Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Jak je (někdy) popisován hlas lidu v Evropě

Jiří Šindelář - USF ČR

Před dvěma týdny uspořádalo mé domovské město Praha důležitou akci: Společný den ESA pro ochranu spotřebitelů. Jedná se o událost, která tvoří důležitou součást regulatorní agendy, a dle jejích organizátorů měla “projednat otázky týkající se ochrany spotřebitelů a investorů a finanční inovace“.  O tom, že mohly být k zaslechnutí určitě zajímavé návrhy, vůbec nepochybujte.

Nebudu se detailně zmiňovat o projevech, které pronesl člen Evropského parlamentu Sven Giegold a další zástupci evropských kruhů s názory silně proti odvětví a pro regulaci. Soudruh Giegold a jemu podobní zastánci tvrdé linie jsou alespoň jasně rozpoznatelní jako extrém i mezi regulaci nakloněnými politiky EU.

Co mě však znepokojilo víc, byla prezentace paní Monique Goyens, generální ředitelky BEUC – jedné z nejvlivnějších evropských spotřebitelských asociací. Jen stručně, její projev se zaměřil na to, jak trhy selhávají a že je potřeba větší regulace, a vyvrcholil požadavkem na nový Úřad ochrany spotřebitele (sic) na úrovni EU. V tomto ohledu žádné překvapení, ale moji pozornost neustále upoutávaly příklady špatné praxe v rámci jednotlivých členských zemí, které tvořily podstatnou část argumentace paní Goyens.

Mezi mnoha komentáři mě především dvě vyjádření přiměla otevřít vyhledavač Google. Za prvé, podle mých poznámek paní Goyens tvrdila, že „na Slovensku má hodně spotřebitelů víc než 30 úvěrů” (např. půjček). Za druhé, v Lotyšsku údajně „50 % pojistného u životních pojistek dostává obchodník“. Zejména to první znělo neuvěřitelně („hodně“), protože jsem dost často v kontaktu s našimi slovenskými přáteli, s nimiž jsme téměř devadesát let sdíleli společný stát. Vím, že úvěrové bláznění po nulové úrokové sazbě je všude kolem, ale tento extrém? Vypadalo to nepravděpodobně. Takže, co jsem našel?

Podle údajů OECD k roku 2015 je zadluženost domácností na Slovensku pátá nejnižší mezi 28 členskými státy EU, pokud jde o míru disponibilních příjmů. A problém v Lotyšsku? Provedl jsem rychlý průzkum statistik na webových stránkách FKTK (lotyšský dohledový úřad). Vyšlo najevo, že účet nákladů za akvizici je pro překvapivě pouhých 0,6 % celkového hrubého předepsaného pojistného u životních pojistek (na provize jde 0,1 % a na provozní výdaje celé sítě 9,2 %). Bum. Samozřejmě, na tento problém nebo zhoršující se trend se lze dívat z různých úhlů, ale právě tomuto říkáme prověření skutečnosti.

Teď se můžeme ptát, jestli tyto „nepřesnosti“ v tomto velmi závažném tématu vznikají záměrně, nebo omylem. Omyl, k němuž dojde v organizaci s mnohočetným aparátem a rozpočtem mnohokrát a mnohokrát převyšujícím rozpočet většiny podnikatelských asociací?

Nejhorším scénářem by bylo, kdyby se tyto pokroucené argumenty používaly záměrně, aby zformovaly hlas lidu pro evropské aktéry, média a tvůrce politiky. Tyto extrémy, znepokojivé samy o sobě, ale z celkového pohledu nevýznamné, jsou pronášeny záměrně, aby vytvořily zkreslený obrázek trhu EU. Lidé milují příběhy, a je mnohem účinnější jim dodávat „báchorky“ místo těžce stravitelných údajů. Ale je to zodpovědné, když tento přístup se používá k ovlivnění životů milionů lidí? Neodvažuji se tuto domněnku potvrdit, ale okolnosti jsou naléhavé…

Jaký závěr z výše uvedeného plyne pro nás ve FECIF? Vzkaz je jasný: musíme rychle vytvářet a rozšiřovat své vlastní odborné znalosti, vlastní schopnosti poskytovat unikátní data a průzkumy, abychom o ně své stanovisko opřeli a opravili nepravdivá tvrzení předkládaná jinými stranami proto, aby podpořily svůj ziskový, regulatorní byznys.

Už byl učiněn první krok – ten hlavní – naše Bílá kniha a pilotní on-line průzkum. Zanedlouho bude následovat druhý a sestavují se další plány se střednědobým horizontem. Potřebujeme jasně sdělit, že návrhy stoupenců tvrdé linie nejen ohrožují podniky napříč Evropou a pracovní místa, která zajišťují, ale také jsou, v konečném důsledku, hrozbou pro spotřebitele samotné. V tomto ohledu musíme fungovat jako pravý advokát spotřebitelů, a to pomocí argumentů, které jsou propracované, založené na konkrétních údajích a – což je nejdůležitější – nezavádějící.

Na úrovni trhu je dobrý finanční poradce pro spotřebitele nejlepším přítelem – tím, kdo mu poskytuje správné informace ve správný čas, zejména protože má oprávněný zájem zůstat jeho přítelem! Jak se zdá, proti nám stojí silní a vytrvalí oponenti, ale neúspěch mezi možnostmi na výběr není.

Autor je místopředseda FECIF a předseda USF ČR.

Jste finanční poradkyní/finančním poradcem?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

2 komentáře: “Jak je (někdy) popisován hlas lidu v Evropě”

  1. klient napsal:

    Je super že umíte s Googlem 🙂

    • Radek napsal:

      Mě spíš přijde smutné, že lidi, kteří by nás, spotřebitele, měli zastupovat (a tvrdí, že nás zastupují), to neumí… :-/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.