CZK/€ 25.325 -0,02%

CZK/$ 23.768 -0,06%

CZK/£ 29.660 +0,03%

CZK/CHF 26.043 -0,08%

OVB: Rozhodnutí Vrchního soudu? Nezájem…

 


 

Konkurenční doložky

Odejít z jedné firmy a začít pracovat pro jinou je na trhu práce běžným úkazem. Ve finančně poradenské branži je situace „komplikovanější“ o to, že se nejedná o pracovně-právní vztah, ale vztah mezi dvěma podnikateli – finančně poradenskou společností na jedné a finančním poradcem jako osobou samostatně výdělečně činnou. V rámci svobody podnikání by měla být změna „servisní firmy“ ještě snazší než v zaměstnaneckém poměru, ale…

Finanční poradci jsou ve svých smlouvách omezovány konkurenčními doložkami. Ty lze najít i v pracovně-právních vztazích, kde ovšem musí být zaměstnavatelem vykoupena – za její dodržování odešlému pracovníkovi firma platí. Konkurenční doložky ve smlouvách finančních poradců se ale neřídí zákoníkem práce, a tak společnosti konkurenční doložky vkládaly a stále vkládají do smluv jednostranná ustanovení zamezující poradcům pracovat pod hlavičkou jiných společností.

Rozhodnutí Vrchního soudu

Zlom v náhledu na konkurenční doložky by mohlo znamenat rozhodnutí Vrchního soudu v případě konkurenční doložky ve smlouvách OVB.

„Obchodní zástupce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zastoupeného vykonávat jinou podnikatelskou nebo podobnou činnost související s předmětem této smlouvy nebo jakýmkoli způsobem působit v oblasti zprostředkování pojištění a to po dobu platnosti smlouvy a dva roky po jejím ukončení. Obchodní zástupce nesmí zejména vlastním jménem a na vlastní účet uzavírat  obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností zastoupeného, a to pokud k tomu není zastoupeným výslovně písemně zmocněn a dále zprostředkovávat pro třetí osoby obchody zastoupeného nebo jim podobné obchody. Vykonává-li činnost obdobnou předmětu této smlouvy osoba blízká obchodnímu zástupci, je obchodní zástupce povinen o tomto zastoupeného bezodkladně písemně informovat. V případě porušení povinnosti stanovené v tomto bodu této smlouvy je obchodní zástupce povinen uhradit OVB smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé další jednotlivé porušení.“ (Citace z dopisu OVB ve věci výpovědi smlouvy o spolupráci.)

Rozhodnutí Vrchního soudu je jednoznačné, nabylo právní moci a není proti němu již odvolání: „Odvolací soud v daném případě takto široce a zčásti i neurčitě sjednanou konkurenční doložku i pro výkon závislé čili zaměstnanecké činnosti, nadto bez vymezení územní platnosti, považuje za neplatnou s tím, že při jejím sjednání došlo navíc k porušení dobrých mravů, neboť takovou doložkou bylo popřeno právo zástupce na svobodné podnikání. Nevymezení zákazu konkurence na určité území je pak i v rozporu se zásadou rovnosti účastníků, viz platná judikatura např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 1. 11. 1995…“ (Citace z rozhovoru s Karlem Marouškem.)

REKLAMA

Kdo by očekával, že po tomto rozhodnutí dojde když už ne k vypuštění neplatné konkurenční doložky ze starších smluv, tak k jejímu nezahrnutí do nových smluv nebo alespoň její neuplatňování a neupozorňování na ni ze strany OVB, by se mýlil…

Věc: Výpověď

Chce-li poradce ukončit svou činnost u své stávající společnosti, jednou z možností je podání výpovědi. Na výpověď poradce OVB společnost odpověděla dopisem, v němž uvádí výpovědní dobu (v jeho případě 3 měsíce, což odpovídá zákonu i smlouvě poradce), ale zároveň připomíná konkurenční doložku. Rozhodnutí Vrchního soudu, který ji prohlásil za zcela neplatnou, nebere v potaz.

„Pokud bez zbytečného odkladu nevyhovíte shora uvedené výzvě a pokynu, budeme nuceni vůči Vám uplatnit smluvní sankce a případně podniknout další právní kroky ve věci,“ píše se v závěru dopisu. Hrozba „dalšími právními kroky“ se netýká pouze konkurenční doložky, ale také vrácení veškerých materiálů OVB a podkladů od klientů včetně všech kopií. A zejména převedení klientského kmene na přímého nadřízeného.

„V této souvislosti Vás společnost OVB Allfinanz, a.s. vyzývá a uděluje Vám pokyn dle ustanovení čl. III. odst. 3.1 resp. odst. 3.16. smlouvy k tomu, aby jste bez odkladu převedl svůj kmen klientů, které jste vyhledal pro společnost OVB Allfinanz, a.s. dle ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy a o něž jste se staral v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3.1., odst. 3.7. a 3.10. smlouvy, včetně všech souvisejících dokumentů, informací a ostatních podkladů, na svého přímého nadřízeného ve struktuře spolupracovníků společnosti OVB Allfinanz, a.s.“

REKLAMA

Komu patří klient?

Spor o klienta mezi finančně poradenskou společností a poradcem je dosud nerozhodnutý. Základní otázkou je, zda poradce získal klienta díky know-how, značce a zázemí společnosti, nebo díky osobním vazbám… v prvním případě by klient pravděpodobně náležel spíše společnosti, v druhém spíše poradci.

Finanční poradenství je ale především o lidech. Na nich závisí skutečná kvalita poradenství, kterou může jen v jistých mantinelech ovlivňovat kontrolním mechanismem a vytvářet školícím systémem finančně poradenská společnost. Klient by tak dle mého názoru měl ve většině případech „patřit“ spíše poradci.

Podepsal – má smůlu?

Finanční poradci jsou lidé, kteří se starají druhým o finanční prostředky. Měli by si tedy v prvé řadě být vědomi, že jejich podpis na smlouvě je zavazující – stejně, jako je zavazující pro jejich klienta podpis na smlouvě o pojištění či investicích. A konkurenční doložku přeci podepsali. Jsou nesvéprávní? Nebo nevěděli, co podepisují? Či jsou stejně naivní jako klienti, kteří uvěří tvrzení, že se jedná o pouhou formalitu? Jak tedy mohou radit svým klientům, když nedokáží dohlédnout ani na důsledky svého podpisu? Nebo ji podepsali s vědomím, že je neplatná? Proč na to tedy neupozornili smluvní protistranu?

Pravda bývá i jiná. „Představte si, že máte sál, v něm 800 úspěšných lidí, a vy jste pozvaný na pódium, kde vám 800 lidí tleská, zaměří na vás reflektory, nohy se vám třesou, dostanete Parkera, kterým podepíšete přidělenou dodatkovou smlouvu, všichni vás sledují, tleskají vám, Parker je váš, odnášíte si jakési miminko, šťastný, že máte doživotní smlouvu… Potom se do ní podíváte, nebo chcete nedejbože opustit OVB, a teprve zjistíte, co jste podepsal za svinstvo,“ popisuje průběh podpisu dodatku ke smlouvě Stanislav Dostál st. v rozhovoru pro Investujeme.cz. Takovému „nátlaku“ se těžko odolává…

Stanovisko OVB ke konkurenčním doložkám a rozhodnutí Vrchního soudu se nám bohužel nepodařilo získat. Naopak jsme z tiskového odboru OVB Allfinanz obdrželi následující odpověď:

"Vážíme si Vašeho mimořádného zájmu o společnost OVB Allfinanz. S ohledem na Váš poměrně široký výklad svobody slova a Vaše zdroje informací a velmi liberální přístup k anonymním příspěvkům v diskuzních fórech na Vašem webu, nemáme dlouhodobě pocit, že by vstřícnost k Vašemu médiu měla byť sebemenší význam pro naši práci a práci našich poradců. V rámci naší komunikační otevřenosti jsme Vám v minulosti poskytovali veškeré informace, které jsme poskytovali jiným seriózním médiím a dokonce jsme se poměrně otevřeně vyjadřovali k Vašim dotazům bez ohledu na jejich motivaci. Tuto praxi dnešním dnem končíme. Místo na nás se prosím obracejte na Vaše věrné informátory."

Loading

Vstoupit do diskuze 15 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • VVOI

  20 srpna, 2009

  Tuto praxi dnešním dnem končíme. Místo na nás se prosím obracejte na Vaše věrné informátory.“
  píšou nám z ovčáckého Tiskového odboru. No ona to píše vlastně jenom paní Matoušková, ale „odbor“ to dobře vypadá, něco jako ti analytici co na servisním centru analyzujou…. Už tam fakt mají analytický odbor, teda až od června tohoto roku, mají tam prý jednu analytička, no ona tam vlastně není, vlastně je v Brně, asi na půl úvazku pracuje pro paní Uzlovou, možná taky školí CFC a na půl úvazku analyzuje ten jeden velkej průser. Paní Matoušková říká, že se prý z Investujeme na mě mají obracet. A to můžou, ode dneška každý den jsem k dispozici. Bude jedna perlička za druhou perličkou. A vyvěšuju novou vlajku: VVOI: Váš věrný ovčácký informátor. To bude sranda! Možná skoro tak velká jako ta když budou všichni bývalí ovčáci a současní panteři ovčáckou centrálu žalovat stejně jako pan Maroušek. To bude zase propaganda, jen aby to paní Matoušková a tiskovej odbor zvládnul. Těch žalob, těch peněz pro pana Donatha, těch peněz pro paní Doležalovou – Hruškovou, všeho bude hodně jen těch nových ovčáčků ne, při takový dobrý propagaci. Máme tu nový způsob jak zlikvidovat MLM v čechystánu. Pane ministerský tajemníku Greci tohle už asi nevyčistíte a ani spolu s panem Gardavským a ostatníma chytrejma lidma tomu napříč trhem neučiníte přítrž.

  Odpovědět

 • ovbák

  20 srpna, 2009

  To je škoda, že centrála s námi s poradci vůbec nekomunikuje! Tu firmu nikdo neřídí, vyjádření k tomu co se v OVB děje taky nemáme. Je firma beze jména a šéfů, Čekám se s polupracovníky na něco už od odchodu p. Dostála a pořád nic.Proč nás domotivujou a nestojí o nás?

  Odpovědět

 • LM

  20 srpna, 2009

  OVB mi trochu připomíná komunismus. – Dělejte jakoby nic, dál pracujte a ničeho si nevšímejte! Nenechte se rozptylovat okolními ruchy.

  Odpovědět

 • klient

  21 srpna, 2009

  při brouzdání na internetu jsem se dostal na tyto stránky a přijde mi to jako hon na OVB, nic jiného….. Připadá mi to jako posedlost…. Jsem klientem OVB a nemůžu říct špatného slova a to i sposta blízkých…

  Odpovědět

 • :-)

  21 srpna, 2009

  my jsme zase čekali už od odchodu Radima, že se něco zásadního stane… :-)Stalo – Partners píšou 500.000BJ (nebo ještě víc..)

  Odpovědět

 • Adam

  21 srpna, 2009

  Partners? Už ne štiplístkové? 😀 Nebudu si hrát na proroka, ale jsem toho názoru, že schopní poradci (resp. zprostředkovatelé) by jako podnikatelské subjekty měli být schopní uvažovat v ekonomicko-praktické rovině a v té jim, buďme upřímní, OVB nemá už roky co nabídnout. Proč zůstávájí, když celé sktruktury od shora dolů jsou s to se sbalit a jít za lepšími podmínkami je mi z části záhadou…

  Odpovědět

 • ovbák

  21 srpna, 2009

  Tak informátore,víme, že máme centrálu se zaměstnanci. Ty nás snad nevedou? Vedení, jestli nějaké je, tak nekomunikuje. Co s tím?

  Odpovědět

 • BL

  21 srpna, 2009

  Tak to přišlo nedávno z OVB
  Vážení spolupracovníci, vážené spolupracovnice,
  jistě jste zaznamenali z médií, a nejen z nich, změnu ve vedení
  společnosti OVB Allfinanz, a.s. V příloze zasíláme oficiální tiskovou
  zprávu, komentující tyto události. Chceme akcentovat zejména tu
  skutečnost, že ke změně došlo po vzájemné dohodě a tato změna nesouvisí
  s odvolání pana Frahnerta v minulém týdnu.
  Ujišťujeme Vás, že nové vedení spolu s celým týmem Servisního centra
  činí všechny kroky ke stabilizaci a zefektivnění všech procesů nutných
  pro Vaši práci. Zaměřme se proto společně na budoucnost, nevěnujme
  pozornost mediálním útokům. Změna je vždy pozitivní a uděláme vše proto,
  abyste měli dobré podmínky pro Vaši práci. Chceme vás ujistit, že jsme
  Vaší pevnou součástí, stojíme a budeme stát při Vás. Věříme, že nás naše
  společná diskuse, která vyústí do zavedení pozitivních změn, posune
  dále. Zůstaňte věrní značce OVB, stejně tak jako naše aktivity jsou
  připravovány s cílem značku posílit a Vám tak vytvořit efektivní
  podmínky pro Vaši práci.

  Odpovědět

 • LM

  21 srpna, 2009

  Promiňte ale tohle mi vážně přijde jako komunistická propaganda a na závěr žadonění o setrvání ve firmě …

  Odpovědět

 • BL od Křena

  30 srpna, 2009

  Něco se konečně děje. Zastupující šéf Muller byl na poradě SLD Křena, zděsil se, jak to v jeho LD vypadá, žádný systém, žádná zodpovědnost, školí kdekdo, školení pod úroveň. Chce to změnit ještě dřív než přijde český generální ředitel. Nechce na nic čekat. Snad se to pohne k lepšímu. Udivuje mě, že Křen to sám neviděl a čekal až ho na ten bordel v jeho neřízenym ředitelství někdo upozorní a zavede mu změny.

  Odpovědět

 • Martin

  20 srpna, 2009

  Je zajímavé,že na tomto webu jsou neustálé diskuse o konkurenčních doložkách společnosti OVB, jako by jiné MLM společnosti tyto konkureční doložky neměly nebo neodcházeli poradci i z jiných společností. Fincentrum si dělá skvělou reklamu na těchto webových stránkách, aby poradci, kteří se nechají přetáhnout veděli, že se nemusí ničeho bát. Opravdu nezávislé webové stránky.

  Odpovědět

 • Anonym

  20 srpna, 2009

  O konkurenčních doložkách OVB rozhodl Vrchní soud – jsou neplatné. Velmi pravděpodobně by na základě tohoto rozhodnutí byly neplatné i konkurenční doložky ostatních společností, ostatně o tom psal již před více než rokem Vladek Krámek (http://www.investujeme.cz/financni-poradenstvi/clanky/konkurencni-dolozky-ve-smlouvach-s-poradci-jsou-nejspis-neplatne/), který se ve svém zdůvodnění naprosto shoduje se zdůvodněním Vrchního soudu.
  O konkurenčních doložkách OVB by mě již ani nenapadlo psát, kdyby OVB respektovala rozhodnutí soudu a poradcům, kteří odcházejí (a mě osobně v tomto směru nezajímá ani proč, ani kam) dál nevyhrožovala neplatným ustanovením smlouvy.
  Protože se OVB v jednání vůči svým poradcům na konkurenční doložku stále odvolává, přestože byla prohlášena za zcela neplatnou, dovozuji, že tak činí proto, že nepředpokládá, že rozhodnutí Vrchního soudu odcházející poradci znají – jinak by jim v článku citované upozornění na konkurenční doložku přišlo spíše úsměvné.
  Já naopak předpokládám, že OVB zná své poradce lépe, než je mohu znát já, a proto mi nezbývá než se ztotožnit s mnou dovozeným závěrem, proč OVB na konkurenční doložku stále upozorňuje (tedy nedostatek informací o rozhodnutí Vrchního soudu mezi poradci OVB), a protože jsme informační médium, tak nedostatečně rozšířené zásadní informace dál šířit.
  A proč je to o OVB? Protože ona jediná nechala dojít spor s odcházejícími poradci (konkrétně s odcházejícím Karlem Marouškem) až do fáze pravomocného rozhodnutí Vrchního soudu.

  Odpovědět

 • JUDr.

  21 srpna, 2009

  Přesně tak.Kdy podávají Partners těch 200 žalob, co tu někde zaznělo?

  Odpovědět

 • jarda

  20 srpna, 2009

  a zjevně i u teto firmy dojde na trestně právni řešení a zákaz činnosti.

  Odpovědět

 • Pechinho

  23 dubna, 2012

  Nejhorší poradenská společnost co jsem zažil !!

  Odpovědět