CZK/€ 23.825 +0,02%

CZK/$ 21.929 +0,29%

CZK/£ 27.111 +0,08%

CZK/CHF 23.784 -0,12%

14. 08. 2015

0 komentářů

Zpráva ČNB o inflaci III/2015

 


 

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 13. srpna 2015 schválila letošní třetí Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Prognóza očekává, že celková i měnověpolitická inflace do začátku roku 2016 vzrostou, avšak na horizontu měnové politiky se budou nadále nacházet pod 2% cílem, kterého dosáhnou až v roce 2017. Posílení kurzu v poslední době je z tohoto pohledu nepříznivým protiinflačním faktorem oddalujícím dosažení inflačního cíle. Protiinflační působení dovozních cen odezní až v polovině roku 2016 v návaznosti na předpokládaný návrat cen energetických komodit i cen průmyslových výrobců v eurozóně k meziročnímu růstu. V domácí ekonomice se budou náklady dále zvyšovat vlivem zrychlující dynamiky mezd a rostoucích cen dalších vstupů v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity. V letošním roce dosáhne průměrná meziroční inflace 0,6 % a v příštích dvou letech se pak zvýší na 1,7 %, resp. 2,1 %. Počátkem roku 2017 tak bude dosažen 2% inflační cíl, jehož udržitelné plnění je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky.

Robustní růst české ekonomiky z počátku letošního roku bude pokračovat. Zrychlující zahraniční poptávka, nízké ceny ropy, uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb a zvýšení vládních investic vyústí letos v přírůstek HDP o 3,8 %. V příštích dvou letech pak jeho růst zpomalí lehce pod 3 %. Rostoucí ekonomická aktivita se bude na trhu práce projevovat pokračujícím zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, což povede k dalšímu poklesu nezaměstnanosti. Dynamika průměrné mzdy v podnikatelské sféře se znatelně zvýší.

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016. V roce 2017 je s prognózou konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb při mírném posilování kurzu koruny.

Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako zhruba vyrovnaná, přičemž mírné protiinflační riziko může plynout z poklesu cen ropy. Potřeba udržovat výrazně uvolněné měnové podmínky tak nadále přetrvává. Bankovní rada v této situaci znovu zdůraznila, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 2016. Kurz koruny se tedy bude pohybovat na hladině 27 korun za euro nebo slabší přinejmenším do poloviny roku 2016. Následný návrat do standardního režimu měnové politiky přitom nebude na horizontu prognózy znamenat posílení kurzu na mírně nadhodnocenou úroveň před vstupem do intervenčního režimu mimo jiné kvůli tomu, že v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do domácích cen i dalších nominálních veličin.
Zdroj : Tisková zpráva ČNB

REKLAMA

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *