CZK/€ 24.755 +0,06%

CZK/$ 23.747 -0,31%

CZK/£ 28.570 -0,91%

CZK/CHF 24.693 -0,60%

Text: František Veselý

31. 07. 2020

0 komentářů

Pozor na daňové přiznání, odklad není nekonečný

 

Kvůli nouzovému stavu a s ním spojené krizi ministerstvo financí (MF) v polovině března odložilo povinnost podat daňové přiznání za rok 2019 pro fyzické a právnické osoby. Původně byl odklad do 1. července, následně došlo k prodloužení do 18. srpna. Jenže přehled pro zdravotní pojišťovny musíte podat o 14 dní dřív, než je druhá posunutá lhůta pro podání daňového přiznání. Ministerstvo zdravotnictví totiž nestihlo promptně reagovat. 

Cílem posunu termínu bylo podle MF zmírnit dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 podle rozhodnutí vlády ze začátku června sice stačí podat do 18. srpna 2020, jenže termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně je už 3. srpna.

Termíny dodržte

Termín 18. srpna by určitě ani fyzické ani právnické osoby neměly propásnout. „Nejedná se totiž o formální odklad lhůty pro podání daňových přiznání, ale pouze o prominutí sankcí spojených s jejich pozdějším podáním. Z toho plyne, že v případě nepodání daňového přiznání a neuhrazení daně do 18. srpna 2020 budou počítány sankce již od původního termínu pro podání, tedy od dubna,“ vysvětluje Michal Jelínek, daňový odborník a partner ve společnosti V4 Group.

Běžně jsou termíny pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení stejné. Letos je ale všechno jinak. Pro zdravotní pojišťovny je důležitý zmíněný termín 3. srpna, kdežto Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) počítá s 18. zářím. ČSSZ totiž už v červnu oficiálně uvedla, že také přehledy o příjmech a výdajích ohledně sociálního pojištění mohou OSVČ podat o měsíc později, než je termín pro podání daňového přiznání, tedy 18. září. Ale i při nedodržení těchto termínů se připravte na sankce počítané od původních termínů.

REKLAMA

Podnikatelům je umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. září 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné okresní správy,“ uvedla ČSSZ.

Odložit si můžete i jiné daně

Z vážných důvodů zapříčiněných šířením nemoci Covid-19 si mohou fyzické i právnické osoby odložit platbu daně, ať již daně z příjmů právnických osob, tak ale i daně z přidané hodnoty či jiné, do konce roku 2020, a to bez jakékoliv sankce spojené s pozdní úhradou

Liberační balíček číslo tři s sebou přinesl i možnost odložení plateb týkající se veškerých daní spravovaných orgány podřízenými Ministerstvu financí ČR. „V souvislosti s předmětným opatřením je promíjen úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od vyhlášení nouzového stavu, tj. v době od 12. března 2020, do 31. prosince 2020,“ vysvětluje Jelínek a dodává, že opatření se týká všech daňových subjektů, kterým bylo v souvislosti s individuální žádostí povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením nového koronaviru.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Maximální výše důchodu od června

I po zvýšení důchodu od června je maximální částka starobního důchodu nepřímo zastropována výpočtovou formulí. Kdo dosáhne od června na maximální důchod? Jak ovlivňuje doba pojištění výši maximálního starobního důchodu?

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

26. 05. 2022

Daňové přiznání s bankovní identitou

S bankovní identitou můžete odevzdat daňové přiznání i v dubnu

Bankovní identita je verze elektronického podpisu pro běžné uživatele bankovních účtů. Souvisí s digitalizací agendy státní správy a díky bankovní identitě máte například přístup k portálu občana nebo ke svému daňovému účtu. Stačí k tomu jen mít internetové bankovnictví. A díky bankovní identitě můžete také odevzdat daňové […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

13. 04. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.