Neděle 25. července. Svátek má Jakub.

Analýza fondu: CS SICAV One (Lux) Global Equity Security

Bezpečnostní kamery - součást ochrany spotřebitelů

V dnešním díle seriálu představující nejrůznější podílové fondy se zaměříme na produkt z dílny švýcarské společnosti Credit Suisse. Fond sází na trend rostoucí potřeby bezpečí na všech frontách – ať již v oblasti IT nebo životního prostředí.

Máte pocit, že ve spoustě vašich životních situací se vystavujete určitému druhu nebezpečí? Přijde vám to jako fenomén této doby? Možná by Vás mohl zaujmout fond z dílny švýcarské společnosti Credit Suisse – Global Equity Security. Jedná se o specifický druh fondu, který investuje napříč více odvětvími do společností, které působí především v technologických, zdravotnických a průmyslových oborech, a které nabízí produkty a služby týkající se zdraví a bezpečnosti prostředí, zabezpečení informačních technologií, bezpečnosti dopravy a prevence kriminality. Pocit bezpečí je totiž také jednou ze základních potřeb Maslowovy pyramidy hodnot.

Fond byl založen v říjnu roku 2006 a v ČR je nabízen ve třech variantách – standardní kapitalizační třídě B v americkém dolaru, dále také se zajištění do švýcarského franku a eura. Je řízen Patrickem Kolbem, který se podle serveru citywire umístil v posledním roce mezi 10 % nejlepšími fondy v kategorii global equity.

Tabulka 1: Základní data fondu CS SICAV One (Lux) Global Equity Security

Základní data (31. 5. 2014)

Správce fondu

Credit Suisse

ISIN usd

ISIN R eur

ISIN R chf

LU0909471251

LU0909472069

LU0909471681

Typ fondu

Akciový

Vznik fondu

19. 10. 2006

Velikost

157 mil. USD

Zdroj: Credit Suisse

Portfolio a strategie fondu

Cílem fondu je překonávat globální srovnávací index MSCI World. Regionálně portfoliu zcela dominuje s téměř dvěma třetinami USA, o zbytek se v celku rovnoměrně dělí Velká Británie, Israel, Švédsko nebo třeba Španělsko. Jak bude možno pozorovat v následujícím pohledu na některé cenné papíry fondu, těžko je zařadit do exaktně daných odvětví. Nicméně i tak můžeme říci, že největší zastoupení má s 25 % IT bezpečnost následovaná ochranou životního prostředí a zdraví, prevencí kriminality a bezpečností přepravy. Z geografického rozložení vyplývá i dominance amerického dolaru se 70 %.

Graf 1: Regionální složení CS SICAV One (Lux) Global Equity Security

cs-sicav-one-lux-global-equity-security-01

Zdroj: Credit Suisse, data platná k 31. 5. 2014

Portfolio je rozděleno do zhruba 65 titulů.  Na můj vkus je to hodně, protože se jedná o aktivní správu se specifickým zaměřením a správce si ji také nechá řádně zaplatit. Znamená to pro mě, že portfolio manažer do fondu nakupuje i v pořadí padesátou nebo šedesátou nejlepší akcii, k čemuž z hlediska diverzifikace není důvod (kromě nařízení z vyšších míst).

Pozitivem je naopak velmi nízká obrátkovost portfolia, což značí, že Patrick Kolb nejspíš nebude zběsilým obchodníkem a věří v to, co dělá.

Graf 2: Sektorové složení CS SICAV One (Lux) Global Equity Security

cs-sicav-one-lux-global-equity-security-02

Zdroj: Credit Suisse, data platná k 31. 5. 2014

Velkou pozicí v portfoliu tvoří například Intertek Group, která pomáhá firmám po celém světě k tomu, aby jejich produkty byly zdravotně nezávadné, splňovaly požadované normy a předpisy kvality. Společnost Stericycle naopak pomáhá s řešením převážně medicínského a biologického odpadu. V portfoliu je i největší dodavatel laboratorní techniky Thermo Fisher Scientific.

Co nám říká statistika

Fond má na tří i pětileté periodě kladnou alfu, tzn. že přináší kladný nad výnos oproti srovnávacímu benchmarku MSCI World. Beta je ve sledovaných obdobích v průměru na hodnotách okolo 0,9. Z toho lze vyvozovat, že z hlediska volatility je fond méně rizikový než celosvětový akciový index – méně kolísavý. Je třeba si ovšem uvědomit, že volatilita není jediným správným měřítkem rizika.

Celková nákladovost v podobě TER je na úrovni 2,16 % p.a.. Každý rok, ať se daří nebo ne, je váš výnos snížen o více než 2 procentní body. V globálním pohledu a při srovnání s konkurencí to je číslo spadajícího do vyššího průměru. V tomto kontextu je třeba právě sledovat celkovou roční nákladovost mnohem více, než např. vstupní poplatky. Investor, který posílá peníze do takového akciového fondu, musí mít delší investiční horizont, tím pádem počáteční vstupní poplatek je velmi rychle smazán, ale celkové náklady se s vámi táhnou v průběhu celé investice.

Graf 3: Vývoj hodnoty podílového listu CS SICAV One (Lux) Global Equity Security

cs-sicav-one-lux-global-equity-security-03

Zdroj: Credit Suisse

V minulosti fond porážel svůj benchmark, respektive v krizi dokázal zaznamenat menší ztrátu, což bylo dobrým odrazovým můstkem pro další překonávání indexu MSCI World. Je třeba říci, že fond je od indexu hodně odlišný, nicméně překonávat trh je snahou většiny manažerů, z toho plyne i výběr benchmarku.

Tabulka 2: Historická výkonnost fondu CS SICAV One (Lux) Global Equity Security B v CZK

CS Global Equity Security

jednotlivé roky

2007

0,87%

2008

–27,64%

2009

20,67%

2010

16,07%

2011

1,96%

2012

16,48%

2013

31,26%

2014

3,48%

kumulované výsledky

1 měsíc

5,51%

6 měsíců

7,69%

1 rok

30,14%

3 roky p.a.

20,89%

5 let p.a.

18,40%

Zdroj: Morningstar, data platná k 25. 06. 2014

Celkové hodnocení

Credit Suisse Global Equity Security je svým způsobem hodně specifický. Nejedná se o čistě odvětvový fond, sází spíše na řešení určitého problému a investuje napříč více odvětvími. Z hlediska statistiky je na tom fond dobře, dle ukazatelů přináší nadvýnos oproti trhu, nevýhodou jsou lehce vyšší náklady.

Musím opět ovšem upozornit, že mnohem více důležité než výběr konkrétního fondu je vytvoření komplexní strategie a její dodržení. Dnešní fond by dle mého názoru neměl tvořit základ vašich portfolií, toto místo by mělo patřit globálnímu akciovému fondu s nízkými náklady a různorodějším zaměřením. Tento fond by se měl objevit v portfoliu jen těch investorů, kteří k tomu mají nějaký pádný důvod, a měl by tvořit okrajovou záležitost.

Autor působí jako junior investiční poradce FINEZ Investment Management a manažer projektu Podílové-fondy.com.

Jak hodnotíte fond CS SICAV One (Lux) Global Equity Security? (známkování jako ve škole)

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.