Neděle 05. července. Je státní Svátek - Cyril a Metoděj.

Oznámení Fondu pojištění vkladů: Dne 2. května 2011 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti Vojenské družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám

Fond pojištění vkladů obdržel v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, dne 2. května 2011 Oznámení ČNB o neschopnosti Vojenské družstevní záložny v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. (Tisková zpráva FPV)

Fond pojištění vkladů ihned požádal likvidátora této družstevní záložny o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

Fond bude vyplácet náhrady vkladů do výše 100 % maximálně však do limitu 2.418.000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 24,180 Kč/ eur vyhlášeného ČNB ke dni 2. 5. 2011).

Fond nejpozději do 18. května 2011 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad, o kterém budou vkladatelé Vojenské družstevní záložny v likvidaci informováni prostřednictvím webových stránek Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz), tisku, webových stránek Vojenské družstevní záložny (www.vojdz.cz).

Při nárokování výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí klient vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti. Mohou však nastat situace, kdy si žadatel nemůže peníze vyzvednout osobně, ale může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci najde vkladatel na www.fpv.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.