CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

Zdravotní pojištění: Vítězi jsou autoři novinových příspěvků

 


 

Osoby samostatně výdělečně činné si už zvykli, že s příchodem nového kalendářního roku se mění minimální zálohy na zdravotní pojištění. Nejinak je tomu i letos. Zatímco v loňském roce činila minimální měsíční záloha 1 456 Kč, tak od roku 2009 dochází ke zvýšení na 1 590 Kč. Pro OSVČ, které zahajují v roce 2009 svoji výdělečnou činnost, z toho vyplývá, že nejpozději do 9. 2. 2009 musí odvést svojí zdravotní pojišťovně tuto částku (odvádí ji za leden nejpozději do 9. 2.). Co se týče OSVČ podnikajících již v roce 2008, platí tato povinnost také v případě, že platily zálohy nižší než je nově stanovená minimální částka 1 590 Kč.

Změny se dotknou i těch živnostníků, kteří podnikají velmi úspěšně a platí naopak maximální měsíční zálohu. V tomto případě dochází s účinností od ledna 2009 k jejímu navýšení z původních 11 643 Kč na 12 720 Kč. Co se týče lhůty pro úhradu, tak tam je nutné počítat se stejným termínem jako v případě OSVČ hradících minimální zálohu.

Autoři článků do novin, rozhlasových příspěvků budou od Nového roku osvobozeni

K poměrně překvapivé změně ve zdravotním pojištění dochází v případě zdravotního pojištění u přispěvatelů novin, časopisů apod. Zákon o daních z příjmů zachoval pro příspěvky do 7 000 Kč měsíčně pro jednoho plátce zvláštní sazbu daně ve výši patnácti procent (platilo to stejně i v roce 2008). Zatímco v roce 2008 se z těchto příjmů odvádělo zdravotní pojištění, tak od roku 2009 tato povinnost odpadá.

Bezpochyby jde o pozitivní zprávu pro všechny autory novinových článků, kteří museli v roce 2008 postupovat odlišně v případě sociálního a zdravotního pojištění. Za zjednodušením systému zdravotního pojištění možná stojí také to, že samotné zdravotní pojišťovny mohly autory článků poměrně obtížně dohledat a kontrolovat jejich publikační činnost ve vazbě na odvody. Na druhé straně připomínám, že za příspěvky v roce 2008 je nutné zdravotní pojištění odvést a tato změna je účinná až v odměně za leden 2009.

TIP:
Spočítejte si svou daňovou povinnost za rok 2008

REKLAMA

Minimální vyměřovací základ pro zaměstnance se nemění, maximální roste

Zdravotní pojištění dopadá samozřejmě nejen na OSVČ. Platí si ho všichni zaměstnanci a zároveň také za ně platí i jejich zaměstnavatelé. Co se týče těch méně vydělávajících, tak hranice minimální mzdy zůstala na osmi tisících a nezměnilo se ani nejnižší měsíční zdravotní pojištění za zaměstnance (nadále činí 1 080 Kč).

Naopak u těch nejvíce vydělávajících  osob s příjmy ze závislé činnosti došlo podobně jako u OSVČ k nárůstu maximálního vyměřovacího základu. Pro rok 2009 činí maximální vyměřovací základ 1 130 640 Kč.

Ustanovení o maximálním vyměřovacím základu začalo platit od roku 2008, a tak možná někteří manažeři nyní řeší možnost požádat zdravotní pojišťovnu o vrácení přeplatku za kalendářní rok 2008. Každý manažer  by měl písemně vyzvat svého zaměstnavatele, aby mu vystavil potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů za rok 2008. Tento doklad (může jít o více zaměstnavatelů nebo také mohl zaměstnanec během roku 2008 změnit zdravotní pojišťovnu) musí zaměstnanec přiložit k žádosti o vrácení přeplatku u své zdravotní pojišťovny. Přeplatek se samozřejmě vrací jenom z částky, kterou odvedl zaměstnanec (nikoli zaměstnavatel).

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *