Pondělí 14. června. Svátek má Roland.

EVROPSKÁ PENZE

Společnost Broker Consulting ve spolupráci s ČPP a CONSEQ připravila nový pojistně spořící produkt s některými v ČR převratnými novinkami. Co se mu dá vytknout se zamyslel JAN VALACHOVIČ.

Evropská penze – Důchodový program (EP) je investiční životní pojištění s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ smrti, jejíž minimální výše je stanovena na 30 000 Kč s tím, že osoby se zhoršeným zdravotním stavem a starší 55 let mohou toto pojištění uzavřít s pojistnou částkou 10 000 Kč.

EP je prezentována i jako výjimečný nástroj pro pojištění pro případ smrti, ALE cena je ovlivněna průkopnickým použitím kalkulace pojistného dle aktuálního věku, tj. při konstantní pojistné částce se rizikové pojistné zvedá a to takřka exponenciálně (viz graf).

Ve 30ti letech se tedy muži strhne za krytí rizika smrti měsíčně pouze 131 Kč, ALE stejnému muži se za 20 let bude strhávat již 660 Kč. Proto může být částka rizikového pojistného v prvních 3 letech jen 30 % pojistného (tj. pojistné musí být min. 1 112 Kč, takže měsíční zatížení je vyšší než při „drahé“ RŽP).

Pojištění lze sjednat minimálně na 10 let, maximálně do 75 let věku, minimální pojistné je stanoveno na 300 Kč měsíčně.

V rámci tohoto pojištění lze sjednat následující připojištění:
• zproštění od placení pojistného v případě vzniku plné invalidity (následkem úrazu i nemoci)
• úrazové připojištění – balíček zahrnující smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním a denní odškodné za dobu léčení,
ALE za vyšší cenu než konkurenční produkty: EP 170 Kč, Clever Invest 138 Kč (při stejných pojistných částkách, v EP ALE pojištění trvalých následků úrazu až od 2 %), a navíc bez možnosti navýšení jen jedné složky (např. TN) – oproti samostatným úrazovým pojistkám je to ještě násobně horší.

EP nabízí výběr pouze ze tří investičních strategií (nemožnost preferovat určitý segment trhu):
1. dynamické portfolio (akciové a smíšené fondy min. 70 %, fondy dluhopisové a peněžního trhu max. 30 %),
2. vyvážené portfolio (fondy dluhopisové a peněžního trhu min. 70 %, akciové a smíšené fondy max. 30 %),
3. inteligentní portfolio (zpočátku využití rizikovějšího portfolia, počínaje 10. rokem před koncem pojištění automatický postupný převod do konzervativnějších investic).

Za zmínku určitě stojí inteligentní portfolio, kde dochází k realokaci (klient se s blížícím koncem pojistné doby nemusí o převody starat), ALE základem všech portfolií je několik fondů, a tak není průhledné, co si klient vlastně kupuje, a to nejenom z hlediska regionální či sektorové zaměřenosti, ALE především výše poplatků u jednotlivých fondů.

Poplatek za vedení účtu je garantován po celou dobu pojištění, ALE je v současné době v porovnání s ostatními IŽP vysokých 50 Kč. Struktura poplatků je poměrně jednoduchá a přehledná (téměř vše za 50 Kč), rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou je slušných 2,5 % (standardně 3 %, výjimečně i 5 %). Poplatek za uzavření není strháván formou počátečních jednotek, ALE procentem z měsíčního pojistného (na 30 a více let to činí 65 % po dobu 3 let).

EP jako spořící nástroj je v segmentu IŽP na průměrné úrovni (při min. pojistné částce), ALE velký problém vznikne při sjednání tohoto plánu starším klientům, jak k tomu název penze vybízí. A to právě vlivem konstrukce rizikové složky, přičemž problém se bude rapidně zvyšovat s nárůstem pojistné částky.

EP jako pojistka nemůže obstát šíří připojištění (pouze balíček drahého a nepružného úrazové připojištění), riziková složka hlavního pojištění vypadá na první pohled lákavě, ALE na následujících příkladech si ukažme její pravou tvář. Třicetiletý muž chce být pojištěn 30 let na 1 000 000 Kč a něco málo si naspořit – v EP to znamená měsíční pojistné (minimální pro PČ 1 000 000 Kč) 1 112 Kč, při 6% zhodnocení bude vyplaceno 534 tis. Kč. Pro porovnání, využití rizikové pojistky za 442 Kč a 670 Kč do penzijního připojištění přinese stejné krytí, větší variabilitu a při 4% zhodnocení PF získá klient 566 tis. Kč.

Jiným modelovým příkladem může být třicetiletý muž žádající o hypoteční úvěr se splatností 30 let, ve výši 2 000 000 Kč a chce být pojištěn pro případ smrti tak, aby byl vždy splacen hypoteční úvěr. Uvažuje také, že by mohl úvěr za 15 let splatit. EP nám nabídne rizikové krytí za sympatických 262 Kč měsíčně (cena v čase mírně stoupá až na 430 Kč a to za předpokladu každoročně snižované pojistné částky). Riziková životní pojistka (RŽP) oproti tomu začne s pojistným 884 Kč (každoročně sama klesá až k 0) – viz. graf.

Jestli čekáte další drobné ALE, je tu. Tím ALE je zde celkově placená částka, kde v případě EP je měsíční zatížení 2 223 Kč, při použití RŽP může stejnou částku spořit (ale pokud bude mít jakýkoli problém, tak na rozdíl od EP nemusí). Z tabulky je tedy vidět, že při předčasném splacení je EP konkurenceschopná (obzvláště v porovnání s ostatními IŽP), ale jako náhrada RŽP ji vzhledem k nízké variabilitě nelze použít.

EP je produkt, který sice obsahuje nové prvky (realokace, rizikové pojistné dle věku), ALE vzhledem ke staré snaze o zisk na úkor klienta nepřináší pro klienta zásadní užitek a uspět může snad jen díky dobrému marketingu.

121 komentářů: “EVROPSKÁ PENZE”

 1. Anonym napsal:

  Poslouchal jsem tu nahravku a otazkou je, zdali pak nebyla zinscenovana. To by totiz mohl byt pocatek obdobnych nahravek. Umim si predstavit, jak pan Valach ci Valachovic povidaji obdobne nesmysly klientum nebo pan Hruby pomlouva verejne konkurenci. To teprve bude sranda. „PORADCI“ s chuti do boje…

 2. MN napsal:

  Je vidět pane Valachoviči že neznáte podrobně V.P.P.
  Ted se zamyslete co by jste si sepsal sám na DÚ.
  Každý produkt má své + – ale jde o to co bude v průběhu uzamčeno a co bude ve finále.

 3. David Mazal napsal:

  Několik poznámek k článku:

  Ad vstupní věk
  – EP je prezentována jako vhodné dlouhodobé pojištění pro mladší klienty. Nerozumím tomu, proč by název „penze“ měl vybízet ke sjednání starším klientům, naopak, čím dříve budou lidé myslet na zajištění ve stáří, tím lépe.

  Ad kalkulace pojistného
  – Používání kalkulace pojistného dle aktuálního věku není ojedinělé. Používá ji většina univerzálních i investičních ŽP. Riziko smrti roste s věkem, proto je růst rizikového pojistného přirozený. Nevím, jestli by autor článku byl spokojen spíše s lineárním růstem, stačí si hodnoty vynést do grafu, spojit koncové body a při lineárním růstu uvidíte, že by pojistné bylo vždy až na tyto dva krajní body vyšší.
  Produkty, kde se platí konstantní rizikové pojistné, mají tuto sazbu diskontovánu k počátku. Tedy platí v mladším věku více, než odpovídá jejich riziku smrti, ve vyšším věku naopak méně. Proto když provedou např. technickou změnu snížení pojistné částky v průběhu pojištění, mohou na ni doplatit tím, že si předplatili riziko, které nikdy nenastane. U EP je dle mého názoru tento výpočet spravedlivější a reflektuje skutečnou populační úmrtnost.

  Ad TN
  – Clever Invest má na pojistce uvedeno TN od 10% (v DPP se v tabulce objevuje číslo 0,001%, je zde tedy jistá nesrovnalost). Navíc záleží i na oceňovacích tabulkách pro TN, kdy stejný úraz může být ohodnocen jinak různou pojišťovnou. Generali také uvádí, že plní od 1.dne při nezbytné době léčení úrazu větší než je karenční doba, jejíž definici jsem nikde nenašel. Srovnávat produkt určený na kumulaci kapitálu se samostatným úrazovým pojištěním je dle mne naprosto scestné.

  Ad portfolia
  – Některé další pojišťovny také nabízí výběr ze tří předdefinovaných portfolií. Základní strategií tohoto produktu je však inteligentní portfolio.

  Ad inteligentní portfolio a jeho „neprůhlednost“
  – Obecně i u jiných pojišťoven jsou také uvedeny pouze názvy a typy fondů a jejich procentní podíly v rámci strategie.
  Detailní struktura portfolia se může s vývojem na trzích měnit, od toho finance spravuje investiční manager.

  V EP se nevybírají od klientů žádné další poplatky spojené s fondy, což je to nejprůhlednější řešení.

  Ad poplatky
  – V EP se nevybírají žádné další pravidelné poplatky vyjma poplatku za vedení účtu a rozdílu „nákup / prodej“, tedy ani žádné inkasní poplatky jako u jiných produktů. Garance maximálního poplatku 50 Kč a maximálního rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou je ojedinělá. Poplatek za uzavření není strháván formou počátečních jednotek, což dělá produkt více transparentním (forma počátečních jednotek není pro klienta ničím výhodnější, pouze může pomoci neprofesionálním jednatelům v zamlžení skutečných vznikových nákladů smlouvy).

  Ad název a starší klienti
  – U každého kapitálového i rizikového pojištění bude pojistné na smrt vyšší pro klienta s vyšším vstupním věkem (což je způsobeno diskontováním budoucího rizikového pojistného ? viz výše).
  Pokud by měl název „Evropská penze“ implikovat produkt pro starší lidi, tak by pak dle stejné logiky bylo jakékoli „důchodové pojištění“ určeno pro důchodce (nemluvě o „penzijním připojištění“).

  Ad připojištění
  – Autor zcela opominul, že lze uzavříti připojištění zproštění od placení z a2% z pojistného na hlavní pojištění, což je výjimečné. Mohl by autor uvést, u které pojišťovny lze sjednat rizikové pojištění s konstantní PČ 1 000 000 Kč pro případ smrti za 442 Kč měsíčně na 30 let a co vše je ve výlukách v pojistných podmínkách takového pojištění?
  Pokud autor uvádí jako alternativu PF, tak opomíjí dodat, že u PF nemůže klient vkládat mimořádné pojistné a nemůže pak ani z něj čerpat daňové úlevy. Bez povšimnutí pak také zůstala ojedinělá možnost instituce předčasného dožití. EP navíc není určena pro klienty, kteří si chtějí „něco málo naspořit“, ale pro klienty, kteří si chtějí naspořit na důstojné stáří.

  Ad srovnání s RŽP
  – Využívat spořící produkt ke krytí rizika je zcela nevhodné. Nerelavatní je také srovnání s RŽP s klesající pojistnou částkou (produkt EP toto neumožňuje, protože k tomu není určen). Mohl by autor uvést, u které pojišťovny lze sjednat rizikové pojištění s klesající PČ a zároveň s lineárně klesajícím pojistným až na nulu, jak ukazuje graf? Zřejmě si měsíčně platící klient mění i každý měsíc trvalý příkaz. EP neslouží jako náhrada za RŽP (ani se tak netváří). Pokud již autor srovnává EP s RŽP, tak by měl i dodat, že u RŽP nelze uplatnit daňové odpočty.

  • Zdenál napsal:

   Ad Clever Invest – karence při úrazu: Pokud máte sjednány TNÚ od 0,001%,pal lze sjednat denní odškodné při úrazu dle tabulky v pojistných podmínkách, s tím, že počet dní u daného úrazu je maximální doba (jinak platí předpoklad tzv. nezbytně nutné doby léčení daného úrazu). Plnění je od 1. dne, pokud doba léčení úrazu trvá aspoň 7 dnů.

   Pokud máte TNÚ od 10%, pak lze sjednat pouze denní odškodné pro tzv. vyjmenované úrazy dle tabulky v pojistných podmínkách (bez zdravotního dotazníku)a pak se plní rovnou počet dní uvedený u daného úrazu (v podstatě jde jen o zlomeniny), nezkoumá se žádná karence – prostě sjednaná denní dávka x počet dní k tomuto úrazu = paušální plnění bez ohledu zda jsem doma o 14 dní více nebo méně.

   Ad PF – i do PF lze zaslat mimořádnou platbu (nutno to penz. fondu ale oznámit). Není sice daňově odčitatelná, ale podíly na výnosech se na ni vztahují stejně jako na pravidelné měsíční příspěvky.

   Ad připojištění – rizikovka: PČ 1.000.000 Kč-stálá (snižovaná dle speciální žádosti klienta) za 442/M na 30 let se velmi pravděpodobně vejde ING-dočasné životní pojištění (záleží na vstupním věku). U ženy určitě , u mladšího muže pravděpodobně taky. Klesající PČ s klesajícím pojistným by se u ING taky mohlo takto cenově vejít

  • Sjednatel napsal:

   Koukam, ze ten dlouhy prispevek pod clankem je kvalitnejsi, nez cely text. EP vypada dobre, kdyz se pres veskerou snahu nepodarilo najit opravdova negativa, chtelo by to ale pojistne podminky

 4. Josef Dvořák napsal:

  .
  !!! Ti anonymové zde dělaji stále tu velikou chybu , že se nepodepisují nějakým pseudonymem jako třeba Jan Novák !!!
  Pak by je snad žádný hrubec zde neoslovil „Pane Srabe“ , ale pane Novák.
  .
  🙂 🙂 Samostatní poradci , nabízející dum od domu pojištění , spoření , fondy , nebo telefonováním s neznámými lidmi , ti asi zle trpí ve svém zaměstnání , pracují snad tim samym nešťastnym stylem jako ti , kdo nabízí dum od domu tkaničky do bot nebo vysavače. A proto si chodí svuj vztek vylévati do této diskuse.
  Bylo by moc šťastnější sedět u stolu v bance či pojišťovně se stále stejnou mzdou
  A DO TÉTO DISKUSE SE JEN CHODIT KAMARÁDIT S OSTATNÍMI !
  Internetové diskuse jsou založeny jen pro kamarádství a přátelské informování !
  .

 5. Michal napsal:

  Na titulní stránce máte upoutávku na časopis Finanční poradce. Když je tento web tak nezávislý, proč je tam dva měsíce staré číslo s panem Nejedlým na obálce, když by tam měl být pan Hrubý, který je na obálce novějšího vydání? Vadí, že je od konkurence, kterou tady tak napřímo napadáte?

  • Martin Bouček napsal:

   Ale ne, Michale, důvod je mnohem prozaičtější: prostě jsem o podklady požádal, ale zapomněl urgovat… napravíme to. 🙂

 6. Pavel Bernášek napsal:

  Nechápu, proc si OVB a AWD nechávaji 50% marži, když jine firmy jako ZFP, BROKER CONSULTING nebo FINCENTRUM si nechávají cca 20%. To jsou ti obchodníci tak hloupí, ze nevidí, kde je centrála okráda? Nehledě na to, ze Fincentrum a BC mají lepší marketing a celkovou podporu obchodu.

 7. Josef Dasek napsal:

  Jestli se nemylim, tak v clanku na http://www.finance.cz/zpravy/finance/109474-evropska-penze-prinasi-novy-standard-v-investicnim-zivotnim-pojisteni/
  je psano: Sjednávat si Evropskou penzi proto mohou lidé ve věku od 15 do 60 let, ale největší výhody přinese klientům v produktivním věku mezi 20. a 50. rokem, kteří …. Takze nerozumim tomu, proc se v clanku pise o to, ze je produkt pro starsi, kdyz CPP rika sama, ze je naopak produkt vhodny predevsim pro mladsi.. Co se tyka nahravky, tak byla opravdu prezentace odstrasujici. Obavam se, ze hloupoucci prodejci se najdou asi v kazde firme, bez rozdilu zamereni. Proto nesoudim BC ani Fincentrum, ani OVB, protozekvalita je asi vsude stejna. Produkt ale hodnotim, diky pruhlednosti a poplatkove politice na nasem trhu jako nadprumerny. (porovnano s T-150, AVIVA, Clever nebo Kooperativou.

  • Jan Valachovič napsal:

   Trochu si nerozumíme nepíši o tom, že ČPP tvrdí, že je produkt pro starší, ale že k tomu svádí název, a máte k dispozici prodejní argumentace? – Skvělé počteníčko…….
   On právě až tak průhledný a nadprůměrný není – sazebník má několik částí, a to do kterých fondů budou směřovány finance víte úplně přesně pokud se podíváte do křišťálové koule…….

 8. Jaroslav Kašpar napsal:

  Dobrý večer všem do diskuze. Nesouhlasím se zveřejněním této nahrávky i když je velice působivá. Osobně se mi totiž stalo to samé v případě p. Molitora, jediný rozdíl je v tom, že nahrávku p. Molitora „někdo“ rozeslal skoro všem představitelům finančních institucí a kontrolních orgánu ve finančnictví s dopisem, který nebyl zaměřen proti nahrávce, ale proti mě. Ironie je, že na druhé straně nahrávky stál jistý Roman Hušek manažer společnosti BrokerConsulting, jeho bratr Petr Hušek je „nejlepším“ ředitelem v BC a dotyčná osoba z nynější nahrávky http://myspace.com/husakova se nejmenuje Aurora Husáková, ale Aurora Hušková a je matkou obou pánů Petra i Romana. Mimochodem velice příjemná paní, jde jen o to co ji synové učí. Tomu říkám boží mlýny.

  • Pavel Zachrdla napsal:

   Tak to je opravdu vzácná shoda náhod. Ještě že máme tento bulvár, abychom věděli kdo, s kým a za kolik ;-).

  • Anonym napsal:

   Díky za info, pane Kašpare, takže dušování se pana Valachoviče, že s tím Fincentrum nemá nic společného bylo… tak upřímné! Nenapadají mne jiná slova než trapnost a hnus. Bulvár, extrém, neschopnost odhadnout situaci. Tohle mělo Fincentru prospět? Říkají vám něco pojmy jsko nezamýšlený efekt agrese?

   • Jan Valachovič napsal:

    A číst srabe umíte? Já stále tvrdím, že nemám s nahrávkou cokoli společného a že ani nevím kdo má……. Nelustruju všechny poradce takže je i teoreticky (byť si to nemyslím) možné že to byl někdo s FCTR.

    • Anonym napsal:

     Srabe, jako že tu není moje jméno? Jako že bych na váš skomírající web vystavil své jméno? K tomu, abych vyjádřil názor, se takto špinit nemusím. Sleduji vás, neb mi Fincentrum lanaří spolupracovníky. Tento server je skrytě zneužíván na podporu těchto aktivit, váš článek je v tomto ohledu výjimečně otevřený – což cením.

     Zbaběle se chovají hoši, co si účty se svými bývalými kolegy vyřizují přes jejich matku.

     • Pavel Hanzl napsal:

      Milý pane, jen srab se stydí za své jméno…

      • Anonym napsal:

       Milý pane, to je mi moudro 🙂

       • Pavel Hanzl napsal:

        Neřekl bych, že jste moudrý, milý pane srabe. Tak jako Vy se chovají hloupí lidé, ve vší úctě. Ale třeba se bojíte, že byste svému vyššímu šéfovi šlápl na kuří oko – a on by Vás poslal do terénu ochutnat, jaké to je.

        • Anonym napsal:

         Pane Hanzle, vy asi nechápete, proč finanční poradci z jiných firem na tomto webu nevystupují, nepodepisují se, proč platí nepsaná dohoda, že vystupovat zde je pod úroveň. Zaplést se do jakékoli diskuse s fracky typu p. Valachoviče je totiž hloupé, nemoudré. Používám jen vaše slova.

         • Jan Valachovič napsal:

          Napíšete totéž pod svým jménem nebo do emailu? Těžko srabe že…..

         • Pavel Hanzl napsal:

          Pane Srabe, chápu výlučně jen to, že vy se stydíte za své jméno. Váš trapný příspěvek by jistě nepotěšil ikonu české ekonomie, jakou je pan Pavel Kohout. Pokud jde o jiné firmy z našeho oboru, je to jejich boj, co považují za prioritní. Klidně mohou vymýšlet varianty vysokonákladových produktů a schovávat se za líbivé pojmy. Mimochodem, říká Vám něco krásný český film s úžasným názvem Andělské oči? Jistý pan J. Abrhám tam učí jistého pana T. Kříže, jak se správně a s citem vyslovuje slovo penze. Doporučuji film opětně shlédnout, patří do svatyně všech manipulantů s lidskou myslí. Já si alespoň na nic nehraju a pan Valachovič také ne. Víte, my se nestydíme hájit své jméno a názor. A to platí obecně, pane neznámý Srabe. Když budete jen plivat, snadno se Vám může rozplynout Váš tým. Neznám žádného schopného poradce, který vydrží pod manažerem bez přirozené autority, co se nebojí publikovat pod pravým jménem. Vlastně Vám rozumím. Už jste se znemožnil dost, tak proč v tom pokračovat pod pravým jménem, že?

          • Anonym napsal:

           Uklidněte se, dělám si z vás legraci, pane Hanzle. Marodím, noviny přečtené, maily při pátku vyřízené, tak se bavím – a vy bavíte mě:-)))

     • Jan Valachovič napsal:

      Když už plkáte tak alespoň k věci. Já nemám problém s bývalým kolegou, ale právě s jeho matkou, která se chová tak jak se chová, neznáte pozadí tak šoupejte nohama.

      • Anonym napsal:

       Moc vám nerozumím, myslel jsem že problém s bývalými kolegy má váš kolega Kašpar, který výše zneužívá k jakési odplatě jejich matku paní Huškovou. Vy máte taky nějaké takové páky přes maminky?

       • Jan Valachovič napsal:

        Tak to je jiná, pokud to myslíte skutečně takto beru zpět. Sice mám, ale pokud si o to daná osoba okatě neřekne nemám důvodů to vytahovat.

        • Anonym napsal:

         Hm, to jsou zajímavé metody:-) Chlapi z Fincentra si holt umějí poradit.

         • Hana Madericova napsal:

          Vážení pánové,ať jste odkudkoliv.Při čtení vašich příspěvků se nesmírně bavím,je to jako vždy,jeden o voze ,druhý o koze.Nebo spíše,anonymové o Fincentru….
          Jen vás chci anonyme upozornit,že ve Fincentru jsou i ženy a ty si taky umí poradit.Ale zapojovat se do vzájemného napadání se s anonymy,to by opravdu bylo pod úroveň.Zůstanu raději u toho bavení.To nemá chybu!!!!!!Pěkný den!

          • Anonym napsal:

           Tak tomu říkám protimluv, paní Madericova 🙂

          • R. Valášek napsal:

           Víte, četl jsem to také, ale pocity z toho mám jiné. Z toho, co vidím v článku a v disksi, firma Fincentrum útočí na konkurenční firmu. Na začátku této nitě komentářů je podivné odhalení pana Kašpara z Fincentra o matce dvou jeho kolegů. I kdyby to byla 100% pravda, je ohavné psát to do veřejné diskuse. Za to, že takové svinstvo „anonym“ ( nazývaný pány Valachovičem a Hanzalem „srab“ ) nenechá bez komentáře, jsem vděčný. A nedivím se, že se s lidmi podobných mravů autor nezaplétá osobně. Sám cítím potřebu toto okomentovat, neboť toto je veřejné fórum. Vždy jsem ctil zásadu, že narazím-li na něco, s čím nesouhlasím a proti čemu mohu vystoupit, udělám to. Toto veřejné fórum je špatné, špatné a zneužívané. Má smysl poukazovat na toto zneužívání a vstupovat do tohoto nekultivovaného prostoru? Odpověď neznám.

          • Martin Bouček napsal:

           Milý pane Valášku, ačkoliv s Vašimi pocity plně souhlasím, vězte, že tato otevřená diskuse pod článkem není reálně říditelná bez zásahů mne, jako administrátora cenzurou. Věřte, že jsem se snažil vymyslet mnohé, ale nakonec zřejmě bude nejlepší mazat jen vulgárnosti případné útoky na osoby v rámci jejich ochrany. Vstupujte prosím do tohoto nekultivovaného prostoru, Vaše poznámka je totiž právě kultivující. Neznám jiné řešení (bez nepřirozeného zasahování do diskuse), než je umravňování členů fóra navzájem. Díky za pochopení a hezký večer. MB, šéfredaktor

          • Richard Valášek napsal:

           Připomeňme si prosím, že schopnost ironie či ponižování oponenta nepatří mezi dovednosti, jež by finančního poradce v očích klienta jakkoli zvýhodňovaly. Uniká mi, proč takto pod svým článkem vystupuje mladý, na pohled sympatický odborník.

           Pane Boučku, díky za vaše slova, je to balzám po tom, co jsem zde prošel. Mám štěstí, že na můj komentář reagujete jako první. Jdu vždy s kůží na trh, ale velmi špatně pak snáším následné reakce. Možná se shodneme, že „umravňující“ účastníci diskusí bývají snadnými terči pro osobní napadání. Mnozí to vzdají, když jsou v defensivě. Hezký večer všem.

          • Jan Valachovič napsal:

           Ono je to pane Valášku (vidíte, mě jste sympatický už tím jménem:-) trošku složitější. Pokud mě někdo napadá NESMYSLY (to speciálně pro BL) tak se profesorskou mluvou a naprostým zdržením čehokoli, moc daleko nedostaneme. Nemám v sobě ten kristův komplex nechat se být a ještě děkovat. Život (byť nejsem tak ošlehán jak jiní;-) mě spíše naučil podobné fracky (i starší) spacifikovat raději dříve, než-li si budou dovoloval stále víc.
           Pro lidi co se nepodepíší pod kritizující názor skutečně patří oslovení srab, co riskuje?- vůbec nic. Naproti tomu lidé s reálnou tváří a podpisem Vás těžko pošlou do (hodně daleko).
           A ironie ta není tak škodlivá jak si myslíte, jde spíše o to jak ji použijete……
           Za pochvalu se sluší poděkovat – tedy děkuji:-)

          • Richard Valášek napsal:

           Pane Valachoviči, mezi škodlivou přidrzlou ironií a žádoucím humorem je propastný rozdíl. Jsem rád, že jste nyní zareagoval jiným než obvyklým způsobem. Také vám za to děkuji. Jinak vás a vašeho nejspíš rovněž mladého a nezkušeného kolegu Balona vnímám jako velký problém zdejších diskusí. Když s vámi někdo nesouhlasí, urazíte ho. Jeden druhého podporujete v útocích na anonymy, i když tito anonymové nikoho neurážejí, pouze konstatují názor. Přimlouvám se, aby jste nehledal způsob, jak na toto reagovat, a raději příště přistupoval k diskusi s klidnou myslí, pochopením a empatií.

          • Anonym napsal:

           Co kdybste si šel ty kydy psát někam na server pro seniory, dědo 🙂

 9. Jirka Hlisnikovský napsal:

  Chtěl bych vidět člověka, který s ústavem typu ČPP uzavře smlouvu na 30 let.

  • @ napsal:

   Je pravda, že ČPP nemá zrovna dobré jméno, ale vzhledem k tomu, že patří v tuto chvíli v podstatě pod Kooperativu a Viener Stadtische, tak bych se toho rozhodně nebál. Časy se mění a i některé nové produkty, které ČPP připravuje a připravila nejsou až tak od věci…. Prostě se začali pořádně snažit..

   • Jirka Hlisnikovský napsal:

    Mě zajímá schopnost dostat závazkům – credit rating. Pokud uzavírám kontrakt na dlouhou dobu, potřebuji silný finanční ústav. Tím Kooperativa určitě není, natož ČPP:-).

    • Josef Dasek napsal:

     No, myslim, ze VIG je na tom s ratingem velmi dobre. Takze je asi jedno, jestli se to v CR jmenuje CPP nebo Kooperativa.

     • Jirka Hlisnikovský napsal:

      Rating A+ od S&P není v porovnání s konkurencí pro dlouhodobé kontrakty pro mě dostatečný, navíc takovým ratingem disponovala i Česká republika. Přiznám se, že nevím, zdali existuje nějaká zaruka matky za Kooperativu a posléze ČPP. Pokud ne, je rating matky k ničemu.
      K těmto úvahám jsem veden tím, že si nemyslím, že je globální geopolitická situace zcela stabilní. Dříve nebo později se něco stane. Malé a slabší finanční společnosti jsou pak více ohroženy. A spoléhat na to, že finanční ústav někdo koupí a vyřeší dluhy (jako IPB a ČSOB), nepovažuji za vhodné.

      • Josef Dasek napsal:

       Myslite si, ze spolecnost s ratingem A+ zkrachuje? A ze o takovou spolecnost nebude mit konkurence zajem? To je stejne, jako by nekdo tvrdil, ze o CP nebude mit nikdo zajem, ackoli ma nizsi rating. A to, ze VIG nedostoji svym zavyzkum? To muze rict jedine neznalek financniho trhu..

       • Jirka Hlisnikovský napsal:

        Obávám se, že jste mě nepochopil. Podívejte se na bankovní obchody nebo na obchody na finančních trzích. Tam znamená nižší rating buď vůbec neuzavření obchodu (risk manažeři prostě nedoporučí uzavření kontraktu) nebo přirážku k základní (úrokové sazbě). Jsi rizikovější , za riziko musíš připlatit. V našem případě to znamená – když mám na výběr, je profesionální o dlouhodobých (zdůrazňuji) kontraktů jít se stabilnějším a silnějším partnerem. Přece když si nebudu kupovat jistotu u méně „jistějšího“ partnera, když mám na výběr. Anebo jste si jistý, že některé události 20. století se už nikdy nemohou opakovat, třeba v jiné podobě?
        Pak – co víte o zárukách a jejich rozsahu? Pokud o nich nic nevím, nejdu do toho. To se mi v životě mnohokrát vyplatilo.

      • Angel Bratovanov napsal:

       S trochou nadsazky řečeno už to svinstvo nehulte… Víte o tom, že žádný podnik v zemí nemůže mít rating lepší než samotná země? Takže jestli jste chtěl lobovat za pojišťovny s AAA tak vezte, ze to je rating jejich matek ne dcerek v CR. Tím, že se jedna o IZP tak pojišťovna prakticky nenese žádná rizika a může „max“ investovat špatně pomocí fondu. U kzp odpovídá i za garancí pojistné částky dožití, která zde přirozeně není… To riziko, které kryje pro případ smrti si stejně rozdělí s zajišťovnou, takže může být v klidu… Tím neříkám, že tento produkt je dobrý , nebo ne… Já osobně tam dle místního popisu nenašel žádné nové prvky…

    • I.Balon napsal:

     Dobrý den, rád bych se Vás soukromě zeptal, zda jste nestudoval průmku ve Frenu.
     Můžete odp. raději mailem. Dík

 10. Karolína Ščerbová napsal:

  Omluvte mě pane Valachovič, že sem dávám příspevěk, který se netýká článku, ale nevím, kde jinde se zeptat. Jsem FO, která podniká na ŽL. Musím v komisionářské smlouvě vyplňovat daňový domicil? (stát a daňové identifikační číslo, když ho ani neznám?). A dále jestli komisionářskou smlouvu vyplňuju jako Podnikatel nebo FO – nepodnikatel? U podnikatele se vyplňuje „Obchodní firma“, atd..Děkuji

  • Jan Valachovič napsal:

   Omlouvat netřeba, nicméně odopvěď u mě nehledejte, představu, ale nikoliv jistotu, mám, ale hlavu Vám motat nebudu…….

  • Karolína Ščerbová napsal:

   No, tak to třeba vemte jako Vy, finanční poradci. Jak jste si třeba uzavírali různé nějaké komisionářské smlouvy? Pracujete přeci na ŽL ne? Tak budu ráda, když mi na můj dotaz odpovíte, abych si to mohla v klidu vyplnit 🙁

  • Karolína Ščerbová napsal:

   Neříkejte, že jste si nikdo jako ŽL neuzavíral na sebe nějakou komisionářskou smlouvu? Potřebovala bych to poradit do zítra, abych s tím mohla jít už do konkrétní fin. instituce. Děkuji 🙁

  • Jan Traxler napsal:

   Vase dotazy jsou velmi… jak to rict… no proste to vypada, jako ze si spis delate legraci, protoze bezne by podnikajici clovek takove dotazy asi klast nemel (mel by mit v takovych vecech trochu prehled).
   Jelikoz neuvadite, o jakou komisionarskou smlouvu jde, tak pouze obecne…

   1) Vy neznate DIC???!!! Paklize mate ZL, pak mate take povinnost se registrovat u mistne prislusneho Financniho uradu. Ten Vam automaticky vydava DIC. Mela byste o tom mit nejaky papir.
   Napoveda: DIC = CZ + rodne cislo (u fyzickych osob)

   2) Danovy domicil samozrejme vyplnit musite, protoze v ruznych zemich mate ruzne danove povinnosti a druha smluvni strana ma v tomto smeru pravdepodobne urcite zakonne povinnosti podle Vaseho domicilu nejak jednat.

   3) Zda smlouvu vyplnujete jako FO podnikatel, nebo spotrebitel, to musite vedet jen Vy sama. Chcete jit do zavazku jako firma (FO podnikatel) v ramci sve podnikatelske cinnosti? Pak uzavirate smlouvu na ICO. Paklize chcete jit do zavazku jako bezny spotrebitel, pak uzavirate smlouvu na rodne cislo.

   • Karolína Ščerbová napsal:

    Děkuji pane Traxler. Jedná se o Komisionářskou smlouvu o obstarání úpisu a zpětného odkupu CP a smlouvu o správě od ING. Tak budu ráda, když mi poradíte ještě konkrétněji. Děkuju
    PS: Omlouvám se, ale v této problematice nejsem příliš sběhlá. Nikdy jsem jinde než v ČR nepracovala. A k bodu 3. Je tedy na mě jak si to uzavřu? Mám na výběr? Děkuji

    • Pavel Zachrdla napsal:

     Zdá se, že jste získal novou kamarádku, pane Traxlere ;-). Znáte to přísloví o podaném prstu ??

    • Ach Jo napsal:

     Si blbá, bo neumíš číst???: „Zda smlouvu vyplnujete jako FO podnikatel, nebo spotrebitel, to musite vedet jen Vy sama“

    • Jan Traxler napsal:

     Usuzuji tedy, že daně platíte pouze v ČR a Vaším daňovým domicilem je ČR – to tam napište. Zda uzavřete smlouvu na IČO, nebo na RČ, to záleží pouze na Vás. Oboje může mít své výhody (to proberte kdyžtak s daňovým poradcem). Ale pokud nechcete mít CP v obchodním majetku a chcete využívat půlročního daňového testu (po 6 měsících držení CP se nezdaňují výnosy z CP), pak smlouvu uzavřete na RČ.

     P.S. Když jste živnostník, můžete vždycky vystupovat buď jako spotřebitel, nebo jako podnikatel. Pokud jednáte v rámci své podnikatelské činnosti, pak byste měla vystupovat jako podnikatel (uvádět IČO). Pokud jednáte jako domácnost, pak byste měla uvádět RČ.

     • Karolína Ščerbová napsal:

      Děkuji Vám pane Traxler, jste velmi laskavý. Takže pokud komisionářská smlouva neslouží k podnikání, ale platím to pouze ze svého účtu a chci, aby to bylo jednou pro mě, jako samostatnou osobu, tak to mám vyplnit jako fo-nepodnikatel, i když podnikám?
      Dostala jsem ke komisionářské smlouvě pokyn ke zpětnému odkupu a přestupu mezi fondy. To budu vyplňovat, až když budu chtít své peníze zpět?
      Kde mám tedy v komisionářské smlouvě u ING vyplnit jaký že chci dluhopisový fondy?
      Vím, že budete namítat, že se mám zeptat na pobočce, ale mám z nich komplex, děkuji 🙂

      • Jana Tichá napsal:

       Slečno či paní Karolíno, pan Traxler na sebe důsledně uvádí e-mail. Co kdybyste toho využila a obrátila se na něj touto formou? Opravdu to sem nepatří…

       J.T.

 11. BL napsal:

  Pane Boučku, řeněte, jestli se pletu, ale tohle (a k tomu umístění odkazu na nahrávku poradkyně BC), to je opravdu zlomový okamžik na tomto webu. Vaše včerejší vyjádření o nezávislé platformě beru jako hodně smutný vtip.

  • Martin Bouček napsal:

   Pane anonyme BL, příspěvek jsem dal pryč, není totiž možné (byť v diskusi, kam to vložil někdo, koho tady ale fakt nechci vidět!, samozřejmě anonym) zveřejňovat nahrávku někoho BEZ jeho svolení (mám dojem, že je to protiústavní. A dále: BC prostě poškozovat nebudu, ačkoliv za to nemohu. Vyprošuji si zároveň obviňování jak autora dnešního článku, tak jeho společnosti. Jiná věc je, že by se BC měl bránit, jako se bránilo Fincentrum v případě pana Molitora (dostal okamžitě výpověď) – takové poradce dle mého názoru nemůže prostě potřebovat.

   • Michal Mojžíš napsal:

    Musím Vás poopravit, na zveřejnění onoho příspěvku nebylo nic nelegálního, nejsme na Slovensku 😉 Myslíte snad, že veškeré fotografie v tisku, reportáže v televizích a vše dohromady na internetu je publikováno se svolením dotyčné osoby??
    Omezení se týká pouze zveřejnění pro čistě komerční účely, případně způsobem snižujícím lidskou důstojnost postiženého.
    Ač laik a žabomyší války a paranoidní výstupy jednotlivých poradců a firem se mě nijak netýkají, nemyslím si, že smazání onoho příspěvku bylo šťasné. Už jen proto, že tu bylo opakovaně publikováno, že tento web chce přispívat ke kultivaci společenství poradců a zkvalitňování jejich práce. A onen příspěvek byl typickým příkladem, jak by se to asi nemělo dělat.
    Potrefeným anonymním přispěvatelům z dotčené firmy bych asi jen řekl, že jejich příspěvky vypovídají o mnohém. Nijak se nevzrušují šlendriánem jednoho ze svých spolupracovníků, jediné, co jim vadí, je, že si někdo dovolil na něho upozornit. Jen tak dál, pánové (a dámy)!

    • Martin Bouček napsal:

     Pane Mojžíši, ono to je asi tak, že já se osobně domnívám, že POŘÍZENÍ té nahrávky je žalovatelné, původně jsem se špatně vyjádřil. Nechce se mi porušování základních lidských práv nijak podporovat.

     Podivný sportovní 😉 anonym Bára Š. pěkně umístil odkaz do naší otevřené diskuse znovu. Nechám to tam. Když to dám pryč, už jen pro tu legraci se to objeví zase jinde… přesně, jak mne poučil při jednou osobním setkání zkušený internetový kolega šéfredaktor…

     Nicméně, postoj jsem vyjádřil, nechám na samočistícím mechanismu slušných čtenářů, jak se k tomu kdo postaví. A Vašeho názoru si pane Mojžíši vážím. Pravda, také někdy propadám záchvatu paranoi, kdo to zase útočí se zlým úmyslem na náš web! 🙂 Kdo to zase chce, aby se poradci hádali a chovali se hodně nevhodně, když je to tak zábavné… 😉 Prostě: nevím, možná na pranýři zveřejněné chyby postupně zmizí z oboru, ale pořád mi to přijde nedůstojné. MB

     • Michal Mojžíš napsal:

      To by pak asi musely zavřít krámek všechny ty „Na vlastní oči“, „Občanský juda“ a další. 😉
      Jinak Vám moc fandím (to myslím naprosto upřímně), i když často (když si pročítám některé diskuze) Vám moc nezávidím. Jste jako politik – nikdy se nezavděčíte všem.
      Jen mě mrzí (obdobně jako pár (snad ne doslova) dalších), že pod články „ze života finančního poradce“ se vždy rozpoutají takové „pěkné“ debaty, zato pod nepočetnými články o investování se krčí pár sirotečků.
      Možná, že by se sem hodila nějaká pěkná parafráze onoho známého pořakadla o „něco umících“ a „učitelích“, bohužel mě ale zrovna žádná nenapadá. 😉

 12. Barbora Škrlová napsal:

  Evropskou penzi mi už nabízela kolegyně Aurora Hušková z Broker Consulting. Byla moc milá. Jenom tomu moc nerozumím.

  „…eeh, společnost Broker Consulting, eeeh, jsme, eeeh, nezávislá finanční společnost, znáte nás? Právě proto jsme tady, abysme vám, eeh, ne jako vám, jako všem kdo neví, vysvětlili, jak si otevřít oči.“

  http://www.myspace.com/husakova

  Myslíte, že se Evropská penze od Broker Consultingu vyplatí?

  • Jan Valachovič napsal:

   Nějak nechápu kdo, proč a na co se ptá 😉
   A jestli se vyplatí – podle Hrubé kalkulace ano (všem a pro všechny):-)

   • Anonym napsal:

    Výborně, pane autore, v reakci na předem připravený komentář předem vymyšlené fórky… Už samotný článek z pera přímého konkurenta je na pováženou. Zneužít vlastní web pro zveřejnění nahrávky konkurenčního poradce je trapné. Připojuji se k dotazům na šéfredaktora – opravdu je toto vaše redakční práce, za kterou si stojíte?

    • Jan Valachovič napsal:

     A teď přijde reakce č.8 na hlášku 6b nebo na 6a? Poraďte prosím, už se mi to motá…..
     Trochu schíza že, srabe.
     Pokud máte racionální výtku a dokážete se podepsat, sem s ní, ale podobné kydy si nechte.
     P.S. pero nepoužívám, nepropisuje smlouvy:-)

     • Anonym napsal:

      Racionální výtka: umístění nahrávky pod článek ihned po jeho zveřejnění není náhoda a každý racionálně uvažující čtenář to ví. Opravdu budete tvrdit, že to sem dal náhodný anonym, a ne vy nebo někdo z vašich kolegů? To snad nemyslíte vážně.

      • Jan Valachovič napsal:

       Kdybych (nevím sice proč ale dejme tomu) sem chtěl něco podobného umístit, myslíte že bych byl tak tupě omezený a dal to hned vzápětí? Nebylo by lepší počkat třeba do zítra?

       • BL napsal:

        Velice pádný argument :-)))

        • Jan Valachovič napsal:

         Moje poslední na toto téma. Stejně pitomá jako ta původní. Nemám s tím nic společného a ani nevím kdo má. Dokažte mi opak (a to nemůžete 🙂 nebo mlčte…..

         • Anonym napsal:

          Jestli s tím Fincentrum nemá nic společného, tak ať ten odkaz p. Bouček smaže. Je to pro vás jediná možnost, jak vyvrátit vysvětlení jež se nabízí. Jestli to k článku nepatří, dejte to pryč, je to opravdu trapné a degraduje to váš docela zajímavý (i když tendenční – ukažte mi produkty Fincentra:-) rozbor produktu.

       • Anonym napsal:

        Takže někdo z kolegů z Fincentra.

    • Anonym napsal:

     a když sem dal pan M. údajnou nahrávku zástupce Fincentra, tak to bylo v pořádku? Jděte se bodnout!

    • Martin Bouček napsal:

     ne, pane anonyme, ne. Příspěvky ve volné otevřené diskusi nejsou redigovány. Proto tolik tlačíme lidi, jako jste Vy, aby se podepsali. Protože každý si zde stojí za svým (bohužel občas vymyšleným) jménem. Vy jste jen hlas, bez tváře. Špatně, moc špatně se takovému fantomu odpovídá 😉

  • Martin napsal:

   kristova noho..to je hrůza.

  • Anonym napsal:

   Tohle nemůže být opravdová nahrávka! Já sem si myslel, že už si švadleny a autobusáci na finanční poradce nehrajou…….jako před pár lety. Nahrávka je dost podezřelá 😉 , ……..pane Boučku smažte to!

  • Fr. Toman napsal:

   Tak se opět ukázal zástupce Broker Consulting jako čistý prodejce ižp, kap. pojištění. To když člověk poslouchá tak má pocit, že paní něco v BC řekli a ona to akorát přetlumočí. To snad mluví nějaká sestra Džamily Stehlíkové :-))

   • Anonym napsal:

    Opět, pane Tomane? Máte snad podobné zkušenosti s kolegy, které právě proto BC vyrazilo a Fincentrum přijalo?

    • Jan Valachovič napsal:

     „které právě proto BC vyrazilo“ ještě tu o Sněhurce prosím……. Prodejci se nevyhazují, ti nosí objem.

    • Fr. Toman napsal:

     Prosim Vás, alespoň se podepiště, ať nemám pocit za se bavím s anonymem. Ani nevím jak Vás potom mohu oslovit 🙂

 13. Petr Šafránek napsal:

  Nezlobte se, ale na používání proměnlivého pojistného pro případ smrti podle věku v daném roce nevidím nic průkopnického. Tuto metodu používá většina universálních i investičních životních pojistek, pouze se o tom neví…. Vychází to z toho, že tyto pojistky umožňují flexibilní změny pojistné částky, proto používají pojistné podle aktuální výše pojistné částky a věku klienta v daném roce. S věkem roste riziko, tudíž roste i pojistné. U RŽP je sice konstantní platba, ale ta je výsledkem „zprůměrování“ plateb za celé období, to znamená, že na začástku platíme více než odpovídá aktuálnímu riziku a na konci naopak méně.
  Takže oproti jiným IŽP či UŽP není kalkulace používaná u EP nic průkopnického. Jediné, co ještě kalkulaci ovlivňuje (pouze u IŽP), je skutečnost, zda je v případě úmrtí vyplácena pojistná částka + hodnota investice nebo jen jedno z toho (to aktuálně vyšší). V tom druhém případě je logicky celkové rizikové pojistné nižší, neboť s rostoucí investicí klesá pro pojišťovnu závazek…

  • Jan Valachovič napsal:

   Možná jsme si nerozuměli ve formulaci, jde spíše o prezentaci ze strany autorů, ono to je zde čitelné i pro klienta (otázkou je zda by to nešlo udělat lépe) a osbně jsem příznivcem platit jen za to co momentálně potřebuji (za aktuální cenu).
   To že vnitřně fungují podobně i jiné produkty mě známo je 🙂

 14. Jan Traxler napsal:

  Honzo, je fajn vidět zde konečně článek od Vás. Věřím, že se tu jako autor budete objevovat častěji. Hezký den. 😉

  • Jan Valachovič napsal:

   Děkuji, ale nevím nevím – den má jen 26 hodin……

   • Anonym napsal:

    Mohu se anonymně zeptat, co autora vedlo k tomu, aby svůj historicky první článek na investujeme.cz zaměřil na produkt konkurenční firmy Broker Consulting?

    • Jan Valachovič napsal:

     Můžete…..

     • Anonym napsal:

      Tedy se ptám, pane Valachoviči. I když od vás se dočkám jen ironického štěknutí, takže jinak: Ptám se pana Boučka, jestli jako šéfredaktor souhlasil s touto odvetnou akcí za Molitora a co si např. myslí o náhodném doplnění článku o odkaz na nahrávku. Myslím, že tohle je tečka za původní myšlenkou investujeme.cz. Pane Boučku, velmi si vás vážím, není čas ohlásit odchod s čistým štítem?

      • Jan Valachovič napsal:

       I když od vás se dočkám jen ironického štěknutí – pokud se mě kdosi ptá (a hloupě) nemůže čekat nicmoc jiného. podepište se a můžeme komunikovat na jiné úrovni.

       Můj článek není žádná odvetná akce, s odkazem nemám nic společného, nejsem CIA. Reagoval jsem na článek v FP (to znáte? takové periodikum pro lidi v oboru…..), kde se psalo jen to pozitivní A ale (ALE:-) B se jaksi někam vytratilo…… EP je poměrně inovativní záležitost tak proč o ní nenapsat, z vlastního zájmu (je dobré vědět co dělají ostatní, klienti nejsou jen ovce) jsem se tím probíral tak proč nepřidat hodinku aby se to dalo publikovat.
       Až něco vymyslí třeba ZFP proberem se tím taky:-)

       • Anonym napsal:

        ZFP to již vymyslela v roce 2005: utajený výběr pojistného od klientů.

        • Jan Valachovič napsal:

         Tak čekal jsem něco podobného o minutu dřív:-) p š. dokáže překvapit jen časem…..

         • Anonym napsal:

          Vy o tom něco víte<

          • Jan Valachovič napsal:

           Ne:-), ale p š. si proti ZFP vždy něco najde 😉

          • Anonym napsal:

           p š. si proti ZFP vždy něco najde. Vždy to, co prospěje kultivaci fin. poradenství. Děkuji správci webu za informace, které Vám poskytuje.

          • Jan Valachovič napsal:

           Nebuďte schizoidní, na to abych poznal kdo zde neustále brojí proti ZFP nepotřebuji IP adresu na to stačí rozum…… A správce webu je momentálně někde, kde mi neposkytuje ani ty informace které bych od něj potřeboval:-)

          • @ napsal:

           Fincentrum nemá analytiky, že produkt konkurence hodnotí řadový poradce?

          • Jan Valachovič napsal:

           😉 Dobrý vtip, definujte tu řadovost ať vím co sem vlastně zač….

       • Anonym napsal:

        Co kdyby jste se probral KOMBINACI ZFP? Na svých webových stránkách tvrdí: Dokážeme výhodně zhodnotit vložené úspory za využití státních příspěvků a zisků finančních institucí (penzijní fondy, pojiš´tovny). Toto zhodnocení včetně daňových úspor z odpočitatelných položek od daňového základu činí dle konkrétních případů 6 ? 13% p.a. (v závislosti na výši naspořených financí). Slušné zhodnocení, že ano?

      • I.Balon napsal:

       Vaši „intuici s tak brilantním závěrem“ bych chtěl mít:-( Když už chcete psát nesmysly, tak se aspoň podepište. Takle je Vaše reakce horší, než uvedený odkaz.

       • BL napsal:

        Všiml jsem si, že vyjádření lidí z Fincentra (Nejedlý, Balon, Valachovič) je nejčastěji opakované slovo NESMYSLY 🙂 No vážně, projděte si diskuse zpátky…

        • Jan Valachovič napsal:

         Sakriš zase jste na to kápnul. A já teď před chvílí lišácky použil kydy – to jsou ale mimikry viďte?

        • I. Balon napsal:

         Prosil bych příště o větší adresnost. Vy si projděte diskuse zpět, a pokud tam u mne najdete slovo „nesmysl“, pak se Vám, tedy asi jmenovitě – „pane BL“, zde veřejně omluvím. Takže „neházejte všechny do jednoho pytle“. P.S.: Omluvil bych se Vám dokonce i mailem, nebo osobně, ale jste bohužel anonym (což je vlastně taky taková „… tečka za původní myšlenkou investujeme.cz.“, o které psal jiný anonym v příspěvku, na který jsem reagoval).:-(

      • Martin Bouček napsal:

       Asi bych měl reagovat, ačkoliv jsem se k tomu odkazu již vyjářil v komunikaci s anonymem BL. Zde tedy: těší mne, že si mne vážíte, potěšilo by mne víc, kdybyste mne vyzval k odchodu svým jménem 🙂

       Ale vážně, původní odkaz jsem zrušil, Bára Š. (Váš kolega/gyně anonym) dal pro větší legraci odkaz do diskuse znovu. Podle způsobu reakce mohu usuzovat, že se nejspíše jedná o dotčenou klientku, ale to je klasické věštění 😉

       Případ pana Molitora je poněkud jiný. Nahrávka se pokoutně šířila lavinovitým způsobem, pokud vím. Jan Majer se zeptal de fakto poškozené společnosti (Fincentrum), zda souhlasí se zveřejněním. Souhlasila, a krom toho, že pan Molitor dostal okamžitě výpověď, mohla se společnost Fincentrum od jeho neprofesionality veřejně distancovat.

   • Anonym napsal:

    Den má jen 24 hodin, pro každého stejně, ale pro toho, kdo si přivstane i více.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.