Středa 15. července. Svátek má Jindřich.

Iron Condor a Butterfly: Opční strategie pro pravidelný příjem

Chcete vydělávat opčními strategiemi pravidelně i desítky procent měsíčně? Pak zvládněte strategie „železného kondora“ a „motýla“. Jaké je úskalí těchto „továren na zisk“? Kdy se dají úspěšně využít a kdy jsou naopak naprosto nevhodné?

V dnešním sedmém díle edukačního opčního seriálu si dále rozšíříme znalosti spreadových opčních strategií. Tradeři všeobecně vyhledávají na trhu situace, kdy mají s minimálním rizikem vysokou pravděpodobnost zisku.

Spreadové strategie, které si dnes představíme, slouží pro vytváření zisků v případě, že se trhy hýbou v určitém pásmu. Jednou z nejoblíbenějších strategií pro tento účel je o něco složitější na pochopení, nicméně velice účinná kombinace zvaná Iron Condor. Condor se jí říká proto, že graf strategie vzdáleně připomíná tělo mohutného ptáka s křídly. Druhou strategií, která má nižší ztráty, ale zároveň nižší pravděpodobnost zisku, je tzv. Butterfly. V obou případech, ať už u Iron Condor nebo u Butterfly, se jedná o kombinaci dvou spreadů typu Bull Put, Bear Call atd., které jsme si představili v minulém díle.

Iron Condor

Strategie Iron Condor (IC) představuje kombinaci Bull Put Spread a Bear Call Spread, což znamená, že k jeho sestrojení je potřeba uzavřít pozici ve čtyřech různých opcích s různými strike cenami, jak je zřejmé z grafů níže.

Long verze Iron Condora je kombinací Short Put opce OTM, Long Put, která je více OTM než Short Put, Short Call OTM a Long Call, která je více OTM než Short Call.  Zní to složitě, nicméně princip je opravdu jednoduchý.

Cílem je inkasovat za short opce vyšší prémii, než je prémie zaplacená za long opce. Z toho vyplývá, že při otevření pozice je strategie Iron Condor v plusu, má tedy počáteční credit, a tento počáteční plus je zároveň i maximálním ziskem celé strategie. Je nutné si uvědomit, že pro otevření IC je potřeba složení určité výše marže.

Tento graf vyjadřuje takzvanou „levou nohu“ strategie IC (angl. Left Leg). Levá noha je v podstatě strategie Bull Put Spread a pro potřeby Iron Condor je nutné, aby obě strike ceny byly nižší, než je současná tržní cena podkladového aktiva. Na grafu je tato skutečnost vyjádřena červenou a modrou čerchovanou vertikální čarou. Zároveň je zde zřetelné, že strike Long Put opce (červená čárkovaná) je níže, a tedy více Out-of-the-Money (OTM) než strike Short Put opce (modrá čárkovaná). Fakt, že spot cena je v ziskové oblasti, znamená, že jsme v začátku v zisku (obdržená prémie za Short Put je vyšší než zaplacená prémie za Long Put).

Tento graf představuje takzvanou „pravou nohu“ strategie IC a je to Bear Call Spread strategie. Zde se k otevření použije Long Call a Short Call opce s tím, že inkasovaná prémie za Short Call musí být vyšší než prémie zaplacená za Long Call, tedy Short Call strike musí být blíže spotové ceně (což je vyjádřeno modrou čerchovanou vertikální čarou, která je ke strike blíže než stejná čára červená). I zde se jedná o čistý credit.

Poslední graf představuje finální verzi Iron Condor, kde jsou čárkovaně v pozadí všechny opce, ze kterých se strategie skládá. Fialová čára je v podstatě jen spojení předchozích dvou grafů. Z grafu lze bez problémů vyvodit, že poměr zisk/ztráta, neboli známé Risk Reward Ratio (RRR), není úplně příznivé, kdy případná ztráta z IC několikanásobně převyšuje zisk. Nicméně zásadní výhodou IC je fakt, že spotová cena má k dispozici relativně široké pásmo, ve kterém se může pohybovat, aby strategie byla v zisku. Při sestavování tohoto typu strategie se využívá pravděpodobností na základě směrodatných odchylek kurzů podkladového aktiva. Pokud se body zvratu (body, kde fialová čára protíná horizontální osu) pohybují na hranici 1. a 2. směrodatné odchylky, pracujeme s dobrou pravděpodobností zisku. Problematiku směrodatných odchylek doporučuji nastudovat z literatury statistiky, jedná se o relativně jednoduchý koncept.

Nyní se podívejme, k čemu Iron Condor slouží a jaké jsou jeho výhody. Pro investora je nejlepší, pokud se cena podkladového aktiva v rámci životnosti opce pohybuje někde v rozmezí striků Short opcí, kdy strategie dosahuje maximálního zisku. To znamená, že nejlepší využití je v dobách stagnujících trhů, tzv. range trendů. Ve chvíli, kdy trh zůstane v rozmezí obou zmiňovaných striků, vyprší všechny opce bezcenné a nám zůstane počáteční inkasovaný rozdíl obdržených a zaplacených prémií.

Nejlépe je využívat strategii na některé typy širších indexů, jelikož ty se většinou pohybují pomaleji než jednotlivé akcie nebo komodity (mají nižší volatilitu) a je zde tedy větší šance, že se v pásmu zisku udrží. Vhodnou volbou je například americký SP500.

Strategie IC se standardně využívá pro pravidelný příjem z opcí s tím, že investor zvolí zhruba 30denní dobu expirace a pravidelně strategii obnovuje. V případě, že se investorovi daří IC správně řídit, může dosahovat měsíčních výnosů ve výši několik desítek procent.

Nicméně správné řízení strategie IC vyžaduje dostatečnou praxi. Risk managementu se v tomto případě říká „legging“, což v podstatě znamená modifikaci jedné či druhé „nohy“ strategie s cílem zachování zisku a minimalizace rizika, vždy s ohledem na danou tržní situaci. V případě, že některá z noh bude dostatečně zisková (dostatečnost si každý určí ze svého RRR, ale vždy by měl být zisk minimálně 2/3 maximálního zisku a ztráta 1/3), ji uzavřeme a s nižší deltou otevřeme novou „nohu“ tak, abychom měli opět sestaveného celého IC.

Legging je však pokročilejší transakce a proto začátečníkům stačí se soustředit zatím na jednoduché strategie IC s držením do expirace.

Ať už je naše zkušenost jakákoli, je naprosto nezbytné dodržovat určitá pravidla. Nejprve je dobré si vytvořit plán, kde si určíme jak dlouho obchodovat, jaký instrument a jaké budeme vybírat zisky a uzavírat ztráty. Zadruhé, vždy obchodujme objemy, které jsme schopni uhlídat, nezapomeňme totiž, že skládáme marži! A v neposlední řadě je potřeba být opatrní v situaci, kdy chceme strategii upravovat leggingem. Zde se množí nejvíce zbytečných chyb.

Ještě si ukážeme některá specifika strategie.

Maximální zisk

= Inkasovaná prémie – zaplacená prémie

Maximální ztráta

= strike long call – strike short call – čistý kredit

Bod zvratu

= Striky short opcí +- čistý kredit

Volatilita

Volatilita je pro nás dobrá pouze v době, kdy strategii otevíráme, jelikož inkasujeme vyšší celkovou prémii, ale jinak je pro nás nevýhodná, potřebujeme totiž, aby se opce držely v určitém pásmu. Proto je dobré, pokud budete obchodovat IC na index SP500, sledovat i index volatility VIX (data na Bloomberg).

Časový rozpad

Časový rozpad je pro nás příznivý, jelikož všechny opce ztrácejí na hodnotě a naším cílem je, aby vypršely bezcenné.

Nakonec ještě praktická ukázka toho, jak se dá IC ve skutečnosti využít. Graf je z instrumentu Copper, fialové čáry značí opci, zelené pak pásmo, ve kterém se podkladové aktivum musí držet, aby byla opční strategie v zisku.

Butterfly

Okrajově si představíme i další, potenciálně hodně ziskovou strategii Butterfly. Název vyplývá z tvaru grafu, který připomíná malé tělo a velké křídla motýla. Long Butterfly je opět kombinace dvou spreadových strategií, nicméně je možné ji vytvořit ze tří opčních pozic. V podstatě se použije Long Call opce OTM, Short Call opce ATM ve dvojnásobném objemu a Long Call opce s ITM strikem. Graf pak vypadá následovně:

Strategie Butterfly je zde vyznačena fialovou čarou, červeně a oranžově jsou long call opce s odlišnými striky a modře je short call opce se strikem rovným současné tržní ceně (ATM). Z výsledku je zřejmé, že strategie počítá s nízkou volatilitou a maximálního zisku dosahuje v situaci, kdy cena zůstane do konce životnosti opce na hodnotě při otevření opční strategie (v grafu Spot).

Strategie má oproti Iron Condor sice užší pásmo, kdy je v zisku, nicméně poměr zisk/ztráta, tedy RRR, je mnohem příjemnější. Long Butterfly se používá jako alternativa k Short Straddle, kdy při spekulaci na nízkou volatilitu dává jistotu omezené a předem známe maximální ztráty. Jedná se o strategii, která by měla mít co nejnižší ukazatel delta.

Tabulka charakteristik je naprosto totožná s tabulkou IC, tudíž není třeba ji sem vkládat.

V dnešním díle jsme si představili pokročilejší, nicméně hojně využívané strategie Iron Condor a Butterfly. Hlavně IC by se měl stát součástí portfolia každého tradera a měla by vytvářet pravidelný příjem. V příštím díle opčního seriálu se podíváme na techničtější stránku opcí, a to na řecká písmena, která se již v dosavadním seriálu objevily v rámci charakteristik některých opcí. Jedná se o písmena Delta, Gamma, Vega a Théta. Cílem dílu bude pochopení toho, co tyto ukazatele vyjadřují.

Využíváte opce?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

3 komentáře: “Iron Condor a Butterfly: Opční strategie pro pravidelný příjem”

  1. Marek napsal:

    Majo podívej se na tohle

  2. Sam napsal:

    Přečti si to já to neznal

  3. Martin napsal:

    Chápu to správně že se v podstatě jedná o formu Hedgingu pouze se používá jiný termínus technikus ? V podstatě otevírám obchody long i short zároven pouze za jinou cenu. Jedna z pozic je vždy tvrdě ztrátová a druhá zisková ale výhodou je opční prémium. Stejnou věc bych mohl udělat třeba na forexu tedy otevřít si long počkat si na zisk třeba 5 $ a v zisku zahedgovat tím že otevřu short. Zcela nesmyslný obchod by byl již ochráněn ale můjzisk by byl jen těch 5 $ i kdyby celkový long dosáhl zisku milion dolarů nebot ztráta ze shortu by se rovnala zisku – 5$. Tedy zde se hraje pouze o to opční prémium …….pokud to chápu správně ???

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.