Neděle 20. ledna. Svátek má Ilona.

Bohatším letos klesne efektivní zdanění

Penze Petr Gola 09.01.2012 | 15:15 1 Komentář

Výpočet daňové povinnosti v Česku je specifický. Při dosažení stropu pro odvod sociálního a zdrvotního pojištění efektivní zdanění klesá. Pro rok 2012 se snížil strop pro platbu sociálního pojištění. Občané s nadstandardními příjmy tak odvedou na povinných daňových odvodech výrazně méně než v roce 2011. 

V Česku je zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. To ale neznamená, že odvedou všichni občané na dani z příjmu fyzických osob stejně. Efektivní zdanění se pohybuje od 0 % do 20 %. Jak je to možné?

  • U zaměstnanců se daň z příjmu fyzických osob odvádí ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zaměstnance zvýšené o sociální a zdavotní pojištění placené zaměstnavatelem. Odvody na pojistném placené zaměstnavatelem činí přitom 34 % z hrubé mzdy zaměstnance.
  • Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka: Pro rok 2012 se sleva na poplatníka zvýšila opět na 24 840 Kč. V roce 2011 činila 23 640 Kč z důvodu tzv. „povodňové daně“.

Rovná sazba daně je zavedena z členských zemí OECD pouze v Česku, Estonsku a Slovensku. V Estonsku i Slovensku je však základem daně hrubá mzda, nikoliv superhrubá mzda. V ostatních zemích je zavedeno progresivní zdanění. Občané s vyššími příjmy tedy odvedou efektivně více než občané s nižšími příjmy.

Rozdíly v progresi zdanění jsou značné. Ve Švédsku je horní sazba daně z příjmu fyzických osob dokonce 61 % (myšleno centrální + místní sazba daně z příjmu). Naproti tomu v Kataru či Saudské Arábii, nečlenských zemí OECD, není daň z příjmu fyzických osob zákonem vůbec stanovena.  Občané tak na dani neodvádí nic.

Efektivní zdanění 0 % až 20 %

Bezdětní občané neodvedou v letošním roce na dani z příjmu fyzických osob ničeho až do hrubé mzdy 10 290 Kč. Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti neodvedou na dani z příjmu ničeho až do hrubé mzdy 21 400 Kč. Efektivní zdanění (kolik skutečně odvedeme na dani z příjmu v porovnání s naší mzdou), tak v Česku pro rok 2012 kleslo.

Zatímco v roce 2010 neodvedl bezdětný zaměstnanec na dani z příjmu ničeho až do měsíční hrubé mzdy 9 970 Kč, v roce 2012 je to do mzdy 10 290 Kč. Důvodem je zvýšení slevy na poplatníka. Naproti tomu sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 %) je efektivně stejně vysoké až do dosažení stropu na pojistném pro všechny občany. Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že právě pojistné je „rovnou daní“.

Tabulka 1: Efektivní zdanění u bezdětných zaměstnanců v roce 2012

 

Hrubý měsíční příjem

 

Daň z příjmu

 

 

Efektivní zdanění

 

Pojistné placené

zaměstnancem

(soc. + zdrav. poj.)

Efektivní odvody

na pojistném

10 290 Kč

0 Kč

0 %

1 133 Kč

11 %

15 000 Kč

945 Kč

6,3 %

1 650 Kč

11 %

25 000 Kč

2 955 Kč

11,82 %

2 750 Kč

11 %

50 000 Kč

7 980 Kč

15,96 %

5 500 Kč

11 %

100 000 Kč

18 030 Kč

18,03%

11 000 Kč

11 %

Zdroj: vlastní výpočty autora

Rok 2012: snížení stropu na pojistném

Jakmile součet hrubé mzdy zaměstnance od začátku roku dosáhne maximálního vyměřovacího základu, tak se přestane již od tohoto měsíce odvádět ze mzdy zaměstnance pojistné. V roce 2012 se liší strop pro platbu sociálního a zdravotního pojištění. Naposledy se pojistné zaplatí za měsíc, ve kterém bylo hranice dosaženo.

  • Pro letošní rok se výrazně snižuje hranice pro odvod sociálního pojištění. Zatimco v roce 2011 byl maximální vyměřovací základ 1 781 280 Kč, tak v letošním roce je to 1 206 576 Kč. Snížení stropu pro odvod sociálního pojištění se výrazně dotkne peněženek občanů s měsíčním příjmem nad 100 548 Kč měsíčně. Odvedou efektivně méně nejenom na sociálním pojištění, ale také na dani z příjmu fyzických osob.
  • Maximální vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění se zvýšil z 1 781 280 Kč na 1 809 864 Kč.

Nejvíce v letošním roce se zvýší čistá mzda občanům s nadstandardními příjmy, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Snížení maximálního vyměřovacího základu a snížení efektivního zdanění si vypočítáme u zaměstnance s roční mzdou 2 000 000 Kč. 

 

Text

 

 

Rok 2011

 

Rok 2012

Hrubá mzda

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Sociální pojištění

placené zaměstnancem

115 783 Kč

(1 781 280×6,5 %)

78 428 Kč

(1 206 576 Kč x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnancem

80 158 Kč

(1 781 280×4,5 %)

81 444 Kč

(1 809 864 Kč x 4,5 %)

Sociální pojištění

placené zaměstnavatelem

445 320 Kč

(1 781 280×25 %)

301 644 Kč

(1 206 576 Kč x 25 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnavatelem

160 316 Kč

(1 781 280×9 %)

162 888 Kč

(1 809 864 Kč x 9 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na celá sta dolů)

2 605 600 Kč
(2 000 000 + 445 320 + 160 316)

2 464 500 Kč

(2 000 000 + 301 644 + 162 888)

Daň z příjmu

367 200 Kč

((2 605 600 Kč x 15 %) – 23 640)

344 835 Kč

((2 464 500 Kč x 15 %) – 24 840)

Čistá mzda

1 436 859 Kč

(2 000 000 – 115 783 – 80 158 – 367 200)

1 495 293 Kč

(2 000 000 – 78 428 – 81 444 – 344 835)

Efektivní zdanění celkem

 

28,16 %

25,23 %

Zdroj: vlastní výpočty autora

Zaměstnanec s roční mzdou dva milióny korun si meziročně polepší v letošním roce oproti roku 2011 o 58 434 Kč. Celkové efektivní zdanění se z důvodu poklesu maximálního vyměřovacího základu sníží téměř o 2 procentní body. Celkové efektivní zdanění zaměstnance s měsíční mzdou 166 667 Kč je tak nižší než celkové efektivní zdanění zaměstnance s hrubou mzdou 50 000 Kč o 1,3 %.

Souhlasíte s "neomezeným" zvyšováním věku odchodu do důchodu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jeden komentář: “Bohatším letos klesne efektivní zdanění”

  1. stas napsal:

    , tak se spravne nazyva statem organizovane okradani obcanu vznesene nazvana danova povinnost!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.