odpovědět

 • Michal Gryc

  23 srpna, 2019

  Nemám proti forwardům a swapům vůbec nic. Jen podotýkám, že pro běžného účastníka DPS a i jeho prodejce není důležité jejich přesná znalost. Stejně tak jako prodejce aut nepotřebuje znát přesně, jak funguje automatická převodovka, tak to ani není důležité pro toho, kdo auto s automatickou převodovkou kupuje. Rozhodně se musím ohradit proti vašemu tvrzení, že kdo nepotřebuje swapy, tak investicím nerozumí a měl by jít prodávat zlato. Cítím z tohoto vyjádření pouze aroganci a potřebu se vyvyšovat.

  Odpovědět

 • Pavel Hajzl

  8 srpna, 2019

  Nebul tady, otevři si akreditační firmu a budeš vydělávat zas na jiném typu zlodějiny.

  Všichni opravdoví zloději (= finanční poradci) zkoušky udělají, protože v jiném oboru si nenakradou tak jako při prodeji pár vybraných finančních produktů.

  Odpovědět

 • Škodolibka domácí

  14 srpna, 2019

  No já nevím … ty zkoušky lehké nejsou, ale přetěžké taky ne. Věnuji se už skoro 20 let čistě investičnímu poradenství a investiční certifikační zkoušku jsem s několikadenní poctivou přípravou neustálým opakováním celých cvičných testů dal naprosto v pohodě. Pokud to někdo denně dělá, tak se stejně do testu musí učit jen tu zbytečnou omáčku okolo.

  A jelikož nám firma hradila i certifikaci úvěrovou, tak jsem si to zkusil a (s minimální přípravou a určitě i se štěstím) tu verzi včetně hypoték těsně udělal. Může se to někdy třeba hodit, přestože úvěrové produkty vůbec nedělám a ani nikdy dříve jsem je nedělal. Mám o nich pouze obecné informace, ale na rozdíl od investiční certifikace tady šlo mnohem více odpovědí vyřešit selským rozumem. Ale stejně teď, cca rok po úvěrové zkoušce, o tom nevím vůůůbec nic.

  Co mě ale také vytáčí je to, že snad z poloviny tyto zkoušky obsahují naprosté kraviny, které jsou pro praxi zcela mimo, v životě se nepoužijí a mají sloužit pouze k tomu, aby účastníci nasekali chyby. A to platí jak pro úvěrovou, tak pro investiční. Opce apod … to je ještě aspoň produktové a dalo by se to snad pochopit proč to tam je (tedy kromě té zkoušky na DPS) … ale všechny ty otázky na to, zda něco řeší a upravuje zákon ten nebo onen, co smí a nesmí ČNB, soud, finančí arbitr … to je fakt ohromně důležité pro praxi 🙁 Ale ono ne … zasírá to (s prominutím) v testu místo těm otázkám, které jsou při poskytování poradenství klíčové.

  Odpovědět