CZK/€ 25.265 +0,14%

CZK/$ 23.663 -0,22%

CZK/£ 29.501 -0,13%

CZK/CHF 26.030 +0,03%

Text: Tomáš Navrátil

07. 10. 2009

1 komentář

Daně od listopadu plaťte o 3 dny dříve

 


 

Do kdy je daň splatná

Obecně lze říci, že daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli či státem uznaný svátek, posouvá se poslední den takovéto lhůty na nejbližší následující pracovní den.

Do kdy je potřeba daň skutečně zaplatit

Doposud platilo, že za den platby u daňových povinností byl považován ten den, kdy došlo k odepsání příslušné částky z účtu daňového dlužníka. V takovémto případě se pojmy „den splatnosti daně“ a „den platby“ vlastně rovnaly. Pokud byly převáděny peněžní částky z účtu vedeného v cizí měně nebo v zahraničí, byl považován za den platby den, kdy došlo k připsání této částky na účet správce daně.

Od 1. listopadu 2009 je však za den platby považován den, kdy dojde k připsání platby na účet banky správce daně (tedy například příkaz k úhradě za říjnové DPH už bude třeba zadat dříve než 25. listopadu 2009, aby platba dorazila včas). Tuto změnu bezesporu daňoví poplatníci nepřivítají s nadšením. Bude totiž znamenat zejména následující:

 1. Nutnost dřívější platby daně: Pro převod peněžních prostředků v bankovním styku jsou banky vázány zákonnými lhůtami. Lze však obecně uvést, že bezpečnou časovou rezervou by měly být přibližně 2 – 3 pracovní dny od podání příkazu k úhradě.
 2. Včasnější příprava daňových přiznání: Lhůty pro podání daňových přiznání se touto novelou nemění. Na druhou stranu je třeba shromáždit včas dostatečné podklady pro výpočet daňové povinnosti tak, aby bylo možné provést platbu daně.

Přeplatek od správce daně

Platební styk mezi daňovými poplatníky a správcem daně samozřejmě neprobíhá jen jednostranně. Pro zajímavost tak lze uvést, že právní úprava vracení přeplatku správcem daně zůstala beze změny. V tomto případě se za den vrácení přeplatku bohužel stále považuje den, kdy došlo k jeho odepsání z účtu správce daně.

Sociální a zdravotní pojištění

Stejně jako u plateb daňových povinností začne i u plateb sociálního a zdravotního pojištění platit pravidlo, že za den platby se považuje až den připsání platby na účet příslušné správy sociálního zabezpečení, resp. zdravotní pojišťovny. Na rozdíl od daňových plateb platí toto pravidlo u sociálního a zdravotního pojištění až od 1. ledna 2010 (platbu pojistného za prosinec 2009 tak bude třeba již provést podle nových pravidel).

REKLAMA

Dochází také ke sjednocení data splatnosti pojistného na sociální pojištění se zdravotním. Také u zdravotního pojištění je nyní pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Bude se chodit s kufříky plnými peněz na úřady?

Jednou z nemála podnikatelských skupin, které budou možná mít z této novely radost, by mohli být prodejci bezpečnostních kufrů pro přepravu peněz. Stále totiž pro daňové poplatníky (jakož i plátce pojistného na zákonné sociální a zdravotní pojištění) zůstává možnost uskutečňovat své platby v hotovosti přímo na pokladně daného úřadu. Zásadním omezením je v tomto případě limitní částka.

 • U plateb daní nesmí součet těchto plateb na všechny druhy daně za jednoho daňového dlužníka v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500 000 Kč.
 • U plateb pojistného na sociální pojištění lze v jednom kalendářním dni zaplatit nejvýše částku 5 000 Kč.
 • U plateb pojistného na zdravotní pojištění maximální limitní částka u plateb v hotovosti není stanovena.

Výhoda platby v hotovosti spočívá v tom, že za den platby se považuje den, kdy hotovost pracovník správce daně přijal. Dá se tak očekávat, že v nouzových případech bude tato možnost daňovými poplatníky využívána.

Autor je managerem společnosti APOGEO Tax, a.s.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Lumir

  8 října, 2009

  A nemusí od listopadu banky provést platbu do druhého dne?

  Odpovědět