Pondělí 13. července. Svátek má Markéta.

OVB mění smlouvu o obchodním zastoupení

Je uložená v působivých deskách. Má netradiční formu. A reaguje na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zrušil konkurenční doložku v předchozí. Smlouva OVB s jejími finančními poradci. Odejít z OVB bude mnohem těžší…

„Odvolací soud v daném případě takto široce a zčásti i neurčitě sjednanou konkurenční doložku i pro výkon závislé čili zaměstnanecké činnosti, nadto bez vymezení územní platnosti, považuje za neplatnou s tím, že při jejím sjednání došlo navíc k porušení dobrých mravů, neboť takovou doložkou bylo popřeno právo zástupce na svobodné podnikání," citoval z rozhodnutí soudu v rozhovoru pro Investujeme.cz Karel Maroušek před více než rokem. Po roce má OVB novou smlouvu – a novou konkurenční doložku.

"Spolupracovník se zavazuje, že po dobu, která je určena dvojnásobkem měsíců jeho výpovědní lhůty od ukončení této smlouvy, nebude na území České republiky na svůj vlastní účet nebo na účet jiného vykonávat činnost, která by měla soutěžní (konkurenční) povahu vůči podnikání společnosti OVB," zní základ konkurenční doložky v nové smlouvě o obchodním zastoupení OVB z června 2010. Nadto nesmí spolupracovník po dobu jednoho roku oslovovat své bývalé klienty ani spolupracovníky.

"Tato obsahově nová smlouva reaguje na potřeby legislativy a neustále se měnícího trhu v oblasti zprostředkování. Nahrazuje stávající smlouvu jak pro stávající spolupracovníky, tak logicky nově příchozí poradci uzavírají novou smlouvu," uvedla k našemu dotazu Jaroslava Matouškova, tisková mluvčí OVB.

Nová smlouva OVB je z právního pohledu velmi dobře postavená. Kromě námitky soudu o nevymezení územní platnosti řeší i další skutečnosti, které by mohly odstavce o zákazu konkurence ohrozit v případném soudním sporu s odcházejícími spolupracovníky. Závazek z konkurenční doložky musí být vyvážený.

" Nejvyšší soud dospěl k závěru, že konkurenční doložka je závazek synallagmatický (vzájemný), tedy že oběma stranám plynou zároveň práva i povinnosti, respektive že každému právu musí odpovídat povinnost druhé smluvní strany (strany jsou si tedy navzájem dlužníky a věřiteli)," uvedl již na jaře roku 2008 Vladek Krámek ve svém článku "Konkurenční doložky ve smlouvách s poradci jsou nejspíš neplatné", kde uvádí i konkrétní příklad ze soudní praxe.

Konkurenční doložka v nové smlouvě OVB sice v plném smyslu slova vyvážená není, ale jistou protihodnotu spolupracovníkům nabízí. V případném soudním sporu by se tak nevyváženost smlouvy hůře prokazovala a verdikt soudu je ze současného pohledu nepředvídatelný.

Vyváženost smlouvy z pohledu zákona řeší především ustanovení smlouvy, které spolupracovníkovi přiznává náhradu v případě ukončení smlouvy ze strany OVB ve výši "2 % celkové provize Spolupracovníka za 12 měsíců před ukončením smlouvy, vynásobené počtem let trvání této smlouvy". Oproti tomu stojí pokuty uvalené na spolupracovníka.

Nejvyšší smluvní pokuty se týkají porušení zákazu konkurence a mlčenlivosti a zacházení s osobními údaji. V takovém případě je sankce stanovena na úrovni "200 % průměrného hrubého ročního příjmu, avšak nejvýše 500 000 Kč" za každé jednotlivé porušení smlouvy.  Smlouva navíc nově řeší zadržení nevyplacených provizí jejich započtení vůči jakýmkoli pohledávkám, včetně smluvních pokut. Sankce se vztahuje na spolupracovníky od pozice R2.

Za jiná porušení smluvních povinností spolupracovníkovi hrozí pokuta ve výši 20 tis. Kč za každý případ.

Nová smlouva stanovuje jednotnou výpovědní lhůtu na 6 měsíců. Její předcházející verze rozlišovala délku výpovědi podle doby trvání smluvního vztahu – a pro poradce bez manažerského dodatku končila na 3 měsících.

Zajímavostí smlouvy je, že bez písemného souhlasu OVB nesmí spolupracovníci používat logo společnosti – a to ani na internetových stránkách výslovně včetně Facebooku a Twitteru.

Na smlouvu o spolupráci navazuje další – pro řídící pracovníky. OVB ve smlouvě konkrétně uvádí: "Dosáhne-li Spolupracovník
[…] postavení oblastního vedoucího, vzniká mu nárok na uzavření Smlouvy o spolupráci při správě produktů vedoucími spolupracovníky OVB Allfinanz, a.s. (dále již jen "SSPSP"), ve které se náležitě tento postup promítne."

Závěr

Nová smlouva OVB je z pohledu zákona vyváženější než smlouvy předchozí, přestože je v mnoha aspektech přinejmenším stejně přísná. Bude znamenat pro finanční poradce, kteří ji podepíší, že jejich přestup k jiné finančně poradenské společnosti bude mnohem složitější – a hlavně, právně nejistý.

Přestože je výše pokuty značně vysoká, vzhledem k odstranění ostatních nesrovnalostí předchozí konkurenční doložky je velkým otazníkem, jak by o ní rozhodl soud. Vždy ale platí: Ať podepisuji jakoukoli smlouvu, musím zvážit veškeré důsledky, které z ní plynou. A pokud již při podpisu smlouvy finanční poradce uvažuje, jak by se ze smluvního závazku vyvázal bez pokuty, raději by smlouvu neměl podepisovat.

Finanční poradci: Jste spokojeni se svou smlouvu?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

39 komentářů: “OVB mění smlouvu o obchodním zastoupení”

 1. Aleš napsal:

  Ubohost této debaty je až zarážející, spolupracuju s OVB již 3 roky, nyní nově na pozici BL. Jste jak malé děti, kterým mamka sebrala dudlíka a teď kopou kolem sebe a brečí. Poradenství není o značce, ale o VÁS!!! Věřím tomu že v Partners je pár šikovných poradců, kteří nemlátí klientů jen AXU, stejně jako jich bude pár ve Fincentru, kteří nedělaj zase jen Flexinu ČS. Kvalitní poradenství bych dovedl dělat kdekoli jinde, ale jen proto, že ho tak chci dělat…jedno v jaké společnosti jste…fakt je ten, že OVB je po dubnovém navýšení provizí o 1 euro nejlépe placenou makléřskou společností v ČR. Bohužel ti co odešli, tak nyní živoří jinde za pár šupů a závidí – dobře vám tak. 🙂

  • Tygr napsal:

   Aleši, opravdu si myslíte, že jde o to, jestli je OVB nejlépe placenou makléřskou společností?
   O to tady určitě nejde, jde o kvalitu a hodnoty a obojí se OVB nedostává. Proč já jako klient bych měl spolupracovat s OVB? Že máte „nejvyšší provize“? A kdo ty provize zaplatí? Klient.
   Máte nějaký další argument, proč bych si měl nechat radit od OVB? Třeba Štorka, Helvag a podobně?
   Pokud se Vám v OVB daří, gratuluji Vám, ale když vezmu OVB jako celek, tak to není kvalitní poradenství.
   Kvalitní poradenství se nedá dělat na vedlejší pracovní poměr, kvalitní poradenství se nedá dělat s předraženými produkty a bez existence kontrolních mechanismů….
   To jsou fakta, Aleši.

  • Honza napsal:

   sice na tom v případ zprofanované OVB skutečně nezáleží, ale Vy tomu vážně věříte? stačí použít srovnatelný příklad v podobě Partners, kde je podobný systém přerozdělování. OVB přidalo 1 Euro a tím navýšilo ohodnocení na max. 7 Euro do sítě, což znamená 70% z 10 Euro, které má centrála. Partners automaticky přerozdělují 75% a 5% jako bonus poradci při určitém obratu v měsíci. u hypoték je to ještě větší poměr a stačí připočítat partners rentu 200.000 euro ročně, management money a akciový program a jste někde jinde.

   • Kolemjdoucí napsal:

    Docela mne zajímá, jaký obrat musí poradce dosáhnout, aby dostal 5% bonus a co se skrývá pod pojmem managenet money.

    • Honza napsal:

     5% navíc z celkové provize centrály dostane ten poradce, který v daný měsíc má obrat 500 BJ a více.

     management money je bonus vyplácený za růst. 50% MM si dělí rostoucí M2 a M3 a 50% rostoucí ředitelé. vyplácí se 1-2% z obratu firmy dle výše dosaženého růstu. v roce 2010 se rozdělilo 5 mil. Kč. za rok 2010 se bude vyplácet 1% obratu tedy něco přes 10 mil. Kč. požadovaný růst stoupá dle pozice – ředitelům stačí 10-20%, u manažerů se odměňuje při růstech 30 – 60%. V reálu to znamená průměrný měsíční příjem navíc.

     • Radek napsal:

      „5% navíc z celkové provize centrály dostane ten poradce, který v daný měsíc má obrat 500 BJ a více.“ – to znamená, že stačí, aby takový obrat dosáhlo pět lidí ve větvi a centrála nemá nic? 😉 to se mi nezdá

      • Kolemjdoucí napsal:

       Rejpale, víte že to bylo myšleno jinak, jen nešťastně vyjádřeno. Mne spíš zajímá, kolik lidí je schopno těch 500BJ dělat. Protože co práce někoho z Partners, to unikum. V pondělí tam s klientkou jdeme na návštěvu, protože to co dotyčný poradce předvádí …

       • Honza napsal:

        poslední měsíc cca 350 poradců. Určitě se práce poradců bude lišit, ale nemyslím, že je v Partners větší variabilita než jinde. Spíše naopak – díky supervizím, kontrole, sladěné filozofii i vzdělávání. Větší jednotnost je snad pouze v AWD a BC, ale myslím, že tam je to výrazně k tíži klientů. to by mě ovšem zajímalo, kam to jdete řešit a s kým, protože pokud nejdete na centrálu, tak jdete špatně. pro tyto případy je zde info@partners.cz či reklamace@partners.cz. určitě to bude užitečnější.

      • Honza napsal:

       bonus dostává zprostředkovatel a ten je ve struktuře jen jeden.

  • Moah napsal:

   určitě souhlasím s tím, co bylo napsáno, poradenství je o lidech a jejich vůli dělat práci dobře. S čím, ale nesouhlasím je, že je ovb nyní nejlépe placená společnost a souvislost s živořením v těch jiných, mohl by jste to rozvést?

  • Jaroslafv napsal:

   Pane Aleši, to jste jeden z mála, který má pozitivní zkušenost s OVB. Musím ale potencionální zájemce varovat. POZOR na OVB!!!!
   Mám dost důkazů k mému přesvědčení, že se jedná o neprofesionální a zlodějskou společnost, které naprosto chybí ekonomicky vzdělaní a kvalitní poradci. Vyučený prodavač, který vyhraje poradce roku (Lukáš Štork) jen tím, že klientům lže a podává cíleně nepravdivé informace je dosti závažné!!Opakovaně se tímto zlodějským prodavačem panem Štorkem zabývala a varovala renomovaná ek. média, ale spol. OVB mu vždy kryla záda. Co více dodat, jen prosím pozor na OVB.

   • ZK napsal:

    Nejen OVB, ale i AWD je zlodějská a neprofesionální společnost a takových grázlů jako Štorch, co klientele lžou a podávají falešné informace je tam více, třeba JUDr. Zdeněk Lukeš. A to už nemluvím o té jejich prasárně jménem Immofinanz. Není divu, že se teď tak krásně spojili v USF. Ta zase kryje záda těm jejich podvodům.

  • ... napsal:

   Nezlobte se na mně, ale není to absolutně o závidění, nepřijde Vám zvláštní, že společnost OVB vedou 20 letí lidé, kteří nastoupili třeba bez maturity? A dále – když je člověku 20 let, nemá na to absolutně vhodné vzdělání, odchodí si sice 5 kurzů, může takový člověk radit např. 50 letému podnikateli, který se v těchti věcech vyzná? Na tuto profesi by měli být vzdělaní lidé, oteří se vyznají v oboru a ne lidé, kteří si odchodí kurz a chystají se radit v tak zásadních věcech. Další věc, která mi na firmě upřímně vadí je ta, že vemou téměř kohokoli…mně vzali např. na moje dobře vlastnosti, nechtěli ani životopis, což už je samo o sobě alarmující.

   • Mirek, ex napsal:

    S názorem souhlasím v plné míře. Nicméně nesouhlasím s tím, že 50 letý podnikatel se v tom vyzná. Těch je co si to o sobě myslí! Pravdou je, že mají velkou životní zkušenost a těmto 20 letým dětem všechno z toho chybí. Jako zkušený, vzdělaný člověk, jsem se dostal pod 22 letýho klučinu. Znal skvěle intriky, jak se dostat k povýšení, jak manipulovat s lidma,jak využít spolupracovníky ve svůj prospěch. Neměl jim co předat, ale to ho netrápilo. Nadřízení mu šli na ruku, plácali ho, vyzdvihovali a dodnes se považuje za borce. Nevadí mu jeho vlastní zkrachovalá struktura. Jeho školení vede bouchač traktorista a vlnu nadšení na sobě podobné MA šíří dál.Smutný příběh. Jeho LD tomu přihlíží. Co mu taky zbývá. Meziprovize je bez námahy to nejzajímavější. Co kdyby mu utekli ti zbylí, byť neschopní.

    • Tonda napsal:

     Jako přes kopírák. Čili LD Křen. Ředitelství Podolák? Na obhajobu Krajíčka , není traktorista = automechanik!

     • odcházející OVBák napsal:

      Autoomechanik nebo traktorista, výsledek stejný. Takoví Štorkové a Krajíčkové tady budou tak dlouho, dokud je bude vlastní společnost tolerovat. Napadá vás jediný důvod proč si poradce vzdělávat a inteligentní přijímat? V OVB je klient až na posledním místě. Na prvním výkon a provize. Méně vzdělaní jsou přizpůsobiví a nepotřebují nic než smlouvy IŽP k prodeji!

      • Compliance napsal:

       A kam jdete pane? Bude to někde lepší? Můj „bouchač“, s kterým jsem docela spokojen říká, že základním a jednoduchým (ale ne jediným) ukazatelem podle kterého dokáže odlišit retailového poradce od „zlatokopa“ je výška provize podělená počtem uzavřených smluv. Jinými slovy: pokud je „bouchačův“ příjem měsíčně 100 000 na dvě uzavřené smlouvy, pak je nutno utíkat a utíkat … Pokud potřebuje „bouchač“ na těch 100 tisíc korun smluv padesát, tak to prý asi nebude nejhorší. Jaký jste měl průměr Vy pane?

 2. miki napsal:

  Mali by sa zaregistrovať na ministerstve vnútra ako sekta.

 3. exOVB napsal:

  tak to je nevolnictví v novodobém kabátě ! něco se u nás naučíš, ale když to budeš chtít zúročit jinde, tak tě stáhneme i o kalhoty…

  • OndraS napsal:

   …no ono o to co se někteří poradci naučí v některých OVB skupinách by neměli zájem ani v Somálsku…..a to tam sou peníze až na prvním místě…..:o))

 4. To je jedno napsal:

  OVB ještě funguje?….

 5. OndraS napsal:

  Lidi na spodní palubě titaniku na tom byly úplně stejně. Loď se potápěla, ale dveře na horní palubu zamčené….No ty na tý horní zas jen skočili do ledový vody a umřeli taky….Tam si člověk nevybere…:o)))

  • JoeCZ napsal:

   http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/212095-titanic-mel-dost-casu-se-srazce-vyhnout-ale-kormidelnik-si-spletl-strany.html

   Že by se historie opakovala? 🙂

   Alespoň víme, že se v OVB něco děje. Škoda, že se to děje jen represivním směrem. Rád bych viděl u OVB jiné změny, které by ji posunuly více kupředu.

   • radik napsal:

    ovb a zmeny smerom k lepšiemu? kde prosím ťa? V ovb sa len betónujem betónom najtvrdšieho kalibru, nič viacej a nič menej…

    • Petr napsal:

     Změna nehrozí. Doteď se nedokázali srovnat s bývalýma poradcema. Zadržují provize proto, že nemají na jejich vyplacení? Žádný překvapení.Zkáza Titaniku..

     • Don Chuan napsal:

      Hrozilo OVB tím, že bude po bývalých poradcích vymáhat soudně ta storna co nasekali a odešly, já jsem odešel také avšak do jiné poradenské společnosti a žádný negativní stav účtu u OVB nemám, myslíte si že po těch poradcích co mají u OVB stav účtu mínus to vymáhat budou? Odešel jsem z OVB z pozice oblastního vedoucího a šlo se mnou do jiné společnosti 17 lidí, někteří měli u OVB evidován mínus a docela se tohoto obávají. Děkuji za odpověď

      • Anonym napsal:

       I když nevím v podstatě nic o této firmě, podstata je stejná. Storno je podle pravidel partnerů MLM a nechápu, proč jste šli za menší provize do MLM bez smlouvy, která zajišťuje všechny další provize i po odchodu z firmy. MLM to dělá naopak – naláká, vytěží kontakty, znechutí, odhodí, pokutuje za nezákonnou doložku /viz rozhodnutí nejvyššího soudu a i video zde/.

       Kdo dostal, musí vrátit, ale jen to, co dostal. A příště nejít ve financích do MLM blafů, protože to nejde. Podstata MLM ve financích je jen o j e b spolupracovníků, jde jen o čas.

      • Miki napsal:

       Storno Vám společnost vyúčtuje stejně jako všude jinde po 24 měsících od ukončení smlouvy.

      • uvažující napsal:

       Možná se mýlím, ale když odvedu práci a finanční ústav z toho má předpokládaný zisk. Dá mi provizi v zásadě zálohově (dřív než zisk vytvoří). Pokud smlouva zanikne a finanční ústav předpokládaný zisk nemá, nemám nátok na odměnu, protože moje práce byla odvedena špatně a nastává storno. Které uhradí makléřská společnost a následně uplatňuje vrácenou částku po mně. Na pozici BL toto víte, nebo ne?

      • M.Spoustová napsal:

       Reaguji celkem pozdě, asi si to už ani nepřečtete, ale pokud jste odešel z OVB a neměl mínusové konto, je to supr. Odešla mi větší skupina než je ta Vaše, ale věřte, že následně došlo ke zrušení všech smluv kratších 2 měsíců, některé už byly i proplacené a do půl roka se ještě u jejich klientů zrušily pojistky u víc jak poloviny. Samozřejmě že jsem si zjistila, co bylo důvodem. Věřte či ne, ale v některých případech měl klient nově uděláno to samé. Jen pod hlavičkou jiné sprostředkovatelské firmy.Třetí vlna byla zrušení pojistek které trvaly rok a déle. Mě to stálo opravdu hodně na stornech a vidím i na to, jak do mínusu naskočily konta jejich. Nevím jestli OVB bude tyto meníze vyžadovat třeba i soudně, mě by se tak jako tak nic nevrátilo, ale považovala bych to za správnou cestu. Vždyď je to opravdu jejich dluh. Nerozebírám etiku. Odchod mě mrzel do momentu, než se toto událo. Nyní jsem ráda, že tyto spolupracovníci jsou jinde. Je to o lidech.

  • smilínek:-) napsal:

   Podnikám pro OVB již 4 roky, nejdřív jsem karieru nedělal a při podnikání jsem studoval, nyní jsem na pozici GST od roku 2009 a podepsal jsem novou smlouvu o obchodním zastoupení. Můžete mne naznačit prosím možná úskalí, která mne ze strany centrály mohou čekat? Netuším. Přišel jsem do OVB jako student VŠ a po dokončení jsem pokračoval v podnikání. Nyní nám GST zvedli provize a jsem neustále ubezpečován, že jsme v tuto chvíli nejlépe placená poradenská společnost na našem trhu. Nevím? Nemám srovnání. Děkuji za odpověď

   • Radek napsal:

    Možná, když si přečtete článek, u něhož diskutujete, získáte odpovědi na vaše otázky 😉

   • Kolemjdoucí napsal:

    Tvůj LD podklady o podmnkách konkurenčních společností určitě má, tak se na něj obrať.

    • OndraS napsal:

     LD určitě ty podklady má, ale nerad dá, nebot potom jak se dostaneš k informacím tak utečeš taky…!

    • Smilínek:-) napsal:

     No to asi těžko, že, težko bych mohl požádat svého LD o srovnání konkurence, to by bylo nanajvýš hrozné, a nevím zda by to bylo objektivní vůbec. Existuje nějaké vůbec nestranné srovnání provizí? Nebo si to už teď každý prezentuje dle svého a je to jako u pojišťoven:-) všichni jsme nejlepší a všichni to budeme svým lidem tvrdit stůj co stůj:-) Nebude náhodou to srovnání provizí a podmínek kariery od každého kdo mi ho předloží takové, aby to nahrávalo tomu kdo mi ho předkládá? Ha? No to je otázka?……..

     • Hanka napsal:

      Vaseho LD pozadat nemuzete z jednoho duvodu. Zadny landesdirektor OVB takovou vec spocitat neumi. Teta Benackova tak tak umi spocitat prsty na obou rukou. Dobry den a prida nohy. Srovnani provizi ha ha ha, stejne rika Zemla, ze mame nejvic tak co!!! Omyl, Vira, Blbost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.