CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

Text: Luboš Svačina

26. 10. 2008

56 komentářů

Pavel Uzel: Mezi provizním příjmem a ziskem je potřeba rozlišovat

 


 

HODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU

Před několika dny jste oslavil první rok ve vedení OVB. Jak tento rok hodnotíte. Co se vám za tu dobu podařilo?  Nebo naopak nepovedlo?

Nemohu říci, že by se nám něco nepovedlo. Spíše naopak hodnotím uplynulý rok jako nejlepší rok v historii OVB, což však nutně nesouvisí s mojí osobou. A pokud jsem i já přinesl nějaké zajímavé myšlenky, které se nám povedly realizovat a posunuly naši společnost dál, jsem jenom rád.

Odstavili jsme Centrálu a postavili Servisní centrum. Což se pozitivně projevilo ve výkonnosti našich spolupracovníků v terénu, ale také pomohlo zefektivnit zabezpečení obchodu „zevnitř“.  Nemuset se o věci starat, umět se spolehnout na kolegy v Servisním centru to je náš cíl.

Jaký je tedy konkrétní rozdíl mezi systémem s Centrálou a Servisním centrem?

Dříve v naší společnosti existovaly v podstatě dvě oddělené části – obchodní síť a centrála. Nyní je to tak, že Servisní centrum je součástí obchodní sítě a je tedy pevnou součástí celého OVB.

REKLAMA

Uplynulý rok považujete za nadmíru úspěšný. Máte na mysli například obchodní výsledky, rozšiřování vaší obchodní sítě, rostoucí počty nových klientů nebo něco úplně jiného?

Já to vidím takto. To, co musela OVB prožít v minulém roce – odchod celé jedné obchodní struktury, mediální útoky, snaha potlačit důvěryhodnost OVB. To vše není jednoduché ustát. A dovolím si tvrdit, že menší společnost než je OVB (aniž bych nějakou konkrétní jmenoval), by podobná „kampaň“ dokázala úplně položit. 

Nás to ale posílilo. V takových situacích jsme si uvědomili, že se musíme ještě více semknout, a proto má nyní OVB postavení na trhu mnohem lepší, nežli měla dříve.

A nyní tedy o budoucnosti. Všechny poradenské společnosti se připravují na implementaci MIFID. Jak je na tom OVB?

Implementace MIFID je velice důležitá věc. My jsme na to dobře vybaveni a dobře připraveni. Dokumentaci máme zkompletovanou. A opět jsme na tom o něco lépe než ostatní společnosti na trhu. Důvod je jednoduchý, MIFID je na Slovensku zaběhnutá věc a my jsme tedy nemuseli hledat  řešení, ale jen jsme požádali  naše slovenské kolegy, aby nám poskytli  konzultace. Samotná adaptace systému je v podstatě jednoduchá, protože MIFID je pro celou Evropu stejný. Takže my přebíráme věci, které v Evropě fungují, a není proto potřeba nic nového vymýšlet.

Jak celkově vnímáte zavedení systému MIFID?

Tady se můj náhled nepatrně štěpí. Když budou podle postupů výroby sjednoceny všechny továrny na výrobu automobilů, tak s tím nebudu mít takový problém, jako v tom, jakým způsobem se zde snaží Evropa sjednotit finanční poradenství. Ale my to bereme jako danou věc a těžko s tím něco uděláme. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že zavedením MIFID budeme svým zákazníkům moci nabídnout ještě lepší péči, než ji dnes stejně již dostávají.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

V poslední době jsem na finančně poradenském trhu zaznamenal takový zajímavý trend. Zatímco objemy a počty poskytnutých hypotečních úvěrů obecně klesají, finančně poradenské společnosti v této oblasti vykazují téměř dvojnásobný růst…

To mohu potvrdit. Naše společnost za první pololetí letošního roku dosáhla ¾ obratu za celý loňský rok. 

Čím to může být? Finanční poradci se hypotéky naučili lépe nabízet?

REKLAMA

Víte, hypotéka je jen jedna ze součástí osobních financí. Poradci na pobočkách bank jsou  zaměstnanci společnosti, jejichž zapojení do řešení celkové finanční situace klienta je …. no nerad bych to hodnotil. My máme úplně jiný přístup. U nás je hypotéka součástí rodinných financí. Mít domov je pro člověka přirozené. Platit nájem nikoliv. Takže pomáháme lidem v rámci finančního poradenství žít přirozeně a získat bydlení.

Změnili se podle vás také klienti?

Přístup k informacím je úplně někde jinde, než v minulosti. Dnes i lidé generačně starší využívají internet jako absolutně běžnou součást svého života.  

Takže finančního poradce nebudou nakonec ani potřebovat…vše si dohledají na internetu a zbytek dořeší přímo s bankou nebo pojišťovnou?

Ale ono to zase tak není. Lidé dají stále na první dojem, reklamu apod. Jenže každá banka nebo pojišťovna se snaží tvářit jako ta nejlepší, nejdynamičtější, nejlevnější. A před klientem potom v konečném důsledku všechny vypadají stejně. To všechno vytváří prostor pro naše finanční poradce.

Mě teď například končí platnost platební karty a z bankomatu jsem se dozvěděl: „16. 10. 2008 končí platnost vaší platební karty, ozvěte se svému bankovnímu poradci.“  Toto by mělo být finanční poradenství?… Proto jsem přesvědčen o tom, že naše finanční poradenství má obrovskou budoucnost.

FINANČNÍ KRIZE

Jaký je váš názor na finanční krizi. A pociťujete již její dopady na vaše podnikání?

Můžeme říci, že finanční krize se již týká i České republiky, i když jí tady ještě tolik necítíme. Nicméně nic se nesmí podcenit. Kdyby před čtyřmi lety někdo řekl, že pár farmářských neplatičů v USA, kteří si půjčili na domek, budou do čtyř let schopni spustit celosvětovou finanční krizi, tak by jej každý asi považoval za fantastu. A pravděpodobně by na dlouhou dobu nebyl brán moc vážně.

Tato rizika nesmíme podcenit. Pokud dnes řekneme, že České republiky se finanční krize tak moc netýká, tak to není dobře. My musíme být i na tuto variantu připravení. Protože je to jakási „druhotná platební neschopnost“. Všechno je v rámci globalizace a smrštění světa propojené.

Německá vláda upravuje odhad růstu HDP, Česká republika rovněž. ČNB uvažuje o snížení úrokových sazeb… to všechno jsou první náznaky intervencí. Ale zatím se nejedná o přímé ohrožení.

Jak reagují vaši klienti. Finanční krize jsou přece jen plná média. Zajímají se? A co jim radíte?

Ano klienti to čtou. Ptají se našich spolupracovníků, co se děje a co se bude dít dále. Nikdo není o finanční situaci našich zákazníků lépe informován, nežli jeho přímý poradce. Oni je informují o aktuální situaci a zákazníci se podle toho chovají. Naše doporučení směřují k udržování klidu. A jak vidíte, žádné vlny nebo hromadné ukončování smluv se neděje.

Ani v případě přímých investic?

Výkyvy kapitálových trhů mají výrazný vliv na riziková portfolia. Příkladů je spousta. Vím o jedné bance, do jejichž akcií když člověk před rokem investoval, tak k dnešku se jeho investice zcvrkla o 92 %. Což je samozřejmě v tomto momentě bolavé, ale pro mě osobně je mnohem důležitější heslo: „Akcii, kterou nechceš mít deset let, neměj ani deset minut.“

ODSTOUPENÍ Z AFIZ

Nyní k neklidné situaci kolem pozastavení členství v AFIZ a k vašemu nenadálému odchodu…

Ale já se nedomnívám, že v této oblasti je nějaká neklidná situace. Neklidnou situaci možná vytváří lidé, kteří místo toho, aby se věnovali svým klientům, víří prach v různých internetových diskuzích, například také na vašem serveru Investujeme.cz.

Podle mého názoru se AFIZ rozhodl zachovat tak, jak se zachoval, a my jsme svobodní, takže jsme se rozhodli zareagovat tak, jak jsme zareagovali. Mediální zprávy o našich rozhodnutích byly zveřejněny a tím by to mělo být uzavřeno.

Přesto mi to nedá. Jak je to vůbec s tím kontrolním systémem v OVB, jehož absenci vám AFIZ vytknul? Disponuje tedy vaše společnost nějakým interním systémem kontroly poradenské sítě. Systémem, který je schopen „odchytávat“ nestandardní smlouvy, a který dokáže upozornit na poradcovo případné pochybení?

Samozřejmě, že disponujeme silnými  regulačními instrumenty, které jsou  AFIZu velmi dobře známy. A též tuším, že žádná z členských společností nezaměstnává jen na kontrolu smluv 15 lidí. Upozorňuji jejich činností je pouze kontrolování smluv.

A to myslíte kontroly po stránce věcné správnosti, nebo správnosti nastavení vzhledem ke klientově finanční situaci? Jste tímto systémem schopni opravdu odchytit zmíněné nestandardní smlouvy (příliš vysoké pojistné, přitom ale minimální krytí rizik; sestavení investičního portfolia neodpovídající klientovu rizikovému profilu apod.)

Ano i takové věci u smluv samozřejmě kontrolujeme a pokud se nám zdá být smlouva obsahově nebo postupově nelogická, anebo podle hodnoty smlouvy převýšená, tak se zákazníkem zpět přes strukturu komunikujeme a zjišťujeme zda je smlouva nastavená správně.

Dobrá, ale zde právě může nastat problém v tom, že struktura z logiky toho, jak systém MLM funguje, nemusí mít zájem na tom tyto nestandardní smlouvy řešit, pokud jí z nich plynou nemalé provizní zisky.

Ale ona z těchto smluv zisk nemá. Možná tak maximálně krátkodobý provizní příjem. A mezi tím je potřeba rozlišovat. O krátkodobý příjem nikdo z nás nestojí. Mluvíme-li o zisku, tak to je výsledek dlouhodobé spolupráce, vybudování kvalitního vztahu s klientem. Vám ani mě to nic nepřinese, pokud vám dnes dám odměnu za novou smlouvu a zítra vám je vezmu. Takto my nepracujeme.

Nicméně Disciplinární komise AFIZ uvedla, že postup proti OVB iniciovalo rostoucí množství stížností na poskytované poradenství poradců OVB. 

K údajným pochybením našich spolupracovníků a stížností klientů: Máme veškeré dokumenty (formuláře ze schůzek s klienty, vyjádření konkrétních pojišťoven a stanovisko pojišťovny, u které je OVB pojištěna na odpovědnost za škodu) potvrzující fakt, že naši poradci postupovali v práci s klienty správně.

V souvislosti s vaším odchodem z AFIZ se chci ještě zeptat, jak mohu chápat váš komentář, že rozhodnutí AFIZ přišlo z vašeho pohledu jako „na zavolanou“?

Mě to přišlo zrovna vhod. Ale to teď s AFIZem vůbec nesouvisí. Nyní máme dvě linie spolupráce s našimi poradci. Jedna skupina jsou tzv. vázaní pojišťovací zprostředkovatelé. Tito poradci s klienty jednají na účet OVB a uzavírají s nimi pojistné smlouvy na účet OVB. Druhou skupinou investiční zprostředkovatelé, kteří působí sice pod hlavičkou OVB, ale na svoji zodpovědnost.

Nicméně  1. 7. 2008 vstoupil v platnost nový zákon o investičním zprostředkovateli, od této chvíle tedy statut investičního zprostředkovatele, tak jak fungoval dosud, přestal existovat. Nyní tedy ještě běží  9měsíční přechodné období, pro zavedení potřebných změn a přelicencování stávajících investičních zprostředkovatelů, z nichž se v podstatě stanou vázaní zprostředkovatelé, kteří mohou jednat pouze na účet jediného licencovaného investičního zprostředkovatele, v našem případě tedy OVB.

Ale co z toho vyplývá. Investiční zprostředkovatel, který do doby schválení nového zákona na trhu působil, byl sám za sebe zodpovědný. A v této situaci bylo dobré, být členem nějaké organizace, která jej chrání před případnými útoky a nadregulací. Od 1. 7. však investiční zprostředkovatel, podle předchozích pravidel již neexistuje, tudíž proč být individuálním členem AFIZu? Význam pro individuální členy být součástí AFIZu se vytratil.

V souvislosti s tímto jsme si udělali jednoduchou bilanci. Co AFIZu dáváme a jaké služby od něho očekáváme a po sečtení jedné a druhé strany jsme zjistili, že nám ta bilance zkrátka nevychází. 

Zvažujete vstup do USF?

V současné době OVB nezvažuje vstup do žádné asociace. Truc podnik nedává smysl. V budoucnosti se ale budeme chtít určitě opět někde organizovat.

INFORMAČNÍ SYSTÉM

Jak to vypadá s nově připravovaným informačním systémem, o kterém se v OVB již delší dobu hovoří. Bude mít tento systém do sebe zapracovány také nějaké regulační, případně kontrolní prvky?

Ano i k tomuto bude ten nový systém používán. Nemusíme si nic namlouvat. Naše společnost stojí před zavedením, v současné době nejkomplexnějšího, programu podpory výpočetní techniky. V Německu jedna společnost nedávno něco podobného zaváděla, my jsme si tento systém porovnali s tím, co my od 16. února chceme spouštět, a mohu vám říci rozdíl byl obrovský.  

Jedním z našich cílů je nadneseně řečeno předvídat klientovy potřeby. Chceme být u zákazníka dříve, než si klient uvědomí, že nějakou potřebu má. Uvedu příklad. Klientovi končí smlouva o stavebním spoření… Náš finanční poradce díky tomuto systému již bude o konci této smlouvy vědět a může si s ním ve správný okamžik sjednat schůzku, kde s ním probere jeho aktuální situaci a zjistí jeho potřeby.

Bude váš nový systém schopen také analyzovat klientovu finanční situaci a bude umět navrhnout alespoň nějakou kostru řešení. Tak jako uvádíte, že poradce si nemůže pamatovat termíny konce smluv, stejně tak nemůže znát všechny parametry vámi nabízených produktů.     

Teď mluvíte o poradenském programu. Ano, tento systém připravujeme, ale bude součástí 2. etapy vývoje celého systému. Zatím nechci o tomto programu do hloubky hovořit. Ale rozhodně to bude systém neporovnatelný s některými plochými nástroji naší konkurence, které fungují na bázi Excelu. Určitě to bude komfortnější.

Máte už stanoven termín spuštění?

Projekty se zahltit umí každý. My chceme nejprve s velkým úspěchem realizovat první fázi, tedy to co stojí před dveřmi. Tento systém odzkoušet a potom začít s vývojem dalšího stupně. Předčasné bušení do prsou není náš styl práce.

Děkuji vám za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 56 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Václav Valášek

  27 října, 2008

  popořadě,
  že přirozené je dnes platit hypotéku – takhle zkrátka s tím nemůžu souhlasit. Takové ty řeči o moderním životě na dluh stáli spoustu lidí střechu nad hlavou kterou do té doby měli, nejen tu co si pořizovali. To prostě nelze takto zbagatelizovat, že kdo nemá hypotéku a platí nájem není IN.
  Kontrola smluv? Ale běžte. Ať sem napíše někdo, komu kdy centrála zavolala, že smlouva je divná. A jak by mohla – vždyť nikdo na centrále nemá k dispozici kompletní údaje o klientovi. I pojistné na IŽP 2000,- měsíčně může být prasečina pokud klient bere málo peněz. A kdo takové smlouvy hází ze stolu? Nikdo!
  Reakci na stížnosti o pochybení a argumentaci o vyjádření pojišťoven už dostatečně vysvětlil pan Hanzl, takže no comment.
  Pak teda nevím nevím o vyjádření že krizi zpustilo pár farmářských neplatičů v USA, kteří si půjčili na domek – no, snad dát to do uvozovek, nebo se smajlíkem…
  Ale jedna věta mi je sympatická: Akcii, kterou nechceš mít deset let, neměj ani deset minut.
  A dal bych tomu spoustu přenesených podob:
  např. Odpovědnost, kterou nechceš…

  Odpovědět

 • fin. poradce

  27 října, 2008

  mě je nevolno z celé ovb… vždy jsem chtěl mít finačního poradce, který dělá jako hlavní živnost dělníka na stavbě, UBOHOST

  Odpovědět

 • PR

  27 října, 2008

  Dotaz pro šéfku PR OVB paní Matouškovou – na http://www.ovbjournal.cz/cs/napsali_o_nas.shtml jste zřídila rubriku Napsali o nás, kde archivujete zaplacené PR rozhovory. Ty ale „nenapsali o vás“, ty jste si napsali sami a zaplatili si jejich zveřejnění. V novinách byly tyto „články“ označené jako placená inzerce. Na jiném místě OVB Journalu pak sčítáte tyto „úspěchy“ a svým lidem a klientům předkládáte lživou informaci, že česká média o OVB „napsala“ tolik a tolik pozitivních článků. Nepřipadá vám to, paní Matoušková, ubohé a nedůstojné?

  Odpovědět

 • Lubo Hrdlovic

  27 října, 2008

  teda myslel som ze Fronc na Slovensku co sa vyjadreni tyka nema konkurenciu, ale pozeram ze Uzlovi v tomto obore nesiaha ani po päty :))
  Jedno mi nejde do hlavy / ako nezainteresovanému cloveku-nejsom poradca/ , preco su v tychto poziciach vramci OVB takýto šašovia…..pardon “ manageri“ ved tento clovek nema ani šajnu ako viest spolocnost, resp. postavit sa problemu, ktorý aktualne nastal.
  a ten vtip o kontrole zmluv…haha…ak by to bola pravda, tak to ako nikomu nebolo ani trochu podozrive ked dostal k naslednej kontrole Štorkove zmluvy??…ci sa mu zdalo uplne bezne ked tam videl 160 tis rocnu platbu?? Neviem otom ze by sme na SR alebo CR boli natom zase az tak dobre, ze by sme mavnutim ruky davali rocne do IZP taketo “ zanedbatelne “ sumy 🙂 !

  Odpovědět

 • Anonym

  27 října, 2008

  Statistika akciových, komoditních indexů a komodit k 24.10.2008 – http://www.sweb.cz/Miroslav.Pitak/statistika.htm

  Tentokrát aktuální statistika vzhledem k velkým pátečním pohybům trhů 🙂

  Odpovědět

 • insider

  27 října, 2008

  Pane Uzel už dloho mě nikdo takhle nepobavil. Asi si neuvědomujete, že tahat za nos můžete (možná) vlastní síť, ale ne odbornou veřejnost! Těch 15 lidí na centrále (pardon – servisním centru)má naučené formuláře (někdy ani to ne) a kontrolují, aby byly správně vyplněné kolonky, aby se smlouva nevrátila od partnera. Ti lidé nemají o finančním poradenství ani tušení, nemají k ruce analýzu klienta a tak samozřejmě nemohou kontrolovat vhodnost či nevhodnost konkrétní smlouvy pro konkrétního člověka. To, co tu tvrdíte, je prostě bohapustá pohádka a ví to každý v OVB, protože nikomu se nikdy z centrály nevrátila smlouva proto, že by byla pro klienta nevhodná! Vrátí se nanejvýš smlouva špatně vyplněná, a to často až od partnera.
  Je neuvěřitelné jak si dovolíte tahat veřenost za nos. To si myslíte, že jsme všichni úplně hloupí? Před rokem jste se na FKT představil prohlášením, že vás vždycky zajímal odbyt. A tímto stylem vedete OVB – odbyt za každou cenu. Z AFIZu jste utekl jenom proto, že vám brzdil Vaše představy o odbytu.

  Odpovědět

 • ovbák Pardubice

  27 října, 2008

  Pan Uzel z nás opravdu dělá pablby. Nevím, co jsem komu udělal, že mi tento člověk kazí (a dalším OVBákům) práci. Prostě nemám slov!!

  Odpovědět

 • poradce

  27 října, 2008

  Uzel: „Jedním z našich cílů je nadneseně řečeno předvídat klientovy potřeby. Chceme být u zákazníka dříve, než si klient uvědomí, že nějakou potřebu má. Uvedu příklad. Klientovi končí smlouva o stavebním spoření… Náš finanční poradce díky tomuto systému již bude o konci této smlouvy vědět a může si s ním ve správný okamžik sjednat schůzku, kde s ním probere jeho aktuální situaci a zjistí jeho potřeby.“

  Tak to muselo pobavit i všechny OVBáky! Možná by svému ctihodnému šéfovi měli vysvětlit, že jeho cíle už dávno naplnili – takto totiž už v terénu dávno pracují. Ano – hlídat si konce smluv musejí sami, protože software jim na to slavná OVB doposud nedala. Teď jim ho jako poslední na trhu možná konečně dá – po 15ti letech na českém trhu. Udělat z ostudy cnost umí snad jen pan Uzel. Silně to připomíná projevy sovětských soudruhů „o zemi, kde zítra již znamená včera“.

  Odpovědět

 • insider

  27 října, 2008

  Kdo pamatuje SSSR a jeho socialistické satelity,nemůže si nevšimnout paralely s OVB. Tak jako Brežněv v SSSR, vládne v OVB pevnou rukou Frahnert. Když chtěl české OVB dát Gardavský lidskou tvář, viděl v tom Frahnert kontrarevoluci a za přispění několika vniřních nohlsledů Gradavského smetl a nahradil věrným normalizátorem Pavlem Uzlem (Brežněv k témuž použil Gustáva Husáka). Mezi tím stačila část národa emigrovat (v OVB Lukeš a spol). Jednání a veřejné projevy Husáka a Uzla mají mnoho společného – nikdy nepřiznat chybu, tvářit se jako nejlepší na světě i když si i vrabci na střeše cvrlikají něco úplně jiného.
  Pokud se má paralela naplnit, tak můžeme čekat perestrojku a závěrečný projev Uzla na téma „kůl v plotě“.

  Odpovědět

 • Anonym

  27 října, 2008

  Pane Uzel, pro koho tyto články vůbec jsou?
  Komu je vaše odpověď adresována?

  – vaši ‚klienti‘ se po vygooglování OVB stejně zděsí

  – polovina poradců je na vpp a slovo finanční poradenství je pro ně občas bouchnout po známých nesmysl

  – konkurence vás zná z terénu, takže tyhle bláboly jsou k smíchu

  Ale třeba to vaše servisní centrum teď změní)))))

  Odpovědět

 • Alice Nováková

  27 října, 2008

  Já na celé OVB obdivuju, že vůbec v současné době je schopna nalákat další rekruty. To je opravdu umění. Když vezmete v potaz dostupnost informací na internetu. Zrovna jsem hledala něco pozitivního, co se píše o OVB, a kromě výplodů v OVB žurnálů nic konkrétního. Paní Matoušková bývala rozumná ženská, když ještě pracovala ve vojenském penzijním fondu, nerozumím tomu, co dělá v OVB. Jarko, probuďte se!!!!

  Odpovědět

 • Anonym

  28 října, 2008

  To co teď napíšu, se týká nejen OVB, ale i ostatních finančně poradenských společností na našem trhu. Pokud máte podobné nebo jiné zkušenosti, tak prosím o reakci na tento můj příspěvek.

  ——————————————————————————

  Za celou dobu co se poradenstvím živím, jsem nepotkal příliš poradců (zprostředkovatelů) ani jejich nadřízených, kteří by poskytovali profesionální poradenství, tedy takové, které by bylo především ve prospěch klientů. Důvod je prostý, odměnou poradce-zprostředkovatele (i jeho vedoucího) je provize ze sjednaného finančního produktu, která je již ponížena o zisk poradenské společnosti a od které se ještě musí odečíst získatelské náklady na klienta. Pro některé nováčky „katastrofa“, pro zkušené poradce-zprostředkovatele „daň za nezávislost“ a značku, které umožňuje budování vlastního businessu. Za těchto podmínek je velmi těžké neodolat lépe zaprovizovaným finančním produktům před zájmy klienta. Co vy na to?

  ——————————————————————————

  Co se týká výběru nových spolupracovníků i odborné způsobilosti poradců, reagoval bych takto. Pokud bych měl popsat situaci, tak na jedné straně se jedná buď už o nespokojené poradce-zprostředkovatele a nebo o nespokojené zaměstnance. Vzhledem k situaci na trhu a potřebě plnit kriteria obratu je důležité vůbec někoho mít a tak se bere kde kdo. Podmínkou je chuť pracovat, relativně inteligentní projev a časová flexibilita. Tito lidé jsou obvykle oslovováni pracovitými a ambiciózními manažery, kteří by měli zvládat vlastní produkci, dále ovládat techniku náborování nových spolupracovníků, metodiku standardních finančních produktů a samozřejmě i vedení teamu. Na ostatní věci jim pochopitelně nezůstává čas. Čest výjimkám! Poradenství (zprostředkování), se pak dle modelu finančního poradenství prezentuje, jako nezávislé porovnávání finančních produktů (dle potřeb klienta), i když to často bývá jen zástěrkou pro prodej nejlépe zaprovizovaných finančních produktů několika finančních institucí. Vůbec celý systém je nastaven tak, že kvalita poskytnuté služby je až za kvantitou nejlépe zaprovizovaných finančních produktů. Pozn. O analytické činnosti odborníků dané poradenské společnosti si rád popovídám. Až na výjimky neexistuje.

  ——————————————————————————

  Já sám se považuji za investičního poradce i zprostředkovatele, který vlastní pílí i zkušenostmi získal potřebné znalosti v oboru a to samé bych očekával od každého, kdo se chce seriozně a profesionálně zabývat jakýmkoliv poradenstvím. Pravdou totiž je, že i v případě pouhého zprostředkování, které je mnohdy prezentováno jako poradenství se i obvykle očekává určitá forma rady a to ať už jde o pojištění, bydlení nebo i investování.

  ——————————————————————————

  Můžeme na to všem něco změnit? Pravděpodobně všechno nezměníme, ale máme příležitost vyjádřit svůj postoj. Pokud nechceme, aby došlo k regulaci finančního poradenství ze strany regulátora (což pocítí naprosto každý z nás), tak je nejvyšší čas podniknout nějaké kroky. První z nich bych viděl ve vytvoření doporučujícího kodexu pro činnost finančních poradců, kteří chtějí nejen nečinně vyčkávat, až se něco změní, ale sami se chtějí aktivně podílet na důraznějším uplatňování nejen právních, ale i etických norem. Je jedno, zda to bude prostřednictvím AFIZ či UFIZ a nebo někoho jiného. Důležité je, aby k tomuto došlo prostřednictvím nás poradců (samoregulací) a aby se tento kodex stal závazným pro většinu z nás. Dalším krokem by měla být odpovědnost za poradenství, která zvýší důvěru mezi klienty a poradci. V neposlední řadě, bych navrhoval naprostou poplatkovou otevřenost včetně možnosti úhrady našich služeb ze strany klienta.

  ——————————————————————————
  V poslední době jsme setkali s přístupem Pavla Hanzla, který bojuje za práva klientů, kteří již byli poškozeni. To je jen část toho co je nutné udělat. Dalším krokem je přijmout odpovědnost a zabránit tak dalším excesům pseudoporadců, které by se mohly opakovat i v budoucnosti.

  ——————————————————————————
  Na závěr si půjčím citaci ze stránek http://www.finq.cz., která mě v minulosti hodně inspirovala.: „To nejcennější ze všech druhů kapitálu v obchodě je důvěra, a pokud to nevíte, nevíte nic.“

  Odpovědět

 • Václav Valášek

  28 října, 2008

  Pokusím se reagovat:
  ad1) to samozřejmě záleží na vedoucím a nejbližším okolí ve firmě.
  Jsou dva přístupy: buď se po každém obchodu spočítá kolik si danou smlouvou člověk vydělal, řekne se kolik by na to musel pracovat v kolbence, poplácá se po ramenou a řekne se, že takto stačí podepsat jednu smlouvu týdně a člověk se uživí. Nebo se nastaví tvrdý režim práce, portfolia se skládají podle nejzkušenějších z teamu (navíc když to někdo neskládá sobě, ale např. kolegovi z jiné struktury, tak tady není hra o výši provize). Člověk musí makat pět až šest dní v týdnu, zvyká si na dril i stavbu portfolia, a po dvou měsících až přijdou peníze, tak bude mile překvapen.
  měsíc = 20 smluv s průměrem 15 BJ = průměrná čistá mzda i pro toho nejposlednějšího v jakékoliv firmě (a kolik % zaměstnanců dnes má průměrnou mzdu?)
  Pokud mi to tu někdo přepočítá, že to lze i dvěmi IŽP, tak se prozradí 🙂
  —-
  ad2)to je zase otázka do jaké části „pyramidy“ se člověk ve firmě dostane. Looseři nabírají loosery. Looseři si nevyměňují informace, jedou si svým životem. Naštěstí postupně umírají, alespoň u nás.

  ad3)Pokud tuto práci berete jako své poslání a vaši klienti jsou vaši rovnocenní partneři, nikdy neřeknete klientům na nějakou zvídavou otázku „to nedělám…“, ale řeknete „to vám zjistím…“ – to celé vede k velkému osobnímu i profesnímu růstu. Malé poznání nutká k většímu… Časem si uděláte velké povědomí o trhu, situaci, produktech atd. a jste schopen dát klientovi víc než jen předvyplněnou smlouvu.
  —-
  ad4)souhlasím. Už ovšem vidím, jak někdo vezme od klienta peníze na přímo a sjedná mu smlouvu za provizi. Tady to bude potřebovat ještě nějaký čas než bude veřejné povědomí o tom, že každá smlouva má své náklady – to si spousta lidí není schopna PŘIPUSTIT.
  —-
  ad4)panu Hanzlovi a jeho poškozeným klientům fandím, jen se bojím formy (snad neprávem)

  SEČTENO A PODTRŽENO:
  -dle mého záleží na aktivitě vedení firmy v prezentování se a klidně i silných slovech a frázích, že je třeba dělat tuto práci jinak 😉
  -Aktivní podpora a motivace založená na čistotě produkce a ne jejím množství.
  -Pravidelné testování odborných znalostí, jako formu „velkého bratra“, který naše znalosti vidí

  je to asi na nekonečné povídání, snad jsem vystřihl své nejdůležitější myšlenky

  Odpovědět

 • Anonym

  29 října, 2008

  Dobrý večer pane Valášku, děkuji za reakci.

  ad 1) Dle mého názoru, je potřeba přijmout zodpovědnost za odvedenou práci a to, jak po právní stránce, tak i po stránce etické. Kvalita poradenství je různá a pokud se poradenské společnosti brání odpovědnosti (za své poradce), je potřeba najít jiný způsob, který by garantoval kvalitu a etiku ve finančním poradenství. Možná právě proto navrhuji již zmíněný etický kodex finančních poradců-zprostředkovatelů. Kodex bude dobrovolný, ale současně i závazný. Budou z něho vyplývat nejen povinnosti, ale i výhody. Ke kodexu, se bude moci vyjádřit každý (ve veřejné diskuzi), bude tak dána možnost spolupodílet se na kultivaci finančně poradenského trhu ( a to dříve než to za nás udělá někdo jiný). Nad kodexem bych chtěl vytvořit záštitu v podobě asociace, sdružení a nebo neziskové organizace. Členy by měly být i osobnosti finančně-poradenského trhu, které jsou známy svým etickým přístupem i odbornými znalostmi.

  ad 2) To je na celou diskuzi. Chtělo by to podrobněji rozebrat. Zajímal by mě i jaký je váš názor na analytickou činnost odborníků v poradenských společnostech? Jaká je podle vás její kvalita a kolik poradců-zprostředkovatelů ji využívá?

  ad 3) Má práce mě baví a v některých specifických případech moji klienti využívají i placeného poradenství. Ono totiž obyčejně, co nic nestojí, nemá žádnou cenu. Jinak neznám nikoho, kdo ví všechno a myslím si, že není ani ostuda říci klientovi, že se o něčem musím více informovat, než mu budu moci poskytnout kvalifikovanou radu. Více mi však vadí poskytování investičních služeb lidmi, kteří nejen, že nemají elementární znalosti, ale kteří i vysloveně lžou s úmyslem oškubat klienta.

  ad 4) Proč by ne, lze to. Samotný výběr produktů na základě klientových požadavků, tvorba finančního plánu, optimalizace stávajícího nebo tvorba nového portfolia, administrativní služby, servis apod. Poradce, který dobře rozumí své práci, si jistě najde klienta, který dostatečně ocení jeho služby.

  A co se tyká Pavla, přeji úspěch v odškodnění jeho klientů, ale sám jdu jinou cestou. Odškodnění je věc jedna a zabránění podobným excesům věc druhá. Chtěl bych touto cestou pomoci všem slušným poradcům, tak aby se jméno finančního poradce nestalo synonymem zloděje. Nápady a připomínky můžete psát i na s.kozusek@email.cz

  Odpovědět

 • Václav Valášek

  31 října, 2008

  Dobrý večer,
  1)jasně, kodex je skvělá věc, ale pořád je to jen kodex. Nic víc, nic míň. Viz. http://www.finmag.cz/clanek/6311/
  Ale ať nehledám jen důvody, potřeba jsou způsoby – musí být nějaká jasně a měřitelně daná kritéria možnosti ohánět se tímto kodexem – např. test znalostí a skládání portfolií, množství partnerských společností popř. hrubý obrat poradce.
  2)jsou společnosti, kde nikdo nikdy analytika neviděl a přesto tvrdí, že mají nejlepší analytické zázemí. Já bych to prostě změřil množstvím TOP produktů pouze pro danou společnost (což samosřejmě se svými poplatky není Profi invest ČP). Struktura a rozmanitost produkce pak může být dalším měřítkem – nechť si každý poradce udělá svůj koláčový graf podle počtu smluv a opět podle nějakého hrubého obratu a sám si odpoví jestli je blbec, pojišťovák nebo poradce.
  Mrzí mě, že ve firmách (alespoň co znám) je toto vzdělávání až druhořadé – za schopností budouvání své firmy, recruitingu, coachingu – dle mého je to první rok pro poradce, možná budoucího ředitele své firmy, minimálně stejně důležité.
  3) jasný souhlas, samozřejmě až na : „Ono totiž obyčejně, co nic nestojí, nemá žádnou cenu.“, takhle bych to zase netvrdil…
  4)já se těším na situaci, kdy to takhle bude – bude to obrovský posun

  Odpovědět

 • Anonym

  31 října, 2008

  Dobrý večer, děkuji za náměty.

  1) Pan Prouza stál u vzniku Partners a na stránkách http://www.partners.cz/o-nas/ nalezneme tento text.

  „Zakladatele spojovala dlouholetá snaha o kultivaci finančního trhu. V Partners se rozhodli uvést do praxe společné představy o slušném a kvalitním finančním poradenství.“

  Tedy podle tvrzení z http://www.finmag.cz/clanek/6311/

  „U jejich zrození obvykle stojí velké cíle, prohlášení o tom, jak nová organizace změní trh, přispěje k rozvoji příslušného segmentu podnikání nebo zajistí, aby byli spotřebitelé lépe chráněni.“

  …nám pan Prouza sděluje, že i v případě Partners se může jednat o pouze marketingový tah, který má za cíl posílit důvěryhodnost svých členů. Není jedním z hlavních cílů řady asociací (poradenských společností) boj s konkurencí? Kde jsem to jen četl?

  Proti Partners nic nemám a myslím si, že jejich filozofie ovlivnila finančně poradenský trh. Nicméně jsou i jiné možnosti, které nemusí být špatné. Jak už jsem psal: „Kvalita poradenství je různá a pokud se poradenské společnosti brání odpovědnosti (za své poradce), je potřeba najít jiný způsob, který by garantoval kvalitu a etiku ve finančním poradenství. Možná právě proto navrhuji již zmíněný etický kodex finančních poradců-zprostředkovatelů. Kodex bude dobrovolný, ale současně i závazný. Budou z něho vyplývat nejen povinnosti, ale i výhody.“ A to není všechno…

  2) Budu o tom přemýšlet.
  3) Je to obecné tvrzení, v praxi však mnohokrát ověřené.
  4) Díky, já taky 🙂

  Odpovědět

 • Anonym

  28 října, 2008

  Kazdy, kdo se v oboru chvili pohybuje, tak musi dat za pravdu Slavovi. Zaroven bych ale dodal, ze se (alespon dle meho nazoru) situace postupne (i kdyz pomalu) zlepsuje. Vidim nekolik pricin:
  – vznikaji male firmy, ktere chteji poskytovat lepsi sluzby
  – objevuje se postupne sirsi nabidka primo placeneho poradenstvi
  – velke MLM firmy (alespon nektere) zavadeji samy jakesi standardy kvality a kontrolu vystupu
  – lide jsou financne vice a vice vzdelanejsi, zvysuje se tlak na know-how poradce

  Na druhou stranu stale se poradenstvim ohani daleko vice prodejcu nez skutecnych poradcu. Planovanim se malokdo zabyva, jde jen o uzavreni nejake zprovizovane smlouvy. Pouzivaji se zejmena prednastavene balicky. Uroven znalosti prumerneho poradce nedosahuje ani pochopeni vztahu poptavky a nabidky… atd.

  Jak dosahnout zmeny?
  Ja uz jsem ztratil iluze a chut prosazovat zmeny. Jdu si radsi svou vlastni cestou. Zda ma regulace ci samoregulace vyhlidky na uspech, o tom silne pochybuji. Myslim, ze tohle vyresi trh sam, ale potrva to spoustu let. Lide si postupne najdou cestu za kvalitnimi poradci, coz bude tlacit i ostatni ke zmenam. Vzdycky to vsak bude tak, ze 90% lidi pujde primarne o prachy a rychle zbohatnuti. Tak to je v kazdem oboru a tohle nikdo nezmeni. Tech zbyvajicich 10% poradcu, kteri stavi na kvalite, ma perspektivni vyhlidky na dlouhodoby uspech.

  Jan Traxler
  FINEZ Investment Management

  Odpovědět

 • Anonym

  29 října, 2008

  Ahoj Honzo, děkuji za reakci. Situace se postupně lepší, dle mého názoru to je především tím, že na finančně poradenském trhu dochází k osvětě (poradci i klienti jsou lépe informovaní). Nicméně, až se podaří oddělit zrno od plev a poradci budou vykonávat svou profesi kvalitně a eticky, bude mít slovo finanční poradce, význam slova nadávky. Proto je potřeba finančně poradenský trh samoregulovat, než dojde k regulaci ze strany regulátora. V takovém případě to bude pro mnoho poradců konec jejich profese. Stačí se jenom podívat do zemí, kde již k podobným regulacím došlo (velmi náročné zkoušky, dlouhodobá praxe, vzdělání VŠ atd.). Bohužel to neodnesou jenom ti špatní, ale i ti, kteří se snažili vykonávat svojí práci kvalitně a eticky. Pokud se dnes sami nepokusíme o samoregulaci, tak v nedaleké budoucnosti nás čekají velmi těžké podmínky pro výkon naší profese (a to i pro těch 10% poradců ,včetně tebe, kteří staví na kvalitě…). V podstatě mě k tomuto „vyburcoval“ Pavel Hanzl (svými příspěvky), akorát s tím, že nám mediální kampaň na nekvalitní finanční poradenství příliš nepomůže, spíše naopak uškodí. Pavlovi rozumím, chce odškodnění klientů a mnoho možností nemá a to je již na delší diskuzi, protože i kdyby Pavel ustoupil, tak tu ještě máme klienty, kteří to jen tak nenechají… Celá věc je systémovou chybou, kterou je nutné rychle řešit.

  Sláva

  Odpovědět

 • Anonym

  29 října, 2008

  De facto se vsim souhlasim, jen bych doplnil dve veci:
  1) Vyraz „financni poradce“ ma uz dnes zcela totozny vyklad mezi prostym lidem jako slovo „pojistovak“ a zpusobuje totozny efekt – rudnuti ve tvari, penu u ust a nutkani „vstrelit gol“ (aneb vykopnout ze dveri).
  2) Samoregulace je urcite jemnejsi, ale obavam se, ze na stavu veci nic nezmeni (stejne jako jakakoliv regulace)… dle meho nazoru zmenu zpusobi jedine rostouci tlak zespodu od potencialnich klientu. Sami poradci se do zmen nikdy nepohrnou, jen tech 10%. Myslim, ze trh se procisti sam. Pokud je predmetem diskuze „radsi samoregulaci nez regulaci“, pak ano, pro poradce je urcite samoregulace prijatelnejsi. Pokud se snazime najit cestu, jak zmenit stavajici situaci na trhu financniho poradenstvi, tak jak regulace, tak i samoregulace, je dle meho nazoru ztrata casu. V oblasti pojisteni a investic mame dobre zakony. Samoregulacni asociace pusobi na trhu take jiz mnoho let. Ale nikam to nevede. A mohly by se zavest sebetezsi zkousky, sebelepsi eticke kodexy, ale jedinym efektem by mozna bylo, ze to nekteri zabali, ale ostatni budou stejne vesele prodavat IZP a dalsi nesmysly dal. Tohle muze regulovat jen poradce sam, nebo vedeni firmy, pod jejiz hlavickou dela. Zakony ani jine „papiry“ tohle nezmeni.

  Odpovědět

 • Anonym

  29 října, 2008

  Ahoj Honzo, a co s tím uděláme? Necháme to tak být, ono už to nějak dopadne? Pro to, aby finanční poradenství získalo dobré jméno, je potřeba něco udělat. Když půjdeme všichni pouze vlastní cestou nic se nevyřeší a časem na to doplatíme. Co se týká samoregulační asociace, tak to nebudu komentovat. Rád bych se zaměřil spíše na cíl a pokud se nám alespoň něco podaří, tak jenom dobře. Jinak těch 10% slušných poradců není až tak málo. Třeba jich časem přibude více.

  Sláva

  Odpovědět

 • Anonym

  29 října, 2008

  FINEZ Investment Management v tomhle smeru dela pro poradce docela dost…
  – odborne publikace
  – investicni kurzy a skoleni (specialne i pro poradce)
  – aplikace na spravu portfolii klientu
  … ale vse se tyka jen tech 10%, kteri chteji poskytovat kvalitni sluzby. Se zbytkem nemam chut ztracet cas.

  Dobre jmeno oboru nevybudujes ze dne na den. Na to je pozde. To chce dlouholety ozdravny proces a i kdyby vyraz „financni poradce“ byl nadale synonymem nejtvrdsich urazek, tak slusnych a kvalitnich poradcu si lide budou vzdycky vazit. Proto nevidim smysl, proc se za kazdou cenu snazit lecit nemoc, kdyz 90% nakazenych lecbu podstupovat nechce a soucasny stav jim vyhovuje.

  Odpovědět

 • Anonym

  31 října, 2008

  Ahoj Honzo, když už jsme u toho přirovnávání, tak já to vidím, jako celý organizmus a i když je 90% zasaženo nemocí, tak stojí za to bojovat. Myslíš, že ty nejsi součástí toho organizmu? Dobré jméno nevybuduješ ze dne na den, dobré jméno buduješ pomalu a hlavně musíš pro něj něco udělat. Honzo, znám dost lidí, kteří poskytují to co ty, ale to nestačí. Co dokážeš dále udělat pro to, abys měl lepší podmínky na trhu? Dobré jméno a kvalita pokynuté služby je základ pro úspěch v podnikání. Problém je však v tom, že to dnes o sobě tvrdí každý a ne vždy tomu tak je. Proto tu musí být něco na čem pracuji a s čím vás už všechny brzy seznámím. V současné době řeším administrativní i právní úkony. Proto se i omlouvám pokud bych tu nebyl k zastižení. Brzy se k dalším příspěvkům vrátím.

  Odpovědět

 • Anonym

  2 listopadu, 2008

  Ahoj Slavo, ja si celou dobu rikal, ze to nepises pro nic za nic… no tak si jeste chvili pockame. 😉

  Ad dobre jmeno, jiste ze nestaci tvrdit „ja jsem cestny a kvalitni poradce“. To se pozna az podle cinu. Ja jen rikam, ze kdo chce, tak si dobre jmeno vybuduje. Kdo nechce, tak nevidim duvod, proc mu za kazdou cenu pomahat, kdyz nechce. Chapeme se?
  Proste vnimam rozdil mezi jednotlivcem (dobrym jmenem konkretniho poradce, konkretni firmy) a trhem (dobrym jmenem celeho oboru, vyrazem financni poradce).

  Ty jsi ted mozna otevrel trochu jine tema. Jak bezny clovek pozna, kdo je dobry a kdo ne? Zkusit to a cekat nekolik let na vysledky, to se nikomu nechce. Takze jak to poznat?
  Mozna ze prave tady prijdes s resenim, kdo vi. Ale ja si stejne myslim, ze zadny cejch kvality ani nic jineho nepomuze. Nejlepsi overeni kvality je dobra reputace u mnoha zakazniku na zaklade mnoha let uspesnych vysledku. A o tom prave je to budovani dobreho jmena, to trva roky a roky, daleko dele, nez by si kazdy podnikatel pral.

  Mozna si vzpomenes na rozhovor zde na Icz u prilezitosti zahajeni cinnosti FINEZ Investment Management. Zminil jsem, ze mym hlavnim cilem je, aby znacka FINEZ byla synonymem pro kvalitu podobne jako svycarske privatni banky. Vsichni z oboru se tomu vysmali. Za 20 let uz budou mluvit jinak. A za 50 let uz si nikdo na Jana Traxlera nevzpomene, ale FINEZ bude nejvyhledavanejsim spravcem penez v republice. Budovani dobreho jmena je celozivotni a dokonce i vicegeneracni proces. Navic staci jedna velka chyba a zacina se zase od zacatku.

  Jelikoz vetsina lidi tento proces neni ochotna podstoupit, bude tu v kazdem oboru vzdy drtiva vetsina tech, kteri uprednostnuji kvantitu nad kvalitou. I kvantita ma sve misto na trhu. Ale kazdy se musi rozhodnout, jakou cestou chce jit. Kombinovat kvantitu s kvalitou nejde.

  Ted zase ja posouvam diskuzi trochu jinam. Ono jde o to, ze kvantita nikdy nemuze mit dost dobre jmeno, kvantita se dela pro vysoky obrat a co nejrychlejsi zisky.
  Snazit se zmenit kvantitu v kvalitu nema smysl. Vetsina lidi bude stejne vzdy poptavat (nebo spis bych rekl jim bude prodavano) kvantitu. Muzes jen posouvat kvantitu o krucek dal, zkvalitnovat ji. To je zasluzna cinnost, i FINEZ se v tomto smeru snazi poradcum z jinych spolecnosti pomahat. Ale porad to bude jen lepsi kvantita, ktera ma ke kvalite hodne daleko.

  Doufam, ze to nerikam moc zmatene. Asi malokdo pochopi, co se snazim rict.

  Preji vsem peknou nedeli.

  Odpovědět

 • Anonym

  2 listopadu, 2008

  Já vám rozumím. Měl byste zplodit mnoho synů a slušně je vychovat. Pak i za 50 let… si na vaše jméno každý vzpomene. Píšete ty věci s takovým přesvědčením a odhodláním, že tomu i věřím. Tak ať vám to vydrží! Přeji pěkný den!

  Odpovědět

 • Ferenc

  2 listopadu, 2008

  Áno, pán Hanzel má právdu, sploťte mnoho synů – já vam s tím pomužu, stačí mi poslat telefon na páni mandželku..:-)

 • Anonym

  3 listopadu, 2008

  Pravda, mozna kazdy rok na dusicky by si par lidi vzpomnelo. ;-))

 • Ondřej Záruba

  29 října, 2008

  Dobrý den,

  1)Řekl,bych,že to se děje snad ve všech firmách.

  2)Analytiká činnost odborníků prakticky neexistuje.Je to součást PR.Kdyby existovala,tak už je tu TANK tak 10 let.Je to sranda,když se člověk zamyslí nad tím,že pár mladých kluků vytvoří nástroj,který pak zohledňují téměř všichni „analytici“ u nás.Analytici,kteří se zabývají pojistným krytím například chybí úplně.Místo analytiků výběr produktů provádějí tzv. manažeři.Tito „superodborníci na úplně všechno“ stíhají být skvělými poradci zabývající se složitými případy,HR specialisty,produktovými manažery…

  3)S tím se dá do určité míry souhlasit.Rozdíl vidím v jedné věci.Zprostředkovatel radí,protože chce prodat produkt.Může k němu dát jakousi odbornou instruktáž jako bonus.Poradce,který podepíše s klientem smlouvu o poradenství,nese zodpovědnost za rady,které poskytne.

  4)Bude nás málo těch,kteří mají chuť něco měnit.Bude tu možná velmi početná skupina lidí,kteří se budou tvářit,že to chtějí také,ale vzhledem k tomu,že jejich byznys je založen na podávání pseudoinformací ,tak to bude jen na oko.

  5)Pavel Hanzl je borec.To,že se rozhodl bojovat za odškodnění pro své klienty,je sympatické.Zvlášť pokud se najde spoustu poradců,kteří ho za to budou nenávidět.Klienti ho ale budou milovat.A to je podstatné.

  ———————-

  Dovolím si ještě pár poznámek:

  6)MLM společnosti jsou slepá vývojová větev byznysu.Proč?Protože jsou celé postaveny na ojebávání (omlouvám se za svůj slovník,slušný ekvivalent neznám).A to na ojebávání poradců i klientů.

  Celý systém spočívá v iluzi:

  a)poradce žije v iluzi,že potřebuje svého vedoucího(pravda je,že poradce toho často ví více než vedoucí)
  +
  b)vedoucí žije v iluzi,že potřebuje svého manažera
  +
  c)manažer vytváří iluzi,že ho ti pod ním potřebují.
  +
  d)manažer žije v iluzi,že potřebuje firmu,která ho zastřešuje.
  +
  e)centrála MLM vytváří iluzi,že je jiná než ostatní,že poskytuje zázemí atd.

  =poradce,kterému nezbude nic jiného než sekat prasárny,protože musí živit kromě sebe i všechny nad sebou + klient,který je spokojen do té doby,než nabude finanční gramotnosti

  MLM je absolutně v rozporu s tím citátem „To nejcennější ze všech druhů kapitálu v obchodě je důvěra, a pokud to nevíte, nevíte nic.“ Uvnitř MLM nic jako důvěra nefunguje.Použiju také jeden citát(pochází z dílny mého táty):

  „Když chceš s někým,kdo je dobrý, spolupracovat,musíš mu hned od začátku dát ty nejlepší podmínky,co je v tvých silách mu poskytnout.“

  Odpovědět

 • Anonym

  29 října, 2008

  Dobrý večer Ondro, také děkuji za reakci.

  1) Navrhuji větší odpovědnost a důraz na kvalitu. Poradenské společnosti budou hájit především své zájmy. Na etiku i kvalitu ve finančním poradenství se dá dohlížet jen tam kde nemůžou o výsledku rozhodovat ti, kteří mají zájem na samotném obchodu.

  2)Můj názor je takový, že to obchodníci nepotřebovali. Situace se však mění a to je dobře 🙂

  3)No a o to mi jde. Finanční poradenství je vyšším stupněm zprostředkování. Nikdo nedělá od počátku vše dokonale. Chtěl bych říci, že nehledám dokonalé poradce, ale poradce, kteří by chtěli svoji práci dělat lépe.

  4)Ať se tváří…, pokud nebudou ochotni pracovat eticky a kvalitně, nebudou mít mezi slušnými poradci místo. Věřím, že by se nám to mohlo podařit a oddělit tak zrno od plev ještě dříve než to za nás udělá někdo jiný.

  5)Kdo bude další?

  Sláva

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  29 října, 2008

  Dobrý večer

  1)S tím lze jen souhlasit.

  2)Nejsem si jist,že se situace mění nějak radikálně.Možná jen velmi pozvolna.Spíš se to prodává centrálami jako něco,co nemají ostatní.Skutečný přínos je malý.

  3)Otázka je,jak definujete lépe?Jediným objektivním měřítkem jsou vydělané peníze na dlouhé horizontu.V tomhle má ten pan Uzel pravdu.Etika je fajn,ale má tu nevýhodu,že je to subjektivní veličina.

  4)Chtělo by to představit nějaký kodex Jediů,ať víme,kdo je Sith:-)Snad nebude moc Anakinů

  5)Třeba Vy Slávo,pokud tento projekt dotáhnete do konce.

  Ondra

  Odpovědět

 • Anonym

  30 října, 2008

  Také přeji dobrý večer nebo spíše dobrou noc. Myšlenka zajímavá, v podstatě na principech se asi většina poradců, co to myslí dobře, shodneme.
  Takže co s tím teď uděláme?
  Jak konkrétněji si vznik kodexu a všech věcí okolo představujete?

  Odpovědět

 • Luboš Bradáč

  30 října, 2008

  Dobré ráno pane Kožúšku! Naprostý souhlas se vším, co jste napsal, jen bych rád doplnil pár věcí k té „smlouvě poradce s klientem“.Každý, kdo pracuje v terénu s klienty, natrefí často na někoho, kdo má již řadu let uzavřené pojistné smlouvy a není potřeba je rušit. Po zevrubné analýze stávajících smluv (ne jen tak naoko, za účelem jejich zrušení a uzavření těch nových…výhodnějších), kdy stačí např. úprava pojistných částek, může skutečný poradce klientovi zásadním způsobem pomoci. Bohužel za to není provize a jestli ano (v zásadě se jedná o úpravy, o kterých partnerská společnost na školeních již sama informuje), tak jsou to spíše jen drobky.
  Tady nastává ten zásadní problém. Smlouva o spolupráci (alespoň tedy u OVB nebo AWD) striktně zakazuje, a to pod pokutou
  a) jakákoliv písemná smluvní ujednání s klientem
  b) jakékoliv inkaso hotovosti (nemyslím teď platbu pojistného, což je v rozporu se zákonem, ale smluvní honorář za poradenství)
  Každá návštěva poradce u klienta musí tedy skončit prodejem nějakého finančného produktu, pokud možno co nejvíce zaprovizovaného, aby se pokryly získatelské náklady.
  Když už náhodou prozíravý klient odmítné zrušení nějaké pojistné smlouvy, neboť argumety poradce jsou dost vágní, vždycky se dá najít nějaký nesmyslný argument k tomu, aby se alespoň převedlo penzijko k nějakému „toho roku výkonějšímu“ PF, a poradce neodešel o klienta úplně „s prázdnou“.
  Nevěřím tomu, že se do budoucna nějaká makléřská síť založena na MLM bude připravovat o tučné zisky a vyloučí ze svých smluv omezení vzniku jakéhokoliv smluvního vztahu mezi poradcem a klientem,aby mohl být poradce opravdu honorován za poradenské služby přímo a ne prostřednictvím vysoko nastaveného IŽP.
  Souhlasím s panem Zárubou, že je to dnes opravdu bohužel jen o tom ojebávání klienta.

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  31 října, 2008

  Dobrý večer pane Bradáči,
  myslím,že jste to formuloval celkem přesně.

  Dovolím si opět útok na MLM:

  MLM je virus napadající ekonomická odvětví.To naše překrásné povolání bohužel zužuje už dlouho a každý den ho připravuje o kousek zbývající mízy.Nedokážu pochopit,proč poradci v MLM nadále zůstávají.Co jim ti jejich vedoucí dávají?Platí jim kanceláře?Ne.Platí jim asistentky?Ne.Platí jim vzdělání?Ne.Prakticky skoro všude se na tyto věci skládají.A co stojí takový vedoucí?Jen to,že ze mě má defacto doživotní rentu,ikdyž se o mě vůbec nestará.Super vyhlídky.Věnuje se mi po obchodní či odborné stránce?Ano,tak 1x až 2x týdně,jelikož má dalších min 6 přímých podřízených,pokud mu to šlape.Centrály těch firem jako jsou Partners nebo Broker Consulting bych považoval za velmi solidní subjekty,kdyby jejich exekutiva měla plochou strukturu,jenže takhle..V MLM platí pouze zákon velkých čísel:přivedeš 10 lidí na školení,zůstanou tři,poradce bude jeden,z toho dobrej bude 0,3 poradce,aspoň 5 let vydží 0,07 ….atd.,ten odpad napáchá takovou paseku v absolutních číslech,že si to ti klienti mezi sebou řeknou,jaká je to lůza a svoloč ti finanční poradci.Je úplně jedno,že v OVB,PFLP,Fincentru nebo AWD je spousta dobrých poradců.

  Kvalitu bych měřil pouze jedním ukazatelem:
  množství „průserů“ a podrazů.Počítáno nikoliv v relativních,nýbrž v absolutních počtech.Teprve pak oddělíme zrna od plev.

  Ty vyjádření,že MLM firma obslouží více spokojených lidí,jsou lži.Ten,kdo chce být spokojený,není líný zvednout telefon a domluvit si schůzku.Neznám poradce,kterému by od rána do večera drnčel telefon s žádostmi o schůzku.Kapacity na 1ho poradce jsou velké dost i u těch,kteří se win-win poradenstvím živí v řádech statisíců měsíčně.

  Odpovědět

 • Jarda BNS

  4 listopadu, 2008

  Dobrý den,
  souhlasím s Vámi, že model mlm je pro potřebu finančního poradenství jaksi… řekněme nešťastný.

  Rozhodně však nesouhlasím s čísly, které uvádíte.

  Jistě se shodneme, že vše je o lidech.
  Vezměme skupinu jednoho sta lidí v produktivním věku, kterou na počátku nebudeme nijak selektovat…
  cca 10 z nich bude schopných, ale pouze jeden bude perfektní!
  zároveň zhruba 10 bude naprosto neschopných a jeden z nich bude „perla neschopnosti“!
  (to platí pochopitelně procentuálně)

  A teď budete namítat… tak je potřeba selektovat hned na začátku, aby bylo jen těch dobrých deset. Každý, kdo ale má zkušenosti z práce s lidma ví, že taková selekce neexistuje a ani existovat nemůže! Maximálně upravíte dané procento a bohužel ne nijak výrazně. V průběhu života se totiž osobnost člověka mění a Vy nemáte dostatečné páky na to, ovlivnit tuto změnu.

  Osobně Vás neznám, proto budu předpokládat, že příspěvek byl důsledkem okamžitých emocí.
  Minimálně tři věci považuji za nesmysl:
  1) plochá struktura? – to je naprostá demagogie, pokud chcete jako firma uzmout podíl na trhu a patřit do první desítky. Vyhnout se víceúrovňové struktuře je prostě nemožné. Můžete ji různým způsobem nastavit, ale nemůžete se jí vyhnout!

  2) porovnávat „zmetkovitost“ v absolutních číslech? – bez ohledu na objemy? – to je s prominutím blbost!

  3) … co se té třetí věci týká, tak teoreticky byste měl mít pravdu, ale v praxi to tak nefunguje. Konkrétně myslím tuto větu: „Ten,kdo chce být spokojený,není líný zvednout telefon a domluvit si schůzku.“ – je to logické, ovšem komu má zavolat? Nejprve musí mít komu zavolat, resp. znát někoho, ke komu má důvěru, koho zná jako schopného člověka – lidí kteří zavolají na inzerát je relativně minimum, ale lidí kteří se zeptají známého „znáš někoho kdo…“ je spousta.

  Odpovědět

 • Jarda BNS

  4 listopadu, 2008

  všem, kdo mají rádi jazyk český se omlouvám za svůj pravopis v předchozím příspěvku 🙁

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  4 listopadu, 2008

  Dobrý večer,
  okamžité emoce to určitě nejsou pane kolego.Chladná je má hlava,když tyto výroky pronáším.Mé názory jsou výsledkem zhruba 3letého přemýšlení nad českým trhem finančního poradenství.

  1)Plochá struktura převládá u většiny úspěšných firem na světě.Pyramidová struktura převládá pouze tam,kde lidé prodávají něco,o co je malý zájem.Já mám zkušenosti s plochou strukturou v branži u Sophie.Mohu také porovnávat s MLM Top Consultant a OVB.Plochá struktura Vám vždycky vytvoří mnohem lepší podmínky pro specializaci,lépe se v dělí práce.Prostě A.Smith a jeho továrna na špendlíky.Existuje samozřejmě několik úrovní i v rámci ploché struktury.Ale není zde žádný tlak na nábor.Na to je tu jedna skupina lidí,která si říká Human Resources,a ostatní se mohou soustředit třeba na získávání klientů a ti další na jejich obsluhu.Vy snad zbochybňujete dělbu práce?Nebo stále trváte na mé demagogii?

  2)Porovnávat zmetkovitost v absolutních číslech je jediná šance,jak ji potlačit na minimální úroveň.Představte si malou paralelu.Mafiánský boss obchoduje s 500 obchodními partnery.Z toho jich zabije 5.Máme solidní zmetkovost 1%.Naproti tomu já zabiju 2 z 50 a mám špatnou zmetkovost a dostanu větší trest.Co je to za spravedlnost?Protože přesně tohle se děje ve finanční branži.Vážně je to blbost,začít soudit dle průšvihů v absolutních číslech?To,že se páchá hodně průserů absolutně a málo relativně je pouze známkou,že firma vyrostla rychleji než je zdrávo.Rychleji než rostly kapacity kontroly.A pamatujte si,že stačí jeden jediný poškozený klient a celá pověst firmy může být v trapu.Proto absolutní čísla.Vítězem hospodářské soutěže je ten,komu nebude odebrána licence,protože dodržuje zákon,a zároveň generuje největší zisk.

  3)Souvisí to s tím Multilevem.To doporučení je vždy fajn.Je ale vždycky lepší,když přirozeně vzejde od klienta samo.To ale není běžná poradenská praxe.Často to funguje stylem,že poté co klientovi zprostředkuje „poradce“ nějaký produkt před něj předloží papír s 10ti kolonkami na doporučení a téměř si na je na klientovi vytrucuje.Moje zkušenost s těmi doporučeními je taky dosti rozporuplná.Vždycky mě pobaví:

  „Ty Maruš,musíš se sejít s tím mým bráchou(strejdou,tetou,mámou….),on sice přes den dělá na páse,ale večer!!Kdybys ho viděla.Ten to válí ty finance.Skutečnej odborník.“

  Někoho znát je tak jednoduché v dnešní době.Stačí se dobře znát třeba s panem Googlem a umět zaťukat hesla:finanční poradenství,hypotéka,investice,pojištění,finanční plánování…Prostě najdu si odborníka s praxí.

  Pokud byste měl chuť si na toto téma popovídat u kávy někdy,zkuste ondra.zaruba@gmail.com

  Třeba Vás jednou přesvědčím o tom,že finanční poradenství bez MLM není utopie.

  Ondřej

  Odpovědět

 • Jarda BNS

  5 listopadu, 2008

  Dobrý den,
  v tom, že mlm není „šťastnou“ volbou pro poradenství, ale spíš pro prodej se shodneme naprosto a bez vyjimek.

  Váš e-mail mám poznamenaný a určitě nabídky osobní schůzky využiji.

  S pozdravem Jarda B.

  Odpovědět

 • FL

  28 října, 2008

  Tenhle chlapek dle tyhle fotky vypada uplne jak Martin Severa 🙂

  Odpovědět

 • Pan Maruda

  28 října, 2008

  trošku jo :-)ale mě spíše připomíná, Přemka prkenou podlahu 🙂

  Odpovědět

 • dana

  28 října, 2008

  Ano, jak Martin Severa po 10 panácích slivovice

  Odpovědět

 • habakuk

  28 října, 2008

  Tak teď už sem píšou úplní volové. Divím se, že takovouhle žumpu ještě OVB sponzoruje. Partners asi ví proč na svých stránkách nepřipouští diskuzi.

  Odpovědět

 • JM

  28 října, 2008

  Ale pripousti 🙂

  Odpovědět

 • habakuk

  29 října, 2008

  ale jen pro prověřené inteligenty!

  Odpovědět

 • začátečník

  29 října, 2008

  Dobrý večer. Jsem absolvent jedné vysoké školy ekonomického zaměření. Chtěl bych se stát finančím poradcem, ale na úrovni – pro klienta. Nechtěl bych za každou cenu prodat určitý produkt, aby mi hodně vynesl. Rád bych získával klientelu z doporučení, ze spokojenosti atd.
  Poté, co jsem si tady přečetl nejrůznější diskuze o „bouchačích“ apod., mě přešla docela chuť. Vím, že jde o tvrdý obchod a s řadou příspěvků se ztotožňuji. Jde mi pouze o to, že jsem dostal nabídku od firmy Fincentrum a nevím, zda-li je ta pravá. Nechci vystupovat pod někým, kde mě lidi hned odepíšou. Chci se tomu věnovat a dělat kvalitní služby. Teď mi tady určitě někdo napíše, že je dobrá pouze ta firma či ona. Chtěl bych ale skutečně poradit, jestli máte nějaké zkušenosti. Může být Fincentrum dobrý odrazový můstek do světa financí? Dají se někde sehnat reference? Děkuji

  Odpovědět

 • Ali

  29 října, 2008

  Finanční poradenství tak jak říkáte se kvalitně na provizním způsobu dělat téměř nedá, ať už ve fincentru, partners nebo v OVB. Pokud zrovna nemáte štěstí na hypotéky. Nebo si myslíte, že máte kontakt na klientelu, která je schopna měsíčně investovat dohromady částky v řádech milionů?

  Odpovědět

 • začátečník

  29 října, 2008

  Nevím, jestli milióny měsíčně, ale mám docela slušné známosti a pro začátek by to nějaké statisíce mohly být. Jde mi o to, jestli má cenu se do něčeho takového vůbec pouštět. Myslím, že by mě tato oblast zajímala. Většinou jsou to ale pozice, na které stačí SŠ – středoškolákovi se rozsvítí oči, naverbuje tam rodinu a končí. Zkrátka jsem chtěl vědet, jestli existuje firma, u které bych se v oblasti fin. poradenství s VŠ uplatnil a nebyla to ztráta času. Mám takovou představu, že za kvalitní služby má přijít kvalitní odměna. Z některých diskuzí mi to tak ale nepřijde…

  Odpovědět

 • Anonym

  29 října, 2008

  Určitě má. Ptejte se. Můžete i na email(s.kozusek@email.cz).

  S pozdravem
  S.Kožúšek

  Odpovědět

 • objektivní zasvěcenec

  30 října, 2008

  Zkuste se obrátit na firmu, která spíše kombinuje placené poradenství s provizním honorářem za sjednané produkty. Mám dobré zkušenosti se společnostmi Sophia Finance, Triman popřípadě Top Consultant Víta Kalvody. Vyhněte se MLM společnostem především OVB,AWD, MBI atd.

  Odpovědět

 • viglib

  30 října, 2008

  No jiste, placene poradenstvi kombinovane s proviznim honorarem je jiste nejlepsi. Ale jen pro zprostredkovatele 😉 Mam konkretni zkusenost se Sophii. V zakladni sazbe si reknou o poplatek za zpracovani planu, mesicni pausal a jeste si nechaji veskere provize. Jak vyhodne… Konkretne o Sophii a kvalite investicniho poradenstvi a sprave investic si myslim sve. Abych jen nekritizoval, s produkty z oblasti pojisteni jsem byl az na vyse zminenou cenu, spokojen.

  Jednu dobu jsem zvazoval zacit delat financni poradenstvi, ale bohuzel jsem nenasel firmu, kde bych si mohl udrzet ciste svedomi, takze zustavam ve svem dobre placenem zamestnani, vzdelavam se pro vlastni poteseni a klidne spim.
  Vsechny firmy, o kterych vim, ziji z provizi z preprodeje pojisteni a hypotek, kde nutne vznika konflikt mezi zajmy klienta a prodejce. Neslysel jsem o firme, ktera by se dokazala uzivit s kartami vylozenymi na stul. Pod tim si predstavuji placene poradenstvi (bez inkasovani provizi) a podily na zisku klienta. Jediny takovy pokus, o kterem jsem se kdy docetl, byla aktivita pana Traxlera. Mozna zadam utopii, ale mam to tak proste vnitrne nastavene.

  Odpovědět

 • insider

  30 října, 2008

  Dobrá myšlenka, ale nedokážu si představit takové poradenství u běžného retailu.

  Odpovědět

 • viglib

  31 října, 2008

  Dekuji za reakci. V soucasne dobe to masove asi opravdu fungovat nemuze. Z pohledu laika bych si dovolil tipnout, ze stojate vody se rozviri az tehdy, kdy financni instituce prestanou inkasovat od klienta provizi v cele vysi bez ohledu na to, zda ji skutecne vyplati zprostredkovateli nebo ne. Celkem rad bych videl, kolik firem by dokazalo produkovat takovou pridanou hodnotu, aby se klientum vyplatilo jit pres ne a ne primo ke zdroji. Zdali toto funguje nekde v zahranici?

  Odpovědět

 • NoName

  31 října, 2008

  Kdepak, s vůbec první aktivitou čistě placeného poradenství přišel pan Šafránek (pokud se nemýlím). Do té doby mu chodili klienti sami, poté (co zveřejnil ceník) se mu neozval nikdo.

  A to měl myšlenku dobrou – z celého trhu vybíral nízkoprovizní a nízkonákladové produkty a nesjednával je…

  Odpovědět

 • Petr Šafránek

  31 října, 2008

  Tento výkřik musím uvést na pravou míru. Například Sophia finance tu byla daleko dřív, a jistě i mnoho dalších. Já jsme pouze udělal tu zkušenost, že po přátelském (myšleno upřímně, nikoliv ironicky) rozchodu s OVB jsem změnil své internetové stránky z provizně odměňované služby na službu placenou klientem a rázem zájem zcela opadl. Ale nijak aktivně jsem se tomu nevěnoval, jde pouze o porovnání reakcí na dva typy webovské prezentace.

  Odpovědět

 • JK

  30 října, 2008

  Taky mam neco co by Vas eventualne mohlo zajimat.
  ale reklamu si tady nehodlam delat 🙂
  juraj.kacuriak(at)seznam.cz
  S pozdravem JK

  Odpovědět

 • like.n0.other

  5 listopadu, 2008

  ferove provizne odmenovane poradestvi se da delat temer pro kazdou firmu, ale je pouze na vas, jak dlouho vas to bude bavit

  Odpovědět

 • JK

  30 října, 2008

  Taky mam neco co by Vas eventualne mohlo zajimat.
  ale reklamu si tady nehodlam delat 🙂
  juraj.kacuriak(at)seznam.cz
  S pozdravem JK

  Odpovědět

 • like.n0.other

  5 listopadu, 2008

  cetl jsem tady zajimave nazory na tema provizni FP vs. placene FP…kdyz to tak vezmete, z me osobni zkusenosti vim, ze dost velke vetsine lidi je vcelku jedno, za co plati, staci jim to, ze neco maji a ze slyseli, ze je to dobre. natoz aby takovito lide davali nejakou hodinovou sazbu za konzultace s financnim poradcem. Neverim tomu, ze by se naslo vice jak 5% obyvatel, kteri by chteli za tuto sluzbu platit, prestoze by jim tato sluzba v budoucnu mohla usetrit nekolikanasobne vice. Tyto sluzby mohou dobre fungovat napr. v Nemecku, tam je toto normalni

  dalsi vec je kontroverze provizni prijem vs. etika prace..to je vecny problem, temer kazdy poradce ze zacatku pise pouze ferove smlouvy (nebo si to alespon mysli), ale casem prijde na to, ze veci jako je zamestnanecka odpovednost nebo sporici ucty ho asi neuzivi…kdyz mi za zam.odp. prijde nejakych smesnych 50kc, asi si casem uvedomim,ze to neni krok tim spravnym smerem..provizni system totiz zdaleka neni nastaveny ku prospechu ferovych poradcu; pokud clovek zrovna nenarazi na nekolik klientu, kteri zrovna resi hypoteku, musi porad resit ten znamy problem – vydela klient nebo vydelam ja? je nutne si uvedomit, ze i poradce je jenom clovek, ze plati nemale ucty za telefon, z neceho musi zivit deti, popr. financovat skolu, ze i tento clovek jezdi autem, ktere nejezdi zadarmo, ktere se obcas poroucha, ze plati vodu, elektrinu a ostatni veci jako kazdy smrtelnik
  a v tom je ten problem; ze kazdy poradce musi vice ci mene myslet take na sebe
  podle meho je financni poradenstvi financne zajimavy byznys, ale pouze tehdy, pokud mame klienty, kterym muzeme uzavirat zajimave produkty. v opacnem pripade zde vzdycky bude urcity kompromis mezi vyhodnosti pro klienta a vyhodnosti pro poradce

  Odpovědět