Úterý 19. října. Svátek má Michaela.

Kdy se vám vyplatí platit si dobrovolné důchodové pojištění

Pro koho je dobrovolné důchodové pojištění

foto: Shutterstock

Český důchodový systém má dvě podmínky pro výplatu starobního důchodu. Za prvé musíte dosáhnout svého důchodového věku a za druhé musíte mít odvedeno dostatečný počet let důchodového pojištění. Pokud nemáte daný počet let zaplacené důchodové pojištění, tak vám starobní důchod není zatím přiznám.

Jaké roky se počítají do důchodu?

Do nároku na starobní důchod se vám počítají roky, kdy z práce (ze samostatné i závislé výdělečné činnosti) odvádíte sociální, tedy přesněji důchodové pojištění. Zaměstnanci mají odvody strhávány z platu/mzdy, a to při práci na plný i částečný úvazek. Stejně tak se sociální pojištění platí z DPP při výdělku za měsíc 10 001 Kč a vyšším a také z DPČ při výdělku 3 500 Kč měsíčně a více.

OSVČ povinné zálohy na odvody odvádí měsíčně na místní správu sociálního zabezpečení. Následně podávají přehled o příjmech a výdajích, kdy je jejich důchodové pojištění spočítáno a případně doplaceno za celé daňové období.

Jaké roky se nepočítají do důchodu

Jsou ale příjmy, ze kterých se důchodové pojištění neodvádí. Tyto příjmy jsou v daný okamžik vyšší, protože jsou často zdaněny pouze 15% daní z příjmu a není nutné z nich odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Jsou to ale také příjmy, které se vám nebudou počítat při výpočtu starobního důchodu. A to ani do limitu odpracovaných let, ani při výpočtu osobního vyměřovacího základu.

Jde především o příjmy z:

 • investic,
 • dalšího kapitálu,
 • pronájmu,
 • OSVČ na vedlejší činnost do limitu,
 • DPP a DPČ do limitu,
 • příležitostné činnosti
 • atd.

Kdy se vyplatí si platit důchodové pojištění dobrovolně?

To, zda být účastníkem důchodového pojištění v českém systému, je hodně zapeklitá otázka. Pro někoho je to samozřejmostí, že bude celý svůj pracovní život odvádět peníze státu a poté bude mít nárok na výplatu starobního důchodu. V takovém případě se často vyplatí o dobrovolném důchodovém pojištění přemýšlet, pokud si ho během života budete dobrovolně platit, můžete mít nárok na vyšší starobní důchod.

Pokud se ale nad českým důchodovým systémem zamyslíme, tak je pravda, že jeho udržitelnost a schopnost vyplácet důstojné zajištění ve stáří bude v dalších letech spíše klesat. Je tak otázkou, jestli se vůbec vyplatí český důchodový systém podporovat a jestli není pro jednotlivce výhodnější spořit si na důchod sám ze svých soukromých prostředků.

Komu se vyplatí platit si dobrovolné důchodové pojištění?

Může se vyplatit osobám, které chtějí pobírat státní důchod, ale pro nárok na něj jim chybí několik let odvádění pojištění. Často se vyplatí na platbu dobrovolného pojištění myslet už během aktivního života. Můžete sice důchodové pojištění doplácet i zpětně, ale s omezením na maximálně 1 rok zpátky.

Pokud tedy víte, že chcete pobírat v budoucnu státní starobní důchod, vyplatí se být účasten dobrovolného pojištění v době, kdy neodvádíte důchodové pojištění z práce. V současné době jde tak především o dobu:

 • studia na vysoké škole, to se v současné době nepočítá mezi náhradní doby pojištění,
 • registrace na úřadu práce, kdy nemáte nárok na podporu, a tato doba se tedy nepočítá mezi náhradní doby pojištění,
 • bez zaměstnání, kdy například jste v domácnosti, staráte se o rodinného příslušníka nebo si dáváte roční neplacenou dovolenou,
 • zaměstnání v cizině, pokud tuto dobu nebude možné započíst i do českého důchodového systému,
 • kdy realizujete příjmy pouze z pronájmu, z kapitálového majetku nebo z investic,
 • kdy pracujete pouze na DPP nebo DPČ s výdělky do limitu
 • a další.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.