Pondělí 25. ledna. Svátek má Miloš.

Jste bohatí? Nestůjte "na pobřeží"!

Spoléhat se na majetek uložený v jednom státě není rozumné. Zejména pro bohatší lidi je vhodné využívat pro uložení majetku i zahraniční destinace. Jaké jsou možnosti, rizika a výhody offshore struktur?

Offshore konstrukce při rodinném plánování

Oblastí a metod, ve kterých lze využít offshore společnosti, je velmi mnoho. V souvislosti s rodinným plánováním stojí za zmínku vedení bankovních účtů v "offshore" finančních domech, držení majetku v offshore jurisdikcích či registrace lodí.

Ať už se fyzická nebo právnická osoba rozhodne pro vyvíjení jakékoli činnosti týkající se majetku v offshore jurisdikci, je třeba si shrnout výhody a nevýhody, které pro daný subjekt vyplývají z volby konkrétní jurisdikce. Je vhodné vytvořit si žebříček jednotlivých zemí, přičemž jde o zohlednění daňové zátěže, administrativních nákladů a jiných poplatků souvisejících s touto činností.

Rozhodujícím faktorem může být také úřední jazyk v zemi či vzdálenost jurisdikce od trvalého sídla.¨

Správa financí v offshore bankách

Finance nejčastěji spravují offshore banky. Offshore banka je banka nacházející se mimo bydliště ukladatele, obvykle v nízké daňové pravomoci (daňovém ráji), která poskytuje finanční a právní výhody. Tyto výhody obvykle zahrnují:

• Větší soukromí (bankovní tajemství)
• Nízké nebo žádné zdanění
• Snadný přístup k vkladům

Offshore banky mohou představovat přemístění finančních aktiv do politicky a ekonomicky stabilnějšího prostředí. To bude výhodné zejména pro subjekty, které sídlí, případně jejich finanční majetek se nachází, v politicky či finančně nestabilní zemi, kde mu může hrozit zmrazení nebo zabavení státem.

Některé offshore banky mohou operovat s nižšími náklady, a tak existuje prostor pro poskytnutí vyšších úrokových sazeb, než jsou klientovi dostupné ve vlastní zemi. Úrok z vkladu, který klient offshore banky obdrží, je snížen o velmi malou, případně žádnou daň z úroků.

Některé offshore banky mohou nabízet bankovní služby, které nemusí být k dispozici od tuzemských bank, jako je vedení anonymního účtu, nižší úvěrové sazby nebo investiční příležitosti, které nejsou k dispozici v klasických komerčních bankách.

Naopak nevýhodou offshore účtů je, že jsou méně zabezpečeny proti ekonomickým rizikům. Během finanční krize, která se přehnala bankovním sektorem v roce 2008, došlo k tomu, že několik offshore bank nevyplatilo zpět svým klientům plnou výši vkladů. Vklady, resp. účty klientů v komerčních bankách "na břehu" zůstaly nedotčeny.

Jako příklad mohu uvést případ z roku 2009, kdy klienti, kteří měli uloženy své peníze ve finančních domech na ostrově Man (UK), přišli o část svých financí. Banka vyplatila vklady 90 % svých klientů, ale celkově dostála závazkům jen v hodnotě 40 %. Banka nejdříve vyplatila 24,8 % vkladů v září 2009 a následně 15,2 % v prosinci 2009. Tato banka však předem prohlásila režim kompenzace maximálně do výše 20 a 50 tisíc liber, všechny vklady, které byly vyšší než tato částka, byly v ohrožení. Onshore banky zaručily 100% odškodnění vkladatele.

Offshore bankovnictví je obvykle přístupnější kategoriím obyvatelstva s vyšším příjmem, protože náklady na zřízení a vedení offshore účtů jsou vyšší. Avšak každý si může zřídit jednoduchý spořicí účet, ale náklady na jeho administraci jsou zřídka kdy stejné jako u bank "na břehu".

Offshore jurisdikce jsou často vzdálené, a proto fyzický přístup k informacím může být nákladný. V tom ale neexistuje větší problém, protože dnes již spolehlivě pracuje internetbanking a elektronická či telefonická komunikace mezi bankou a klientem. Offshore bankovní účty jsou brány jako samozřejmost při řešení právních, finančních nebo majetkově-ochranných strategiích, ale po spočítání nákladů nemusí být jejich výhody reálné.

Na světě existuje více než 80 offshore finančních a bankovních center. Lze je rozdělit do 4 kategorií podle kvality a odpovědnosti regulačních orgánů, které řídí bankovnictví v zemi:

 1. Země s vysokým stupněm regulace – vyšší míra regulace než v ČR. Patří sem Lucembursko, Lichtenštejnsko, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Monaco či Gibraltar.
 2. Země s odpovídajícím stupněm regulace – minimálně stejná úroveň regulace jako v ČR. Patří sem Belize, Montenegro, Britské Panenské ostrovy či Hong Kong.
 3. Země s nízkou regulací – země kde je bankovnictví hůře regulované a chráněné než v ČR. Patří sem Grenada, St. Vincent, Samoa či Antigua.
 4. Země s minimální (žádnou) regulací – země které nelze srovnávat s regulací a ochranou uložených financí jako v ČR. Patří sem například Komorské ostrovy a Nauru.

Offshore společnosti

Osoby, které dostávají velké částky za své profesionální služby a působí mezinárodně, mohou založit offshore společnost. Příjem bude proudit do offshore společnosti, která bude založena v daňově osvobozené jurisdikci. Dodatečnou výhodou těchto uspořádání je, že závazky, ke kterým může dojít během plnění kontraktu, se budou týkat společnosti a nikoliv fyzické osoby.

Správa majetku

Vysoce movité osoby s majetkem umístěným v mnoha zemích si mohou přát držet tento majetek prostřednictvím osobní holdingové společnosti tak, aby po jejich úmrtí byla závěť řešena v zemi, kde byla společnost této osoby založená, a nikoli v každé ze zemí, kde se nachází část aktiv. Tento způsob šetří právní poplatky a zabraňuje publicitě. Ne každý si přeje dávat najevo své bohatství a někdo si může přát držet majetek prostřednictvím offshore společnosti jednoduše z důvodu zachování soukromí.

Široce rozšířené je použití offshore struktur, které umožňují úspěšně zakrývat vlastnictví a vyhýbat se vysokým daním z majetku, příjmů a kapitálových zisků, dále pak dědickým daním a případným nárokům ze strany budoucích věřitelů (výborným příkladem využití offshore struktur jako správce majetku je skutečnost, že přibližně 70 % nemovitostí v Londýně je vlastněno prostřednictvím offshore společností).

Klasickými právními formami využívanými pro ochranu majetku jsou především trusty, nadace a dále speciální formy společností, které mají podobné charakteristiky jako trusty a nadace, ale jsou spojeny s nižšími zakládacími náklady.

Za zmínku také stojí registrace lodí ať už pro účely mezinárodního obchodu, nebo pro vlastní potěšení. Nejčastěji zmiňované jurisdikce spojené s touto činností jsou Belize, Kypr, Malta, Bahamy, ale prvenství si drží Panama. Přednostmi využití vlajek těchto států jsou velmi nízké náklady, jednoduchost registrační procedury, absence daně z příjmu z činnosti obchodních lodí a často i značná benevolence příslušných úřadů při vytyčování požadavků na stav registrovaného plavidla.

Máte otevřený účet v zahraničí?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

5 komentářů: “Jste bohatí? Nestůjte "na pobřeží"!”

 1. Jan napsal:

  opět další znalec..

 2. Jaroslav napsal:

  Já důvěřuji jen švýcarským bankám, kdepak offshore společnosti na Kypru, to není nic pro mne

  Klikni sem, tady máš 10% garantované úročení vkladů ve švýcarsku

 3. Gekko napsal:

  Mám zkušenosti, že tyto banky jsou spíše méně anonymní, než moje paní na přepážce ČS. Předávají informace na své matky a ty pak člověka otravují rádoby vhodnými produkty k investicím. O jejich „nedosažitelnosti“ se raději nebudu rozvádět…

  • cedex napsal:

   Mohl byste to trochu rozvést? 🙂 Máte na mysli mezinárodní banky jako HSBC nebo Barclays, které mají v offshorech své pobočky? Pak jsou ale přece čistě lokální banky, které fungují jen v rámci jednoho státu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.