CZK/€ 24.610 +0,18%

CZK/$ 24.180 +0,05%

CZK/£ 29.162 -0,04%

CZK/CHF 25.415 +0,21%

Text: Petr Gola

18. 09. 2020

0 komentářů

Práce a pobírání rodičovské při výpočtu důchodu

 

Důchodový věk mužů a žen se postupně sjednocuje. Péče o děti tedy ženám v budoucnu již důchodový věk nesníží. Jak se však hodnotí doba péče o děti při výpočtu důchodu? 

Důchodový věk mužů závisí pouze na ročníku narození, u žen se ještě stále zohledňuje počet vychovaných dětí, přičemž se však důchodový věk postupně sjednocuje. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk pro jednotlivé ročníky narození dle aktuálně platné legislativy, pro názornost od ročníku narození 1960. Muži a všechny ženy (bez ohledu na počet vychovaných dětí) mají tedy shodný důchodový věk od ročníku narození 1972 a později, a sice 65 let.

Rok narození Muži Ženy
0 dětí 1 dítě 2 děti 3 nebo 4 děti 5 a více dětí
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63r+8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m

 

Kdy péče o dítě snižuje důchodový věk?

Dle zákona o důchodovém pojištění je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let. Mužům pečujícím o děti nárok na nižší důchodový věk nevzniká a nevznikal ani v minulosti.

Péče o dítě do 4 let věku

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě (tzv. osobním vyměřovacím základu), ale rovněž i na získané době pojištění. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odvedeno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří i péče o děti do 4 let věku.

REKLAMA

Odlišnost od zdravotního pojištění

Státním pojištěncem pro účely placení zdravotního pojištění jsou i osoby pečující o jedno dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let. Zdravotní pojištění v takovém případě platí stát. Rovněž sociální pojištění se nemusí platit, ale péče o dítě starší 4 let se již nehodnotí jako náhradní doba pojištění, výjimkou je péče o závislé dítě.

S ohledem na důchodové nároky je v takových případech vhodné si platit dobrovolné důchodové pojištění. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Minimální částka dobrovolného důchodového pojištění činí v roce 2020 částku 2 439 Kč.

Nižší příjem nevadí

Řada maminek si během pobírání rodičovského příspěvku přivydělává. Zpravidla na některou z pracovních dohod nebo na zkrácený úvazek. Nižší příjem během rodičovské dovolené přitom nemá negativní vliv na výši státního důchodu, neboť při podání žádosti o důchod lze za toto období upřednostnit náhradní dobu péče o dítě do 4 let věku, a nedojde tak z důvodu přivýdělku během rodičovské dovolené k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu. Některé maminky právě během rodičovské dovolené zahájí vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, což je výhodné v tom, že nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Nulové zdanění u dohody

Daňově výhodný je pro ženy na rodičovské dovolené přivýdělek na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. V takovém případě se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění a při podepsaném prohlášení k dani ani daň z příjmu. Čistá odměna na účet je tak ve stejné výši jako hrubá odměna, zdanění je tedy nulové.

REKLAMA

Důležitost posílení vlastního zajištění

Přestože jsou nynější důchodové podmínky v Česku relativně příznivé, tak vzhledem k demografickému vývoji a ekonomickým trendům se bude v budoucnu odcházet do důchodu za zcela odlišných podmínek, než je tomu nyní. Poměr státních důchodů oproti dosahovaným příjmům během produktivního věku bude nižší. Vlastní spoření a investování na penzi bude hrát mnohem důležitější roli, než je tomu nyní. Mladé rodiny by měly na tuto skutečnost pamatovat a vlastní adekvátní finanční zajištění na penzi by mělo mít významnou roli v rodinném finančním plánování.

Také si přečtěte: Příjem z pronájmu v důchodu

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Sociální pojištění vs. investice na důchod

Povinné důchodové pojištění nebo nepovinné důchodové spoření a investování?

Český důchodový systém staví v současné době na průběžných základech s povinným důchodovým pojištěním. To se odvádí ze zákonem definovaných příjmů, nejčastěji z příjmů ze zaměstnání a z příjmů OSVČ. A zároveň z těchto vybraných plateb financuje stát současné důchody.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

31. 01. 2022

Pro koho je dobrovolné důchodové pojištění

Kdy se vám vyplatí platit si dobrovolné důchodové pojištění

foto: Shutterstock Český důchodový systém má dvě podmínky pro výplatu starobního důchodu. Za prvé musíte dosáhnout svého důchodového věku a za druhé musíte mít odvedeno dostatečný počet let důchodového pojištění. Pokud nemáte daný počet let zaplacené důchodové pojištění, tak vám starobní důchod není zatím přiznám.

Text: Hana Bartušková

22. 09. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.