CZK/€ 24.565 +0,10%

CZK/$ 24.167 -0,24%

CZK/£ 29.173 +0,10%

CZK/CHF 25.362 -0,54%

Text: Redakce

04. 07. 2018

0 komentářů

Fondy kvalifikovaných investorů: Co by měl vědět finanční poradce

 

Co by měl vědět finanční poradce o fondech kvalifikovaných investorů: Jak jsou hlídané a kdo je kontroluje? Mohou si dělat, co chtějí? A jak investují? (video) 

První část diskuse o fondech kvalifikovaných investorech sledujte v článku „Fondy kvalifikovaných investorů: Jak fungují?

Martin Viktora, moderátor: Tedy klasicky investor drží investiční akcie. Kdo je eviduje? V čí evidenci jsou?

Emil Šťáva, místopředseda představenstva CARDUUS Asset Management: Můžete je evidovat na úrovni obhospodařovatele ve spolupráci s administrátorem. A pokud je fond dostatečně veliký, stojí za úvahu akcie evidovat na úrovni Centrálního depozitáře.

Martin Viktora: Jaké to může mít výhody?

REKLAMA

Emil Šťáva: Výhodou je to, že Centrální depozitář je autorita, která garantuje vlastnictví toho kterého cenného papíru nebo podílového listu nebo investiční akcie. Nevýhody jsou samozřejmě náklady s tím spojené.

Martin Viktora: Vy také nemáte investice evidované u Centrálního depozitáře cenných papírů. Kdo u vás eviduje akcie?

Pavel Holečka, člen investičního výboru INVEST GATE Funds SICAV: Klient získává listinnou akcii. Má k tomu samozřejmě smlouvu o úpisu a další věci – investiční dotazník, AML atd. A tuto evidenci si jak investiční společnost, tak fond vede.

Martin Viktora: Papírová akcie je i váš případ?

Emil Šťáva: Je to tak. Možná by stálo za úvahu se zmínit o vlastní struktuře. Co je potřeba k tom, aby fond mohl fungovat. Potřebujete někoho, kdo je obhospodařovatelem, tedy investiční společnost, licencovaný subjekt. Potřebujete někoho, kdo se stará o účetnictví, audit, výpočet čisté hodnoty akcie nebo podílového listu – to dělá administrátor.

Martin Viktora: Můžete jmenovat i ty firmy, abychom si mohli udělat přesnější obrázek?

Emil Šťáva: Investiční společnost může být např. Conseq nebo Carduus nebo Delta v případě kolegy, nebo další. Dva největší administrátoři v Čechách jsou Avant a Amista. A ti se starají o formální stránku byznysu.

REKLAMA

Třetí zákonem daná funkce je depozitář. Tím je banka. V Čechách jsou v tomto ohledu aktivní čtyři. A ta má funkci formální kontroly cash-flow na jednotlivé projekty či investice, zda jsou v souladu s investiční strategií popsanou v prospektu nebo ve statutu fondu.

Martin Viktora: Můžete doplnit, jména, kdo je administrátor, kdo je depozitář atd.?

Pavel Holečka: Tak určitě. Dominanantní tatdy je Avant a Amista, které mají největší zkušenosti a i největší počet spravovaných fondů a v nich majetku. Co se týče depozitáře doplním pro nějaké jednodušší pochopení, že fond má všechny účty u depozitáře, takže depozitář vidí všechny transakce, které proběhnout na fondu. Většinou je to spojené i s obchodníkem s cennými papíry podle toho, jakou činnost fond vyvíjí, a tudíž má depozitář přehled o všech aktivitách na fondu.

Fondy kvalifikovaných investorů jsou pod velkým dohledem. Nemůže to fungovat tak, že někomu se bude líbit nějaká investice a on do ní naskočí. Další, co se dělá běžně na fondech, jsou analýzy ekonomické výhodnosti, kdy musíte mít každý projekt, každou investici podloženou čísly, fakty, a musí být schválená hlavně z pohledu investiční společnosti, zda ten projekt a investice je životaschopná.

Emil Šťáva: Investičním výborem posuzuje životaschopnost dané investice, především zda je návratná pro investora.

Martin Viktora: Pomalu se přesuneme na investiční téma, na jádro vašich aktivit. Ale jenom pomalu. Zeptám se, jak vypadá investiční výbor, kým je tvořen.

Emil Šťáva: Investiční výbor je tvořen obvykle představiteli investiční společnosti. Měli by to být lidé, kteří vyhovují elementárním kritériím zejména z pohledu zákona, měli by mít dostatek zkušeností, praxe, vzdělání, aby o daných investicích mohli rozhodovat. To, jaké je modus operandi jednotlivých investičních výborů, to je velmi široká záležitost. Každá z investičních společností to má jinak. Investiční výbor primárně vyhledává investiční příležitosti, posuzuje je z hlediska výnosnosti a na druhé straně rizikovosti, a posléze rozhodne, zda v investici participovat, nebo ne.

REKLAMA

Je pravdou, že k tomu, abychom zainvestovali určitou část kapitálu fondu, tak poměr vybraných investic a nevybraných investic je 1 : 10. Takže se musíte hodně napracovat k tomu, abyste zainvestovali a pustili peníze do daného projektu.

Martin Viktora: Vy jste členem investičního výboru. Jakým způsobem rozhodujete? Hlasujete, nebo většinově, nebo se musíte shodnout všichni? Kolik vás v investičním výboru je?

Pavel Holečka: Jsme tam tři a vždycky je hlasování a musí být minimálně 2 : 1 nebo všichni musí souhlasit. Musí být vždy schváleno větším počtem.

Martin Viktora: Emile, můžete nám představit váš fond kvalifikovaných investorů, jaká je vaše strategie, co je na něm investičně nejzajímavější?

Emil Šťáva: Podfond Carduus Oportunity, jak název říká, je fond příležitostí. Co příležitosti znamenají. Fond má velmi široce specifikovaný status, tudíž může investovat do kapitálových účastí, může kupovat akcie, může půjčovat kapitál formou úvěru, může financovat projekty typu management buyout, tedy na výkup společností, může investovat i do tržních instrumentů typů warrantů, dluhopisů atd.

Ale co je podstatou, říkáme, že fond je zaměřen na mezaninový kapitál. Mezaninový kapitál je hybrid mezi vlastním kapitálem a dluhem. Každá společnost se financuje těmito dvěma způsoby. V čem je výhoda: Je to rizikovější než dluh jako takový a půjčujete na cash-flow a bankovní financování je seniorní vůči vašim penězům, na druhé straně cílíme výnos na 7 – 9 % na projektu minus náklady na provoz fondu.

Martin Viktora: Mohl byste dát příklad takového mezaninového financování? Firma z nějakého odvětví, něco konkrétnějšího, abychom si to mohli představit?

Emil Šťáva: Nejjednodušší je asi ukázat příklad na realitě, na nemovitosti, kdy developer si kupuje činžák, který rekonstruuje a přestaví ho na byty. Činžák a přestavbu financuje jednak svým základním kapitálem a jednak nemovitost vezme a zastaví ji bance. Mezi tyto dva druhy financování může vstoupit Carduus, který tam dá peníze za úrok, který je větší než bankovní financování, ale na druhé straně, pokud je projekt problémový a nepodaří se záměr, tak nejdříve přichází o peníze developer, který tam dává vlastní jmění, potom Carduus a potom banka, která má ale tu zástavu.

Pro pokračování rozhovoru sledujte video od 10:18.

Odborný server Investujeme.cz je mediálním partnerem projektu FINfest, v rámci něhož video vzniklo.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Vyšší důchodový věk snižuje důchody

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje. Z důvodu prodlužování důchodového věku odchází více lidí do trvale kráceného předčasného důchodu. Případné další zvýšení důchodového věku v budoucnu by ještě zvýšilo zájem o předčasný důchod.

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

17. 08. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.