CZK/€ 23.860 +0,15%

CZK/$ 21.880 -0,22%

CZK/£ 27.118 +0,03%

CZK/CHF 23.754 -0,13%

ESG – stále důležitější pro všechny!

 

Podle nedávného průzkumu realizovaného jednou známou globální investiční společností se 46 % investorů chce při výběru svého portfolia více zaměřit na kritéria udržitelnosti, v důsledku čehož si 93 % správců fondů nemůže dovolit tuto skutečnost opomenout při monitoringu společnosti, do níž investují. 

Kritéria správy v oblasti životního prostředí a sociální oblasti (ESG) jsou dozajista trendem budoucnosti, který je předurčen k růstu skrze širokou škálu přístupů, navzájem propojených cílem udržitelnosti z hlediska životního prostředí, sociální oblasti i kultury řízení podniku.

Podle jiného výzkumu jsou navíc italští investoři na tuto problematiku obzvláště citliví: nejenže 46 % z nich předpokládá, že v příštích pěti letech bude více investovat do trvale udržitelných investičních produktů, ale také 47 % při výběru fondu či společnosti zohledňuje faktory životního prostředí, kultury řízení a sociální otázky.

Navzdory uvedenému růstu stále v této oblasti existuje několik překážek: málo informací, omezená dostupnost řešení tohoto druhu a nedostatek odpovídajícího finančního poradenství. Přitom je velmi důležité, že většina investorů by podle svých slov byla ochotna prodloužit svou investici na dobu nezbytnou k dosažení svých cílů, aby mohli investovat v souladu se svými hodnotami.

Evropské orgány samozřejmě chápou význam tohoto odvětví, přičemž v poslední době bylo v tomto směru zahájeno několik konzultací. Ta nejnovější spojila dohromady Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) ve snaze sjednotit faktory rizik a udržitelnosti ve směrnicích o distribuci pojištění (IDD), o trzích finančních nástrojů (MIFID II), o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) a o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD).

REKLAMA

Pozměňovací návrhy předložené orgány EIOPA a ESMA se týkají nejrůznějších oblastí trvale udržitelných investic: střetu zájmů, řízení produktů, běžných organizačních požadavků, řízení rizik a udržitelnosti.

Stejně jako u výše popsaného výzkumu orgány zároveň berou na vědomí, že jednou z hlavních překážek rozvoje ESG investic je absence společné definice toho, co je podstatou trvale udržitelné investice. V tomto směru se snažíme vypracovat nějakou konkrétní společnou definici ESG investic, preferencí, cílů a rizik, abychom vytvořili účinné rovné podmínky, podporovali transparentnost a aby nedocházelo k regulatorní arbitráži.

Aspekty ESG je potřeba zohlednit jak při profilaci zákazníka, tak při následném výběru produktu — přičemž finanční poradce zde přejímá „klíčovou“ roli v oblasti podpory osvěty ohledně uvedených aspektů mezi občany, rozvoje finanční gramotnosti a odpovědného a informovaného rozhodování o investicích.

Investoři, kteří kritéria ESG přijmou za svá, se nemohou omezit pouze na vyhodnocování předpokládané návratnosti investice, aniž by zohlednili sociální dopady a dopady na životní prostředí… a to je velká výzva!

Autorka je členka představenstva Evropského svazu finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (FECIF) a pověřená osoba pro zahraniční věci v Národní asociaci finančních konzultantů v Itálii (ANASF)

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *