Středa 12. května. Svátek má Pankrác.

Miroslav Šlouf: Své rodině žádný druhý pilíř nedoporučuji a doporučovat nebudu

Penze Petr Zámečník 05.12.2011 | 13:17 1 Komentář

Miroslav Šlouf je pravou rukou Miloše Zemana. V politice prošel mnohým – od KSČ v předlistopadových dobách, přes ČSSD po Stranu práv občanů Zemanovci (SPOZ), u jejíhož zrodu stál spolu s Milošem Zemanem. Byl poslancem, komunálním politikem i podnikatelem. S druhým penzijním pilířem nesouhlasí. Proč?

Proč jste zakládali novou politickou stranu, když na české politické scéně je stran poměrně dost?

Poměrně dost, pane šéfredaktore, to je takový neurčitý termín. My jsme zakládali novou politickou stranu proto, že jsme cítili prostor programový. To znamená, že nám vadilo, že některé politické strany, zejména ty větší, se nestaraly o věci, o kterých jsme přesvědčeni, že patří do portfolia, do seznamu, o čem by volič měl rozhodovat.

Ovšem čelním představitelem vaší politické strany je
Miloš Zeman , který dlouhá léta řídil ČSSD, jednu z velkých českých politických stran. Proč jste se nesnažili prosazovat váš program v rámci této politické strany, která byla přinejmenším vašemu předsedovi velmi blízká?

V době, kdy byl Miloš Zeman  premiérem této země, posunuli jsme ekonomiku opravdu dopředu. Minimálně jsme zabránili některým dnešním jevům, které cloumají řadou zemí v Evropě. Tehdy jsme dokázali zprivatizovat finanční sektor – banky. Mimochodem, když budete hledat v historii, tak nenajdete u žádné jiné socialistické strany možná 200 let zpátky, že by privatizovala banky. V neposlední řadě to, že jsme se ubránili přijetí eura, nám dnes také nese kladné body.

Osobně nejsem moc přesvědčen, že to, že nemáme euro, je pozitivní, neboť
v okamžiku, kdy euro klesá, klesají i všechny středo a východoevropské měny a koruna , byť klesá proti euru méně než ostatní, tak přeci klesá.

To je pravda, ale máme větší manévrovací prostor. Podívejte se, co dělá bankovní rada, jak manipulují s korunou, a zvýšení srovnávacích parametrů koruny znamená, že podporujeme vývoz. A protože jsme vývozní země, tak ho potřebujeme.

Na druhou stranu je český vývoz pevně svázán s eurem, protože vyvážíme především do eurozóny.

Mám radost, že nový ministr průmyslu a obchodu chce bojovat o rozšíření českého exportu i do zemí mimo eurozónu. Myslím si, že možnosti tady jsou, sám se jako konzultant a zprostředkovatel na některých takových věcech podílím, musíme prolomit „prokletí“ automobilového průmyslu, musíme rozšířit sortiment strojírenství, strojírenského vývozu z České republiky. Máme na to kapacity, máme na to lidi.

Zmínil jste, že je štěstí, že jsme se ubránili euru. Na druhou stranu to byla právě ČSSD i za vlády Miloše Zemana, která prosazovala přijetí eura a vstup do eurozóny.

Řekl bych, že prioritně to byla Evropská unie. Eurozóna byla trošičku jiný balet. Bylo nám jasné, že nemůžeme stát mimo Evropskou unii, ale eurozóna ve svých axiomech nemohla mít šanci. Oddělit finanční záležitosti a ochranu měny od ekonomiky, což dnes v eurozóně funguje, to je špatně.

Jaký vidíte
další osud eurozóny ?

To je otázka spíše pro hvězdáře a pro věštce než pro praktika. Já si přeji, abychom všechny starosti vyřešili. Nemyslím si, že aktivity Francie a Německa v tomto směru jsou adekvátní. Itálie a Španělsko se dostaly na pokraj velikých problémů, nechci říkat bankrotu jako Řecko. Jestli má Španělsko dnes přes 20 % nezaměstnanosti, to je strašné. Na tak velkou zemi je to strašné číslo. Jak to budou řešit, to je otázka.

Penzijní reforma počítá se zavedením
fondového pilíře . Jaký je názor váš a vaší strany na fondový pilíř?

Můj názor se s názorem většiny straníků shoduje. Ministr financí, jak ho mohu mít rád, nepředložil řádnou analýzu prvního pilíře a chce zavádět druhý pilíř. Přesvědčuje občany, že to bude výhodné, protože neprodělají. No to je úžasné.

Já své rodině žádný druhý pilíř nedoporučuji a doporučovat nebudu.

Co je podle vás špatně na druhém pilíři?

Nejistota. Nikdo mě nepřesvědčil, že to bude fungovat.

Jaký důkaz byste akceptoval?

To není jednoduchá otázka. Uvítal bych větší státní jistotu. A tu mi pan Kalousek nedává.

Větší státní jistotu… myslíte ve smyslu, že by např. stát garantoval peníze vložené do fondů?

Použiji nepřesný argument: Stát rozběhl stavební spoření. Garantoval, jak to bude fungovat. Zdálo se mi divné, že stát umožňuje použít produkty stavebního spoření téměř na cokoli. Ale to musel ošetřit stát. A jestli to jednou stát řekne, tak to musí platit.

Mám rád pana Kalouska. Známe se leta letoucí. Ale jestli mi někdo jeden týden řekne, že DPH bude takové a takové, a druhý týden, že bude takové, a třetí týden to všechno změní, nemám žádné garance.

Je pravda, že je tu ještě jedna velká nejistota, a tou je
silný hlas opoziční ČSSD , která již tvoří předvolební kampaň na téma, že jakmile se dostane k moci, tak všechny reformy zruší.

Ano. Stát ve smyslu vládnoucí koalice a opozice mi nedává dostatečnou jistotu, abych se připojil k druhému pilíři.

Jak byste si představoval penzijní reformu?

Systém spoření si v průběhu života, abych se v důchodu mohl mít lépe. Je potřeba, aby to stát umožnil. Ale současně to souvisí i s tím, že sociální dávky v současnosti darované (někdo tomu říká) nepřizpůsobivým občanům, ale to není správný termín, to je třeba řešit. Např. veřejnými pracemi apod. To zatím nikdo nedělá a to s tím se vším souvisí – i s penzí.

V poslední době byla projednávána
sociální reforma , v rámci níž by sociální dávky měly být vázány na veřejně prospěšné práce.

Zkuste se ale optat některých starostů či primátorů, jaká je možnost veřejných prací ze zákona. Jestli vůbec veřejnou práci mohou lidem dát. Obávám se, že je zde celá řada legislativních překážek, které neumožňují tyto lidi zaměstnat ve veřejném sektoru. Např. pojištění pro nezaměstnané. Dnes, když půjde nezaměstnaný na veřejnou práci a zraní se, není podle mě pojištěný pro případ pracovního úrazu. Při nezaměstnanosti mu stát přeruší pojistku. A odškodnění by zřejmě muselo platit město.

První penzijní pilíř také prošel několika změnami. Poslední změna nabyla účinnosti na podzim. Jak vnímáte tuto úpravu, kdy byl naprosté většině lidí
snížen výpočet důchodu , aby menšina lidí, kteří do penzijního systému odvádějí v produktivním věku více peněz, mohla dostat alespoň částečně adekvátní penzi?

Svůj důchod jsem řešil poměrně nedávno, protože jsem se v září minulého roku dožil 63 let. Jsem 1. ledna tohoto roku důchodce. Byly s tím starosti, protože některé firmy, u kterých jsem ještě za minulého režimu pracoval, nehlásily můj zaměstnanecký poměr, a tak se to dohledává…

To je velký problém v evidenci, kdy se
lidem vyplatí schovávat si veškeré výplatní pásky , které kdy obdržely, protože i ty mohou posloužit jako důkaz pro přiznání vyššího důchodu.

Znám případ, kdy jako důkaz doličný byla odborářská legitimace, kde byly vylepeny známky. Z nich správa sociálního zabezpečení dopočítávala, kolik ten člověk bral.

Tohle všechno je o uceleném systému, to nelze řešit odděleně. To souvisí i s daněmi. Ale stát musí držet slovo a musí říci, že tohle bude platit 20 let. A tuhle jistotu nemáme nikdo.

Tuhle jistotu nemáme v zásadě nikdy nikdo, jak je vidět např. v  Maďarsku nebo na
Slovensku . Konec konců i v Československých dějinách se ukázalo, že stát může
večer tvrdit, že žádná měnová reforma nebude a ráno nastane.

Souhlasím. To je hodně špatně.

Tohle můžeme řešit v referendu. Ať si národ rozhodne v referendu. Ministr financí řekne, že došly peníze ve státní kase. Do měsíce nebo do dvou vypíšeme referendum, jak to budeme řešit. Položíme jednu dvě otázky.

Myslíte otázky typu „snížíme sociální dávky, důchody apod.“ nebo „zvýšíme daně“?

Jistě.

To je to prohloubení práv občana, o které usilujeme.

Je vhodné nechat rozhodnout laickou veřejnost o takovýchto tématech? Sám jste říkal, že např. o
zdravotní reformě a rušení jednotlivých oddělení by měla rozhodovat odborná veřejnost. Pokud by o těchto samých tématech měla rozhodovat laická veřejnost, dovedete si představit, že by její rozhodnutí bylo z pohledu zdravotnictví efektivní?

Dneska mají politické strany prostředky, kterými by se snažily takové referendum maximálně ovlivnit ve svůj prospěch, čili říci lidem, co si myslí ony samy. Politické strany mají stále pro lidi, kteří si nepouštějí internet, možnost tištěných médií, televize apod. Zákon může říci, kolik minut bude mít na obhájení svých názorů ten který politický subjekt.

Lidem je potřeba to vysvětlit a lidé si musí udělat svůj názor.

Pak ovšem vítězí marketing a
populismus – ať už pravicový nebo levicový – a nerozhoduje příliš odborný názor.

Ta volba je o tom, že když se člověk v jedné volbě spálí, tak ve druhé volbě ve směru, kde se spálil, nejde.

A nebo propadne naprosté apatii a nejde už volit vůbec.

Obávám se, že k tomu teď směřujeme.

Děkuji za rozhovor.

Miroslav Šlouf působil v letech 1981 až 1992 jako poslanec České národní rady. Do roku 1991 byl členem KSČ. V letech 1996 až 1998 byl vedoucím sekretariátu a poradcem předsedy ČSSD a předsedy Poslanecké sněmovny ČR – Miloše Zemana. Po jmenování Miloše Zemana premiérem v letech 1998 až 2002 působil jako šéf poradců předsedy vlády. Angažoval se též v komunální politice a působil jako podnikatel. Dnes podniká ve své konzultantské společnosti Slavia Consulting a je aktivní v politické straně Strana práv občanů Zemanovci, u jejíhož zrodu stál. Je rozvedený a má dvě děti.

Budete si spořit na důchod v soukromých fondech?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Miroslav Šlouf: Své rodině žádný druhý pilíř nedoporučuji a doporučovat nebudu”

  1. Jan napsal:

    Článek mě nepřekvapil. Co bych mohl očekávat od člověka, který se v minulosti i v současnosti kloní k názoru, že občané jsou nezodpovědné stádo, a že jen stát je odborník na správu majetku. Dají mu za pravdu lidé, kteří také na jednu stranu by nikdy nesvěřili peníze soukromému sektoru, ale na druhou stranu se v hospodách, u TV nebo v kolektivu rozčilují nad rozkrádáním eráru našimi politiky zleva či zprava? Přitom žádný politik by si nenechal postavit za své „uspořené“, nebo dejme tomu „odkloněné“ prostředky dům, vilu ap. podle rozpočtu státního úředníka, který dbá na čistotu financování státních zakázek. P. Šlouf pouze ukazuje, jak by chtěl s lidmi manipulovat. Má to tak zažité, že si to asi ani neuvědomuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.