Úterý 02. března. Svátek má Anežka.

Kdy odejít do penze při vysokých příjmech

Náramkové hodinky na staré ruce - stáří - čas
Penze Petr Gola 18.01.2018 | 00:00 1 Komentář

Lidé s vysokými příjmy mají relativně nízký náhradový poměr a odchodem do starobního důchodu jim klesá citelně příjem. Při volbě předčasného důchodu je příjmový pokles ještě vyšší. Vyplatí se odchod do předčasné penze při vysokých příjmech?

Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku, který se liší dle ročníku narození a u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. Do předčasného důchodu je potom možné odejít nejdříve v 60 letech, pokud je řádný důchodový věk 63 let a více. V případě, že je řádný důchodový věk nižší než 63 let, potom lze odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Vysoké příjmy a předčasný důchod

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Termín odchodu do předčasného důchodu tedy ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu.

Předčasný důchod je nižší oproti řádnému starobnímu důchodu nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění. Rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem je tak mnohdy vyšší, než by žadatelé o předčasný důchod očekávali. Čím vyšší příjmy, tím vyšší rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem.

Praktický příklad

Paní Nováková má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 14 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Dle výpočtové formule roku 2018 si vypočítáme řádný starobní důchod paní Novákové. Dále si vypočítáme předčasný důchod paní Novákové, pokud by byl osobní vyměřovací základ stejný, získala dobu pojištění v rozsahu 40 let a odešla do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní (o necelé tři roky dříve, a to z důvodu krácení za každých započatých 90 kalendářních dní).

 • Řádný starobní důchod paní Novákové by činil 11 345 Kč. Předčasný důchod by byl 8 813 Kč. Předčasný důchod dosahuje tedy 77,68 % řádného důchodu.

Paní Válková má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 70 000 Kč. Rovněž u paní Válkové si vypočítáme dle legislativy roku 2018 řádný starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a předčasný důchod při získání doby pojištění v rozsahu 40 let a odchodu do předčasného důchodu 1 080 dní před dosažením řádného důchodového věku.

 • Řádný starobní důchod paní Válkové by činil 20 736 Kč. Předčasný důchod by byl 15 452 Kč. Předčasný důchod dosahuje tedy 74,52 % řádného důchodu.

Přestože měla paní Válková v produktivním životě 5násobně vyšší příjem než paní Nováková a odváděla tedy 5násobně více na sociálním (důchodovém) pojištění, tak starobní důchod by měla vyšší jen 1,83krát. A případný předčasný důchod by byl pro paní Válkovou ještě méně výhodný než pro paní Novákovou.

Odejít při vyšších příjmech do předčasného důchodu?

Čím vyšší příjmy v produktivním věku, tím méně výhodný je s ohledem na měsíční částku státního důchodu odchod do předčasného důchodu. Rovněž je potřeba počítat s omezeným přivýdělkem k předčasnému důchodu.

Až do dosažení řádného důchodového věku nemůže mít předčasný penzista příjem podléhající platbě na sociálním pojištění, pokud ano, tak nelze pobírat předčasný důchod. Tato podmínka je splněna např. při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Zkušení odborníci v důchodovém věku však mohou mít v současně ekonomické situaci velmi zajímavé pracovní nabídky. V řádném důchodovém věku již nejsou žádná příjmová omezení a lze tedy pobírat současně řádný starobní důchod a libovolně vysokou mzdu, přičemž je možné pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou.

Jeden komentář: “Kdy odejít do penze při vysokých příjmech”

 1. Empetka napsal:

  V článcích pana Goly postrádám tvrdou kritiku současně platného způsobu výpočtu penzí.
  Taková praxe je v sousedních zemích nevídaná, pokles náhradového poměru s rostoucím OVZ je u nás drastický.
  Mzdy rostou tempem 5-10% za rok a poměr mezi průměrným důchodem a mzdou rovněž klesá.
  Změní se to někdy? Chce to jen odvahu a přiškrtit odliv výnosů za českou práci, stačila by čtvrtina z těch asi 300mld. ročně a hned by bylo na spravedlivé důchody, možná by zbylo i něco na mzdy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.