Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

Do penze později? Komu se to vyplatí…

Staré ruce - stáří - důchod - penze
Penze Petr Gola 09.11.2018 | 00:00 0 Komentářů

Do starobního důchodu není nutné odejít při dosažení řádného důchodového věku. Do důchodu je možné odejít i později. Výkon výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku zvyšuje následně státní důchod. Nejvíce přitom lidem s vyššími příjmy.

Vzhledem k příznivé ekonomické situaci mají snadnější uplatnění na trhu práce i občané v důchodovém věku. Někteří lidé v důchodovém věku uvažují o pozdějším odchodu do penze a tzv. přesluhování. O kolik je státní důchod následně vyšší? Komu se tato varianta nejvíce vyplatí?

Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní po dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje zápočet u výpočtového základu o 1,5 %. Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě), výpočtový základ je tedy zredukovaný osobní vyměřovací základ.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se osobní vyměřovací základ do částky 14 388 Kč počítá ze 100 % a osobní vyměřovací základ od 14 388 Kč do 130 796 Kč se počítá z 26 %, k částce nad 130 796 Kč se nepřihlíží. Při přesluhování je výsledný státní důchod vyšší.

Praktický výpočet

Pan Dostál má osobní vyměřovací základ ve výši 80 000 Kč (tj. průměrnou hrubou mzdu v současné hodnotě). Pan Dostál získal dobu pojištění v rozsahu 42 let. V první variantě si vypočítáme starobní důchod pana Dostála při odchodu do penze v lednu 2019 při dosažení řádného důchodového věku. Ve druhé variantě si vypočítáme starobní důchod pana Dostála, pokud odejde do starobního důchodu až v srpnu (tj. po odpracování 2×90 kalendářních dní po dosažení řádného důchodového věku).

Odchod do důchodu v lednu 2019

Při odchodu do starobního důchodu při dosažení řádného důchodového věku v lednu 2019 by měl pan Dostál měsíční starobní důchod ve výši 23 083 Kč.

Odchod do důchodu v srpnu 2019

Při odchodu do starobního důchodu v srpnu 2019 by měl pan Dostál měsíční starobní důchod ve výši 24 026 Kč. Měsíční starobní důchod by měl pan Dostál vyšší o 4,09 %.

Výhoda vyššího starobního důchodu by převážila až po cca 12 letech oproti variantě, že by pan Dostál současně pobíral mzdu a důchod. Práce na procenta je tedy výhodnější z delšího hlediska, z kratšího časového úseku je výhodnější současné pobírání důchodu a mzdy.

Vyšší příjmy = vyšší výhoda přesluhování

V Tabulce 1 je vypočten měsíční starobní důchod u různých příjmů při získání doby pojištění v rozsahu 42 let, a to v obou variantách (tj. při odchodu do starobního důchodu při dosažení řádného důchodového věku a přesluhování o 2×90 kalendářních dní). Vše jako v ukázkovém praktickém příkladu.

V procentním vyjádření se důchod z důvodu práce na procenta zvyšuje více lidem s vysokými příjmy. Čím vyšší příjmy, tím je z dlouhodobého hlediska pozdější odchod do penze a přesluhování výhodnější.

Tabulka 1: Důchod při přesluhování

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Důchod v lednu 2019 Důchod v srpnu 2019 při přesluhování Zvýšení

v %

15 000 Kč 42 let 12 436 Kč 12 872 Kč  3,51 %
20 000 Kč 42 let 13 255 Kč 13 730 Kč  3,58 %
25 000 Kč 42 let 14 074 Kč 14 588 Kč  3,65 %
30 000 Kč 42 let 14 893 Kč 15 446 Kč  3,71 %
35 000 Kč 42 let 15 712 Kč 16 304 Kč  3,77 %
40 000 Kč 42 let 16 531 Kč 17 162 Kč  3,82 %
50 000 Kč 42 let 18 169 Kč 18 878 Kč  3,90 %
60 000 Kč 42 let 19 807 Kč 20 594 Kč  3,97 %
70 000 Kč 42 let 21 445 Kč 22 310 Kč   4,03 %
80 000 Kč 42 let 23 083 Kč 24 026 Kč  4,09 %
90 000 Kč 42 let 24 721 Kč 25 742 Kč  4,13 %
100 000 Kč 42 let 26 359 Kč 27 458 Kč  4,17 %
125 000 Kč 42 let 30 454 Kč 31 748 Kč  4,25 %
150 000 Kč 42 let 31 403 Kč 32 743 Kč  4,27 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.